|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 16 marzec 2016 08:30

Porozumienie w Cargo.Strajk odwołany

Napisane przez

Wczoraj zawarto porozumienie  pomiędzy stronami ZUZP dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady Pracy PKP CARGO. Podczas spotkania Prezes Zarządu PKP CARGO S.A pan Maciej Libiszewski złożył deklarację, że wycofuje się z zaplanowanych przez poprzedni Zarząd Spółki działań mających na celu przemieszczenie pracowników z dotychczasowych siedzib w Tarnowskich Górach i Katowicach. Tym samym strajk zostaje odwołany.

Porozumienie zamyka tym samym trudny rozdział, w którym pracownicy wraz ze związkami zawodowymi podjęły walkę o utrzymanie miejsc pracy. Porozumienie, które niewątpliwie jest sukcesem wszystkich pracowników oraz tych związków zawodowych, które w sposób czynny podejmowały wszelkie działania statutowe nie było by możliwe bez dobrej woli obecnego Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A pana Macieja Libiszewskiego, zaangażowania liderów central związkowych i przewodniczących organizacji związkowych z zakładów, które udzieliły nam poparcia, czynnego wsparcia ze strony Posłów na Sejm RP - Andrzeja Adamczyka - obecnego Ministra, Jerzego Polaczka, Tomasza Głogowskiego, Barbary Dziuk, pomocy ze strony samorządów powiatowego i gminnego. Wielkiej wsparcia ze swej strony udzieliły nam media - to właśnie Ich przekazy - Tygodnika Gwarek, Redakcji TG Stacji, Dziennika Zachodniego, Naszych Spraw, Wolnej Drogi, Tygodnika Solidarność, Radia Piekary, Rynku Kolejowego, Kuriera Kolejowego pozwoliły na rzetelne zobrazowanie opinii publicznej jak absurdalne i niekorzystne dla pracowników decyzje podejmował ówczesny Zarząd. Jestem przekonany, że takie zakończenie nie miało by miejsca gdyby nie Wasze wsparcie, udział w pikietach, odwaga w działaniu i wiara w pozytywne rozwiązanie trudnego tematu.