|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: bhp

piątek, 25 wrzesień 2020 10:45

Wybory do Komisji BHP

W dniu 25 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji BHP, na którym dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

W posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Federacji ZZK Radosław Strakulski

W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji BHP został Waldemar Stenka, zaś Wiceprzewodniczącą Aleksandra Zielska.

Omówioną kandydatury konkursu "Lidera BHP".

Dział: Z ostatnich dni
środa, 06 grudzień 2017 10:41

Komisja BHP podsumowuje rok

We wtorek, 5 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji BHP, któremu przewodniczył Radosław Strakulski.

W trakcie posiedzenia dokonano podsumowania roku wytężonej pracy na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy na kolei.

Komisja już przygotowuje się do kolejnej edycji nagrody "Lidera BHP" Federacji ZZK, liczymy na Wasze zgłoszenia!

 

bhp2

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 13 grudzień 2016 14:54

Komisja BHP

13 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji BHP Federacji ZZK, któremu przewodniczył kol. Radosław Strakulski.l

Omawiano działalność Komisji w bieżącym roku, a także dyskutowano na temat nowych wyzwań, stojących przed Komisją w 2017 roku.

12 13 BHP2

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 21 marzec 2014 00:00

Komisja BHP

20 marca odbyło się posiedzenie Komisji BHP działającej przy Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził Radosław Strakulski, przewodniczący Komisji BHP.

Celem spotkania było omówienie aktualności dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych, a także prezentacja środków ochrony głowi i twarzy przez producenta tychże wyrobów.

Na spotkaniu po raz pierwszy pojawiła się Monika Jäckel z  ZZK OC Warszawa.


Radosław Strakulski rozpoczął posiedzenie komisji od przypomnienia, iż ponownie rusza konkurs na najlepszego pracownika/ działacza propagującego bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a regulamin konkursu zostanie wkrótce przekazany do wszystkich członków komisji.Przewodniczący poprosił także wszystkich członków, o to aby przed każdym planowanym posiedzeniem komisji przesyłać sugestie i propozycje odnośnie tematyki posiedzeń.

W czasie spotkania dyskutowano m.in. na temat spółki PKP PLK S.A. i jej rzekomego wypowiedzenia umowy zawartej z Medycyną Pracy odnośnie Instrukcji S-1 „Instrukcji o służbowych badaniach lekarskich, profilaktycznej opiece zdrowotnej i orzekania o zdolności do pracy pracowników PKP”.

Jan Piechel, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP poinformował wszystkich obecnych o tym, że trwają rozmowy na temat Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w spółce PKP PLK S.A. na rok 2014. Strona związkowa oczekuje od przedstawicieli Spółki zaprezentowania planów odnośnie programu.

Poruszono także temat podziału firmy TK Telekom.

Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni przedstawiciele firmy „Partner BHP”, którzy zaprezentowali środki ochrony głowy i twarzy. Obecnie firma „Partner BHP” współpracuje z PKP Energetyka.

Po zakończeniu prezentacji wszystkich produktów, przewodniczący zamknął posiedzenie komisji BHP.

 03 20 BHP 1 03 20 BHP 2 03 20 BHP 3

 

Dział: Z ostatnich dni

fzzppkp-logoW dniu 8 stycznia br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie dotyczące omówienia projektów rozporządzeń w sprawie licencji maszynisty, świadectwa maszynisty i ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego Tomasz Warsza wraz ze współpracownikami, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl wraz ze współpracownikami oraz przedstawiciele związków zawodowych. Strona społeczna reprezentowana była przez: przedstawicieli Federacji ZZP PKP, ZZM i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Stolorz – przewodniczący oraz Dariusz Browarek – wiceprzewodniczący.

Po przedstawieniu wyjaśnień ze strony Ministerstwa i UTK dotyczących zaproponowanych projektów rozporządzeń, strona społeczna zaakceptowała ich wprowadzenie. Jednocześnie przewodniczący Stolorz przedstawił uwagi do zaproponowanych rozwiązań, które na prośbę prezesa Dyla zostały przekazane do UTK.

Strona społeczna zwróciła uwagę na konieczność dopracowania niektórych rozwiązań i wystąpiła z propozycją powołania zespołu monitorującego wprowadzanie przepisów. W skład takiego zespołu powinni wejść przedstawiciele zarówno Ministerstwa, jak i Urzędu Transportu Kolejowego oraz strony społecznej. Jego zadaniem byłoby wskazywanie i natychmiastowa reakcja na ewentualne trudności przy wprowadzaniu dokumentów.

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 07 październik 2013 11:43

Posiedzenie Komisji BHP Federacji ZZP PKP, 7 października 2013 r.

Obrady Komisji BHP 7 X 2013 r.Posiedzenie Komisji BHP, 7 X 2013 r.Komisja BHP, 7 X 2013 r.Z udziałem Jana Piechela i Jana Przywoźnego, wiceprzewodniczących Federacji ZZP PKP , odbyło się w poniedziałek w Warszawie posiedzenie Komisji BHP Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Głównym tematem spotkania był wybór kandydatury do nagrody „Najlepszego pracownika lub działacza, propagującego bezpieczne i higieniczne warunki pracy”. Konkurs ten został ogłoszony w połowie roku. Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji BHP przekazano cztery wnioski spełniające warunki konkursu. Po naradzie zdecydowano o wyborze kandydatury pani Danuty Janczury z Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Danuta Janczura pracuje na kolei od końca lat 70-tych.Od trzynastu lat pełni funkcję Społecznego Inspektora Pracy, uzyskała też spektakularne sukcesy, doprowadzając do wyraźnej poprawy warunków socjalnych pracowników tego Zakładu.

W dalszej części posiedzenia Komisja omówiła sprawy bieżące, związane m.in. z warunkami lekarskich czy warunków zwrotu kosztów nabycia okularów ochronnych.

W poniedziałkowym posiedzeniu Komisji BPH po raz pierwszy uczestniczył Łukasz Konecki z kieleckiego oddziału PKP PLK. Jest on przedstawicielem „Porozumienia Świętokrzyskiego”- nowego związku, który włączył się do struktur FZZP PKP.

Dział: Z ostatnich dni