|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 28 październik 2015 00:00

NSZZF SOK mija się z faktami? Na to wygląda

Napisane przez

Rzecz o manipulowaniu  faktami, czyli o niepełnych i nierzetelnych komunikatach     przekazywanych przez Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy SOK

Każde wydarzenie można opisać, używając różnych słów. Telewizja czy radio nie zawsze informują o wszystkich faktach, a odpowiedni komentarz potrafi umniejszyć lub rozdmuchać zdarzenie. I tę technikę próbują stosować niektórzy pseudo związkowcy w  naszej firmie. Robią to z reguły celowo, aby przypodobać się pracodawcy i uzyskać dzięki takiemu postępowaniu profity niedostępne dla normalnie działających związków zawodowych. Narzędzia stosowane w przekazach mają na celu zwrócić uwagę odbiorcy na jakiś nieistotny dla większości problem i rozdmuchać go do wielkości sterowca, za którego nie będzie widać najistotniejszych rzeczy.

Dobrym przykładem jest znaleziony niedawno w Internecie komunikat pewnej organizacji związkowej NSZZF SOK. Ww. organizacja na swojej stronie umieściła komunikat, z którego treści wylewa się przeogromny żal na moje działanie. Pozwolę je sobie zacytować: „Informujemy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników straży ochrony kolei, że były komendant zmiany, już emeryt Stanisław Rowiński  a zarazem  Przewodniczący SOK w Federacji Związków Zawodowych,  skierował pismo nr. FZZP PKP RB SOK 22/15 z dnia 24.09.2015 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego informując o zlikwidowaniu stanowiska naczelnika działu i dyspozytora w Komendach Regionalnych SOK. Stanowiska  występują w Rozporządzeniu o umundurowaniu z dnia 11.09.2014 r. To posunięcie skutkowało by tym, że zablokuje zatrudnienia na tych stanowiskach  dla funkcjonariuszy i nie będą mogli oni awansować w przyszłości. Nie wolno likwidować czegoś co może być dobrem dla służby.”

Dlaczego jest to manipulacja? Otóż, nie przedstawiono najważniejszej informacji, iż Rada Branżowa SOK Federacji ZZP PKP nie zgadza się z zaproponowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w projekcie rozporządzenia dotyczącego umundurowania zmianami dotyczącymi jakości i rodzajów materiałów w poszczególnych sortach umundurowania na gatunkowo gorsze. Powyższe, zgodnie z uzasadnieniem projektu, ma przynieść oszczędności wielkości ok. 660.000 zł Komendzie Głównej SOK.  W chwili obecnej mamy informację, że spółka PKP PLK S.A. jest zaskoczona zamiarem odejścia od jakości materiałów. Istotnym jest tu fakt, iż w spotkaniu uczestniczył autor komunikatu o niecnych zamiarach Federacji RB SOK  i w ogóle sprawą się nie zainteresował. Smaku dodaje fakt, że podczas innego spotkania dyrektor ds. BHP w PLK stwierdził, że obecna polityka spółki stawia na lepsze materiały, ponieważ to przekłada się na spadek wypadkowości w spółce. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom mającym przynieść oszczędności, wskazaliśmy, iż w rozporządzeniu są wpisane 2 stanowiska (dyspozytora i naczelnika w komendzie regionalnej), które od reorganizacji z roku 2010 nie istnieją w naszej służbie SOK. Dla przypomnienia - zostały one wykreślone na wniosek Komendy Głównej SOK i wtedy  NSZZ Funkcjonariuszy SOK  nie widział powodu, aby interweniować, bo nie mógł podważać stanowiska pracodawcy. Teraz, gdyby te stanowiska z powrotem utworzyć, automatycznie wzrasta administracja w SOK, co przełożyłoby się na dużo większe wydatki niż oszczędność na mundurach.

                                                      -   2-

Autor komunikatu nie wspomniał również, że wystąpiliśmy, aby rozporządzenie zawierało kwestię dotyczącą prania składników umundurowania oraz zwrotu kosztów używania odzieży cywilnej w służbie. Ponieważ obecne rozwiązanie w formie decyzji komendanta głównego SOK, według nas, może spowodować znaczne straty w spółce z przyczyn formalno – prawnych, tj. braku stosownych przepisów w ww. rozporządzeniu, co może stanowić problemy z urzędami skarbowymi dla pracodawcy i pracowników.

Najmniej istotnym elementem w naszym wystąpieniu były dystynkcje komendanta głównego sok i jego zastępców, ale również się do tego odnieśliśmy. Szczegóły można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276609/katalog/12308158.

Natomiast próżno szukać na stronach RCL uwag tak zatroskanego o nieistniejące w SOK stanowiska autora komunikatu z NSZZ Funkcjonariuszy SOK.  Zresztą, podobnie jak i pism ww. w sprawie badań okresowych funkcjonariuszy tak restrykcyjne, nieprawnego podziału na administracyjnych i operacyjnych czy też udziału w spotkaniach w powyższych sprawach autora komunikatu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.  BO NIGDY TAKOWE UWAGI CZY PROPOZYCIE OD AUTORA KOMUNIKATU z NSZZ Funkcjonariuszy SOK  NIE WPŁYNEŁY .  Przewodniczący NSZZF SOK  jeżdżąc na wybrane jednostki SOK opowiada oraz przepisuje sobie zasługi do których palca nie przyłożył i tym sposobem wprowadza w błąd swoich członków związku. Natomiast można odnieść wrażenie, iż sama milcząca obecność na spotkaniach w Komendzie Głównej SOK poza słowami tak jest szefie były najważniejszym czynnikiem, który spowodował postępy w pracach nad ich zmianami. Pozwolę się odnieść do zapisu autora komunikatu ,że emeryt tak to prawda po 45 latach pracy zawodowej ale to nie znaczy ,że jako przewodniczący związku działam gorzej zapewniam ,że nie wręcz przeciwnie jestem teraz nie zależny od pracodawcy. Co do tego awansowania  na dyspozytora czy naczelnika w Regionach o które autor NSZZ Funkcjonariuszy SOK tak się martwi ,że nie będą mogli awansować  pytam kto ci z dołu zwykli funkcjonariusze ? no chyba, że ma się teścia Przewodniczącego Związku no to w tedy taka możliwość istnieje

Apeluję do członków  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SOK  rozliczcie pustych nie potwierdzonych słów swoich liderów oraz żądajcie potwierdzenia przechwalonych przez Przewodniczącego informacji takie wasze prawo i wtedy  niech każdy z was sobie odpowie, do czego zmierzają wasi przedstawiciele NSZZ Funkcjonariuszy SOK.

                                                                              

                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                           Przewodniczący Rady Branżowej SOK Federacji ZZPPKP

                                                                                        Stanisław  Rowiński