|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 05 marzec 2014 00:00

Posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP

Napisane przez

03 04 zarzd 01We wtorek 4 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz, który na wstępie przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP podjętej 4 lutego 2014. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Następnie omówiono aktualną sytuację w spółkach kolejowych, w tym informacje dotyczące dalszej debaty wokół przyszłości Spółki "Przewozów Pasażerskich", a także zaplanowanych na dzień 17 marca dalszych negocjacji w sprawie akcji awansowej w PKP Cargo S.A.

 

Debatowano także na temat odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek Federacji ZZP PKP dotyczącej niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku. Zarząd podjął uchwałę o podjęciu prac zmierzających do zaskarżenia ustawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

 03 04 zarzd 02 03 04 zarzd 03 03 04 zarzd 04 03 04 zarzd 05