|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Prezentujemy pismo do min. Marii Wasiak w sprawie niezgodnych naszym zdaniem prób zmian statusu spółki PKP CARGO SA,której celem jest odwołanie członków RN PKP CARGO.

09 23 pismo mir cargo-page-001

09 23 pismo mir cargo-page-002

Dział: Z ostatnich dni

Po mediacjach w PKP CARGO, które zakończyły się podpisaniem protokołu rozbiezności, prezes Adam Purwin wystosował list do "koleżanek i kolegów". No to odpowiedzieliśmy.

 

 

scan0164-page-001

 

scan0164-page-002

 

Treść listu poniżej:

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

realizując postanowienia Paktu Gwarancji Pracowniczych Zarząd PKP CARGO był gotów do negocjacji wysokości podwyżek z przedstawicielami strony społecznej. Z ubolewaniem stwierdzam, że takiej gotowości zabrakło niektórym liderom związkowym, którzy z dobrych tradycji konstruktywnego dialogu społecznego w PKP CARGO postanowili uczynić polityczną awanturę.

W poczuciu odpowiedzialności za perspektywy rozwoju PKP CARGO i stabilność Państwa miejsc pracy, Zarząd zaproponował podwyżki w wysokości 200 złotych brutto efektywnie na każdego pracownika wynagradzanego według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz prawie 130 złotych brutto na każdego pracownika wynagradzanego wskaźnikowo. Pomimo gorszej sytuacji rynkowej, zaproponowane przez nas podwyżki były wyższe, niż podwyżki przyznane w roku ubiegłym.

Z przykrością informuję, że propozycja ta była wielokrotnie odrzucana przez związki zawodowe. Wobec tego Zarząd PKP CARGO podjął samodzielną decyzję o podwyżkach w takiej właśnie wysokości. Podwyżki te wejdą w życie od 1 lipca 2015 roku.

W trakcie trwającego w Spółce sporu zbiorowego organizacje związkowe zażądały ostatecznie podwyżek wynagrodzeń, których roczny koszt wyniósłby prawie 75 milionów złotych, czyli znacznie więcej, niż zysk netto Spółki za cały 2014 rok (61,3 mln zł). Chcielibyśmy w imieniu całego Zarządu PKP CARGO wyjaśnić, dlaczego spełnienie tego żądania jest niemożliwe.

Stałym i niezmiennym dążeniem Zarządu PKP CARGO jest dbanie o interes Spółki, rozumiany nie tylko jako wymierne efekty finansowe, ale również jako troska o miejsca pracy. Dlatego też wszystkie decyzje muszą być podejmowane z należytą ostrożnością i z uwzględnieniem ich długoterminowych konsekwencji.

PKP CARGO jest stabilnym podmiotem o ugruntowanej pozycji rynkowej. Jednakże działamy  na niezwykle wymagającym i konkurencyjnym rynku. Obsługa klientów z branż będących naszymi tradycyjnymi i kluczowymi partnerami, w tym przede wszystkim górnictwa, wymaga szczególnej rozwagi i ostrożności w zaciąganiu wieloletnich zobowiązań finansowych. Dlatego też obowiązkiem Zarządu jest podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, nie tylko na podstawie krótkoterminowej oceny sytuacji. Musimy brać pod uwagę także długofalowe interesy Spółki oraz jej pracowników, tak aby fundamenty rozwoju PKP CARGO w postaci Paktu Gwarancji Pracowniczych nie zostały zachwiane, a zawarte w nim gwarancje mogły być zrealizowane.

Doceniamy wysiłek wkładany przez każdego z pracowników PKP CARGO, który pozwala nam na utrzymanie silnej pozycji rynkowej i stabilnych udziałów na coraz trudniejszym, dynamicznie zmieniającym się rynku przewozów kolejowych. Wszyscy musimy również pamiętać o tym, że na sytuację naszej Spółki wpływają zdarzenia i okoliczności od nas niezależne – wszyscy musimy być pewni, że jesteśmy na nie bardzo dobrze przygotowani.

Pamiętajmy także, że w ubiegłych latach pracownicy PKP CARGO uzyskali szereg uprawnień. Przyznane zostały wieloletnie gwarancje zatrudnienia, zapewniające Państwu stabilność pracy, a tym samym bezpieczeństwo dla Państwa rodzin. Ponadto, otrzymali Państwo udział w zyskach Spółki poprzez przyznanie akcji pracowniczych. Tym samym, systematyczny rozwój i wzrost wartości giełdowej Spółki, to również większa wartość premii prywatyzacyjnej, z której już w krótce będą mogli Państwo skorzystać.

Koszt powyższych świadczeń wyniósł ponad 200 milionów złotych. Pomimo tak znacznych zobowiązań, w latach 2011-14 pracownicy otrzymali trzy istotne podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, których łączny koszt dla Spółki do 2015 roku wyniósł ponad 565 milionów złotych. Dzięki temu w ostatnich czterech latach średnie wynagrodzenie na jednego pracownika w PKP CARGO wzrosło o prawie 500 złotych. Dodatkowo, w 2014 roku Zarząd zwiększył z 200 do 400 złotych gratyfikację dla wszystkich pracowników z okazji Święta Kolejarza.

W Pakcie Gwarancji Pracowniczych ustalono obowiązek corocznego negocjowania ze związkami zawodowymi podwyżek wynagrodzeń. Skrupulatnie przestrzegamy wszystkich jego postanowień. Jednocześnie wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych ustaliliśmy w Pakcie, że  wysokość tych podwyżek powinna być uzależniona od wyniku i sytuacji finansowej Spółki. W poprzednich latach udało nam się osiągnąć dobre wyniki, co pozwoliło także podnieść średnie wynagrodzenie. Jeśli Pakt ma spełniać swoją rolę i gwarantować pracownikom stabilne perspektywy zatrudnienia, taka sama zasada powinna nam przyświecać nie tylko w tym roku, ale i w kolejnych latach.

Adam Purwin                                     
Prezes Zarządu PKP CARGO

Dariusz Browarek
Członek Zarządu PKP CARGO – Przedstawiciel Pracowników        

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 30 lipiec 2015 00:00

T R E Ś Ć dokumentów z #negocjacjewCARGO

pkp cargo logo

Zgodnie z obietnicą, przedkładamy Wam wszystkie dokumenty związane z protokołem rozbieżności oraz samym protokołem z mediacji.

Jednocześnie, jescze raz chcielibyśmy - Federacji ZZP PKP Stanisława Stolorza oraz zespołu negocjacyjnego Rady Branżowej CARGO składamy serdeczne podziękowanie dla wszystkich którzy wspierali nas podczas rozmów i tych którzy wzięli udział w pikiecie w dniu 30 lipca br.

 

 

PROTOKÓŁ Z MEDIACJI (7 stron)

SKM C3350150730145100-page-001

 

SKM C3350150730145100-page-002

SKM C3350150730145100-page-003

SKM C3350150730145100-page-004

SKM C3350150730145100-page-005

SKM C3350150730145100-page-006

SKM C3350150730145100-page-007

 

 

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI (2 strony)

 

SKM C3350150730145200-page-001

 

SKM C3350150730145200-page-002

Dział: Z ostatnich dni

Po 48 godzinach zakończyły się mediacje w PKP Cargo z udziałem mediatora pana premiera Longina Komołowskiego. 

Zakończyły się one protokołem rozbieżności, którego treść, kiedy tylko otrzymamy, zamieścimy tutaj.

Przede wszystkim chcemy podziękować za Wasze wsparcie. Za spotkanie przed siedzibą PKP CARGO. Mediacje się zakończyły. Teraz zaczynamy działania na zakładach.

Po raz pierwszy tak mocno relacjonowaliśmy to co się dzieje za pośrednictwem naszych kanałów informacyjnych: tak naszej strony, jak i facebooka ( www.facebook.com/fzzppkp ) i twittera (https://twitter.com/fzzk_pl ). Dzięki nim mogliście na bieżąco zapoznawać się z przebiegiem mediacji. Relacja obserwowana byla przez dziennikarzy, a także... zarząd PKP CARGO, który nam to nawet wytknął. Ale to akurat nobilitacja!

 

Fotografia z początku dzisiejszych rozmów z godziny 9.00:

07 30 CARGO 2

 

 

oraz ze spotkania przed siedzibą spółki

 

07 30 CARGO 1 

 

Dział: Z ostatnich dni

Pismo komitetu protestacyjno-strajkowego do pani premier Ewy Kopacz

WIN 20150729 151314 1

Dział: Z ostatnich dni

Koleżanki i Koledzy!

Komitet protestacyjno-strajkowy, który od 23 godzin prowadzi negocjacje z zarządem PKP CARGO SA w sprawie podwyżek, wystosował do Was apel.

Poniżej prezentujemy Wam jego treść

 

apel 1a

apel 2a

apel 3a

Dział: Z ostatnich dni

pkp cargo logo

 

 

 

 

 

 

Warszawa, ul. Grójecka 17, Sala C/D, 8 godzina negocjacji

 

Komunikat komitetu protestacyjno-strajkowego zawiązanego w spółce PKP CARGO

 

               Przed kilkoma godzinami, w związku z niemożliwymi do zaakceptowania propozycjami zarządu PKP CARGO SA w sprawie podwyżek, zawiązany został komitet protestacyjno-strajkowy, którego celem jest przeprowadzenie akcji protestacyjno-strajkowych i przeprowadzenia referendum strajkowego do dnia 21 sierpnia br. Kilka minut po godzinie 15.00 salę opuścił prezes Adam Purwin wraz z innymi członkami zarządu. W czasie rozmów pojawił się prezes PKP SA Jakub Karnowski, który zapewnił, że podwyżki dla zarządu PKP CARGO SA nie zostaną wprowadzone. Jednak nie udzielił on odpowiedzi na wprost postawione pytanie o to, czy istnieje uchwała dotycząca podwyżek. Mediatorem prowadzonego sporu zbiorowego jest premier Longin Komołowski.

Na Sali pozostali przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w spółce PKP CARGO. Chcemy zaznaczyć: po pierwsze – nie mówimy o okupacji. Dla nas od godziny 11 trwają rozmowy i trwać będą tak długo, jak długo Zarząd Spółki nie przedstawi propozycji poważnie traktującej pracowników spółki. Po drugie – nieprawdą są stwierdzenia, że związki zawodowe zerwały negocjacje. W Sali C budynku przy ulicy Grójeckiej, znajduje się kilkanaście osób. Jesteśmy tutaj dla pracowników naszej spółki i jesteśmy gotowi prowadzić negocjacje tak długo, jak będzie to potrzebne.

Domagamy się 250 złotych netto podwyżki wynagrodzenia dla wszystkich pracowników spółki PKP CARGO. Ciężko pracujemy na zyski spółki, którymi zarząd tak chętnie się chwali. W ramach Programów Dobrowolnych Odejść, zwanych „optymalizacją zatrudnienia” odeszło ponad 4000 osób.
W wielu zakładach po prostu nie ma kto pracować. Zmniejszenie liczby pracowników sprawia, że inni muszą pracować jeszcze ciężej. Według zarządu to „zwiększenie efektywności”, naszym zdaniem to prosta droga do nieszczęścia – tym bardziej, że z ostatniego PDO skorzystało ponad 500 osób związanych bezpośrednio z ruchem kolejowym.

1 lipca PKP CARGO chwaliło się, że „efekt PDO przeprowadzonych w PKP CARGO w 2015 roku: 120 mln oszczędności rocznie”, że „wyniki za pierwszy kwartał 2015 roku potwierdzają silną pozycję rynkową PKP CARGO”. W związku z powyższym oczekujemy realizacji naszych postulatów. Prezes Adam Purwin uważa nasze postulaty za irracjonalne. My za irracjonalne uważamy opracowanie nowego logotypu i późniejsze koszty jego wdrożenia, szacowane na kilkadziesiąt milionów złotych.

Jutro oczekujemy na wznowienie przez zarząd PKP CARGO rozmów. Za pośrednictwem mediów przekazujemy gotowość do rozmów nawet w nocy. Czekamy na Panów w Sali C/D. Liczymy także na to, że przedstawione propozycje będą mogły zostać przez stronę społeczną potraktowane poważnie, a nie jako zabawny żart tabelek exela.

Za komitet protestacyjno-strajkowy Henryk Grymel

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 28 lipiec 2015 00:00

Skandal w PKP CARGO.Zostajemy w siedzibie

 

 

SKANDAL w czasie negocjacji PKP CARGO!

Przyszliśmy porozmawiać o podwyżka po 250 złotych, zarząd PKP Cargo twierdzi, że będą to zbyt wysokie podwyżki. Jednak dotarła do nas informacja, że ... zarząd w międzyczasie przyznał sobie po 10 000 złotych podwyżki. W związku z powyższym powołaliśmy komitet protestacyjno-strajkowy.

 

Dotychczasowe propozycje podwyżek w  Cargo to najpierw 45 złotych, a następnie  85 złotych brutto, to daje... 27 groszy na godzinę. Prezes dał podwyżki zarządowi o ponad 50 złotych.

 

Kolejna wisienka na torcie. Nowe logo, o którym już pisaliśmy. Przemalowanie wagonów będzie kosztowało 20 milionów złotych...

 

 Będziemy tu siedzieć aż do skutku, aż wynegocjujemy godziwe warunki!

 

A K T U A L I Z A C J A poniżej

 

20150728 131353 2

20150728 125427 2

 

Jest 14.30 - od trzydziestu minut powinniśmy ponownie rozmawiać, ale zarządu ni widu, ni słychu.

Jest za to wielu przedstawicieli mediów. Może trema ich zjadła? :)

 

14.43 - Zarząd wrócił w towarzystwie prezesa Jakuba Karnowskiego.

Pierwsze co uczynili to nakazali wyjść prasie. Tupet.

 

15.07 - Prezes Adam Purwin opuścił już salę negocjacji.

Strona społeczna pozostała w sali.

Dalsze rozmowy prowadzone będą jutro o 16. W sali pozostaną przedstawiciele strony społecznej.

Będziemy na bieżąco o tym informować o przebiegu rozmów

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 28 lipiec 2015 00:00

Rada Branżowa PKP Cargo

27 lipca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP Cargo. W obradach brał udział Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP. 

Celem spotkania było ustalenie wspólnego stanowiska wobec negocjacji płacowych, których kolejna tura przypada na dzisiaj (28 lipca). Przypomnijmy, Strona społeczna domaga się podwyżek w wysokości 260 złotych do wynagrodzenia zasadniczego dla wynagradzanych w ZUZP, a także dla tzw. "wskaźnikowców" - uwolnienia wskaźnika i przyjęcie tego z IV kwartału 2014 roku.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw". A ciekawostka? Cargo będzie miało nowe logo. Co z tego, że jest niedobór pracowników, jak znaczek będzie prima sort?! 

07 27 rbcargo 1 07 27 rbcargo 2 07 27 rbcargo 3

Dział: Z ostatnich dni