|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

pkp cargo logo

 

 

 

29 stycznia w siedzibie Federacji odbyło się spotkanie z Zarządem PKP CARGO w ramach sporu zbiorowego.
Rozmowy zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności.

 

 

 

 

 

 

 

Cargo 1

Cargo 2

Dział: Z ostatnich dni
środa, 21 styczeń 2015 00:00

Spór zbiorowy w Cargo? Już tak.

pkp cargo logo

Zatem wobec braku odpowiedzi i reakcji na nasze pismo dotyczące wszczęścia sporu zbiorowego, jeśli Spółka nie zrealizuje naszych żądań do 17 stycznia, mamy spór zbiorowy.

 

Nasze postulaty:

1. Podwyższenia stawek dziennych na zakup posiłków profilaktycznych oraz regeneracyjno- wzmacniających;

2. Wprowadzenie do ZUZP protokołu dodatkowego nr 10 ustanawiającego prawo do ryczałtów delegacyjnych dla następujących stanowisk:
starszy rewident, rewident, starszy ustawiacz, ustawiacz, manewrowy, starszy odprawiacz, odprawiacz, operator pociągowy i operator handlowy;


3. Pracownikom Spółki PKP CARGO S.A, którzy podejmują czasowo pracę w innym Zakładzie Spółki i nie jest im wypłacana delegacja, aby zwiększenie kosztów utrzymania rekompensować dodatkiem alokacyjnym w wysokości 1200 zł.

 

Zabawny był wczoraj komunikat PAP, o tym, że to PKP Cargo weszło w spór zbiorowy z Federacją ZZP PKP. Czy myśmy nie spełnili jakichś żądań...? :)

O tym jak przebiegać będą negocjacje w ramach sporu będziemy informować na bieżąco.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 16 styczeń 2015 00:00

Nieświadczenie pracy w Cargo bezprawne?

Z wykonanej analizy prawnej podstaw wprowadzenia nieświadczenia pracy w PKP Cargo jasno wynika, że działania spółki w tym zakresie są bezprawne. Jednocześnie wyraziliśmy swój sprzeciw wobec nacisków na pracowników, aby skorzystali z PDO. Szanowni Państwo! Przecież to Program D O B R O W O L N Y C H Odejść

 

01 16 Cargo-01

01 16 Cargo-02

Dział: Z ostatnich dni

pkp cargo logoDo 17 stycznia Federacja ZZP PKP dała czas na realizację postulatów 3,6 i 7 zgłoszonych do Dialogu pismem z 30 września 2014 roku.

Poniżej treść wysłanego dzisiaj pisma:

 

01 13 pismo v1

01 13 pismo v2

Dział: Z ostatnich dni

Dotarła do nas informacja o nieprawidłowościach w polityce kadrowej w PKP CARGOTABOR. Podmiot ten jest spółką-córką PKP CARGO.

Planuje się nieprzedłużenie umów 163. pracownikom. Dodajmy, że są to wykwalifikowani pracownicy, którzy byli wysyłani na szkolenia przez CARGOTABOR. W planach jest także PDO dla 305 pracowników. Co najbardziej niepokojące, spółka nie posiada środków na wprowadzenie PDO. Ponadto plany pracy na rok 2015 nie ulegają zmniejszeniu, co skutkować może brakami kadrowymi. Pomijamy, że niedopuszczalnym jest podejmowanie tak daleko idących zmian w tak newralgicznym czasie jakim jest okres Świąt Bożego Narodzenia. W związku z powyższym wystosowaliśmy pismo do Pana Ministra Zbigniewa Klepackiego z prośbą o zainteresowanie się problemem.

12 04 pismo cargo tabor-001

12 04 pismo cargo tabor-002

Dział: Z ostatnich dni

pkp cargo logo24 listopada w czasie negocjacji z Zarządem PKP Cargo udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wysokości gratyfikacji wypłacanej przez spółkę z okazji "Święta Kolejarza". Jej wysokość ustalono na 400 złotych. Prosimy o dystrybuowanie tej wiadomości do wszystkich pracowników PKP Cargo.

Podkreślamy - to jest porozumienie w jednym z punktów sporu, a nie jego zakończenie.

Dział: Z ostatnich dni

pkp cargo logoWczoraj popołudniu dział prasowy PKP CARGO przesłał komunikat prasowy nt. zgłoszenia sporu zbiorowego. Warto jest dostrzec z w nim tendencyjne zwroty, struktury tekstu, które jednoznacznie określają jaki stosunek ma spółka do ZZ. Nie trzeba długo myśleć, żeby domyśleć się jakie będą komentarze w mediach pod tą wiadomością.

Istotniejsze jest jednak co innego - po raz kolejny spółka grupy PKP uzurpuje sobie prawo do wyrażania opinii dotyczących zasadności - bądź nie - sporu zbiorowego. Przypominamy - od tego są inne instytucje.

 

 

 

Komunikat prasowy CARGO

     Zgodnie z obowiązującym prawem, 3 listopada 2014 roku PKP CARGO złożyło w Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi. Spór dotyczy głównie żądań płacowych przesłanych do Spółki w piśmie z dnia 30 października 2014 roku. Pozostałe postulaty organizacji związkowych dotyczące m.in. ustanowienia przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek zależnych w Grupie PKP CARGO, zgodnie z prawem nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego. Zarząd PKP CARGO zamierza prowadzić dalsze działania w najlepiej pojętym interesie pracowników, a więc gwarantując stabilność ekonomiczną spółki.
W poniedziałek 3 listopada br. w piśmie skierowanym do organizacji związkowych Zarząd PKP CARGO odmówił spełnienia ich postulatów i wszedł w spór zbiorowy. Spór dotyczy przede wszystkim postulatów płacowych, w tym m.in. wypłaty po 1000 zł na każdego zatrudnionego z okazji Święta Kolejarza. Zarząd PKP CARGO zaproponował jednocześnie spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych w ramach rozpoczętego sporu zbiorowego.
Pozostałe żądania związków zawodowych, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, ponieważ nie dotyczą kwestii ujętych w tej ustawie (m.in. warunków pracy i płacy). Żądania te obejmują m.in. ustanowienie przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek zależnych Grupy i wstrzymania zmian organizacyjnych w PKP CARGO. Zgodnie z prawem trwający spór zbiorowy jest obecnie w fazie rokowań. Jeśli rokowania nie doprowadzą do zakończenia sporu, może on być kontynuowany w ramach mediacji (z udziałem zewnętrznego mediatora), a dopiero w przypadku ewentualnego fiaska rokowań lub mediacji i po spełnieniu szeregu przesłanek ustawowych, może przekształcić się w legalny strajk.   
     W kwietniu tego roku w PKP CARGO zakończył się poprzedni spór zbiorowy, który trwał od czerwca 2013 roku. Na mocy zawartego wówczas porozumienia w sierpniu br. ponad 20 tys. pracowników otrzymało podwyżki oraz premie.
Dodatkowo, 95 proc. pracowników PKP CARGO obejmują wieloletnie gwarancje zatrudnienia, wynikające z zawartego w 2013 roku Paktu Gwarancji Pracowniczych. W myśl postanowień tego Paktu, ponad 20 tys. pracowników otrzymało również akcje pracownicze i w ramach tzw. premii prywatyzacyjnej jest akcjonariuszami Spółki z pełnym prawem do dywidendy. Akcje te będą mogły być sprzedane przez pracowników 30 października 2015 roku. Średnia wartość akcji w posiadaniu jednego pracownika to obecnie ok. 5 tys. zł (jest uzależniona od kursu akcji PKP CARGO na GPW).

Dział: Z ostatnich dni

pkp cargo logoDzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji ZZP PKP z prezesem PKP Cargo - Adamem Purwinem.

Przedmiotem spotkania było pismo jakie Federacja wystosowała do prezesa w dniu 30 września br.

Stronę związkową reprezentowali: Elżbieta Fedoruk, Marian Kogut, Krzysztof Czarnota i Jarosław Ślepaczuk

Poniżej treść protokołu:

 

 

10 30 cargo 1

10 30 cargo 2

10 30 cargo 3

10 30 cargo 4

Dział: Z ostatnich dni

pkp cargo logo29 października odbyło się spotkanie ponadzakładowych organizacji związkowych z prezesem Adamem Purwinem, w związku z sytuacją w Zachodnim Zakładzie PKP Cargo. Poniżej prezentujemy jego treść:

 

 

 

10 30 Cargo 1

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 27 październik 2014 01:00

Dramat w Zachodnim Zakładzie Cargo - okupacja budynku

pkp cargo logoNiepokój społeczny w Zachodnim Zakładzie rozpoczął się od postępowania dyrektor zakładu Mirosławy Pietkiewicz, która nie reagowała na pisma związków zawodowych, łamiąc jednocześnie wzajemne zobowiązania. Związkowcy przekazali zatem na ręce prezesa PKP Cargo - Adama Purwina pismo, w którym domagali się podjęcia przez niego interwencji, a także wyznaczenia terminu spotkania, aby omówić sytuację w Zakładzie. Niestety i to pismo pozostało bez odpowiedzi. W związku z powyższym podjęto decyzję o okupacji i oflagowaniu budynku Zakładu. Rozpoczął się spór zbiorowy. Strona społeczna oczekuje spotkania z prezesem Purwinem w siedzibie zakładu, w którym pozostanie do spełnienia oczekiwań.

Związkowcy podkreślają, że nie mogą dłużej pozwalać na lekceważenie partnerów społecznych. O możliwych konsekwencjach niepodjęcia dialogu, Pracodawca był informowany. 

 

 

10 27 cargo 1

10 27 cargo 2

10 27 cargo 3

Dział: Z ostatnich dni