|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Konferencja prasowa na temat prywatyzacji PKP CargoOd środy 9 do czwartku 21 X trwać będą zapisy na akcje PKP Cargo. Zamówienia na 21,7 mln akcji serii A, w cenie 74 zł za sztukę przyjmować będą biura maklerskie PKO BP i banków z nim związanych. Ostateczena cena akcji zostanie podana 22 X.

Nominalna cena akcji to 50 zł. Częśc oferty skierowana zostanie do drobnych inwestorów pod hasłem "akcjonariatu obywatelskiego" W tej grupie można będzie zapisać się maksPierwsze notowanie akcji PKP Cargo na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zaplanowano na 30 X. Jakub Karnowski, prezes PKP SA poinformował, że 5 proc. w kapitale spółki zdecydowął się objąć Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Prezes Karnowski dodał, że 15 proc. z oferowanej emisji przeznaczono dla drobnych inwestorów, ale istnieje możliwość zwiększenia tej częśći o 5 proc. Kwestia ostatecznej liczby akcji dla pracowników zależeć będzie od ceny jak ustalona zostanie 22 X.

W prospekcie emisyjnym napisano, że liczba akcji pracowniczych oferowanych do objęcia przez uprawnionych pracowników wyniesie 2 mln 171 tys. przy założeniu, że cena emisyjna Akcji Pracowniczych będzie równa ich wartości nominalnej czyli 50 zł.

Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż cena maksymalna. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa od ceny maksymalnej. W przypadku, gdy cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie wyższa niż cena maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą akcje po cenie równej Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Najpóźniej w dniu ustalenia ceny sprzedaży, tj. 22 października 2013 r., akcjonariusz sprzedający podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach oferty.

Ostateczna liczba akcji oferowanych ustalona zostanie w taki sposób, aby po przeprowadzeniu oferty oraz przy uwzględnieniu zwiększenia liczby walorów wynikającego z emisji akcji pracowniczych zaplanowanej po debiucie, PKP SA pozostał większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50 proc. kapitału zakładowego Spółki.

Zdaniem ministra transportu Sławomira Nowaka, sprywatyzowana PKP Cargo rzuci wyzwanie największym kolejom w Europie, w tym  Deutsche Bahn.

Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie: http://www.pkp-cargo.pl/oferta-publiczna/pdf/prospekt_emisyjny_pkp_cargo_sa.pdf

Dział: Z ostatnich dni

Posiedzenie Prezydium Rady BranżowejPosiedzenie Prezydium Rady Branzowej CargoPosiedzenie Prezydium Rady Branżowej CargoW środę 2 października w siedzibie FZZP PKP odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Branżowej Cargo i Sekcji Spółek Zależnych RB Cargo. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Federacji Stanisław Stolorz i wiceprzewodniczący Dariusz Browarek.

Omówiona została trudna sytuacja pracowników wynikająca ze zmian wprowadzanych przez zarząd CargoWag w związku z włączeniem do tej firmy innych spółek zależnych z grupy PKP Cargo. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele poszczególnych zakłądów zwrócili uwagę, że skutki niektórych działań zarządu naruszają prawa pracownicze i związkowe, co wzbudza niepokój wśród załóg. Dotyczy to m.in. tworzenia nowych regulaminów pracy oraz wynagradzania.

Przewodniczący Browarek zapewnił, że jeszcze w tym tygodniu przedstawiciele FZZP PKP spotkają się z zarządem CargoWag i przedstawią stanowisko strony związkowej a także przypomną pracodawcy o obowiązujących przepisach nakazujących m.in. przekazanie do związków zawodowych z wyprzedzeniem informacji o planowanych zmianach dotyczących pracowników.

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 02 wrzesień 2013 08:40

Podpisano końcowe porozumienie w PKP Cargo

PKP CargoW poniedziałek o 9 rano w siedzibie PKP Cargo przedstawiciele kilkunastu kolejowych związków zawodowych na czele z zarządem Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność" PKP Cargo i Krajowego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce podpisali z zarządem spółki PKP Cargo ostateczne porozumienie dotyczące zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych.dla zatrudnionych w PKP Cargo i jej spółkach. Zakończono tym samy spór zbiorowy trwający od czerwca br.

W imieniu PKP, będącego właścicielem PKP Cargo umowę podpisał Jakub Karnowski, prezes PKP oraz Piotr Ciżkowicz, członek zarządu. Ze strony PKP Cargo umowę podpisywali Łukasz Boroń, prezes spółki oraz Adam Purwin, członek zarządu.

Pakt Gwarancji jest umową dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo. Strony zawarły Pakt zakładający m.in. gwarancje zatrudnienia przez okres 4 lub 10 lat i wypłatę premii prywatyzacyjnej w formie akcji pracowniczych w przypadku jeżeli dojdzie do debiutu giełdowego spółki.

Oprócz porozumienia uzgodniono także ostateczną interpretację zapisów Paktu. Stwierdzono w niej, że wszelkie świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego o charakterze jednorazowym, jak np. jednorazowe odszkodowania, do których pracownik uzyska uprawnienia w trakcie obowiązywania Paktu Gwarancji Pracowniczych, nie skracają Gwarancji Zatrudnienia. Stwierdzono też, że zwalniające PKP Cargo z gwarancji prawa do świadczeń socjalnych nie dotyczą zasiłku dla bezrobotnych.

Kopie podpisanych dokumentów dostępne są:

1. Pakt Gwarancji Pracowniczych: pdf/PaktGwarancjiPracowniczychPKPCargo20913.pdf

2. Intrerpretacja Paktu: pdf/InterpretacjaPaktu.pdf

3. Aneks nr 1 do ZUZP:  pdf/Aneksnr1doZUZPCARGO.pdf

Dział: Z ostatnich dni
Strona 9 z 9