|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

03 03 RB CARGO 013 marca w siedzibie Federacji ZZP PKP odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Cargo, którego gościem był prezes Zarządu Spółki - Adam Purwin.

Obrady prowadził Marian Kogut, przewodniczący Rady. Za stołem prezydialnym zasiediadła także dwójka wiceprzewodniczących: Elżbieta Fedoruk oraz Jarosław Ślepaczuk, a także Krzysztof Czarnota, reprezentant pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Cargo.

Celem spotkania było omówienie sytuacji w Spółce.

 

Na początku spotkania, Prezes Adam Purwin podziękował wszystkim zebranym za ciężką pracę w poprzednim roku, a także poprosił o wsparcie w roku obecnym.

Na 17 marca zapowiedziano spotkanie w sprawie podwyżek. Dariusz Browarek, podtrzymał stanowisko Federacji, że przedłużające się mediacje nie mogą  mieć wpływu na termin wszczęcia akcji awansowej. Oczywiście negocjacje płacowe mogą zająć więcej czasu, ale podwyżki muszą zostać wdrożone od 1 stycznia 2014 roku.  Jeżeli porozumienie osiągniemy później to oczekujemy wyrównania od początku roku, dodał wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP.

Na koniec spotkania Adam Purwin otrzymał z rąk Stanisława Stolorza, przewodniczącego Federacji ZZP PKP pamiątkowe pióro, którym - jak zaznaczył, ma nadzieję, że Prezes podpisze podwyżki w  oczekiwanej przez stronę społeczną wysokości.

03 03 RB CARGO 02 03 03 RB CARGO 03 03 03 RB CARGO 04

 

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 03 marzec 2014 08:52

Nasz Kandydat do Zarządu PKP Cargo S.A.

Dariusz Browarek kandydatem Federacji ZZP PKP na przedstawiciela załogi w Zarządzie spółki PKP CARGO S.A.

W służbie trakcji od 35 lat. Od początku związany z Cargo.

26 lutego Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. rozpoczęła proces wyłaniania czterech członków Zarządu, w tym Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie spółki.

Swoją kandydaturę, wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 10 proc. pracowników spółki, Dariusz Browarek musi złożyć do południa 31 marca 2014 r.

Zajrzyj na stronę www.dariuszbrowarek.pl aby dowiedzieć się więcej!

browarek slajd

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 06 luty 2014 09:20

Adam Purwin prezesem PKP Cargo S.A.

pkp cargo logoRada Nadzorcza PKP Cargo powołała na stanowisko prezesa zarządu Adama Purwina, dotychczasowego członka zarządu ds. finansowych. Wybór nowego prezesa zarządu został dokonany po  przeprowadzeniu postępowania konkursowego przy wsparciu niezależnej firmy doradztwa personalnego. Purwin pełnił obowiązki prezesa już od listopada 2013 roku, po tym, jak rezygnację ze stanowiska złożył Łukasz Boroń.

 

Konkurs został ogłoszony przez radę nadzorczą spółki w grudniu 2013 roku. Do wyznaczonej przez radę daty 20 stycznia 2014 roku wpłynęło 14 aplikacji i odbyły się dwie tury rozmów kwalifikacyjnych.

- Gratuluję panu Adamowi Purwinowi, który wygrał postępowanie kwalifikacyjne i zyskał jednomyślne poparcie Rady Nadzorczej, przedstawiając wiarygodny i ambitny plan rozwoju PKP Cargo. Jestem przekonany, że nowy prezes skutecznie przeprowadzi spółkę przez pełen wyzwań rok 2014, a także zbuduje solidny fundament pod dalszą ekspansję PKP Cargo w kraju i za granicą w kolejnych latach, korzystając m.in. z obecności spółki na GPW – uważa Jakub Karnowski, przewodniczący rady nadzorczej PKP Cargo oraz prezes zarządu PKP SA.

 

- Cieszę się, że będę miał możliwość realizacji strategii zaprezentowanej inwestorom podczas przygotowań do debiutu giełdowego. Jestem przekonany, że razem z pracownikami PKP Cargo będziemy wzmacniać markę naszej Spółki w kraju i za granicą, tworząc nowoczesną i efektywną firmę, a jednocześnie dobre i perspektywiczne miejsce pracy – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo.

Adam Purwin ukończył Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku.  Przez ponad 15 lat zdobywał doświadczenie  w największych instytucjach finansowych w Polsce, prowadząc projekty z zakresu bankowości korporacyjnej, finansowania największych przedsiębiorstw w kraju i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowując transakcje fuzji i przejęć. Karierę zawodową rozpoczynał m.in. w BRE Banku i Banku Pekao, a kontynuował w PKO BP – największym polskim banku, gdzie kierował realizacją projektów inwestycyjne i nadzorował grupę kapitałową. W Banku Gospodarstwa Krajowego budował kompetencje w zakresie finansowania strukturyzowanego i wspierania polskiego eksportu. Oprócz bogatego doświadczenia współpracy z największymi bankami w Polsce, prowadził także projekty dla międzynarodowych instytucji z obszaru bankowości inwestycyjnej.

W 2012 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego w PKP SA. gdzie odpowiadał za procesy prywatyzacyjne i nadzór właścicielski nad kilkudziesięcioma spółkami Grupy PKP. Nadzorował wdrożenie ładu korporacyjnego i nowoczesnych metod zarządzania spółkami zależnymi, wyznaczając  strategie działania i cele dla poszczególnych zarządów. Przygotował strategię prywatyzacji PKP Cargo oraz proces prywatyzacji Polskich Kolei Linowych.

W lutym 2013 roku objął stanowisko członka zarządu ds. finansowych PKP Cargo, gdzie również jako szef zespołu IPO w ciągu 9 miesięcy przygotował spółkę do oferty publicznej, zakończonej debiutem giełdowym w październiku 2013 roku. Oferta publiczna była jedną z największych w ostatnich latach i wyniosła 1,4 mld zł. Od listopada pełnił obowiązki prezesa zarządu PKP Cargo.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia

 

Dział: Z ostatnich dni
środa, 29 styczeń 2014 09:12

Dalej bez porozumienia w PKP Cargo

pkp cargo logo28 stycznia w siedzibie Spółki PKP Cargo S.A. odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w spółce. To kolejne już spotkanie, po spotkaniu 22 stycznia, które poza irytacją związkowców związaną z dwudziestominutową obecnością prezesa Adama Purwina, nie zakończyło się wypracowaniem porozumienia.

Niestety podobnie było tym razem. Szczęśliwie prezes Purwin dysponował czasem, jednak jego propozycje nadal pozostają nie do zaakceptowania dla strony związkowej.

Nowa propozycja Zarządu PKP Cargo S.A. to podwyżka 60 złotych brutto od dnia 1 lipca br.

- Kwota nie jest zgodna z oczekiwaniami, a termin jej wprowadzenia jest nie do przyjęcia – mówi Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP. - Federacja ZZP PKP stoi na stanowisko, że przedłużające się mediacje nie mogą  mieć wpływu na termin wszczęcia akcji awansowej. Oczywiście negocjacje płacowe mogą zająć więcej czasu, ale podkreślam z całą stanowczością, że podwyżki muszą zostać wdrożone od 1 stycznia 2014 roku. Jeżeli porozumienie osiągniemy później to oczekujemy wyrównania od początku roku – dodaje wiceprzewodniczący Browarek.

Stanowisko to zgodne jest z pismem z dnia 22 stycznia 2014 roku, podpisanego przez związki zawodowe.

Związkowcy oczekują wyznaczenia następnego terminu spotkania do 15 marca br.

 

 

Dla przypomnienia prezentujemy pismo z 22 stycznia:

 

01 22 zwiazkowcy na pkp cargo

Dział: Z ostatnich dni
środa, 22 styczeń 2014 01:00

Bez porozumienia ws. podwyżek w PKP Cargo

W dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki PKP Cargo S.A. odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w spółce.

Nadmieńmy, że zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, sprawa rozmowy miały rozpocząć się do 15 stycznia.


Na ostatnim Zarządzie Głównym Federacji - w dniu 15 stycznia - na wniosek wiceprzewodniczącego Dariusza Browarka podjęto uchwałę, w której Federacja ZZP PKP wystąpiła z żądaniem natychmiastowej realizacji zapisu . § 4 ust. 2 Porozumienia kończącego częściowo spór zbiorowy z dnia 10.06.2013 r. pomiędzy organizacjami związkowymi a PKP CARGO S.A. z dnia 22.08.2013 r. dotyczącego terminu rozpoczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A., który nie został dotrzymany zgodnie z zapisami ww. Porozumienia.

 
 
Dzisiejszym obradom przewodniczył Członek Zarządu ds. Finansowych Adam Purwin, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu. Obecni byli także przedstawiciele prawie wszystkich central związkowych działających w Spółce.
 
Ze strony Federacji ZZP PKP w spotkani wzięli udział: Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP, Marian Kogut, przewodniczący RB Cargo, Elżbieta Fedoruk, wiceprzewodnicząca RB Cargo oraz Zdzisław Gnaciński, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
 
W spotkaniu wziął także udział Longin Komołowski, mediator sporu.
 
Pierwszą część spotkania prezes Purwin poświęcił na wychwalanie znakomitych perspektyw rozwoju PKP Cargo. Zwrócił także uwagę na niedostateczną liczbę maszynistów zatrudnionych w spółce. Z dużą trudnością odpowiadał na pytania związkowców, stwierdzając, że udzieli na oie odpowiedzi w drugiej części spotkania.
 
Potem przyszedł czas na konkretne propozycje Zarządu Spółki:
 
- podwyżka płacy zasadniczej o 2,1%
- dla wskaźnikowców nagrody za osiąganie "spersonalizowanych" celów
- zatrudnienie i wyszkolenie 600 nowych maszynistów.
 
Na te propozycje strona związkowa nie mogła przystać. - 2,1% - to dobra poropozycja, zachwalał Adam Purwin. - w KGHM mówimy o propozycjach rzędu 0,3%.
- Czyli 30-35 złotych podwyżki - grzmieli związkowcy? - Jak może Pan porównywać średnie zarobki kolejarzy w PKP Cargo z zarobkami w KGHM (ponad 9000 zł).
Adam Purwin tłumaczył, że zatrudnienie i wyszkolenie 600 nowych maszynistów kosztować będzie spółkę kilkadziesiąt milionów złotych, stąd propozycja podwyżek nie może być wyższa.
 
Trudno nam zrozumieć prezesa Purwina. Na wstępie umówionego wcześniej na godzinę 15 spotkania, nadmienił, że nie ma dzisiaj za wiele czasu i musi w ciągu 30 minut wyjść. Gdzie prowadzenie mediacji w dobrej wierze z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony?
 
- Jechałem ze Zduńskiej Woli tyle godzin, żeby przyjechać tu na 30 minut? - mówił jeden ze związkowców. - Ja musiałem tu przyjechać na 6 rano, bo nie mam innego połączenia, a pan po prostu wychodzi? - wtórował drugi.
Prezes poza "przepraszam, tak wyszło" nie powiedział praktycznie nic.
Po wyjściu prezesa Purwina - rozmowy przerwano.

Strona związkowa pozostała na sali i ustaliła wspólne stanowisko, które po podpisaniu przez związkowców przekazane zostanie Prezesowi Purwinowi.
 
Kolejne spotkanie ma odbyć się 28 stycznia.
 
Treść pisma:
 
Dział: Z ostatnich dni


W środę 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Na początku spotkania wiceprzewodniczący Dariusz Browarek przekazał na ręce przewodniczącego Stolorza list gratulacyjny za pracę na rzecz Federacji ZZP PKP. – Jest mi trochę niezręcznie. Dobrze, że jako przewodniczący nie musiałem sam podpisać tych podziękowań – zażartował Stanisław Stolorz.

Powitano także debiutanta − Mieczysława Kasprzaka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zaplecza Technicznego Kolei. Związek został włączony w struktury Federacji ZZP PKP w grudniu ubiegłego roku.

Następnie przystąpiono do procedowania według przyjętego porządku obrad. Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP, podjętej 3 grudnia 2013 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Kolejnym punktem było omówienie aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Część ta wzbudzała wśród dyskutujących spore emocje. Przewodniczący Stanisław Stolorz zapewnił, że rozmowy dotyczące ulg dla kolejarzy w pociągach „stykowych” uruchamianych przez Spółki „Przewozy Regionalne” i Arriva RP, rokują pozytywnym rozwiązaniem sprawy.

Zarząd Główny Federacji na wniosek wiceprzewodniczącego Dariusza Browarka podjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP żąda natychmiastowej realizacji zapisu . § 4 ust. 2 Porozumienia kończącego częściowo spór zbiorowy z dnia 10.06.2013 r. pomiędzy organizacjami związkowymi a PKP CARGO S.A. z dnia 22.08.2013 r. dotyczącego terminu rozpoczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A., który nie został dotrzymany zgodnie z zapisami ww. Porozumienia.

Jan Piechel - wiceprzewodniczący Federacji FZZ PKP zwrócił uwagę na tragiczną sytuację sp. TK TELEKOM Sp. z.o.o., której grozi podział na trzy oddzielne spółki. W grudniu w spółce powołano komitet protestacyjno-strajkowy. Zarząd Krajowy jednogłośnie przyjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP popiera działania komitetu protestacyjno-strajkowego w spółce TK Telekom Sp. z.o.o. i tym samym sprzeciwia się działaniom Zarządu spółki mającym na celu zwolnienia grupowe i podział spółki bez wprowadzaniu Paktu Gwarancji dla pracowników.

Gościem Zarządu był Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych, który omówił kwestie dotyczące działalności FZZ, a także przekazał pierwsze informacje związane z Kongresem Forum Związków Zawodowych zaplanowanym na maj bieżącego roku (13-15.05).

 

     

Dział: Z ostatnich dni

PKP CargoW poniedziałek, 2 grudnia 2013 r. rozpoczęły się zapisy na akcje pracownicze PKP CARGO. Uprawnieni pracownicy będą mogli zapisywać się na akcje pracownicze do 28 lutego 2014 r.

W celu złożenia zamówienia na akcje uprawnieni pracownicy powinni się udać do wyznaczonych Punktów Obsługi Klienta (POK) Domu Maklerskiego PKO Banku (DM PKO BP)  w godzinach ich pracy. Informacja o liczbie akcji  przysługujących poszczególnym uprawnionym pracownikom będzie udzielana w dziale kadr zakładów i centrali Spółki oraz spółek zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych oraz w POK DM PKO BP w trakcie składania zapisów na akcje.

W celu usprawnienia obsługi, Uprawnieni Pracownicy zostali przypisani do poszczególnych POK zlokalizowanych w pobliżu miejsca świadczenia przez nich pracy. Obsługa Uprawnionych Pracowników prowadzona będzie w poszczególnych lokalizacjach zgodnie ze szczegółowym harmonogramem obsługi. Terminy i miejsca obsługi poszczególnych Uprawnionych Pracowników można sprawdzić na stronie internetowej DM: www.dm.pkobp.pl.,

Korzystając z tej strony, po wpisaniu numeru Pesel otrzymuje się informację o terminie i miejscu składania zapisu.

Informacje można uzyskać także na stronie internetowej Spółki: www. pkp-cargo.pl oraz pod numerem telefonu: infolinia: (81) 535 60 40 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00).

Uprawnieni pracownicy zgłaszający się w celu złożenia zapisu na akcje pracownicze powinni legitymować się ważnym dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku zmiany nazwiska powinni przedłożyć dokument potwierdzający jego zmianę.(np. akt ślubu). Spadkobiercy uprawnionych pracowników powinni przedstawić w oryginale, prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli do spadku uprawnionych jest kilku spadkobierców dodatkowo niezbędne będzie przedstawienie umowy o dział spadku lub wspólne oświadczenia spadkobierców, że nabyte przez jednego ze spadkobierców akcje będą przedmiotem działu spadku po ich rejestracji.

Możliwe jest złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnik musi przedłożyć pracownikowi POK pełnomocnictwo w formie pisemnej ( aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie), zawierające upoważnienie pełnomocnika, w szczególności, do: złożenia zapisu, podpisania umowy potrącenia wierzytelności lub oświadczenia o przekazie i przyjęciu przekazu, podpisania umowy ograniczenia zbywalności akcji (tzw. lock – up), podpisania Pełnomocnictwa dla DM PKO BP.

 


 

W poniedziałek, 2 grudnia ukazały się informacje Polskiej Agencji Prasowej o prognozach przyszłych cen akcji PKP Cargo wykonanych przez bankowych analityków finansowych. Pracownicy Goldman Sachs rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla PKP Cargo od zalecenia "neutralnie" i wyznaczyli cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 96,2 zł. Raport przygotowali gdy cena akcji PKP Cargo na giełdzie wynosiła 86,9 zł. (PAP) Analitycy DI Investors, w raporcie z 2 grudnia, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla PKP Cargo od zalecenia "akumuluj" i wyznaczyli cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 99 zł. Ich raport został przygotowany przy kursie 87 zł. Bank Morgan Stanley zaczął ocenę PKP Cargo od rekomendacji "zgodnie z wagą portfela" i ceny docelowej 80 złotych. Nie podano, przy jakiej cenie dokonano wyceny. Od 5 listopada 2013 r. Morgan Stanley ma 2,4 mln akcji  akcji PKP Cargo co daje mu 5,53 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dział: Z ostatnich dni

Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo w dniu debiutu giełdowego spółkiPrezes PKP Cargo, Łukasz Boroń, podał się do dymisji. W poniedziałek, 18 listopada br Rada Nadzorcza spółki jednogłośnie zaakceptowała rezygnację prezesa.

Łukasz Boroń był szefem PKP Cargo od lutego 2013 r.

Dział: Z ostatnich dni

Rada Branżowa Cargo, 14 XI 2013 rAdam Purwin gościem Rady CargoSpecjalnymi gośćmi Rady Branżowej PKP Cargo, która zebrała się 14 listopada w Warszawie byli prezes zarządu PKP CargoŁukasz Boroń oraz członek zarządu spółki ds. finansowych Adam Purwin. Posiedzenie otworzył Marian Kogut, przewodniczący Rady zaś uczestnikami byli m.in. Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP oraz wiceprzewodniczący Dariusz Browarek.

Tematami rozmów były m.in: sposób realizacji zapisu Paktu Gwarancji Pracowniczych dotyczącego jednorazowej premii prywatyzacyjnej w formie przydziału akcji spółki PKP Cargo, planowane łączenie zakładów oraz podwyżki wynagrodzeń.

Podczas spotkania prezes Boroń poinformował, że w odpowiedzi na sugestie strony związkowej, zarząd PKP Cargo zdecydował, aby także w spółkach zależnych podstawa do przyznawania akcji była identyczna jak w spółce - matce. Oznaczałoby to średnio 60 akcji na uprawnionego pracownika. Jego deklarację Rada przyjęła z zadowoleniem. Prezes dodał, że na dla zrealizowania przydziału akcji niektóre spółki zależne będą zmuszone zaciągnąć pożyczki w PKP Cargo, ale zapewnił, że jest to rozwiązanie tańsze niż kredyty bankowe.

W części dotyczącej planowanych podwyżek wynagrodzeń, które będą negocjowane od 15 stycznia 2014 r., prezes Boroń zaapelował, aby strona związkowa rozważyła zawarcie porozumienia wieloletniego, uwzględniającego nie tylko coroczny wzrost zarobków wraz ze zwiększaniem się średniej wynagrodzeń, ale także wyniki finansowe spółki. Takie porozumienie ułatwiłoby firmie planowane wieloletnich inwestycji, w tym także przejmowanie konkurencyjnych spółek z branży. Prezes zapowiedział, że jest zainteresowany kupieniem takich przedsiębiorstw jak Orlen Koltrans czy Lotos Kolej. Powiedział też, że zarząd jest za przeznaczeniem na dywidendę od 30 do 55 proc. zysku. Na razie jednak po III kwartałach spółka wykazała 5 mln zł straty.

Łukasz Boroń przedstawił ogólnie sytuacje spółki po III kwartale, plany na IV kwartał i cały rok 2014. Prezes spodziewa się, że w związku ze zwiększeniem przez PKP PLK, operatora infrastruktury, liczby zamkniętych czasowo odcinków z 2 do 3 tysięcy, prędkość handlowa będzie jeszcze mniejsza od tegorocznej, wynoszącej 21 km/h. W związku z tym spółka zajmie się remontami taboru, wagonów i lokomotyw, aby móc zwiększyć usługi zewnętrzne. „Mamy dobre doświadczenia z remontami na rzecz Intercity, chcemy utrzymać tego klienta” - powiedział Boroń.

W części poświęconej szczegółom przydziału akcji pracowniczych członek zarządu Adam Purwin poinformował, że akcja przydziału będzie trwać od 2 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2013 r. Realizowana będzie za pośrednictwem PKO BP, bo bank ten posiada największą sieć placówek. Umożliwi też zaciąganie pożyczek pod zastaw tych papierów. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, akcje będące premią prywatyzacyjną, nie mogą być sprzedawane przez dwa lata.

Jak zadeklarował prezes Boroń, w związku z zawartym Paktem Gwarancji Pracowniczych nie planuje zwolnień załogi, spółka zmniejszać będzie zatrudnienie korzystając z naturalnych odejść pracowników na emerytury.

Dział: Z ostatnich dni