|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
poniedziałek, 26 październik 2015 00:00

V Zjazd MZZK Lublin

Napisane przez
W piątek, 23 października br. w Zamościu odbył się V Zjazd Delegatów Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy w Lublinie. Uczestniczyli w nim także: przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji ZZP PKP Zdzisław Gnaciński. Delegaci ocenili działalność MZZK Lublin w minionych czterech latach. Wybrali też kierownictwo…
Dzisiaj w Tarnowskich Górach przed siedzibą Śląskiego Zakładu PKP CARGO odbyła się pikieta, której celem było wyrażenie braku zgody związków zawodowych na przeniesienie pracowników z Tarnowskich Gór do Katowic.  Naszym zdaniem działania takie mają na celu doprowadzenie do likwidacji tego zakładu pracy. W czasie pikiety,  w której brało udział kilkaset…
Nie mogąc pozostać obojętnym na planowane zmiany organizacyjneg w PKP CARGO, których efektem może być likwidacja miejsc pracy w Śląskim Zakładzie w Tarnowskich Górach, zostało ogłoszone pogotowie strajkowe. W dniu 21 października w Tarnowskich Górach odbędzie się Pikieta oraz planowana jest konferencja prasowa Krajowego Komitetu Protestacyjno - Strajkowego. Poniżej notatka…
środa, 07 październik 2015 00:00

Zarząd Główny Federacji ZZP PKP

Napisane przez
6 października odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady prowadził, jak zawsze - Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP. Wiele czasu poświęcono wydarzeniom w spółkach kolejowych. Wiem - niejednokrotnie piszemy, że tak źle jeszcze nie było, ale im bliżej wyborów ,tym bardziej możemy to dostrzec. Wściekła jest kampania…
Pisaliśmy o tym, że w naszym przekonaniu planowane zmiany w statucie PKP CARGO są niezgodne z prawem. Uzasadnialiśmy to w piśmie kierowanym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dzisiaj nasze obawy się ziściły! Odwołano naszych kolegów! Obiecujemy, że ta sprawa nie zostanie pozostawiona swojemu biegowi!  
Pisaliśmy, że ZPK postanowił wypowiedzieć wszystkie porozumienia ze stroną społeczną. Obiecywaliśmy, że tej sprawy nie pozostawimy swojemu biegowi.  Przekazaliśmy pismo,teraz czekamy na reakcję  
Prezentujemy pismo do min. Marii Wasiak w sprawie niezgodnych naszym zdaniem prób zmian statusu spółki PKP CARGO SA,której celem jest odwołanie członków RN PKP CARGO.
wtorek, 22 wrzesień 2015 00:00

Apel wszystkich ZZ do społeczeństwa obywatelskiego

Napisane przez
Przedkładamy Wam apel do społeczeństwa obywatelskiego podpisany przez liderów kolejowych central związkowych.
poniedziałek, 21 wrzesień 2015 00:00

ZPK wypowiada porozumienia

Napisane przez
Związek Pracodawców Kolejowych informuje, że 18 września 2015 roku zostało złożone wypowiedzenie Porozumienia z 17 kwietnia 2003 roku zawartego pomiędzy Związkiem a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzajemnych zobowiązań stron PUZP dla Pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.   Trwa kampania... i to nie wyborcza, a antyzwiązkowa. Tej…
czwartek, 03 wrzesień 2015 00:00

Rada Branżowa SOK

Napisane przez
2 września odbyła się Rada Branżowa SOK, której przewodniczył Stanisław Rowiński. Gościem posiedzenia był Grzegorz Sokołowski, dyrektor biura ds. pracowniczych z PKP PLK. Zgodnie z porządkiem obrad kol. Michał Herman rozpoczął dyskusję nad zmianami do Regulaminu Świadczeń Socjalnych przedstawiając aktualną sytuację w tym zakresie - W związku z kontrowersyjnym trybem wprowadzenia tego Regulaminu…