|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
Rady Branżowe

Rady Branżowe (71)

piątek, 04 grudzień 2015 00:00

Rada Branżowa Nieruchomości

Napisane przez

Nie ma sprawy

W czwartek, 3 grudnia br., odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Gospodarowania Nieruchomościami. Obrady prowadził jej przewodniczący Stanisław Gajdak
W pierwszej części we własnym, związkowym gronie omówiono bieżące problemy pracowników Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami i Centrali PKP S.A. Wiceprzewodnicząca Rady Branżowej Małgorzata Buśko poinformowała o szkoleniu zorganizowanym we Wrocławiu przez Forum Związków Zawodowych. Wyjaśniano na nim zmiany, jakie w najbliższym czasie zostaną wprowadzone w prawie pracy i w ustawie o związkach zawodowych. Dużo uwagi poświęcono też zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy, a zwłaszcza lobbingowi i stresowi zawodowemu.
W drugiej części posiedzenia z członkami Rady Branżowej spotkali się dwaj przedstawiciele kierownictwa spółki PKP S.A.: dyrektor zarządzający ds. strategii i organizacji Grupy PKP Krzysztof Gacek i zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Andrzej Sojecki. Nasi związkowcy poprosili ich o wyjaśnienie, dlaczego kierownictwo PKP S.A. w tym roku nie zabiegało przyznanie pracownikom odznaczeń resortowych z okazji Święta Kolejarza? Dlaczego nie doszło do zaplanowanych spotkań ze związkami zawodowymi w sprawie regulaminy świadczeń socjalnych. Dyrektor Krzysztof Gacek stwierdził, że kierownictwo PKP S.A. wystąpiło tylko o odznaczenia resortowe dla najbardziej zaangażowanych osób. Z Centrali PKP S.A. otrzymało je w tym roku 10 osób. - A co do funduszu socjalnego, to my nie popełniliśmy żadnego błędu.
Poproszono też o wyjaśnienia związane z planami przekazania w drodze przetargu obsługi kancelarii i sekretariatów firmie zewnętrznej. Dyrektor Gacek oświadczył, że nie było i nie ma w tej sprawie jeszcze żadnej decyzji. Na razie analizujemy to zagadnienie.

Natomiast dyrektor Andrzej Sojecki stwierdził wprost: nie macie się czym zamartwiać. Jak przyjdzie na Szczęśliwicką nowy prezes PKP S.A., to wówczas poznamy, jakie będą kierunki polityki PKP S.A. I wtedy my też będziemy wiedzieli co robić. Na razie więc czekamy… z pewnym przeczuciem, że być może my martwić się nie musimy, ale Wy... to niech pozostanie niedopowiedzenie! 

12 03 nieruchomosci 2 12 03 nieruchomosci 1

czwartek, 26 listopad 2015 00:00

Rada Branżowa Elektroenergetyki

Napisane przez

Groźny scenariusz

W czwartek, 26 listopada br., odbyło się kolejne posiedzenie Rady Branżowej Elektroenergetyki Kolejowej. Poprowadził je przewodniczący Andrzej Łukasik. W tym posiedzeniu uczestniczył także wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP Jan Piechel. W pierwszej części omówiono na nim sprawy związane z funkcjonowaniem spółki. Przede wszystkim dotyczyły one szczegółów Programu Dobrowolnych Odejść, jaki zamierza wdrożyć nowy właściciel kolejowej energetyki. Wyjaśniali je przewodniczący Rady Branżowej Andrzej Łukasik oraz wiceprzewodniczący Leszek Nasiadek, którzy brali udział w rozmowach z nowym pracodawcą.
W drugiej części posiedzenia uczestniczył dyrektor Oddziału Usług PKP Energetyka S.A. Zdzisław Wesołowski. Przedstawił on sytuacje spółki i założenia jej funkcjonowania w najbliższych latach. Ten rok dla PKP Energetyka S.A. zakończy się bardzo dobrym wynikiem. Spółka osiągnie przychody przekraczające 1,4 miliarda złotych. Niestety, rok przyszły już nie rysuje się w tak różowych barwach. Obecny właściciel PKP Energetyka, którym jest prywatny fundusz CVC Capital Partners, a nadzorcą spółka Caryville Investments, zakłada, że o połowę spadną przychody z realizacji inwestycji infrastrukturalnych. To duzy ubytek, który sprawi, że nowi właściciele będą szukali dużych oszczędności. Także w sferze zatrudnienia. Obecne Zakłady Usług mają więc wzmóc pozyskiwanie robót na zewnątrz. W przeciwnym wypadku będą musiały ograniczyć swe zatrudnienie. Nie wiadomo też jaką politykę wybierze spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w wyborze wykonawców na kolejne duże inwestycje infrastrukturalne związane z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2016-2020.

 11 26 elektro 1 11 26 elektro 2

czwartek, 17 wrzesień 2015 00:00

Rada Branżowa Teleinformatyki

Napisane przez

16 września odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Teleinformatyki Kolejowej, którym przewodniczył Witold Pyrgiel.

Omawiano bieżącą sytuację w spółce. A działo się wiele w wakacje Prezesem przestał być Krzysztof Biniek. Prawie roczna jego działalność doprowadziła do destabilizacji spółki i rozregulowania jej funkcjonowania. Spółka wegetowała. Były już prezes zamierzał nawet wdrożyć Program Dobrowolnych Odejść. Swą polityką i postępowaniem doprowadził do utraty wielu specjalistów i fachowców naszej spółki. W jego miejsce ze Szczęśliwickiej, przysłano dyrektorów Centrali PKP S.A. Adama Filutowskiego i Jana Starzyka. Pierwszy został prezesem, a drugi – członkiem Zarządu.

W transferze tym można upatrywać pewnej szansy. Obaj znają dobrze problemy spółki PKP Informatyka, bowiem byli członkami jej Rady Nadzorczej. Już można dostrzec pewne pozytywy - "odświeżono" współpracę ze związkami zawodowymi. Prowadzimy rozmowy. Już udało nam się unormować sprawę, o którą mocno walczyliśmy w ostatnich miesiącach. A była ona jednym z powodów wszczęcia przez nas sporu zbiorowego z poprzednim Zarządem. Wszystko wskazuje, że w tej sprawie na dniach podpiszemy satysfakcjonujące nas porozumienie.

Niestety stronie społecznej nie są znane długoterminowe plany tak Zarządu, jak i Szczęśliwickiej. Z przecieków, jakie do nas docierają dowiadujemy się, że jednak będą prowadzone działania w kierunku likwidacji PKP Informatyka. Załoga niecierpliwie czeka na informacje z tym związane. Trudno jest bowiem spokojnie pracować, jeśli widmo bezrobocia może zajerzeć w oczy. Wtedy może dojść do niekontrolowanego przez związki zawodowe wybuchu protestu załogi.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

09 16 Teleinf 1 09 16 Teleinf 2 09 16 Teleinf 3

środa, 16 wrzesień 2015 00:00

Rada Branżowa PLK

Napisane przez

16 września odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych, które prowadziła Joanna Klekot, przewodnicząca Rady Branżowej.

W pierwszej części Joanna Klekot informowała zebranych o naradzie, na której starano się podsumować siedmiomiesięczną działalność nowych sekcji eksploatacji. W jej czasie dwóch dyrektorów Zakładów Linii Kolejowych stwierdziło, że wielkoobszarowe sekcje nie zdają egzaminu w praktycznym działaniu. Bardzo trudno bowiem zapanować nad sprawną realizacją bieżących zadań związanych z utrzymaniem linii kolejowych. Okazuje się, że obecnie najwięcej czasu dyrektorom zakładów zabiera „papierkowa robota” związana ze szczegółowym „rozliczaniem” zlecanych im zadań.

Wniosków jednak jak zwykle brak.

Gościem drugiej części rady był Grzegorz Sokołowski, dyrektor biura ds. pracowniczych z PKP PLK.Przedmiotem dyskusji była obecna sytuacja w "Peelce". G. Sokołowski po raz kolejny podkreślił, że koniecznym jest przeprowadzenie zmian w wynagrodzeniach w taki sposób, aby płacić za efekty. Wskazał, że dotychczasowe różne formy premiowania nie miały wartości motywującej. Teraz trwają prace, aby ten stan zmienić.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

 

09 16 PLK1 09 16 PLK2 09 16 PLK3

poniedziałek, 07 wrzesień 2015 00:00

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych

Napisane przez

Przewozy-Regionalne-logoW czwartek 3 września odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych. Prowadziłą je Urszula Jeziorna, przewodnicząca Rady.

Celem było omówienie aktualnej sytuacji w spółce, a także zliczenie podpisów poparcia do nowej Rady Nadzorczej spółki, która liczyć będzie 5 członków: 3 z Agencji Rozwoju Przemysłu, jednego przedstawiciela marszałków województw i jednego przedstawiciela załogi. Wybory przedstawiciela pracowników odbędą się w trzecim tygodniu września - apelujemy o liczby udział.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i zbieranie podpisów!

Cieszy nas, że proces ratowania "Przewozów Regionalnych" przebiega zgodnie z harmonogramem. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to w końcu września zostaną przelane pieniądze.

Niebawem siadamy do dyskusji o Programie Dobrowolnych Odejść i układach zbiorowych, bądźcie pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby Wasze miejsca pracy były jak najlepiej chronione, a tym, którzy rozstaną się ze spółką, wypłacone zostały odpowiednie odprawy.

 

sobota, 05 czerwiec 2010 22:15

Rady Branżowe

Napisane przez

Rada Branżowa Polskich Linii Kolejowych

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO ZWIĄZEK ZAWODOWY
Przewodnicząca JOANNA
KLEKOT
ZZK ŚLĄSKICH
Wiceprzewodniczący FRANCISZEK
STAWIŃSKI
ZZPK ZACHODNIEGO OBSZARU RP
Wiceprzewodnicząca
ROMUALDA
CHARA
MIĘDZYZAKŁADOWY ZZK W LUBLINIE
Wiceprzewodniczący
RADOSŁAW
STRAKULSKI
ZZPK ZACHODNIEGO OBSZARU RP
Wiceprzewodniczący
BENEDYKT
SCHULZ
ZZK RP

 

Rada Branżowa CARGO

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO ZWIĄZEK ZAWODOWY
Przewodniczący
MARIAN
KOGUT
ZZK MAŁOPOLSKI
Wiceprzewodniczący
KRZYSZTOF
CZARNOTA
POROZZZK RPUMIENIE ŚWIĘTOKRZYSKIE ZZK
Wiceprzewodniczący
JAROSŁAW
ŚLEPACZUK
ZZK ŚLĄSKICH
Wiceprzewodnicząca
ELŻBIETA
FEDORUK
ZZK OKRĘGU CENTRALNEGO
Wiceprzewodniczący
MIROSŁAW
KRUCZYŃSKI
POROZUMIENIE ŚWIĘTOKRZYSKIE ZZK

 

Rada Branżowa InterCity

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO ZWIĄZEK ZAWODOWY
Przewodnicząca 
MAŁGORZATA
OSZYWA
ZZK RP
Wiceprzewodniczący 
TOMASZ
SURÓWKA
ZZK MAŁOPOLSKI

 

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO ZWIĄZEK ZAWODOWY
Przewodnicząca URSZULA
JEZIORNA
ZZPK ZACHODNIEGO OBSZARU RP
Wiceprzewodniczący
KAZIMIERZ
SALWOWSKI
ZZP GRUPY PKP
Wiceprzewodniczący 
KRZYSZTOF
BĄCZEK
ZZK RP

 

Rada Branżowa Elektroenergetyki

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO ZWIĄZEK ZAWODOWY
Przewodniczący
ANDRZEJ
ŁUKASIK
ZZK MAŁOPOLSKI
Wiceprzewodniczący
LESZEK
NASIADEK
ZZPK ZACHODNIEGO OBSZARU RP
Wiceprzewodniczący
PIOTR
WEŁDYCZ
ZZK OKRĘGU CENTRALNEGO

 

Rada Branżowa Straży Ochrony Kolei

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO ZWIĄZEK ZAWODOWY
Przewodniczący
STANISŁAW
ROWIŃSKI
ZZPK ZACHODNIEGO OBSZARU RP
Wiceprzewodniczący
MICHAŁ
HERMAN
MIĘDZYZAKŁADOWY ZZK W LUBLINIE

 

Rada Branżowa Napraw Infrastruktury

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO ZWIĄZEK ZAWODOWY
Przewodniczący JÓZEF
CZAJA
ZZK ŚLĄSKICH
Wiceprzewodniczący
MIECZYSŁAW
SZALBIERZ
ZZPK ZACHODNIEGO OBSZARU RP

 

Rada Branżowa Gospodarowania Nieruchomościami i Dworcami Kolejowymi

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO ZWIĄZEK ZAWODOWY
Przewodniczący
STANISŁAW
GAJDAK
ZZK OKRĘGU CENTRALNEGO
Wiceprzewodnicząca MAŁGORZATA
BUŚKO
ZZK POMORZA ZACHODNIEGO

 

Rada Branżowa Teleinformatyki Kolejowej

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO ZWIĄZEK ZAWODOWY
Przewodniczący
WITOLD
PYRGIEL
ZZP GRUPY PKP
Wiceprzewodniczący
MAREK
ANDRZEJEWSKI
ZZPK ZACHODNIEGO OBSZARU RP
Wiceprzewodnicząca BARBARA
KURESZA
ZZP GRUPY PKP

 

Rada Główna Emerytów i Rencistów

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO ZWIĄZEK ZAWODOWY
Przewodniczący
STANISŁAW
KALINOWSKI
ZZK MAŁOPOLSKI
Wiceprzewodniczący
JAN
PIEŃCZAK
ZZPK ZACHODNIEGO OBSZARU RP
czwartek, 10 lipiec 2008 14:34

RADA GŁÓWNA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Napisane przez
FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KOLEJOWY TELEFON KOMÓRKOWY 
PRZEWODNICZĄCYJAN
PIEŃCZAK
 961-63-31-405 
WICEPRZEWODNICZĄCYEUGENIUSZ
KIESZEK
 942-70-11-43 0692-305-284
czwartek, 10 lipiec 2008 14:27

RADA BRANŻOWA STRAŻY OCHRONY KOLEI (SOK)

Napisane przez
FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KOLEJOWY TELEFON KOMÓRKOWY 
PRZEWODNICZĄCYANDRZEJ
KLOCEK
 981-472-33-69 0604-657-061
WICEPRZEWODNICZĄCY  STANISŁAW
ROWIŃSKI
 961-63-33-478 0600-389-414
czwartek, 10 lipiec 2008 14:25

RADA BRANŻOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ

Napisane przez
FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KOLEJOWY TELEFON KOMÓRKOWY 
PRZEWODNICZĄCYANDRZEJ
ŁUKASIK
 912-871-22-71 0697-040-055
WICEPRZEWODNICZĄCYLESZEK
NASIADEK 
 962-72-43-630 0697-040-729
WICEPRZEWODNICZĄCY  EUGENIUSZ
KOZŁOWSKI
  
czwartek, 10 lipiec 2008 14:23

RADA BRANŻOWA PRZEWOZÓW REGIONALNYCH

Napisane przez
FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KOLEJOWY  TELEFON KOMÓRKOWY 
PRZEWODNICZĄCY URSZULA
JEZIORNA

 961-849-343 0600-322-281
WICEPRZEWODNICZĄCA  LIDIA
ZIAJA
  0889-349-025
WICEPRZEWODNICZĄCY
KRZYSZTOF
BĄCZEK
 989-677-19-05 0504-291-426