|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
czwartek, 17 grudzień 2015 00:00

Strajk w CARGO zawieszony do 31 marca 2016

Do późnych godzin nocnych trwały wczoraj negocjacje w PKP CARGO.

Najważniejsze ustalenie jest takie, że spółka w dniu jutrzejszym (18.12) nie stanie. Strajk został zawieszony do 31 marca przyszłego roku. 

12 17 cargo 3

Prezentujemy Wam najważniejsze ustalenia:

12 17 cargo 1

12 17 cargo 2

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 11 grudzień 2015 00:00

18 grudnia strajk w PKP CARGO

10 grudnia Zakładowy Komitet Protestacyjno Strajkowy  Śląskim Zakładzie PKP CARGO wystosował do prezesa Adama Purwina następujące pismo. Z jego treści jasno wynika, że strajk rozpocznie się 18 września o godzinie 9.00.

Treść pisma:

Zakładowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w Śląskim Zakładzie PKP CARGO S.A w Tarnowskich Górach wyraża stanowczy protest przeciwko działaniom Zarządu Spółki PKP CARGO S.A, w których w sposób rażący łamie zawarte dotychczas porozumienia. 

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy decyzję Prezesa Zarządu nr 55 z dnia 3 grudnia 2015 r. Tryb i forma jej jednostronnego wprowadzenia stanowi rażące złamanie zapisów Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 14 lutego 2005 r. Taki sposób prowadzenia „dialogu” ma charakter prowokacyjny i zmierzający do konfrontacji z partnerami społecznymi. 

Ponadto Zarząd PKP CARGO S.A pomimo miesięcznego okresu zawieszenia akcji strajkowej nie podjął żadnych działań mających na celu zbliżenia stanowisk stron sporu zbiorowego. Wręcz przeciwnie wszelkie działania podejmowane w ostatnim czasie – jednostronnie wprowadzone zmiany w regulaminach pracy Południowego Zakładu Spółki oraz Śląskiego Zakładu Spółki (decyzja 55 i 56) oraz zmiany wprowadzone uchwałą 445 w pionie sprzedaży bez uwzględnienia opinii partnerów społecznych są świadomie ukierunkowane na wywołanie konfliktu i doprowadzenie do strajku w Spółce. Pomimo faktu, iż pracodawca w powództwie wniesionym do Sądu Okręgowego w dniu 2 listopada 2015 r. jasno określa strony pomiędzy, którym powinien być prowadzony dialog, to w sprawach w których rozstrzygnięcia pomiędzy partnerami są dla niego niezadawalające dla niego podejmuje sprzeczne z zapisami wcześniej przytoczonego porozumienia decyzje. W trakcie prowadzonego sporu zbiorowego w Śląskim Zakładzie Spółki ogranicza się możliwość zawarcia porozumienia i spełnienia postulatów wśród, których jeden zawiera prośbę o udzielenie odpowiedzi na temat kosztów leasingu nowego biurowca. Pracodawca podejmuje wręcz działania pogłębiające ten stan rzeczy wbrew apelowi Posłów na Sejm RP (w tym obecnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka) których działania znacząco przyczyniły się do zawieszenia planowanej akcji strajkowej. 

W związku z tym, że Zarząd Spółki PKP CARGO S.A nie tylko nie wykazuje woli realizacji postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego, ale w odwecie za zagrożenie strajkiem podejmuje decyzje trwale zmieniające strukturę organizacyjną Spółki bez zachowania obowiązującego w PKP CARGO S.A. trybu opiniowania z partnerami społecznymi niżej podpisane organizacje związkowe zostały zmuszone do podjęcia najtrudniejszej decyzji. Niniejszym podejmujemy decyzję o odwieszeniu decyzji o rozpoczęciu strajku, który na mocy decyzji Krajowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego rozpocznie się na terenie Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A w dniu 18 grudnia 2015 r. o godzinie 9.00 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 04 grudzień 2015 01:00

Strajk w PKP CARGO zostanie odwieszony

Poniżej prezentujemy Wam 8 komunikat Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w PKP CARGO

 

12 04 KomunikatKKPS

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 05 listopad 2015 00:00

Apel do Was - pracowników PKP CARGO

Apel do Was, pracowników PKP CARGO. Nie bierzcie udziału w wyborach. Nie legitymizujcie tej farsy!

11 05 apel

Dział: Z ostatnich dni

Dzisiaj w Tarnowskich Górach przed siedzibą Śląskiego Zakładu PKP CARGO odbyła się pikieta, której celem było wyrażenie braku zgody związków zawodowych na przeniesienie pracowników z Tarnowskich Gór do Katowic. 

Naszym zdaniem działania takie mają na celu doprowadzenie do likwidacji tego zakładu pracy. W czasie pikiety,  w której brało udział kilkaset osób, w tym przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz, złożona została petycja adresowana do prezesa Adama Purwina. Liczymy, że otrzymamy na nią odpowiedź, acz ostatnie traktowanie strony społecznej przez Zarząd, które określić można brutalnie "traktowaniem z buta" - sprawia, że wątpimy. Dziękujemy Wam za liczny udział i wsparcie. Będziemy Was na bieżąco informowali o rozwoju wypadków.

 

Sz.P.
Adam Purwin
Prezes Zarządu
PKP CARGO S.A

 


PETYCJA


Niżej podpisane organizacje związkowe żądają zaprzestania dalszego niszczenia firmy z którą związani jesteśmy często przez całe zawodowe życie. W wyniku polityki prowadzonej przez obecny Zarząd, następuje niespotykany w dziejach PKP chaos i konflikty pomiędzy pracodawcą, a stroną społeczną. Obserwujemy odpływ wielu klientów, którzy współpracowali z PKP przez wiele lat. Pociągi oczekują na uruchomienie przez wiele dni, czasem tygodni. Szczytem absurdu są ostatnio przedstawione plany przenoszenia części pracowników PKP CARGO Śląskiego Zakładu Spółki z Tarnowskich Gór do Katowic. Obecnie użytkowane nieruchomości: budynek przy ul. Piłsudskiego 21, Dyspozytura Zakładu oraz pomieszczenia biurowe przy ul. Fabrycznej, zostały w kilku ubiegłych latach poddane gruntownemu remontowi. Spółka poniosła w związku z tymi remontami kilkumilionowe nakłady, dzięki którym warunki pracy uległy zdecydowanej poprawie. Przenoszenie w takim momencie pracowników do nowej lokalizacji w Katowicach, co w zdecydowany sposób pogorszy warunki pracy lub wręcz zmusi pracowników do rezygnacji z pracy, jest niezrozumiałe. Tym bardziej niezrozumiała jest motywacja Zarządu jeśli weźmiemy pod uwagę koszty najmu powierzchni biurowej. Z naszych obliczeń wynika, że koszty te w lokalizacji katowickiej są wielokrotnie wyższe niż w Tarnowskich Górach. Pytamy więc jakie są prawdziwe przyczyny tych zmian?
Żądamy wycofania się Zarządu PKP CARGO S.A. z szalonych planów alokacji pracowników, które niepotrzebnie powiększają koszty funkcjonowania spółki oraz utrudniają życie pracownikom.
Oświadczamy, że w przypadku braku realizacji naszych postulatów oraz otrzymania pisma potwierdzającego zamiar likwidacji miejsc pracy w Tarnowskich Górach, Rybniku i Opolu wystąpimy do Krajowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego o zgodę na rozpoczęcie działań w ramach zakończonego kolejnego etapu sporu zbiorowego. Termin rozpoczęcia działań zostanie wyznaczony w najkrótszym przewidzianym w przepisach prawa terminie.

 

 

Do wiadomości:

Sz.P. Zenon Zemła
Dyrektor PKP CARGO S.A
Śląski Zakład Spółki

 

Pikieta TG 4

 

Pikieta TG 2

Pikieta TG 15

 

Dział: Z ostatnich dni

10 15 PikietaTarnowskieGory 2Nie mogąc pozostać obojętnym na planowane zmiany organizacyjneg w PKP CARGO, których efektem może być likwidacja miejsc pracy w Śląskim Zakładzie w Tarnowskich Górach, zostało ogłoszone pogotowie strajkowe.

W dniu 21 października w Tarnowskich Górach odbędzie się Pikieta oraz planowana jest konferencja prasowa Krajowego Komitetu Protestacyjno - Strajkowego.

Poniżej notatka ze spotkania z przedstawicielami pracodawcy w dniu 15 października:

 

10 15 PikietaTarnowskieGory 1

10 15 PikietaTarnowskieGory 3

Dział: Z ostatnich dni

Prezentujemy pismo do min. Marii Wasiak w sprawie niezgodnych naszym zdaniem prób zmian statusu spółki PKP CARGO SA,której celem jest odwołanie członków RN PKP CARGO.

09 23 pismo mir cargo-page-001

09 23 pismo mir cargo-page-002

Dział: Z ostatnich dni

Po mediacjach w PKP CARGO, które zakończyły się podpisaniem protokołu rozbiezności, prezes Adam Purwin wystosował list do "koleżanek i kolegów". No to odpowiedzieliśmy.

 

 

scan0164-page-001

 

scan0164-page-002

 

Treść listu poniżej:

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

realizując postanowienia Paktu Gwarancji Pracowniczych Zarząd PKP CARGO był gotów do negocjacji wysokości podwyżek z przedstawicielami strony społecznej. Z ubolewaniem stwierdzam, że takiej gotowości zabrakło niektórym liderom związkowym, którzy z dobrych tradycji konstruktywnego dialogu społecznego w PKP CARGO postanowili uczynić polityczną awanturę.

W poczuciu odpowiedzialności za perspektywy rozwoju PKP CARGO i stabilność Państwa miejsc pracy, Zarząd zaproponował podwyżki w wysokości 200 złotych brutto efektywnie na każdego pracownika wynagradzanego według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz prawie 130 złotych brutto na każdego pracownika wynagradzanego wskaźnikowo. Pomimo gorszej sytuacji rynkowej, zaproponowane przez nas podwyżki były wyższe, niż podwyżki przyznane w roku ubiegłym.

Z przykrością informuję, że propozycja ta była wielokrotnie odrzucana przez związki zawodowe. Wobec tego Zarząd PKP CARGO podjął samodzielną decyzję o podwyżkach w takiej właśnie wysokości. Podwyżki te wejdą w życie od 1 lipca 2015 roku.

W trakcie trwającego w Spółce sporu zbiorowego organizacje związkowe zażądały ostatecznie podwyżek wynagrodzeń, których roczny koszt wyniósłby prawie 75 milionów złotych, czyli znacznie więcej, niż zysk netto Spółki za cały 2014 rok (61,3 mln zł). Chcielibyśmy w imieniu całego Zarządu PKP CARGO wyjaśnić, dlaczego spełnienie tego żądania jest niemożliwe.

Stałym i niezmiennym dążeniem Zarządu PKP CARGO jest dbanie o interes Spółki, rozumiany nie tylko jako wymierne efekty finansowe, ale również jako troska o miejsca pracy. Dlatego też wszystkie decyzje muszą być podejmowane z należytą ostrożnością i z uwzględnieniem ich długoterminowych konsekwencji.

PKP CARGO jest stabilnym podmiotem o ugruntowanej pozycji rynkowej. Jednakże działamy  na niezwykle wymagającym i konkurencyjnym rynku. Obsługa klientów z branż będących naszymi tradycyjnymi i kluczowymi partnerami, w tym przede wszystkim górnictwa, wymaga szczególnej rozwagi i ostrożności w zaciąganiu wieloletnich zobowiązań finansowych. Dlatego też obowiązkiem Zarządu jest podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, nie tylko na podstawie krótkoterminowej oceny sytuacji. Musimy brać pod uwagę także długofalowe interesy Spółki oraz jej pracowników, tak aby fundamenty rozwoju PKP CARGO w postaci Paktu Gwarancji Pracowniczych nie zostały zachwiane, a zawarte w nim gwarancje mogły być zrealizowane.

Doceniamy wysiłek wkładany przez każdego z pracowników PKP CARGO, który pozwala nam na utrzymanie silnej pozycji rynkowej i stabilnych udziałów na coraz trudniejszym, dynamicznie zmieniającym się rynku przewozów kolejowych. Wszyscy musimy również pamiętać o tym, że na sytuację naszej Spółki wpływają zdarzenia i okoliczności od nas niezależne – wszyscy musimy być pewni, że jesteśmy na nie bardzo dobrze przygotowani.

Pamiętajmy także, że w ubiegłych latach pracownicy PKP CARGO uzyskali szereg uprawnień. Przyznane zostały wieloletnie gwarancje zatrudnienia, zapewniające Państwu stabilność pracy, a tym samym bezpieczeństwo dla Państwa rodzin. Ponadto, otrzymali Państwo udział w zyskach Spółki poprzez przyznanie akcji pracowniczych. Tym samym, systematyczny rozwój i wzrost wartości giełdowej Spółki, to również większa wartość premii prywatyzacyjnej, z której już w krótce będą mogli Państwo skorzystać.

Koszt powyższych świadczeń wyniósł ponad 200 milionów złotych. Pomimo tak znacznych zobowiązań, w latach 2011-14 pracownicy otrzymali trzy istotne podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, których łączny koszt dla Spółki do 2015 roku wyniósł ponad 565 milionów złotych. Dzięki temu w ostatnich czterech latach średnie wynagrodzenie na jednego pracownika w PKP CARGO wzrosło o prawie 500 złotych. Dodatkowo, w 2014 roku Zarząd zwiększył z 200 do 400 złotych gratyfikację dla wszystkich pracowników z okazji Święta Kolejarza.

W Pakcie Gwarancji Pracowniczych ustalono obowiązek corocznego negocjowania ze związkami zawodowymi podwyżek wynagrodzeń. Skrupulatnie przestrzegamy wszystkich jego postanowień. Jednocześnie wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych ustaliliśmy w Pakcie, że  wysokość tych podwyżek powinna być uzależniona od wyniku i sytuacji finansowej Spółki. W poprzednich latach udało nam się osiągnąć dobre wyniki, co pozwoliło także podnieść średnie wynagrodzenie. Jeśli Pakt ma spełniać swoją rolę i gwarantować pracownikom stabilne perspektywy zatrudnienia, taka sama zasada powinna nam przyświecać nie tylko w tym roku, ale i w kolejnych latach.

Adam Purwin                                     
Prezes Zarządu PKP CARGO

Dariusz Browarek
Członek Zarządu PKP CARGO – Przedstawiciel Pracowników        

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 30 lipiec 2015 00:00

T R E Ś Ć dokumentów z #negocjacjewCARGO

pkp cargo logo

Zgodnie z obietnicą, przedkładamy Wam wszystkie dokumenty związane z protokołem rozbieżności oraz samym protokołem z mediacji.

Jednocześnie, jescze raz chcielibyśmy - Federacji ZZP PKP Stanisława Stolorza oraz zespołu negocjacyjnego Rady Branżowej CARGO składamy serdeczne podziękowanie dla wszystkich którzy wspierali nas podczas rozmów i tych którzy wzięli udział w pikiecie w dniu 30 lipca br.

 

 

PROTOKÓŁ Z MEDIACJI (7 stron)

SKM C3350150730145100-page-001

 

SKM C3350150730145100-page-002

SKM C3350150730145100-page-003

SKM C3350150730145100-page-004

SKM C3350150730145100-page-005

SKM C3350150730145100-page-006

SKM C3350150730145100-page-007

 

 

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI (2 strony)

 

SKM C3350150730145200-page-001

 

SKM C3350150730145200-page-002

Dział: Z ostatnich dni