|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

FZZPPKP PKPCargo logo vertical male

 

Uchwałą Rady Nadzorczej PKP CARGO SA z dnia 30 marca br., zarządzono przeprowadzenie wyborów przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej spółki.
Kandydatem Federacji ZZP PKP jest KRZYSZTOF CZARNOTA 
ze Skarżyska Kamiennej, pracownik Zakładu Wschodniego PKP CARGO S.A. w Lublinie. 

Krzysztof Czarnota związany jest z PKP od blisko 40 lat. Przez 15 lat reprezentował i dbał o Wasz interes w Radzie Nadzorczej PKP CARGO SA. Działalność ta została przerwana we wrześniu ub. r., z chwilą wykluczenia z Rady Nadzorczej.
Teraz jest szansa, aby Krzysztof mógł kontynuować swoją pracę, być Waszym przedstawicielem w Radzie Nadzorczej. Żeby to zrobić, wystarczy podpisać listę poparcia.


Zwracamy się do Was, Drodzy Pracownicy zakładów i jednostek spółki PKP CARGO SA:
Złóżcie swój podpis pod kandydaturą
Krzysztofa Czarnoty
na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO SA
Podpisy zbieramy tylko do 20 kwietnia 2016 roku.

Liczymy na Was!

 

Do pobrania lista poparcia dla Krzysztofa Czarnoty w formacie .pdf 

Dział: Z ostatnich dni
środa, 16 marzec 2016 08:30

Porozumienie w Cargo.Strajk odwołany

Wczoraj zawarto porozumienie  pomiędzy stronami ZUZP dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady Pracy PKP CARGO. Podczas spotkania Prezes Zarządu PKP CARGO S.A pan Maciej Libiszewski złożył deklarację, że wycofuje się z zaplanowanych przez poprzedni Zarząd Spółki działań mających na celu przemieszczenie pracowników z dotychczasowych siedzib w Tarnowskich Górach i Katowicach. Tym samym strajk zostaje odwołany.

Porozumienie zamyka tym samym trudny rozdział, w którym pracownicy wraz ze związkami zawodowymi podjęły walkę o utrzymanie miejsc pracy. Porozumienie, które niewątpliwie jest sukcesem wszystkich pracowników oraz tych związków zawodowych, które w sposób czynny podejmowały wszelkie działania statutowe nie było by możliwe bez dobrej woli obecnego Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A pana Macieja Libiszewskiego, zaangażowania liderów central związkowych i przewodniczących organizacji związkowych z zakładów, które udzieliły nam poparcia, czynnego wsparcia ze strony Posłów na Sejm RP - Andrzeja Adamczyka - obecnego Ministra, Jerzego Polaczka, Tomasza Głogowskiego, Barbary Dziuk, pomocy ze strony samorządów powiatowego i gminnego. Wielkiej wsparcia ze swej strony udzieliły nam media - to właśnie Ich przekazy - Tygodnika Gwarek, Redakcji TG Stacji, Dziennika Zachodniego, Naszych Spraw, Wolnej Drogi, Tygodnika Solidarność, Radia Piekary, Rynku Kolejowego, Kuriera Kolejowego pozwoliły na rzetelne zobrazowanie opinii publicznej jak absurdalne i niekorzystne dla pracowników decyzje podejmował ówczesny Zarząd. Jestem przekonany, że takie zakończenie nie miało by miejsca gdyby nie Wasze wsparcie, udział w pikietach, odwaga w działaniu i wiara w pozytywne rozwiązanie trudnego tematu.

 

Dział: Z ostatnich dni

Poniżej prezentujemy Wam nasz komunikat w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w PKP CARGO

 

02 08 KomunikatCARGO page 001

02 08 KomunikatCARGO page 002

Dział: Z ostatnich dni

Gościem posiedzenia Rady Branżowej PKP Cargo, które odbyło się 13 stycznia był pełniący obowiązki prezesa zarządu PKP CARGO - Maciej Libiszewski. 

W spółce coraz bardziej dostrzegalny jest "silny przeciąg", który zmiótł już wielu dyrektorów, że wspomnimy tutaj Joannę Drozd - dyrektor działu pracowniczego. Jej miejsce zajęła Barbara Krupko.

Z wypowiedzi prezesa Libiszewskiego, który formalnie najpewniej zostanie nim do końca stycznia, wynika, że zamierza wprowadzić zupełnie inny model współpracy ze związakmi zawodowymi. Jak powiedział - zmiany zaczynają się od pracownika i na nim kończą, a wszelkie restrukturyzacje i optymalizacje przeprowadza się "z" i "dla" ludzi, a nie przeciwko nim. Jedną z najważniejszych deklaracji jest powrót do starej struktury organizacyjnej, każdy zakład otrzyma swojego dyrektora (nie jest jeszcze pewne czy liczba zakładów pozostanie bez zmian), jednak pewnym jest, że pionizacji już powiemy adieu! .

Relację z tego spotkania przeczytacie niebawem w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

01 13 cargo 4 01 13 cargo 5 01 13 cargo 2 01 13 cargo 3 01 13 cargo 6 01 13 cargo 7

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 17 grudzień 2015 00:00

Strajk w CARGO zawieszony do 31 marca 2016

Do późnych godzin nocnych trwały wczoraj negocjacje w PKP CARGO.

Najważniejsze ustalenie jest takie, że spółka w dniu jutrzejszym (18.12) nie stanie. Strajk został zawieszony do 31 marca przyszłego roku. 

12 17 cargo 3

Prezentujemy Wam najważniejsze ustalenia:

12 17 cargo 1

12 17 cargo 2

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 11 grudzień 2015 00:00

18 grudnia strajk w PKP CARGO

10 grudnia Zakładowy Komitet Protestacyjno Strajkowy  Śląskim Zakładzie PKP CARGO wystosował do prezesa Adama Purwina następujące pismo. Z jego treści jasno wynika, że strajk rozpocznie się 18 września o godzinie 9.00.

Treść pisma:

Zakładowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w Śląskim Zakładzie PKP CARGO S.A w Tarnowskich Górach wyraża stanowczy protest przeciwko działaniom Zarządu Spółki PKP CARGO S.A, w których w sposób rażący łamie zawarte dotychczas porozumienia. 

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy decyzję Prezesa Zarządu nr 55 z dnia 3 grudnia 2015 r. Tryb i forma jej jednostronnego wprowadzenia stanowi rażące złamanie zapisów Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 14 lutego 2005 r. Taki sposób prowadzenia „dialogu” ma charakter prowokacyjny i zmierzający do konfrontacji z partnerami społecznymi. 

Ponadto Zarząd PKP CARGO S.A pomimo miesięcznego okresu zawieszenia akcji strajkowej nie podjął żadnych działań mających na celu zbliżenia stanowisk stron sporu zbiorowego. Wręcz przeciwnie wszelkie działania podejmowane w ostatnim czasie – jednostronnie wprowadzone zmiany w regulaminach pracy Południowego Zakładu Spółki oraz Śląskiego Zakładu Spółki (decyzja 55 i 56) oraz zmiany wprowadzone uchwałą 445 w pionie sprzedaży bez uwzględnienia opinii partnerów społecznych są świadomie ukierunkowane na wywołanie konfliktu i doprowadzenie do strajku w Spółce. Pomimo faktu, iż pracodawca w powództwie wniesionym do Sądu Okręgowego w dniu 2 listopada 2015 r. jasno określa strony pomiędzy, którym powinien być prowadzony dialog, to w sprawach w których rozstrzygnięcia pomiędzy partnerami są dla niego niezadawalające dla niego podejmuje sprzeczne z zapisami wcześniej przytoczonego porozumienia decyzje. W trakcie prowadzonego sporu zbiorowego w Śląskim Zakładzie Spółki ogranicza się możliwość zawarcia porozumienia i spełnienia postulatów wśród, których jeden zawiera prośbę o udzielenie odpowiedzi na temat kosztów leasingu nowego biurowca. Pracodawca podejmuje wręcz działania pogłębiające ten stan rzeczy wbrew apelowi Posłów na Sejm RP (w tym obecnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka) których działania znacząco przyczyniły się do zawieszenia planowanej akcji strajkowej. 

W związku z tym, że Zarząd Spółki PKP CARGO S.A nie tylko nie wykazuje woli realizacji postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego, ale w odwecie za zagrożenie strajkiem podejmuje decyzje trwale zmieniające strukturę organizacyjną Spółki bez zachowania obowiązującego w PKP CARGO S.A. trybu opiniowania z partnerami społecznymi niżej podpisane organizacje związkowe zostały zmuszone do podjęcia najtrudniejszej decyzji. Niniejszym podejmujemy decyzję o odwieszeniu decyzji o rozpoczęciu strajku, który na mocy decyzji Krajowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego rozpocznie się na terenie Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A w dniu 18 grudnia 2015 r. o godzinie 9.00 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 04 grudzień 2015 01:00

Strajk w PKP CARGO zostanie odwieszony

Poniżej prezentujemy Wam 8 komunikat Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w PKP CARGO

 

12 04 KomunikatKKPS

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 05 listopad 2015 00:00

Apel do Was - pracowników PKP CARGO

Apel do Was, pracowników PKP CARGO. Nie bierzcie udziału w wyborach. Nie legitymizujcie tej farsy!

11 05 apel

Dział: Z ostatnich dni

Dzisiaj w Tarnowskich Górach przed siedzibą Śląskiego Zakładu PKP CARGO odbyła się pikieta, której celem było wyrażenie braku zgody związków zawodowych na przeniesienie pracowników z Tarnowskich Gór do Katowic. 

Naszym zdaniem działania takie mają na celu doprowadzenie do likwidacji tego zakładu pracy. W czasie pikiety,  w której brało udział kilkaset osób, w tym przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz, złożona została petycja adresowana do prezesa Adama Purwina. Liczymy, że otrzymamy na nią odpowiedź, acz ostatnie traktowanie strony społecznej przez Zarząd, które określić można brutalnie "traktowaniem z buta" - sprawia, że wątpimy. Dziękujemy Wam za liczny udział i wsparcie. Będziemy Was na bieżąco informowali o rozwoju wypadków.

 

Sz.P.
Adam Purwin
Prezes Zarządu
PKP CARGO S.A

 


PETYCJA


Niżej podpisane organizacje związkowe żądają zaprzestania dalszego niszczenia firmy z którą związani jesteśmy często przez całe zawodowe życie. W wyniku polityki prowadzonej przez obecny Zarząd, następuje niespotykany w dziejach PKP chaos i konflikty pomiędzy pracodawcą, a stroną społeczną. Obserwujemy odpływ wielu klientów, którzy współpracowali z PKP przez wiele lat. Pociągi oczekują na uruchomienie przez wiele dni, czasem tygodni. Szczytem absurdu są ostatnio przedstawione plany przenoszenia części pracowników PKP CARGO Śląskiego Zakładu Spółki z Tarnowskich Gór do Katowic. Obecnie użytkowane nieruchomości: budynek przy ul. Piłsudskiego 21, Dyspozytura Zakładu oraz pomieszczenia biurowe przy ul. Fabrycznej, zostały w kilku ubiegłych latach poddane gruntownemu remontowi. Spółka poniosła w związku z tymi remontami kilkumilionowe nakłady, dzięki którym warunki pracy uległy zdecydowanej poprawie. Przenoszenie w takim momencie pracowników do nowej lokalizacji w Katowicach, co w zdecydowany sposób pogorszy warunki pracy lub wręcz zmusi pracowników do rezygnacji z pracy, jest niezrozumiałe. Tym bardziej niezrozumiała jest motywacja Zarządu jeśli weźmiemy pod uwagę koszty najmu powierzchni biurowej. Z naszych obliczeń wynika, że koszty te w lokalizacji katowickiej są wielokrotnie wyższe niż w Tarnowskich Górach. Pytamy więc jakie są prawdziwe przyczyny tych zmian?
Żądamy wycofania się Zarządu PKP CARGO S.A. z szalonych planów alokacji pracowników, które niepotrzebnie powiększają koszty funkcjonowania spółki oraz utrudniają życie pracownikom.
Oświadczamy, że w przypadku braku realizacji naszych postulatów oraz otrzymania pisma potwierdzającego zamiar likwidacji miejsc pracy w Tarnowskich Górach, Rybniku i Opolu wystąpimy do Krajowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego o zgodę na rozpoczęcie działań w ramach zakończonego kolejnego etapu sporu zbiorowego. Termin rozpoczęcia działań zostanie wyznaczony w najkrótszym przewidzianym w przepisach prawa terminie.

 

 

Do wiadomości:

Sz.P. Zenon Zemła
Dyrektor PKP CARGO S.A
Śląski Zakład Spółki

 

Pikieta TG 4

 

Pikieta TG 2

Pikieta TG 15

 

Dział: Z ostatnich dni

10 15 PikietaTarnowskieGory 2Nie mogąc pozostać obojętnym na planowane zmiany organizacyjneg w PKP CARGO, których efektem może być likwidacja miejsc pracy w Śląskim Zakładzie w Tarnowskich Górach, zostało ogłoszone pogotowie strajkowe.

W dniu 21 października w Tarnowskich Górach odbędzie się Pikieta oraz planowana jest konferencja prasowa Krajowego Komitetu Protestacyjno - Strajkowego.

Poniżej notatka ze spotkania z przedstawicielami pracodawcy w dniu 15 października:

 

10 15 PikietaTarnowskieGory 1

10 15 PikietaTarnowskieGory 3

Dział: Z ostatnich dni