|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
czwartek, 29 maj 2014 07:28

Bałkańscy Kolejarze proszą o pomoc

05 29 Logo KolejarzeWszystkich nas poruszyła katastrofalna powódź, która nawiedziła Kraje Bałkańskie, powodując śmierć kilkudziesięciu osób. Przyniosła też niewyobrażalne straty, dlatego Kraje Bałkańskie liczą na pomoc świata, w tym  również Polski.

Z prośbą o pomoc i wsparcie kolejarzy i związkowców z Federacji ZZP PKP, zwrócił się przewodniczący Związków Zawodowych Kolejarzy Serbskich, kolega Dragan Randjelovic (jego list znaleźć można poniżej). 

Federacja ZZP PKP w pełni solidaryzuje się z dotkniętymi przez powódź kolejarzami i rozumie w jak ciężkim znaleźli się położeniu. Dlatego tez przewodniczący Stanisław Stolorz zadeklarował przekazanie wsparcia finansowego oraz zaapelował do wszystkich którzy chcieliby wesprzeć w trudnej sytuacji serbskich kolejarzy o przekazywanie datków na pomoc dla Serbii.    

Jeśli zdecydujecie się na pomocy finansową, prosimy o kontakt z Federacją

 

05 29 Kolejarze Serbscy 2

Dział: Z ostatnich dni

Jan Lalik został Członkiem Rady Nadzorczej PKP SA.

Wasza determinacja w zbieraniu głosów przyniosła efekt!

Ze słowami podziękowania dwa dni temu zwrócił się przewodniczący Stanisław Stolorz, teraz przekazuje je kol. Jan Lalik:

 

05 28 podziekowanie Jan Lalik

Dział: Z ostatnich dni

IMG 1816Do Centralnej Komisji Wyborczej wpłynęły właśnie dokumenty oraz listy poparcia dla Jana Lalika, kandydata Federacji ZZP PKP na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP SA.

Udało się zebrać ponad 3800 podpisów.

- Bardzo dziękuję Wam Koleżanki i Koledzy za mobilizację. Znajdujemy się w gorącym wyborczym okresie, po raz kolejny pokazaliście, że potrafimy się zjednoczyć i działać wspólnie - powiedział Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP.

 

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 16 maj 2014 00:00

Podsumowanie Kongresu FZZ

 FZZPPKP

 

Zakończony IV Kongres Forum Związków Zawodowych był dla Federacji ZPP PKP bardzo owocny.

 

Na obecną kadencję Forum Związków Zawodowych, zostali powołani następujący przedstawiciele Federacji:

 

Stanisław Stolorz, wiceprzewodniczący FZZ;

Jan Przywoźny, Członek Prezydium Zarządu Głównego FZZ;

Jan Piechel, Członek Zarządu FZZ;

Zdzisław Gnaciński; Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

Ponad to w Komisjach Roboczych, procedujących w trakcie Kongresu, znaleźli się przedstawiciele Federacji ZZP PKP. I tak przewodniczącym Komisji Mandatowej został Krzysztof Czarnota (Skarżysko Kamienna). W Komisji Wyborczej pracował Stanisław Leśniewski (Kielce), w Komisji Skrutacyjnej do głosowań jawnych - Małgorzata Oszywa (Gdańsk) i Joanna Klekot (Katowice), w Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych – Hanna Kamińska (Warszawa), w Komisji Wniosków i Uchwał – Mieczysław Szalbierz (Poznań). Ponadto w Prezydium IV Kongresu Forum Związków Zawodowych zasiadł Marek Kołodziejczyk – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ w Lublinie. 

Obszerna relacja z Forum ukaże się w najbliższym numerze "Naszych Spraw"

Dział: Z ostatnich dni


KOMUNIKAT

WS. WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ PKP S.A.

Informujemy, że w dniu 14 maja 2014 roku Rada Nadzorcza PKP S.A. podjęła decyzję o ogłoszeniu wyborów na przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej PKP S.A.


Informujemy, że kandydatem Federacji ZZP PKP do Rady Nadzorczej PKP S.A. jest kolega JAN LALIK.


Prosimy wszystkie organizacje związkowe (ze spółek wskazanych w załączonej informacji) o rozpoczęcie zbierania podpisów poparcia na naszego kandydata.
Zebrane listy poparcia kandydata należy niezwłocznie przekazać (najpóźniej do dnia 23 maja 2014 r.) do biura Federacji ZZP PKP.

 

Informacje dotyczące kandydatury JANA LALIKA podawać będziemy na bieżąco na stronie internetowej: janlalik.pl

Dział: Z ostatnich dni

Delegaci IV Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego Forum Związków Zawodowych wybrali dziś sześciu wiceprzewodniczących Forum Związków Zawodowych.

Zostali nimi:

- Lucyna Dargiewicz z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;

- Waldemar Lutkowski z Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego;

- Marek Mnich z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność`80;

- Grzegorz Nems z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów;

- Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP;

- Dariusz Trzcionka z Porozumienia Związków Zawodowych KADRA.

Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej został przedstawiciel FZZK PKP: Zdzisław Gnaciński.

Multimedialną prezentację przewodniczącego Stanisława Stolorza przygotowaną na wybory na stanowisko wiceprzewodniczącego można obejrzeć klikając tutaj: http://prezi.com/lft3vflww-k3/stanisaw-stolorz/

Dział: Z ostatnich dni

Znane są już losy dotychczasowego przewodniczącego Forum Związków Zawodowych.  Krótko po północy delegaci zdecydowali, kto przez najbliższe cztery lata pokieruje jedną z trzech reprezentatywnych central związkowych w Polsce. Przewodniczącym został Tadeusz Chwałka. Wygrał już w pierwszej turze.

Tadeusz Chwałka: zawodowo związany ze Śląskiem, Bydgoszczą i Warszawą. Urodził się w 1953 roku w Rybniku. Po studiach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach trafił do Kompanii Węglowej S.A., gdzie na wyrobku przepracował 32 lata. Od ponad 20 lat działa społecznie. Współtworzył Forum Związków Zawodowych, jedną z trzech największych i jedyną apolityczną centralę związkową w Polsce. Z jego opinią liczą się politycy, ale także szefowie organizacji partnerów społecznych. Od 2003 roku zasiada w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Osobiście był zaangażowany w propagowanie idei dialogu społecznego w Polsce i w Unii Europejskiej. Próbuje pokazywać jak w sposób demokratyczny zmieniać rzeczywistość. Wie wszystko o zatrudnieniu, rynku pracy i ubezpieczeniach społecznych. Jest inicjatorem wielu kluczowych dla pracowników zmian m.in. w Kodeksie Pracy. Od 6 lat mediator przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz członek Rady Nadzorczej ZUS.

Wybór nowego szefa FZZ ma znaczenie, bo Forum Związków Zawodowych buduje wspólny front z wieloma organizacjami, integruje środowiska społeczne wokół spraw pracowniczych i wyzwań dla nowej gospodarki.

Przewodniczący będzie kontynuował dotychczasową politykę. Zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, by rozszerzyć bazę ekspercką, nawiązać współpracę z ośrodkami naukowymi, wzmocnić pozycję FZZ. Dodatkowo zadeklarował, że będzie dalej angażował się w wypracowanie rozwiązań prawnych dotyczących dialogu społecznego.

Dział: Z ostatnich dni

Na wczorajszym dniu podczas odbywającego się po raz 20-ty w Berlinie kongresie federalnym Federacji Niemieckich Związków Zawodowych (DGB),  delegaci związkowi z całych Niemiec wybrali nowy zarząd. Nowym szefem DGB został Reiner Hoffmann, który zastąpił na tym stanowisku długoletniego przewodniczącego Michaela Sommera.

W nowym zarządzie miejsce znaleźli również Elke Hannack, Annelie Buntenbach oraz Stefan Körzell. Reiner Hoffmann którego poparło 93 proc. delegatów, to 58 letni działacz związkowy wywodzący się z Związków Zawodowych branży Górnictwa, Przemysłu Chemicznego i Energetyki (IG BCE) z Nadrenii-Westfalii. Uprzednio Hoffmann zajmował funkcje dyrektora Instytutu Europejskich Związków Zawodowych (EGI) w Brukseli oraz pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EGB).

W swoim expose wśród głównych celów Federacji Niemieckich Związków Zawodowych, Hoffmann wymienił wzmocnienie praw pracowniczych oraz zapewnienie pracownikom możliwości współdecydowania o przyszłości przedsiębiorstw. Hoffmann zapowiedział również kontynuację bliskiej współpracy ze związkami zawodowymi z innych krajów, w tym również z Europy Środkowo-Wschodniej.
DGB zrzesza osiem branżowych związków zawodowych, w tym dwie największe samodzielne organizacje związkowe na świecie - IG Metall reprezentującą branże przemysłu metalowego oraz Verdi, zrzeszającą pracowników sektora usług.

Do Federacji Niemieckich Związków Zawodowych należy również współpracująca z FZZP PKP, EVG reprezentująca pracowników branży kolejowo-transportowej oraz IG BAU (Związek zawodowy pracowników branży budowlanej i rolniczej), GEW (Związek zawodowy pracowników oświaty i nauki), NGG (Związek zawodowy pracowników przemysłu spożywczego, tytoniowego, gastronomii i hotelarstwa) oraz GdP (Związek zawodowy policjantów). DGB zrzesza łącznie ponad 6 milionów członków w Niemczech.
W imieniu Federacji ZZP PKP, przewodniczący Stanisław Stolorz przesłał list gratulacyjny w którym pogratulował zwycięstwa w wyborach Panu Reinerowi Hoffamnnowi oraz wyraził nadzieję na dalszą kontynuację dobrej współpracy pomiędzy obiema federacjami związkowymi z Polski i Niemiec.

Maarten Gutt

Gluckwunschbrief

Dział: Z ostatnich dni

05 13 FZZTrwa IV Kongres Forum Związków Zawodowych. Było wprowadzenie sztandarów, były też przemówienia gości. Teraz trwają obrady. Delegaci właśnie wybrali komisje kongresowe. Teraz dyskutują nad sprawozdaniem FZZ, które jest podsumowaniem czteroletniej działalności związku. Wieczorem kulminacyjny moment – wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. To początek karuzeli wyborczej we wszystkich najważniejszych centralach związkowych.

Od rana delegaci z całej Polski zjeżdżali się do Falent pod Warszawą, by wziąć udział w jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku – IV Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym. Różni ich wiele, połączył wspólny cel – debata o przyszłości FZZ.

Kongres rozpoczął się o godzinie 14.00. Poczty sztandarowe organizacji członkowskich forum żołnierskim krokiem przedefilowały przez salę obrad. Galowe mundury, błyszczące głowice na drzewcach oraz wielobarwne wstęgi i szarfy w barwach związkowych wywołały poruszenie i nieukrywane emocje. Wielu zakręciła się łza w oku, bo to wyjątkowy moment w życiu każdej organizacji związkowej. Nie mogło też zabraknąć hymnu narodowego. Śpiewali go wszyscy bez wyjątku. Następnie głos zabrali zaproszeni na uroczystość otwarcia kongresu goście, w tym m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, Iwona Hickiewicz, główna inspektor pracy, Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, Jan Guz, przewodniczący OPZZ, a także Visentini, sekretarz konfederalny Europejskiej Federacji Związków Zawodowych.

Po godzinie szesnastej rozpoczęły się obrady. Delegaci wybrali już komisje kongresowe, a po przerwie wezmą udział w dyskusji nad sprawozdaniem FZZ, które jest podsumowaniem czteroletniej działalności związku.

Wieczorem ponad 200 delegatów zdecyduje, kto poprowadzi ponad 400-tysięczną centralę związkową w bardzo trudnym dla obywateli okresie. Od roku dialog społeczny jest fikcją, młodzi ludzie masowo migrują za pracą, a umowy śmieciowe nie pozwalają Polakom na bezpieczne życie. Wśród kandydatów na szefa związku jest obecny przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka.

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 12 maj 2014 09:42

Rusza IV Kongres Forum Związków Zawodowych

Od dzisiaj do czwartku 15 maja w Falentach K/Warszawy trwać będzie Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Związków Zawodowych.

W IV Kongresie Forum Związków Zawodowych weźmie udział ponad 200  delegatów z całego kraju. Swój udział potwierdzili  również liczni goście z kraju i zagranicy, w tym m.in. sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych  Luca Visentini oraz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Federację ZZP PKP reprezentować będzie liczna grupa z przewodniczącym Stanisławem Stolorzem na czele.

Po Kongresie na pewno zamieścimy obszerną relację.

 

05 13Plakat IV kongres FZZ

Dział: Z ostatnich dni