|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

W dniu dzisiejszym, 31 marca, Dariusz Browarek, złożył swoją aplikację wraz z listami poparcia w biurze firmy prowadzącej rekrutację.

Listy podpisało łącznie przeszło 5000 osób. Za każdy podpis Wszysktim z Was i każdemu z osobna bardzo dziękuję - mówi Dariusz Browarek.

Teraz rozpocznie się kolejna część rekruratcji na przedstawiciela pracowników w Zarządzie PKP Cargo SA. O postępach będziemy informować na bieżąco.

 

Na zdjęciu Dariusz Browarek trzma segregator z kilkuset stronami Waszych podpisów. Jako Federacja ZZP PKP także dziękujemy za Wasze wsparcie!

 

Zdjecie podziekowanie Browarek

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 17 marzec 2014 00:00

Bez porozumienia w sprawie podwyżek w PKP Cargo

pkp cargo logoDo 1 kwietnia odroczono na prośbę prezesa Adama Purwina rozmowy na temat podwyżek dla pracowników.

Dzisiaj, 17 marca odbyły się rozmowy, które jednak nie przyniosły efektu. Związki zawodowe przystały na propozycję terminu kolejnego spotkania. Jak powiedział mediator sporu - Longin Komołowski, nadzieję na porozumienie daje dalsza wola prowadzenia rozmów, którą wyrażają obie strony.

 

Dzisiejsza propozycja prezesa Purwina to  60 zł netto od dnia 1 lipca 2014 roku oraz 200 zł brutto jednorazowej premii.

Kwoty pozostają nie do przyjęcia dla strony społecznej. Przypomnijmy - związkowcy domagają się pdowyżek w wysokości 450 złotych w uposażeniu zasadniczym od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Dodatkowo Federacja ZZP PKP w podjętej w czasie posiedzenia w dniu 4 marca br. uchwale domaga się przekazania wynegocjowanej kwoty podwyżki bezpośrednio na zakłady spółki włącznie z pochodnymi, a także wprowadzenia powyżek dla wszystkich pracowników spółek-córek PKP Cargo na takich zasadach, jak w zakładach spółki PKP Cargo S.A.

W spotkaniu Federację reprezentowali: Elżbieta Fedoruk, Krzysztof Czarnota, Marian Kogut i Jarosław Ślepaczuk.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 14 marzec 2014 08:12

Zyski PKP Cargo pozytywnie zaskoczyły

logo PKP logisticsPKP Cargo wypracowało w czwartym kwartale 78,6 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej zysk wyniósł 10 mln zł - wynik z wyliczeń PAP. Wynik finansowy okazał się tym samym o 95,5 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 40,2 mln zł zysku.

Zysk operacyjny przewoźnika również był w czwartym kwartale wyższy od konsensusu. Z wyliczeń PAP wynika, że wyniósł on 93,3 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się 49,2 mln zł.

Przychody PKP Cargo w czwartym kwartale wyniosły 1,280 wobec 1,322 mld zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali tymczasem 1,21 mld zł przychodów.

W całym 2013 roku zysk netto spółki wyniósł 74,04 mln zł, a przychody 4,797 mld zł Rok wcześniej było to odpowiednio 267,7 mln zł i 5,173 mld zł. Na wyniki grupy w 2013 roku wpłynęły efekty Paktu Gwarancji Pracowniczych, co przełożyło się na obniżenie wyniku operacyjnego o około 200 mln zł.

PKP Cargo przewiozło w minionym roku 114 mln ton towarów. Grupa utrzymała tym samym pozycję lidera na krajowym rynku z udziałem 49,1 proc. W 2013 roku udział PKP Cargo w rynku wynosił 48,6 proc.

PKP Cargo to największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej. W październiku 2013 roku spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

Mamy nadzieję, że pozytywne informacje dotyczące sytuacji finansowej w Spółce, umożliwią osiągnięcie porozumienia w czasie rozmów na temat podwyżek dla pracowników PKP Cargo S.A.

 

źródło: PAP

Dział: Z ostatnich dni

logo PKP logisticsNiniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Spółka”) w trybie pierwszej oferty publicznej. Przebieg procesu przedstawiono w porządku chronologicznym, kładąc nacisk na szczegółową charakterystykę założeń transakcji oraz istotnych zdarzeń i czynności podjętych w toku jej realizacji. Istotnym elementem Białej Księgi jest opis uwarunkowań prawnych i ekonomicznych leżących u podstaw prywatyzacji Spółki, w szczególności wynikających z sytuacji PKP S.A. jako większościowego akcjonariusza PKP CARGO, w tym obowiązków nałożonych na PKP S.A. przez ustawy.

Biała Księga zawiera również analizę sytuacji ekonomicznej, w tym koniunktury na rynkach kapitałowych w Polsce i na świecie w czasie trwania procesu oferty publicznej akcji PKP CARGO, która to sytuacja miała niebagatelne znaczenie dla przebiegu i możliwości finalizacji transakcji. Dodatkowo, w dokumencie umieszczono charakterystykę rynku kapitałowego w Polsce wraz z opisem sposobu przeprowadzania tego typu transakcji, nie pomijając informacji o innych przeprowadzonych w Polsce prywatyzacjach w trybie oferty publicznej oraz doświadczeniach PKP S.A. w zakresie prywatyzacji spółek z Grupy PKP. Jednocześnie przeprowadzono analizę porównawczą pierwszej oferty publicznej akcji Spółki z innymi tego typu transakcjami.

Niezależnie od powstania Białej Księgi, PKP S.A. zwróciło się do PwC Polska Sp. z o.o. o przeprowadzenie audytu procesu prywatyzacji PKP CARGO. Wyniki tego audytu zawarte zostały w sporządzonym przez PwC Polska Sp. z o.o. raporcie pt. „Analiza wybranych aspektów procesu pierwszej oferty publicznej PKP CARGO S.A.”, którego podsumowanie zamieszczone zostało w Białej Księdze. Audytorzy przeanalizowali poszczególne etapy procesu, w tym m.in., organizację procesu IPO, ustalenie Ceny Sprzedaży i alokację Akcji Oferowanych. Raport potwierdza, że oferta publiczna akcji Spółki została przeprowadzona w sposób zgodny z Prospektem emisyjnym Spółki i w zgodzie ze standardami rynkowymi.
Uzupełnienie Białej Księgi stanowi opis działalności Spółki, przedstawiony szczegółowo w załączniku. Opis ten nakreśla sytuację w PKP CARGO przed debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Raport do pobrania

 

źródło: PKP S.A.

Dział: Z ostatnich dni

03 03 RB CARGO 013 marca w siedzibie Federacji ZZP PKP odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Cargo, którego gościem był prezes Zarządu Spółki - Adam Purwin.

Obrady prowadził Marian Kogut, przewodniczący Rady. Za stołem prezydialnym zasiediadła także dwójka wiceprzewodniczących: Elżbieta Fedoruk oraz Jarosław Ślepaczuk, a także Krzysztof Czarnota, reprezentant pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Cargo.

Celem spotkania było omówienie sytuacji w Spółce.

 

Na początku spotkania, Prezes Adam Purwin podziękował wszystkim zebranym za ciężką pracę w poprzednim roku, a także poprosił o wsparcie w roku obecnym.

Na 17 marca zapowiedziano spotkanie w sprawie podwyżek. Dariusz Browarek, podtrzymał stanowisko Federacji, że przedłużające się mediacje nie mogą  mieć wpływu na termin wszczęcia akcji awansowej. Oczywiście negocjacje płacowe mogą zająć więcej czasu, ale podwyżki muszą zostać wdrożone od 1 stycznia 2014 roku.  Jeżeli porozumienie osiągniemy później to oczekujemy wyrównania od początku roku, dodał wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP.

Na koniec spotkania Adam Purwin otrzymał z rąk Stanisława Stolorza, przewodniczącego Federacji ZZP PKP pamiątkowe pióro, którym - jak zaznaczył, ma nadzieję, że Prezes podpisze podwyżki w  oczekiwanej przez stronę społeczną wysokości.

03 03 RB CARGO 02 03 03 RB CARGO 03 03 03 RB CARGO 04

 

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 03 marzec 2014 08:52

Nasz Kandydat do Zarządu PKP Cargo S.A.

Dariusz Browarek kandydatem Federacji ZZP PKP na przedstawiciela załogi w Zarządzie spółki PKP CARGO S.A.

W służbie trakcji od 35 lat. Od początku związany z Cargo.

26 lutego Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. rozpoczęła proces wyłaniania czterech członków Zarządu, w tym Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie spółki.

Swoją kandydaturę, wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 10 proc. pracowników spółki, Dariusz Browarek musi złożyć do południa 31 marca 2014 r.

Zajrzyj na stronę www.dariuszbrowarek.pl aby dowiedzieć się więcej!

browarek slajd

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 06 luty 2014 09:20

Adam Purwin prezesem PKP Cargo S.A.

pkp cargo logoRada Nadzorcza PKP Cargo powołała na stanowisko prezesa zarządu Adama Purwina, dotychczasowego członka zarządu ds. finansowych. Wybór nowego prezesa zarządu został dokonany po  przeprowadzeniu postępowania konkursowego przy wsparciu niezależnej firmy doradztwa personalnego. Purwin pełnił obowiązki prezesa już od listopada 2013 roku, po tym, jak rezygnację ze stanowiska złożył Łukasz Boroń.

 

Konkurs został ogłoszony przez radę nadzorczą spółki w grudniu 2013 roku. Do wyznaczonej przez radę daty 20 stycznia 2014 roku wpłynęło 14 aplikacji i odbyły się dwie tury rozmów kwalifikacyjnych.

- Gratuluję panu Adamowi Purwinowi, który wygrał postępowanie kwalifikacyjne i zyskał jednomyślne poparcie Rady Nadzorczej, przedstawiając wiarygodny i ambitny plan rozwoju PKP Cargo. Jestem przekonany, że nowy prezes skutecznie przeprowadzi spółkę przez pełen wyzwań rok 2014, a także zbuduje solidny fundament pod dalszą ekspansję PKP Cargo w kraju i za granicą w kolejnych latach, korzystając m.in. z obecności spółki na GPW – uważa Jakub Karnowski, przewodniczący rady nadzorczej PKP Cargo oraz prezes zarządu PKP SA.

 

- Cieszę się, że będę miał możliwość realizacji strategii zaprezentowanej inwestorom podczas przygotowań do debiutu giełdowego. Jestem przekonany, że razem z pracownikami PKP Cargo będziemy wzmacniać markę naszej Spółki w kraju i za granicą, tworząc nowoczesną i efektywną firmę, a jednocześnie dobre i perspektywiczne miejsce pracy – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo.

Adam Purwin ukończył Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku.  Przez ponad 15 lat zdobywał doświadczenie  w największych instytucjach finansowych w Polsce, prowadząc projekty z zakresu bankowości korporacyjnej, finansowania największych przedsiębiorstw w kraju i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowując transakcje fuzji i przejęć. Karierę zawodową rozpoczynał m.in. w BRE Banku i Banku Pekao, a kontynuował w PKO BP – największym polskim banku, gdzie kierował realizacją projektów inwestycyjne i nadzorował grupę kapitałową. W Banku Gospodarstwa Krajowego budował kompetencje w zakresie finansowania strukturyzowanego i wspierania polskiego eksportu. Oprócz bogatego doświadczenia współpracy z największymi bankami w Polsce, prowadził także projekty dla międzynarodowych instytucji z obszaru bankowości inwestycyjnej.

W 2012 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego w PKP SA. gdzie odpowiadał za procesy prywatyzacyjne i nadzór właścicielski nad kilkudziesięcioma spółkami Grupy PKP. Nadzorował wdrożenie ładu korporacyjnego i nowoczesnych metod zarządzania spółkami zależnymi, wyznaczając  strategie działania i cele dla poszczególnych zarządów. Przygotował strategię prywatyzacji PKP Cargo oraz proces prywatyzacji Polskich Kolei Linowych.

W lutym 2013 roku objął stanowisko członka zarządu ds. finansowych PKP Cargo, gdzie również jako szef zespołu IPO w ciągu 9 miesięcy przygotował spółkę do oferty publicznej, zakończonej debiutem giełdowym w październiku 2013 roku. Oferta publiczna była jedną z największych w ostatnich latach i wyniosła 1,4 mld zł. Od listopada pełnił obowiązki prezesa zarządu PKP Cargo.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia

 

Dział: Z ostatnich dni
środa, 29 styczeń 2014 09:12

Dalej bez porozumienia w PKP Cargo

pkp cargo logo28 stycznia w siedzibie Spółki PKP Cargo S.A. odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w spółce. To kolejne już spotkanie, po spotkaniu 22 stycznia, które poza irytacją związkowców związaną z dwudziestominutową obecnością prezesa Adama Purwina, nie zakończyło się wypracowaniem porozumienia.

Niestety podobnie było tym razem. Szczęśliwie prezes Purwin dysponował czasem, jednak jego propozycje nadal pozostają nie do zaakceptowania dla strony związkowej.

Nowa propozycja Zarządu PKP Cargo S.A. to podwyżka 60 złotych brutto od dnia 1 lipca br.

- Kwota nie jest zgodna z oczekiwaniami, a termin jej wprowadzenia jest nie do przyjęcia – mówi Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP. - Federacja ZZP PKP stoi na stanowisko, że przedłużające się mediacje nie mogą  mieć wpływu na termin wszczęcia akcji awansowej. Oczywiście negocjacje płacowe mogą zająć więcej czasu, ale podkreślam z całą stanowczością, że podwyżki muszą zostać wdrożone od 1 stycznia 2014 roku. Jeżeli porozumienie osiągniemy później to oczekujemy wyrównania od początku roku – dodaje wiceprzewodniczący Browarek.

Stanowisko to zgodne jest z pismem z dnia 22 stycznia 2014 roku, podpisanego przez związki zawodowe.

Związkowcy oczekują wyznaczenia następnego terminu spotkania do 15 marca br.

 

 

Dla przypomnienia prezentujemy pismo z 22 stycznia:

 

01 22 zwiazkowcy na pkp cargo

Dział: Z ostatnich dni
środa, 22 styczeń 2014 01:00

Bez porozumienia ws. podwyżek w PKP Cargo

W dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki PKP Cargo S.A. odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w spółce.

Nadmieńmy, że zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, sprawa rozmowy miały rozpocząć się do 15 stycznia.


Na ostatnim Zarządzie Głównym Federacji - w dniu 15 stycznia - na wniosek wiceprzewodniczącego Dariusza Browarka podjęto uchwałę, w której Federacja ZZP PKP wystąpiła z żądaniem natychmiastowej realizacji zapisu . § 4 ust. 2 Porozumienia kończącego częściowo spór zbiorowy z dnia 10.06.2013 r. pomiędzy organizacjami związkowymi a PKP CARGO S.A. z dnia 22.08.2013 r. dotyczącego terminu rozpoczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A., który nie został dotrzymany zgodnie z zapisami ww. Porozumienia.

 
 
Dzisiejszym obradom przewodniczył Członek Zarządu ds. Finansowych Adam Purwin, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu. Obecni byli także przedstawiciele prawie wszystkich central związkowych działających w Spółce.
 
Ze strony Federacji ZZP PKP w spotkani wzięli udział: Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP, Marian Kogut, przewodniczący RB Cargo, Elżbieta Fedoruk, wiceprzewodnicząca RB Cargo oraz Zdzisław Gnaciński, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
 
W spotkaniu wziął także udział Longin Komołowski, mediator sporu.
 
Pierwszą część spotkania prezes Purwin poświęcił na wychwalanie znakomitych perspektyw rozwoju PKP Cargo. Zwrócił także uwagę na niedostateczną liczbę maszynistów zatrudnionych w spółce. Z dużą trudnością odpowiadał na pytania związkowców, stwierdzając, że udzieli na oie odpowiedzi w drugiej części spotkania.
 
Potem przyszedł czas na konkretne propozycje Zarządu Spółki:
 
- podwyżka płacy zasadniczej o 2,1%
- dla wskaźnikowców nagrody za osiąganie "spersonalizowanych" celów
- zatrudnienie i wyszkolenie 600 nowych maszynistów.
 
Na te propozycje strona związkowa nie mogła przystać. - 2,1% - to dobra poropozycja, zachwalał Adam Purwin. - w KGHM mówimy o propozycjach rzędu 0,3%.
- Czyli 30-35 złotych podwyżki - grzmieli związkowcy? - Jak może Pan porównywać średnie zarobki kolejarzy w PKP Cargo z zarobkami w KGHM (ponad 9000 zł).
Adam Purwin tłumaczył, że zatrudnienie i wyszkolenie 600 nowych maszynistów kosztować będzie spółkę kilkadziesiąt milionów złotych, stąd propozycja podwyżek nie może być wyższa.
 
Trudno nam zrozumieć prezesa Purwina. Na wstępie umówionego wcześniej na godzinę 15 spotkania, nadmienił, że nie ma dzisiaj za wiele czasu i musi w ciągu 30 minut wyjść. Gdzie prowadzenie mediacji w dobrej wierze z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony?
 
- Jechałem ze Zduńskiej Woli tyle godzin, żeby przyjechać tu na 30 minut? - mówił jeden ze związkowców. - Ja musiałem tu przyjechać na 6 rano, bo nie mam innego połączenia, a pan po prostu wychodzi? - wtórował drugi.
Prezes poza "przepraszam, tak wyszło" nie powiedział praktycznie nic.
Po wyjściu prezesa Purwina - rozmowy przerwano.

Strona związkowa pozostała na sali i ustaliła wspólne stanowisko, które po podpisaniu przez związkowców przekazane zostanie Prezesowi Purwinowi.
 
Kolejne spotkanie ma odbyć się 28 stycznia.
 
Treść pisma:
 
Dział: Z ostatnich dni