|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
We wtorek, 11 czerwca, w siedzibie Federacji ZZP PKP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Głównej Emerytów i Rencistów PKP. W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP, Dariusz Browarek. Na wstępie Jan Morawski z biura Federacji ZZP PKP zreferował i omówił aktualną sytuacje organizacyjną oraz szacowaną wielkość waloryzacji świadczeń…
wtorek, 11 czerwiec 2013 10:29

Uprawnienia pracowników do urlopu rodzicielskiego

Napisane przez
Sejm uchwalił 28 maja 2013 roku, że urlop rodzicielski może trwać do 26 tygodni niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Gdy zmiana oficjalnie wejdzie w życie, urlop rodzicielski będzie udzielany jednorazowo, albo nie więcej niż w trzech częściach. Żadna z tych części nie może być krótsza niż 8…
Obrady Zarządu Głównego we wtorek 4 czerwca otworzył i prowadził Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP. W pierwszej kolejności przedstawił realizację uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP z 14 maja 2013 roku. Następnie wysłuchano oceny sytuacji w poszczególnych spółkach kolejowych. Stosowne informacje przedstawili: Krzysztof Czarnota, Urszula Jeziorna, Joanna Klekot, Jan…
Z okazji Dnia Dziecka pracownicy spółki Przewozy Regionalne zapewnili w całym kraju wiele atrakcji organizując całodzienne pikniki i festyny dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi mogli dzięki temu poznać kolej „od kuchni", porozmawiać z kolejarzami i dokładnie obejjrzeć tabor. Podobnych atrakcji z okazji Dnia Dziecka nie zabrakło w Warszawie. W poniedziałek…
poniedziałek, 27 maj 2013 23:00

Sejm zmienił przepisy dotyczące maszynistów

Napisane przez
Sejm znowelizował 24 maja br. ustawę o transporcie kolejowym, dodając przepisy określające nowe zasady egzaminowania maszynistów i wydawania im uprawnień. Zmiany mają dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Nowelizacja trafi teraz do akceptacji Senatu. Celem tej ustawy ma być ulepszenie systemu przyznawania uprawnień maszynistów i zwiększenie zainteresowania pracą w tym…
środa, 29 maj 2013 08:17

Kongres ETF w Berlinie

Napisane przez
W środę 29 maja br. w Berlinie rozpoczął się trzydniowy kongres Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF). Tegoroczne hasło spotkania brzmi „Od globalnego kryzysu do globalnej sprawiedliwości”. W kongresie bierze udział ponad 400 uczestników z 41 krajów europejskich reprezentujących związki zawodowe z branż transportowych będących członkami ETF. Federację Związków Zawodowych Pracowników…
poniedziałek, 27 maj 2013 12:58

Obradowała Rada Branżowa Intercity

Napisane przez
W poniedziałek 27 maja w siedzibie FZZP PKP w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Branżowej Intercity. Tematem spotkania, w którym uczestniczył przewodniczący Federacji, Stanisław Stolorz było przygotowanie do rozmów z zarządem PKP Intercity w sprawie zmian organizacyjnych w spółce. W pierwszej części posiedzenia omówiono kryteria, według których do odznaczeń resortowych…
poniedziałek, 27 maj 2013 12:40

IV Zjazd Delegatów ZZK Okręgu Centralnego

Napisane przez
Nowe władze ZZK Okręgu Centralnego W środę i czwartek, 22-23 maja b.r. w Broku nad Bugiem odbył się IV Okręgowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego. Uczestniczyli w nim także przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz oraz wiceprzewodniczący Dariusz Browarek i Jan Przywoźny. Obrady prowadził dotychczasowy przewodniczący Zarządy Głównego…
W czwartek, 23 maja w Warszawie zebrała się Rada Branżowa Przewozów Regionalnych. Gościem specjalnym tego posiedzenia był Paweł Stefański - członek zarządu spółki, pełniący obowiązki prezesa Przewozów Regionalnych. Głównym tematem rozmów była sytuacja Zakładu Przewozów Regionalnych w Kujawsko-Pomorskim. Pierwsze pół godziny obrad poświęcono omówieniu kwestii organizacyjnych, m.in. przygotowania wniosków o…
poniedziałek, 20 maj 2013 23:00

Rada Branżowa Elektroenergetyki 21 maja 2013 r.

Napisane przez
We wtorek, 21 maja br po raz pierwszy od wielu miesięcy Rada Branżowa Elektroenergetyki obradowała w siedzibie warszawskiego oddziału PKP Energetyka przy ul. Sławińskiej. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady, Andrzej Łukasik. Głównym tematem rozmów podczas spotkania były propozycje nowego zakładowego układu zbiorowego pracy, który mógłby zostać przyjęty pod koniec czerwca. Dyskusja…