|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
piątek, 22 marzec 2013 07:51

FZZK uczestniczy w strajku generalnym na Śląsku

Napisane przez
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP wraz z Forum Związków Zawodowych będzie uczestniczyć w strajku generalnym organizowanym we wtorek, 26 marca 2013 r. w godzinach 6.00 – 10.00 na Śląsku przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno–Strajkowy. Głównymi postulatami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno–Strajkowego są: stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych i ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących…
środa, 20 marzec 2013 14:35

„Polski rynek pracy oczami ludzi młodych”

Napisane przez
Z udziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej odbyła się w środę w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP w Warszawie debata na temat sytuacji młodzieży na polskim rynku pracy. Debatę zorganizowało Forum Związku Zawodowych wraz z Fundacją im. Friedricha Eberta, którą reprezentował dyrektor Knut Dethlefsen. Tadeusz Chwałka, przewodniczący…
wtorek, 19 marzec 2013 11:49

Rada branżowa Elektroenergetyki

Napisane przez
We wtorek 19 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Elektroenergetyki. Poprowadził je przewodniczący Rady Andrzej Łukasik. W trakcie spotkania przeprowadzono m.in. dyskusje na tematy organizacyjne, w tym dotyczącą udziału przedstawicieli niektórych jednostek terenowych w strajku ostrzegawczym w dniu 25 stycznia 2013 r. Omówiono także sprawę nieudanej prywatyzacji przedsiębiorstwa…
poniedziałek, 18 marzec 2013 14:13

Rada branżowa Intercity -18 marca 2013

Napisane przez
W poniedziałek 18 marca w siedzibie FZZK w Warszawie na przedświątecznym posiedzeniu zebrała się Rada Branżowa Intercity. Posiedzeniu przewodniczył wiceprzewodniczący FZZK, Jan Przywoźny. Tematem omawianym podczas spotkania były m.in. problemy wynikające z zamykania kas biletowych oraz planowane ograniczenia w kolejowej komunikacji międzynarodowej. Rada wyraziła zaniepokojenie planami likwidacji połączeń zagranicznych, wskazując,…
poniedziałek, 18 marzec 2013 13:48

Rada Branżowa CARGO -18 marca 2013

Napisane przez
Przygotowania do prywatyzacji spółki, planowane redukcje zatrudnienia oraz strategia rozwoju spółki były głównymi tematami kilkugodzinnych obrad Rady Branżowej Cargo w poniedziałek 18 marca br. Gośćmi specjalnymi tego posiedzenia byli: Łukasz Boroń, od 25 lutego br. prezes zarządu PKP Cargo oraz Adam Purwin, członek zarządu PKP Cargo, odpowiedzialny za finanse spółki.…
Nadzwyczajny Zjazd MZZK w Lublinie Marek Kołodziejczyk przewodniczącym W piątek, 15 marca 2013 roku, w Sali konferencyjnej dawnego Wschodniego DOKP odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy w Lublinie. W zjeździe uczestniczył przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz. Zjazd zwołano głównie dla uzupełnienia funkcyjnych stanowisk w Zarządzie Głównym…
środa, 13 marzec 2013 12:01

Posiedzenie Rady Branżowej Teleinformatyki

Napisane przez
W środę 13 marca 2013 r. odbyło się spotkanie Rady Branżowej Teleinformatyki. W obradach wziął udział wiceprzewodniczący FZZK Dariusz Browarek. Zrelacjonował przedstawicielom spółek sytuację w sprawie sporu zbiorowego nt. ulg przejazdowych w roku 2013 i oraz w następnych latach. W dalszej spotkanie poświęcono stanowisku Federacji w sprawie prywatyzacji niektórych spółek…
W środę, 13 marca w siedzibie Federacji w Warszawie obradowała Rada Branżowa Przewozów Regionalnych. Gośćmi tego posiedzenia byli: Małgorzata Kuczewska-Łaska, prezes zarządu i dyrektor generalny spółki Przewozy Regionalne oraz grono jej współpracowników: Danuta Bodzek, członek zarządu - dyrektor ds. pracowniczych, Grzegorz Woźny, dyrektor pionu pracowniczego oraz Jolanta Walkowiak, naczelnik w…
poniedziałek, 11 marzec 2013 13:45

Spotkanie Rad Branżowych PLK i SOK

Napisane przez
W poniedziałek 11 marca br. gośćmi na połączonych obradach Rady Branżowej PLK oraz Rady Branżowej SOK byli prezes zarządu PKP PLK Remigiusz Paszkiewicz, członek zarządu - dyrektor ds. pracowniczych Jacek Kałłaur oraz jego zastępca Leszek Trojnara. Posiedzenie otworzył przewodniczący Federacji Stanisław Stolorz, który następnie poprowadził przebieg dyskusji z udziałem kierownictwa…
W środę 6 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Podczas obrad, które prowadził przewodniczący Federacji Stanisław Stolorz, przeprowadzono m.in. wstępną dyskusję nad prowadzonym ze Związkiem Pracodawców Kolejowych oraz Przewozami Regionalnymi sporami zbiorowymi w sprawie wielkości ulg przewozowych. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność…