|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
W czwartek, 28 marca 2013 roku, swe posiedzenie odbyła Rada Krajowa Federacji ZZP PKP. Na wstępie przewodniczący Stanisław Stolorz wręczył Irenie Przybyła z Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu główną nagrodę w konkursie na najlepszego w 2012 roku naszego działacza, promującego bezpieczne warunki pracy, zainicjowanego przez Komisję BHP Federacji ZZP PKP.…
piątek, 22 marzec 2013 07:51

FZZK uczestniczy w strajku generalnym na Śląsku

Napisane przez
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP wraz z Forum Związków Zawodowych będzie uczestniczyć w strajku generalnym organizowanym we wtorek, 26 marca 2013 r. w godzinach 6.00 – 10.00 na Śląsku przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno–Strajkowy. Głównymi postulatami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno–Strajkowego są: stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych i ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących…
środa, 20 marzec 2013 14:35

„Polski rynek pracy oczami ludzi młodych”

Napisane przez
Z udziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej odbyła się w środę w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP w Warszawie debata na temat sytuacji młodzieży na polskim rynku pracy. Debatę zorganizowało Forum Związku Zawodowych wraz z Fundacją im. Friedricha Eberta, którą reprezentował dyrektor Knut Dethlefsen. Tadeusz Chwałka, przewodniczący…
wtorek, 19 marzec 2013 11:49

Rada branżowa Elektroenergetyki

Napisane przez
We wtorek 19 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Elektroenergetyki. Poprowadził je przewodniczący Rady Andrzej Łukasik. W trakcie spotkania przeprowadzono m.in. dyskusje na tematy organizacyjne, w tym dotyczącą udziału przedstawicieli niektórych jednostek terenowych w strajku ostrzegawczym w dniu 25 stycznia 2013 r. Omówiono także sprawę nieudanej prywatyzacji przedsiębiorstwa…
poniedziałek, 18 marzec 2013 14:13

Rada branżowa Intercity -18 marca 2013

Napisane przez
W poniedziałek 18 marca w siedzibie FZZK w Warszawie na przedświątecznym posiedzeniu zebrała się Rada Branżowa Intercity. Posiedzeniu przewodniczył wiceprzewodniczący FZZK, Jan Przywoźny. Tematem omawianym podczas spotkania były m.in. problemy wynikające z zamykania kas biletowych oraz planowane ograniczenia w kolejowej komunikacji międzynarodowej. Rada wyraziła zaniepokojenie planami likwidacji połączeń zagranicznych, wskazując,…
poniedziałek, 18 marzec 2013 13:48

Rada Branżowa CARGO -18 marca 2013

Napisane przez
Przygotowania do prywatyzacji spółki, planowane redukcje zatrudnienia oraz strategia rozwoju spółki były głównymi tematami kilkugodzinnych obrad Rady Branżowej Cargo w poniedziałek 18 marca br. Gośćmi specjalnymi tego posiedzenia byli: Łukasz Boroń, od 25 lutego br. prezes zarządu PKP Cargo oraz Adam Purwin, członek zarządu PKP Cargo, odpowiedzialny za finanse spółki.…
Nadzwyczajny Zjazd MZZK w Lublinie Marek Kołodziejczyk przewodniczącym W piątek, 15 marca 2013 roku, w Sali konferencyjnej dawnego Wschodniego DOKP odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy w Lublinie. W zjeździe uczestniczył przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz. Zjazd zwołano głównie dla uzupełnienia funkcyjnych stanowisk w Zarządzie Głównym…
środa, 13 marzec 2013 12:01

Posiedzenie Rady Branżowej Teleinformatyki

Napisane przez
W środę 13 marca 2013 r. odbyło się spotkanie Rady Branżowej Teleinformatyki. W obradach wziął udział wiceprzewodniczący FZZK Dariusz Browarek. Zrelacjonował przedstawicielom spółek sytuację w sprawie sporu zbiorowego nt. ulg przejazdowych w roku 2013 i oraz w następnych latach. W dalszej spotkanie poświęcono stanowisku Federacji w sprawie prywatyzacji niektórych spółek…
W środę, 13 marca w siedzibie Federacji w Warszawie obradowała Rada Branżowa Przewozów Regionalnych. Gośćmi tego posiedzenia byli: Małgorzata Kuczewska-Łaska, prezes zarządu i dyrektor generalny spółki Przewozy Regionalne oraz grono jej współpracowników: Danuta Bodzek, członek zarządu - dyrektor ds. pracowniczych, Grzegorz Woźny, dyrektor pionu pracowniczego oraz Jolanta Walkowiak, naczelnik w…
poniedziałek, 11 marzec 2013 13:45

Spotkanie Rad Branżowych PLK i SOK

Napisane przez
W poniedziałek 11 marca br. gośćmi na połączonych obradach Rady Branżowej PLK oraz Rady Branżowej SOK byli prezes zarządu PKP PLK Remigiusz Paszkiewicz, członek zarządu - dyrektor ds. pracowniczych Jacek Kałłaur oraz jego zastępca Leszek Trojnara. Posiedzenie otworzył przewodniczący Federacji Stanisław Stolorz, który następnie poprowadził przebieg dyskusji z udziałem kierownictwa…