|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: federacja

poniedziałek, 19 październik 2020 11:26

Kondolencje dla Mariana Koguta

W imieniu wszytskich Kolejarzy zrzeszonych w Federacji ZZK oraz własnym pragnę przekazać najszczersze wyrazy współczucia dla naszego Kolegi, Wiceprzewodniczącego Federacji ZZK Mariana Koguta z powodu śmierci brata.

Jesteśmy przy Tobie myślami, a Ciebie i Twoją rodzinę zawierzamy w naszej modlitwie.

W imieniu Federacji ZZK

Jan Przywoźny

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 08 październik 2020 07:11

Posiedzenie Rady Branżowej Cargo

W dniu 07.10.2020 r. w siedzibie Federacji ZZK w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP CARGO S.A. Federacji ZZK.

Z ramienia Federacji ZZK w posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący Jan Przywoźny oraz Wiceprzewodniczący Marian Kogut.

Przewodniczący Federacji poinformował, że brał udział w spotkaniu Zespołu Trójstronnego Kolejnictwa, na którym przedstawił sytuację PKP CARGO S.A. i Spółek Zależnych. Przewodniczący Rady Branżowej przekazał informacje ze spotkania Komitetu Strajkowego i spotkania w temacie zmian do ZUZP. Wiceprzewodniczący Federacji Marian Kogut przekazał zebranym propozycję zmian do ZUZP.

W drugiej części posiedzenia przybyli zaproszeni goście z Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. w osobach :

Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu

Piotr Wasaty – Członek Zarządu ds. Handlowych

Zenon Kozendra – Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników

Prezes Czesław Warsewicz przekazał informacje o sytuacji w PKP CARGO S.A.

Według przekazanych informacji przewozy w Spółce wzrastają a stan Spółki się stabilizuje. Spółka głównie koncentrują się na przewozach intermodalnych. W związku z nadwyżkami pracowników w niektórych zespołach pracowniczych Spółka postara się uzupełnić zespoły w których brakuje pracowników.

Prezes Piotr Wasaty poinformował, że przygląda się pracy w Zakładach Pracy. Zadeklarował, że będzie się starał pozyskać nowych klientów i odzyskać przewozy, które utraciliśmy.

Prezes Zenon Kozendra skupił się na omówieniu propozycji zmian do ZUZP.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 25 wrzesień 2020 10:45

Wybory do Komisji BHP

W dniu 25 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji BHP, na którym dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

W posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Federacji ZZK Radosław Strakulski

W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji BHP został Waldemar Stenka, zaś Wiceprzewodniczącą Aleksandra Zielska.

Omówioną kandydatury konkursu "Lidera BHP".

Dział: Z ostatnich dni
środa, 23 wrzesień 2020 11:51

Wybory do Rady Branżowej PKP OGN i Teleinformatyki

W dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz 22 września 2020 roku odbyły się posiedzenia Rady Branżowej PKP OGN i Teleinformatyki na których wybrano Przewodniczącą oraz Wiceprzewodniczącego w obecności Przewodniczącego Federacji ZZK Jana Przywoźnego oraz Wiceprzewodniczącego Federacji ZZK Radosława Strakulskiego.

W wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia br. na funkcję Przewodniczącej została wybrana Małgorzata Buśko. Po wznowionym w dniu 22 września br. posiedzeniu Rady Branżowejj, na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Teleinformatyki został wybrany Witold Pyrgiel.

Dział: Z ostatnich dni
środa, 23 wrzesień 2020 11:46

Wybory do Komisji Forum Młodych

Dnia 23 września 2020 roku w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie wyborcze Komisji Forum Młodych FZZK.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Komisji został wybrany jednogłośnie kol.Sebastian Szwarc (Wiceprzewodniczący Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejary Śląskich w SOK).

Natomiast Wiceprzewodniczącym został wybrany kol. Przemysław Pietrowski (ZZK Zachodniego Obszaru RP).

Dział: Z ostatnich dni
środa, 23 wrzesień 2020 11:35

Wybory do Komisji Forum Kobiet

W dniu 23 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Forum Kobiet. Dokonano wyboru Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Komisji. Jednogłośnie na funkcję Przewodniczącej wybrano Mariole Bajon. Natomiast na funkcje Wiceprzewodniczącej wybrano także jednogłośnie Małgorzatę Dude. 

Po przeprowadzonych wyborach Wiceprzewodniczący Federacji ZZK Radosław Strakulski omówił sytuację w poszczególnych spółkach kolejowych.

Dział: Z ostatnich dni
środa, 23 wrzesień 2020 11:30

Wybory do Rady Emerytów i Rencistów

W dniu 22 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Emerytów i Rencistów. Wybory odbyły się w obecności Wiceprzewodniczącego Federacji ZZK Mariana Koguta. 

Na Przewodniczącego Rady Emerytów i Rencistów ponownie został wybrany kol. Stanisław Kalinowski.

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 21 wrzesień 2020 15:20

Wystąpienie i Komunikat nr 3 MKP

W dniu dzisiejszym tj. 21 września 2020r. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A Z ramienia Federacji ZZK w punkcie dotyczącym sytuacji spółki głos zabierał Przewodniczący kol. Jan Przywoźny.

Przedstawiamy treść wystąpienia Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, który został przekazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Krzysztofowi Mamińskiego oraz Komunikat nr 3 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego.

komunikat nr 3 MKP 1

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 21 wrzesień 2020 06:27

Porozumienie PKP Cargo

W dniu 18 września 2020r. odbyło się spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.

W związku ze spotkaniem Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny postanowił zawiesić organizowanie w dniu 21.09.2020r. pikiet protestacyjnych.

Dział: Z ostatnich dni
środa, 16 wrzesień 2020 12:39

Wybory do Rady Branżowej Przewozów Regionalnych

Dnia  07.09.2020 roku w siedzibie Federacji ZZK odbyło się wyborcze posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych. Udział w nim brało 16 przedstawicieli naszych organizacji związkowych.

Wybory nowego kierownictwa Rady Branżowej poprowadził nowo wybrany Wiceprzewodniczący Federacji ZZK Krzysztof Bączek.

Nowym Przewodniczącym Rady Branżowej został Janusz Kowalczyk (Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich w Częstochowie), natomiast Wiceprzewodniczącą została wybrana Anita Kraśnicka (Sojusz Związków Zawodowych Kolejarzy Dolnośląskich).

Dodatkowo Rada Branżowa wytypowała swoich przedstawicieli do prac w Komisjach Problemowych, Grażyna Zasadzka (Koleje Mazowieckie) będzie uczestniczyć w pracach Komisji Forum Kobiet, natomiast Mariusz Jesionek (ZNT Kruszewiec POLREGIO) w pracach Komisji BHP.

Dział: Z ostatnich dni
Strona 1 z 46