|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

pkp cargo logo

 

 

 

 

 

 

Warszawa, ul. Grójecka 17, Sala C/D, 8 godzina negocjacji

 

Komunikat komitetu protestacyjno-strajkowego zawiązanego w spółce PKP CARGO

 

               Przed kilkoma godzinami, w związku z niemożliwymi do zaakceptowania propozycjami zarządu PKP CARGO SA w sprawie podwyżek, zawiązany został komitet protestacyjno-strajkowy, którego celem jest przeprowadzenie akcji protestacyjno-strajkowych i przeprowadzenia referendum strajkowego do dnia 21 sierpnia br. Kilka minut po godzinie 15.00 salę opuścił prezes Adam Purwin wraz z innymi członkami zarządu. W czasie rozmów pojawił się prezes PKP SA Jakub Karnowski, który zapewnił, że podwyżki dla zarządu PKP CARGO SA nie zostaną wprowadzone. Jednak nie udzielił on odpowiedzi na wprost postawione pytanie o to, czy istnieje uchwała dotycząca podwyżek. Mediatorem prowadzonego sporu zbiorowego jest premier Longin Komołowski.

Na Sali pozostali przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w spółce PKP CARGO. Chcemy zaznaczyć: po pierwsze – nie mówimy o okupacji. Dla nas od godziny 11 trwają rozmowy i trwać będą tak długo, jak długo Zarząd Spółki nie przedstawi propozycji poważnie traktującej pracowników spółki. Po drugie – nieprawdą są stwierdzenia, że związki zawodowe zerwały negocjacje. W Sali C budynku przy ulicy Grójeckiej, znajduje się kilkanaście osób. Jesteśmy tutaj dla pracowników naszej spółki i jesteśmy gotowi prowadzić negocjacje tak długo, jak będzie to potrzebne.

Domagamy się 250 złotych netto podwyżki wynagrodzenia dla wszystkich pracowników spółki PKP CARGO. Ciężko pracujemy na zyski spółki, którymi zarząd tak chętnie się chwali. W ramach Programów Dobrowolnych Odejść, zwanych „optymalizacją zatrudnienia” odeszło ponad 4000 osób.
W wielu zakładach po prostu nie ma kto pracować. Zmniejszenie liczby pracowników sprawia, że inni muszą pracować jeszcze ciężej. Według zarządu to „zwiększenie efektywności”, naszym zdaniem to prosta droga do nieszczęścia – tym bardziej, że z ostatniego PDO skorzystało ponad 500 osób związanych bezpośrednio z ruchem kolejowym.

1 lipca PKP CARGO chwaliło się, że „efekt PDO przeprowadzonych w PKP CARGO w 2015 roku: 120 mln oszczędności rocznie”, że „wyniki za pierwszy kwartał 2015 roku potwierdzają silną pozycję rynkową PKP CARGO”. W związku z powyższym oczekujemy realizacji naszych postulatów. Prezes Adam Purwin uważa nasze postulaty za irracjonalne. My za irracjonalne uważamy opracowanie nowego logotypu i późniejsze koszty jego wdrożenia, szacowane na kilkadziesiąt milionów złotych.

Jutro oczekujemy na wznowienie przez zarząd PKP CARGO rozmów. Za pośrednictwem mediów przekazujemy gotowość do rozmów nawet w nocy. Czekamy na Panów w Sali C/D. Liczymy także na to, że przedstawione propozycje będą mogły zostać przez stronę społeczną potraktowane poważnie, a nie jako zabawny żart tabelek exela.

Za komitet protestacyjno-strajkowy Henryk Grymel

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 28 lipiec 2015 00:00

Skandal w PKP CARGO.Zostajemy w siedzibie

 

 

SKANDAL w czasie negocjacji PKP CARGO!

Przyszliśmy porozmawiać o podwyżka po 250 złotych, zarząd PKP Cargo twierdzi, że będą to zbyt wysokie podwyżki. Jednak dotarła do nas informacja, że ... zarząd w międzyczasie przyznał sobie po 10 000 złotych podwyżki. W związku z powyższym powołaliśmy komitet protestacyjno-strajkowy.

 

Dotychczasowe propozycje podwyżek w  Cargo to najpierw 45 złotych, a następnie  85 złotych brutto, to daje... 27 groszy na godzinę. Prezes dał podwyżki zarządowi o ponad 50 złotych.

 

Kolejna wisienka na torcie. Nowe logo, o którym już pisaliśmy. Przemalowanie wagonów będzie kosztowało 20 milionów złotych...

 

 Będziemy tu siedzieć aż do skutku, aż wynegocjujemy godziwe warunki!

 

A K T U A L I Z A C J A poniżej

 

20150728 131353 2

20150728 125427 2

 

Jest 14.30 - od trzydziestu minut powinniśmy ponownie rozmawiać, ale zarządu ni widu, ni słychu.

Jest za to wielu przedstawicieli mediów. Może trema ich zjadła? :)

 

14.43 - Zarząd wrócił w towarzystwie prezesa Jakuba Karnowskiego.

Pierwsze co uczynili to nakazali wyjść prasie. Tupet.

 

15.07 - Prezes Adam Purwin opuścił już salę negocjacji.

Strona społeczna pozostała w sali.

Dalsze rozmowy prowadzone będą jutro o 16. W sali pozostaną przedstawiciele strony społecznej.

Będziemy na bieżąco o tym informować o przebiegu rozmów

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 28 lipiec 2015 00:00

Rada Branżowa PKP Cargo

27 lipca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP Cargo. W obradach brał udział Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP. 

Celem spotkania było ustalenie wspólnego stanowiska wobec negocjacji płacowych, których kolejna tura przypada na dzisiaj (28 lipca). Przypomnijmy, Strona społeczna domaga się podwyżek w wysokości 260 złotych do wynagrodzenia zasadniczego dla wynagradzanych w ZUZP, a także dla tzw. "wskaźnikowców" - uwolnienia wskaźnika i przyjęcie tego z IV kwartału 2014 roku.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw". A ciekawostka? Cargo będzie miało nowe logo. Co z tego, że jest niedobór pracowników, jak znaczek będzie prima sort?! 

07 27 rbcargo 1 07 27 rbcargo 2 07 27 rbcargo 3

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 23 lipiec 2015 00:00

Rada Branżowa Cargo Tabor

22 lipca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Cargo Tabor Sp. z.o.o. Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w spółce, a także wybór przedstawicieli do Zespołu Opiniującego, powołanego w spółce. Ze spółki dochodzą niepokojące głosy dotyczące zmian organizacyjnych, a także zdecydowanego zmniejszenia zapotrzebowania na prace remontowe w roku przyszłym. Obawiamy się, że może skutkować to zwolnieniami czy też - z taką lubością stosowanymi - nieświadczeniami pracy.

Do Zespołu Opiniującego desygnowani zostali koledzy: Andrzej Gwóźdź i Bolesław Woźniak.

07 22 CT 1 07 22 CT 2

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 03 lipiec 2015 00:00

Chcemy podwyżek w Cargo! Będzie spór?

pkp cargo logo

 

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie partnerów społecznych z Zarządem PKP Cargo S.A w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń. W trakcie spotkania reprezentacja związków zawodowych zawarła porozumienie w sprawie ustalenia wspólnej reprezentacji i uznania  postulatu wdrożenia podwyżki wynagrodzeń. Prezes Zarządu odnosząc się do  postulatu związków wzrostu wynagrodzenia w wysokości 400 zł na zatrudnionego od 1 lipca zwrócił się z propozycją odstąpienia od ustaleń wysokości wzrostu wynagrodzenia w dniu dzisiejszym. Jednocześnie zaproponował wypłatę jednorazowej premii w wysokości 500 złotych średnio na zatrudnionego na 10 sierpnia oraz powrót do rozmów w październiku. Strona związkowa uznała zasadnośc wypłaty premii podtrzymujac jednocześnie postulat płacowy jednak zmniejszając wysokość postulatu do 250 zł. Strona związkowa negatywnie odniosła się do propozycji przesunięcia terminu rozmów na październik.  Prezes Zarządu odnosząc się do stanowiska związków złożył drugą propozycje polegającą na podwyżce wynagrodzenia w wysokości 45 złotych do wynagrodzenia zasadniczego od pierwszego lipca bez  wypłaty premii, co zostało negatywnie odebrane przez partnerów społecznych.
Ostatecznie po  przeprowadzonych wielogodzinnych negocjacjach strony spisały protokół z oświadczeniem strony związkowej o zakończeniu dialogu.

Dalsze informacje o kolejnych działaniach będą przekazywane na bieżąco. 

 

 

02 07 podwyzki 102 07 podwyzki 2

02 07 podwyzki 3

02 07 podwyzki 4

02 07 podwyzki 5

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 27 kwiecień 2015 00:00

Rada Branżowa PKP Cargo

27 kwietnia w poniedziałek odbyła się Rada Branżowa PKP Cargo.

W pierwszej części spotkania omawiano aktualną sytuację w spółce. Prezydium informowało zebranych o postępach w negocjacjach sporu zbiorowego z pracodawcą. Pamiętajmy, że PKP Cargo odtrąbiło sukces zakończenia sporu, zapominając, że największa organizacja wciąż w nim jest... Na razie czekamy na wyznaczenie kolejnego spotkania. Rozmowy idą w dobrym kierunku.

W drugiej części posiedzenia gościem był Dariusz Browarek, członek zarządu PKP Cargo, który na bieżąco stałrał się wyjaśniać wszelkie wątpliwości związkowców.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".  

04 27 cargo 3 04 27 cargo 1 04 27 cargo 2  04 27 cargo 4

Dział: Z ostatnich dni

pkp cargo logo

 

 

 

29 stycznia w siedzibie Federacji odbyło się spotkanie z Zarządem PKP CARGO w ramach sporu zbiorowego.
Rozmowy zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności.

 

 

 

 

 

 

 

Cargo 1

Cargo 2

Dział: Z ostatnich dni
środa, 21 styczeń 2015 00:00

Spór zbiorowy w Cargo? Już tak.

pkp cargo logo

Zatem wobec braku odpowiedzi i reakcji na nasze pismo dotyczące wszczęścia sporu zbiorowego, jeśli Spółka nie zrealizuje naszych żądań do 17 stycznia, mamy spór zbiorowy.

 

Nasze postulaty:

1. Podwyższenia stawek dziennych na zakup posiłków profilaktycznych oraz regeneracyjno- wzmacniających;

2. Wprowadzenie do ZUZP protokołu dodatkowego nr 10 ustanawiającego prawo do ryczałtów delegacyjnych dla następujących stanowisk:
starszy rewident, rewident, starszy ustawiacz, ustawiacz, manewrowy, starszy odprawiacz, odprawiacz, operator pociągowy i operator handlowy;


3. Pracownikom Spółki PKP CARGO S.A, którzy podejmują czasowo pracę w innym Zakładzie Spółki i nie jest im wypłacana delegacja, aby zwiększenie kosztów utrzymania rekompensować dodatkiem alokacyjnym w wysokości 1200 zł.

 

Zabawny był wczoraj komunikat PAP, o tym, że to PKP Cargo weszło w spór zbiorowy z Federacją ZZP PKP. Czy myśmy nie spełnili jakichś żądań...? :)

O tym jak przebiegać będą negocjacje w ramach sporu będziemy informować na bieżąco.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 16 styczeń 2015 00:00

Nieświadczenie pracy w Cargo bezprawne?

Z wykonanej analizy prawnej podstaw wprowadzenia nieświadczenia pracy w PKP Cargo jasno wynika, że działania spółki w tym zakresie są bezprawne. Jednocześnie wyraziliśmy swój sprzeciw wobec nacisków na pracowników, aby skorzystali z PDO. Szanowni Państwo! Przecież to Program D O B R O W O L N Y C H Odejść

 

01 16 Cargo-01

01 16 Cargo-02

Dział: Z ostatnich dni

pkp cargo logoDo 17 stycznia Federacja ZZP PKP dała czas na realizację postulatów 3,6 i 7 zgłoszonych do Dialogu pismem z 30 września 2014 roku.

Poniżej treść wysłanego dzisiaj pisma:

 

01 13 pismo v1

01 13 pismo v2

Dział: Z ostatnich dni