|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
piątek, 12 maj 2017 10:12

Rada Branżowa Cargo

W czwartek, 11 maja, odbyła się Rada Branżowa Cargo, w całości poświęcona sytuacji w spółce PKP CargoTabor. Spotkanie prowadził przewodniczący RB Krzysztof Czarnota.

W siedzibie Federacji przy Jaracza pojawili się przedstaiwiele spółki, z prezesem Witoldem Baworem na czele. Obecni byli także cpozostali członkowie Zarządu: Stanisławe Cichoń i Jerzy Przygoda.

Omawiano bieżącą sytuację w spółce, tak związaną z obłożeniem i realizacją zleceń, jak i zatrudnieniem.

 

c2

Dział: Z ostatnich dni
środa, 22 marzec 2017 10:28

Maciej Libiszewski gościem RB Cargo

21 marca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Cargo, któremu przewodniczył jej wiceprzewodniczącyc - Jarosław Ślepaczuk.

Gośćmi drugiej części posiedzenia byli przedstawiciele zarządu PKP CARGO SA - prezes Maciej Libiszewski oraz przedstawiciel załogi Zenon Kozendra.

Dużo uwagi poświęcono dodatkowym premiom czy też nagrodom (zwał jak zwał), które zostały przyznane w Cargo w czterech zakładach, co budziło wątpliwości Federacji ZZK. Kilka tygodni temu na piśmie zwróciliśmy się do Prezesa z prośbą o wyjaśnienia, które niestety nie dotarły. Innymi ważnymi tematemi były ryczałty dla pracowników - delegacje, wdrożenie bez konsultacji decyzji nr 11.

W trakcie spotkania, prezes Maciej Libiszewski przyznał m.in., że błędem jest, że budzące wątpliwości nagrody dla najlepszych zakładów nie zostały konsultowane ze stroną społeczną. Obecnie planowane są kolejne nagrody dla wybranych zakładów.

Obszerna relacja w kwietiowych "Naszych Sprawach".

03 21 cargo2 03 21 cargo3

Dział: Rady Branżowe

Prezentujemy pismo, jakie wystosowaliśmy do p. Macieja Libiszewskiego, prezesa PKP CARGO SA w związku z informacjami, jakie do nas docierają.
Zachęcamy do lektury. Oczywiście, jak tylko uzyskamy odpowiedź, niezwłocznie ją także tutaj zamieścimy.

 

02 14 cargoo page 001

02 14 cargoo page 003

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 16 grudzień 2016 10:57

Rada Branżowa PKP CARGO

14 grudnia odbyła się Rada Branżowa PKP Cargo, której gościem był Witold Bawor, prezes PKP Cargo oraz Dyrektorzy Zakładów Naprawy Taborów.

Prezes podsumowywał rok 2016, a także wskazywał na najważniejsze wyzwania przed nią stojące. Niewątpliwie cieszy przewidywana wyższa kwota, którą Cargotabor ma otrzymać od PKP CARGO SA (ok. 385 mln zł wobec 203 w roku poprzednim). Spółka zamierza zatudniać nowych pracowników, duża część dotychczasowych ma już przedłużone umowy. Spółka wszechstronnie obsługuje narprawy tak lokomotyw, jak i samych wagonów, z sukcesem zabiegała o kolejne certyfikaty. W ostanim roku wpływy spoza PKP CARGO SA wzrosły dwukrotnie.

W czasie spotkania przypomniano kilka istotnych faktów dotyczących Cargobaboru. Spółka zatrudnia obecnie 2178 osób. W skład podmiotu wchodzi 10 Zakładów Napraw Taboru. Dyrektorzy nie mają zastępców, a zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę. Ich wynagrodzenie wynika z postanowień ZUZP dla pracowników PKP Cargotabor sp. z o.o., który został wynegocjowany przed rokiem.

Szczegółowa relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

 

12 14 cargo2 12 14 cargo3

Dział: Rady Branżowe

Dobra wiadomość dotarła wczoraj z PKP Cargo, gdzie organizacje związkowe negocjowały z zarządem porozumienie dotyczące wypłaty nagrody z okazji 15-lecia spółki PKP CARGO.

Pracownicy mogą otrzymać do 800 złotych. 600 na mocy wcozrajszego porozumienia oraz 200 z Zakładowego Ukłądu Zbiorowego Pracy.

Federację ZZK na spotkaniu reprezentowali: wiceprzewodniczący FZZK: Marian Kogut, przewodniczący Rady Branżowej PKP CARGO Krzysztof Czarnota oraz  jej wiceprzewodniczący: Tadeusz Tuma i Jarek Ślepaczuk.

Wypłata świadczenia nastąpi do 10 grudnia br.

Poniżej prezentujemy treść porozumienia

Porozumienie CARGO page 001

Dział: Z ostatnich dni
środa, 19 październik 2016 08:28

RB PKP CARGO

19 października odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP Cargo, które prowadził jej przewodniczący Krzysztof Czarnota.

Gośmi RB byli (w kolejności pojawienia się na sali) Zenon Kozendra, członek Zarządu z ramienia pracowników oraz Maciej Libiszewski prezes Zarządu PKP Cargo.

Omawiano bieżącą sytuację w spółce, możliwe perspektywy i wyzwania stojące w najbliższych miesiącach przed Cargo, w tym współpracy z Chinami.

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

10 19 cargo1 10 19 cargo2 10 19 cargo3

Dział: Rady Branżowe
środa, 22 czerwiec 2016 06:42

Rada Branżowa PKP CARGO - nowe kierownictwo

21 czerwca odbyło się posiedzenie wyborcze Rady Branżowej PKP CARGO. W wyniku burzliwych dyskusji oraz tajnych głosowań, wybrano jej nowe kierownictwo, w którym znaleźli się (w kolejności głosowań):

Krzysztof Czarnota, przewodniczący;

Jarosłąw Ślepaczuk, wiceprzewodniczący;

Tadeusz Tuma, wiceprzewodniczący;

Andrzej Gwóźdź, wiceprzewodniczący

 

Członkowie Rady Branżowej podziękowali dwóm dotychczasowym członkom RB za działalność w poprzedniej kadencji - kol. Elżbiecie Fedoruk, która nie zdecydowała się kandydować i kol. Marianowi Kogutowi, który na IX zjeździe został wybrany wiceprzewodniczącym Federacji ZZK.

Życzymy owocnej pracy!

06 22 cargo1

Dział: Rady Branżowe

Kolega Krzysztof Czarnota zostął w piątek po południu oficjalnie członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO. 

Chcielibyśmy raz jeszcze podziękować Wam za wsparcie, mobilizację i zebranie tak dużej liczby podpisów.

Wreszcie wraca mocne wsparcie pracownicze w Radzie Nadzorczej Cargo, bądźmy pewni, że Krzysztof będzie jak najlepiej reprezentował interesy Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w RN.

Jeszcze raz dziękujemy!

Dział: Z ostatnich dni
środa, 18 maj 2016 08:53

Co tam w Cargo?

Wiele się ostatnimi czasy mówiło o tym co wydarzy się w Cargo. Nowy zarząd, nowe perspektywy i zapowiedzi.

17 maja odbyło się cykliczne spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A oraz ponadzakładowych organizacji związkowych.

Zarząd Spółki reprezentowali : Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu, Jarosław Klasa – Członek Zarządu ds. operacyjnych, Grzegorz Fingas - członek zarządu ds. handlowych oraz Arkadiusz Olewnik – członek zarządu ds. finansowych.

Federację ZZK  w spotkaniu reprezentowali : Wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP – kol. Marian Kogut oraz wiceprzewodniczący Rady Branżowej kol. Elżbieta Fedoruk, Krzysztof Czarnota oraz Jarosław Ślepaczuk

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu, który przedstawił obecnym informację na temat wyników jakie osiągnęła spółka w I kwartale 2016 r. Ujemny wynik finansowy wynika w dużej mierze z opóźnień w inwestycjach infrastrukturalnych co przekłada się na to, że przewoźnicy towarowi transportują mniej kruszyw niż w zeszłym roku. Praca przewozowa spółki w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych w I kw. 2016 r. wyniosła 0,63 mld tkm co oznacza spadek aż o 34% w stosunku do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku.

Uzupełniając wypowiedź Prezesa Libiszewskiego – Jarosław Klasa i Grzegorz Fingas poinformowali, że PKP CARGO S.A prognozuje jednak wzrost zapotrzebowania na przewozy kruszyw, który nastąpi w czwartym kwartale kiedy ruszą duże inwestycje infrastrukturalne. Jeśli chodzi o prace na liniach kolejowych to szacunkowa długość modernizowanych odcinków w 2016 r. wyniesie 600 km a wydatki na inwestycje wyniosą wg prognoz spółki kilka mld zł. Członek Zarządu ds. handlowych dodał, że w ostatnich dniach Zarząd finalizuje podpisanie dwóch istotnych umów handlowych, jednakże na fakt iż formalnie procedura nie została zakończona w dniu dzisiejszym poprzestanie na ogólnej informacji.

W trakcie omawiania tego punktu uczestnicy wskazali na kilka problemów występujących w ostatnim czasie w Zakładach pracy: m.in. obcięciem funduszy na inwestycje i remonty, problemami z wdrożeniem nowej instrukcji CW 1, przeciążaniem składów pociągów, lokalizacjami siedzib COK-u.

W kolejnej części spotkania poruszona została kwestia przesłanych do konsultacji Centralom Związkowym ramowego Regulaminu Organizacyjnego.

Prezes Maciej Libiszewski na wstępie przypomniał, że w miesiącu marcu zawarł z organizacjami związkowymi porozumienie, wynikiem którego jest m.in deklaracja do wdrożenia zarządzania obszarowego. W trakcie tworzenia zapisów projektu regulaminu autorzy starali się ograniczyć pośrednie szczeble zarządzania w spółce, umocnić kompetencje Dyrektorów Zakładu oraz uporządkować wiele kwestii, które dotychczas wydłużały proces podejmowania decyzji. Prezes zaznaczył, że jest świadomy faktu, iż nie wszystkie zmiany zostaną przyjęte z pełną akceptacją organizacji związkowych, dlatego też oczekuje wskazania uwag i wniosków do przesłanych dokumentów. Ewentualne wnioski zdaniem Prezesa powinny uwzględniać obecną sytuację finansową spółki oraz nie generować dodatkowych kosztów.

Reprezentanci organizacji ponadzakładowych, którzy podnosili kwestie związane z zapisami regulaminu prezentowali 2 różne poglądy na temat zapisów dotyczących połączenia Sekcji Przewozów i Eksploatacji. Zwolennicy połączenia wskazywali jako argument nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy dotychczasowymi Naczelnikami Sekcji Eksploatacji i Przewozów, możliwość skoordynowania pracy maszynisty, rewidenta taboru i ustawiacza.
Poruszono również istotną kwestię, że w tym samym czasie projekty regulaminów organizacyjnych zakładu otrzymały Zakładowe Organizacje Związkowe. Jednak materiały te nie zawierają załącznika dotyczącego sekcji, ich granic, liczebności i wielu innych istotnych informacji. Sytuacja ta wywołała interwencje wielu organizacji zakładowych i ogranicza możliwość wydania rzetelnej opinii do materiału.

Prezes Zarządu odnosząc się do tej kwestii poinformował, że materiały dotyczące sekcji zostaną uzupełnione przez Dyrektorów Zakładu i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Biura zostaną przesłane do konsultacji, a w chwili obecnej chciałby zająć się konsultacjami do szczebla Zakładu. 

Reprezentanci Związków oświadczyli, że w takiej sytuacji widzą potrzebę przeprowadzenia konsultacji z przewodniczącymi organizacji zakładowych i m.in. w tym temacie na dzień 23 maja 2016 r. została zwołana Rada Branżowa CARGO podczas, której bazie otrzymywanych opinii i wniosków wypracowanie zostanie jej stanowisko .

 

przygotował: Jarosław Ślepaczuk

Dział: Z ostatnich dni

Krzysztof Czarnota, złożył 3250 podpisów pod swoją kandydaturą na członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników w PKP CARGO.

Krzysztof "złapany" w drodze na IX Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZP PKP, tak komentuje tę liczbę - Jestem niezmiernie szczęśliwy i wdzięczny za mobilizację naszego kolejarskiego środowiska. To nasz ogromny sukces! Bardzo dziękuję! Bądźcie pewni, że z całych sił będę reprezentował interes pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO.

 

Dział: Z ostatnich dni