|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 25 styczeń 2017 13:41

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Posiedzeniu Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Celem Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego i godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

Na spotkaniu omówiono zmiany Regulaminu Zespołu oraz sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.
Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok MIB, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

ZT2

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 09 luty 2017 13:04

Zarząd Główny Federacji ZZK

W środę, 8 lutego 2017 roku, obradował Zarząd Główny Federacji ZZK. Posiedzenie prowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Do merytorycznych obrad przystąpiono po wybraniu regulaminowych Komisji: Mandatowej oraz Wniosków i Uchwał. Następnie przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZK z 11 stycznia 2017 roku. Zebrani w głosowaniu jawnym zaakceptowali podjęte działania.

Drugą część posiedzenia poświęcono omówieniu sytuacji w spółkach kolejowych

W trzeciej części wiceprzewodniczący Federacji ZZK Jan Piechel przedstawił do zaopiniowania regulaminy pracy na IX kadencję Komisji Problemowych i Rad Branżowych Federacji ZZK. Było to przedmiotem burzliwej dyskusji. Ostatecznie jednak, w głosowaniu jawnym, zdecydowana większość członków Zarządu Głównego zaakceptowała przedstawione regulaminy pracy organów statutowych Federacji ZZK.

ZG2

Dział: Z ostatnich dni

W czasie posiedzenia Rady Branżowej PKP PLK, która odbyła się 25 stycznia br. gościem był prezes Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel. Obok prezesa, z zaproszenia RB skorzystała także  dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Grażyną Blicharz. 

Tematy poruszane w czasie tej części posiedzenia dotyczyły zagadnień najmocniej trapiących stronę społeczną. M.in. dodatkowych wypłat premii za rok 2016, które nie były uzgadniane z Federacją. A także wątpliwości dotyczących wdrażania programu SAP czy zwiększenia odpisu w funduszu świadczeń socjalnych dla naszych emerytów. 

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

PLK2 PLK3

Dział: Rady Branżowe

W czasie X Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w  Skarżysku Kamiennej, kol. Krzysztof Czarnota po raz szósty z rzędu został wybrany przewodniczącym Niezależnego Związku Zawodowego Kolejarzy, działającego w Skarżysku Kamiennej w sekcji przewozów i eksploatacji taboru Wschodniego Zakładu PKP CARGO S.A. Wybory odbyły się w piątek 20 stycznia.

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

Dział: Z ostatnich dni
środa, 08 luty 2017 09:17

Głos Kolejarza nr 17 (32)

Przekazujemy w Wasze ręce 17, drugi w tym roku numer "Głosu Kolejarza" .

Polecamy Waszej uwadze!

Do pobrania tutaj wersja A4

i wersja A3 

Dział: Głos Kolejarza
środa, 01 luty 2017 10:22

Głos Kolejarza nr 16 (31)

Przekazujemy w Wasze ręce 16, pierwszy w tym roku numer "Głosu Kolejarza" .

Polecamy Waszej uwadze!

Do pobrania tutaj wersja A4

i wersja A3 

Dział: Głos Kolejarza
środa, 11 styczeń 2017 12:33

Zarząd Główny FZZK

10 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZK, któremu przewodniczył kol. Stanisław Stolorz.

W trakcie posiedzenia omówiono sytuację w spółkach kolejowych, jednocześnie rozważając różne scenariusze na rok 2017.

Przewodniczący Federacji informował także o przebiegu prac nad społecznym projektem ustawy o czasie pracy kolejarzy, której założenia i projekt Federacja ZZK złożyła przed kilkunastoma tygodniami.

Dobra wiadomość jest taka, że ministrowie uważają ją za zasadną i kontynuują nad nią prace. Uchwalenie tak potrzebnej ustawy będzie wielkim wkładem FZZK w poprawę sytuacji pracowników, a przede wszystkim w podniesienie poziomu bezpeiczeństwa na kolei.

01 10 z2 01 10 z3

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 23 grudzień 2016 07:19

Pięknych Świąt!

Święta Bożego Narodzenia to czas radości w gronie najbliższych.
W imieniu własnym oraz całego kierownictwa Federacji ZZK, chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, a przede wszystkim spokojnych Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze.
Szczególne życzenia kieruję pod adresem osób samotnych, a także tych Kolejarzy, którzy w tym szczególnym okresie pełnić będą służbę na posterunkach.

Życzę każdemu z Was spełnienia osobistych marzeń, realizacji planów oraz skuteczności w działalności związkowej w nadchodzącym 2017 roku.

Stanisław Stolorz
Przewodniczący
Federacji
Związków Zawodowych Kolejarzy

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 20 grudzień 2016 15:12

Rada Krajowa Federacji ZZK

20 grudnia odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZK. W jego trakcie, Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZK, dokonał zwięzłego podsumowania wydarzeń, które miały miejsce w bieżącym roku. Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu Federacji na rtok 2017, co przez aklamacje zostało dokonane. W drugiej części posiedzenia, w Sali Tradycji, odbyła się nomen omen tradycyjna uroczystość wigilijna, bowiem nie tylko związkowaniem człowiek żyje, a także rodzinną atmosferą, która wypełnia mury przy Jaracza w Warszawie. 

12 20 RK2 12 20 RK3 12 20 RK4 12 20 RK6 12 20 RK7 12 20 RK8 12 20 RK9 12 20 RK10

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 20 grudzień 2016 09:20

GŁOS KOLEJARZA NR 15 (30)

Przekazujemy w Wasze ręce piętnasty, ostatni w tym roku numer "Głosu Kolejarza" .

Polecamy Waszej uwadze!

link do wesji A3

Dział: Głos Kolejarza