|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
piątek, 12 grudzień 2014 00:00

Rada Branżowa Elektroenergetyki

11 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Elektroenergetyki. Spotkanie poświęcone było omówieniu aktualnej sytuacji w spółce PKP Energetyka. Po raz kolejny podkreślono jasny sprzeciw strony społecznej wobec planów prywatyzacji spółki. Nie ma podstaw, by sprzedawać dobrze prosperującą spółkę, bez której kolej nie będzie funkcjonowała. Posiedzenie miało także inny wymiar, spotkania przedświątecznego. Zebrani przełamali się opłatkie i życzyli Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Przewodniczący Rady Branżowej, Andrzej Łukasik podziękował za związkową działalność w 2014 roku.

12 11 elektro 1 12 11 elektro 2 12 11 elektro 3 12 11 elektro 4 12 11 elektro 5

Dział: Z ostatnich dni

Federacja ZZP PKP przesłała na ręce pani premier Ewy Kopacz list otwarty, w którym informujemy Premier o stanowczym sprzeciwie wobec prywatyzacji PKP ENERGETYKA oraz PKP TELEKOM. Mamy nadzieję, że z uwagi na strategiczną wagę spółek, Pani Premier osobiście zaangażuje się w kwestię prywatyzacji oraz umożliwi nam wspólne spotkanie.

 

10 21 Pani Premier 01

10 21 Pani Premier 02

 

DO POBRANIA:

- List w formacie .pdf

- logo Federacji

Dział: Z ostatnich dni

Lukasik 01Wczoraj Andrzej Łukasik, kandydatem Federacji ZZP PKP na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA, złożył listy popierające jego kandydaturę. Liczba osób, która udzieliła poparcie kol.Andrzejowi znacznie przekroczyła, wymaganą liczbę

Po raz kolejny udało się uzyskać Wasze ogromne wsparcie i mobilizację. Bardzo za nią dziękujemy! Takie podziękowania  wystosował Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP w czasie ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Decyzję o zgłoszeniu Andrzeja Łukasika na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA, podjęła Rada Branżowa Energetyki Kolejowej Federacji ZZP PKP 31 marca 2014. Nadmienić należy, że Andrzej Łukasik, pełni kadencję członka Rady Nadzorczej od trzech lat, a obecnie ubiega się o reelekcję. Następna kadencja trwa do 2017 roku.

W uchwale RB PKP Energetyka stwierdziła, że:  "w przyszłej kadencji Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka S.A. potrzeba nam, by przedstawicielem załogi był w niej człowiek pewny i uczciwy, sprawdzony i skuteczny w działaniu, ambitny i posiadający umiejętności współpracy ponad podziałami. Dlatego też Federacja ZZP PKP stawia na ANDRZEJA ŁUKASIKA i zachęca wszystkich Pracowników spółki PKP Energetyka S.A. do poparcia naszego kandydata i oddania na niego głosu w nadchodzących wyborach. Gwarantujemy, że będzie ON godnie reprezentował interesy wszystkich pracowników w pracach Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA.".

 

Dział: Z ostatnich dni

Andrzej Lukasik kandydat

 

W spółkach kolejowych trwa obecnie gorący czas związany z wyborami. Trwa postępowanie w PKP Cargo, gdzie kandydatem do Zarządu Spółki z ramienia pracowników jest Dariusz Browarek, ale wybory odbywają się nie tylko w Cargo. Także w PKP Energetyka SA.

Kandydatem Federacji ZZP PKP na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA jest Andrzej Łukasik. Taką decyzję podjęła Rada Branżowa Energetyki Kolejowej Federacji ZZP PKP 31 marca 2014. Nadmienić należy, że Andrzej Łukasik, pełni kadencję członka Rady Nadzorczej od trzech lat, a obecnie ubiega się o reelekcję. Następna kadencja trwa do 2017 roku.

W uchwale RB PKP Energetyka stwierdziła, że:  "w przyszłej kadencji Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka S.A. potrzeba nam, by przedstawicielem załogi był w niej człowiek pewny i uczciwy, sprawdzony i skuteczny w działaniu, ambitny i posiadający umiejętności współpracy ponad podziałami. Dlatego też Federacja ZZP PKP stawia na ANDRZEJA ŁUKASIKA i zachęca wszystkich Pracowników spółki PKP Energetyka S.A. do poparcia naszego kandydata i oddania na niego głosu w nadchodzących wyborach. Gwarantujemy, że będzie ON godnie reprezentował interesy wszystkich pracowników w pracach Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA.".

Podobnie, jak w przypadku Dariusza Browarka, prosimy WAS o zbieranie podpisów. Dla kol. Dariusza udało się ich zebrać przeszło 5000. Liczymy na mocne wsparcie Andrzeja Łukasika przez uprawnionych pracowników.

 

POBIERZ WZÓR LISTY POPARCIA

Dział: Z ostatnich dni

03 17 RB elektro 1W dniu 17 marca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Elektroenergetyki Kolejowej. Obrady prowadził Andrzej Łukasik, przewodniczący RB.

Gośćmi specjalnymi byli: Tadeusz Skobel, prezes spółki PKP Energetyka SA oraz Mieszczysław Szcześniak, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Przedmiotem spotkania był regulamin premii uznaniowej w Spółce oraz kwestwie podwyżek. Mowa była także o świadczonych przez PKP Energetyka SA na rzecz PKP PLK S.A. oraz funkcjonowaniu zakładów PKP Energetyka SA w ogóle.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

 

03 17 RB elektro 2 03 17 RB elektro 3 03 17 RB elektro 4 03 17 RB elektro 5 03 17 RB elektro 6

 

Dział: Z ostatnich dni


W środę 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Na początku spotkania wiceprzewodniczący Dariusz Browarek przekazał na ręce przewodniczącego Stolorza list gratulacyjny za pracę na rzecz Federacji ZZP PKP. – Jest mi trochę niezręcznie. Dobrze, że jako przewodniczący nie musiałem sam podpisać tych podziękowań – zażartował Stanisław Stolorz.

Powitano także debiutanta − Mieczysława Kasprzaka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zaplecza Technicznego Kolei. Związek został włączony w struktury Federacji ZZP PKP w grudniu ubiegłego roku.

Następnie przystąpiono do procedowania według przyjętego porządku obrad. Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP, podjętej 3 grudnia 2013 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Kolejnym punktem było omówienie aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Część ta wzbudzała wśród dyskutujących spore emocje. Przewodniczący Stanisław Stolorz zapewnił, że rozmowy dotyczące ulg dla kolejarzy w pociągach „stykowych” uruchamianych przez Spółki „Przewozy Regionalne” i Arriva RP, rokują pozytywnym rozwiązaniem sprawy.

Zarząd Główny Federacji na wniosek wiceprzewodniczącego Dariusza Browarka podjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP żąda natychmiastowej realizacji zapisu . § 4 ust. 2 Porozumienia kończącego częściowo spór zbiorowy z dnia 10.06.2013 r. pomiędzy organizacjami związkowymi a PKP CARGO S.A. z dnia 22.08.2013 r. dotyczącego terminu rozpoczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A., który nie został dotrzymany zgodnie z zapisami ww. Porozumienia.

Jan Piechel - wiceprzewodniczący Federacji FZZ PKP zwrócił uwagę na tragiczną sytuację sp. TK TELEKOM Sp. z.o.o., której grozi podział na trzy oddzielne spółki. W grudniu w spółce powołano komitet protestacyjno-strajkowy. Zarząd Krajowy jednogłośnie przyjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP popiera działania komitetu protestacyjno-strajkowego w spółce TK Telekom Sp. z.o.o. i tym samym sprzeciwia się działaniom Zarządu spółki mającym na celu zwolnienia grupowe i podział spółki bez wprowadzaniu Paktu Gwarancji dla pracowników.

Gościem Zarządu był Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych, który omówił kwestie dotyczące działalności FZZ, a także przekazał pierwsze informacje związane z Kongresem Forum Związków Zawodowych zaplanowanym na maj bieżącego roku (13-15.05).

 

     

Dział: Z ostatnich dni

Rada Branżowa Elektroenergetyki, 9 X 2013 r.Rada Branżowa Elektroenergetyki, 9 X 2013 r.Rada Branżowa Elektroenergetyki, 9 X 2013 r.Na zaproszenie Rady Branżowej Elektroenergetyki Kolejowej Federacji ZZP PKP w posiedzeniu Rady, które odbyło się 9 X 2013 r. wzięli udział Marian Szcześniak, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP Energetyka oraz Zdzisław Wesołowski, dyrektor Oddziału Usług PKP Energetyka. Rada pod przewodnictwem przewodniczącego Rady, Andrzeja Łukasika omówiła informacje o bieżącej sytuacji spółki, pracach nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nowych umowach i kontraktach oraz o wynikach finansowych PKP Energetyka.

Rada omówiła także bieżące kwestie związane z prowadzoną restrukturyzacją spółki, w tym zmniejszeniem zatrudnienia. Jak podkreślił przewodniczący Łukasik, w przypadku PKP Energetyka nie przewiduje się zwolnień pracowników, a jedynie wykorzystanie możliwości naturalnego przejścia części zatrudnionych na świadczenia emerytalne.

Dział: Z ostatnich dni
Strona 2 z 2