|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP ogłosiła pogotowie strajkowe w Przewozach Regionalnych Sp. z.o.o. . Związkowcy domagają się od rządu podjęcia natychmiastowych działań, które pozwolą uratować spółkę - największego przewoźnika pasażerskiego w Polsce.

Oczekujemy rozmów -  „czas rozmów już minął, nadszedł czas działania”. - Podczas okrągłego stołu kolejowego w 2010 r. mieliśmy wypracować docelowy model dla Przewozów Regionalnych. Nic z tego nie wyszło. Dlatego oczekujemy konkretów i pilnego rozpoczęcia prac zespołów problemowych zapowiedzianych przez minister Bieńkowską – zapowiada Stanisław Stolorz.

„Kolejne zaniechania i brak działań doprowadzą do zaostrzenia stanowiska Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP” - ostrzegają w swoim stanowisku związkowcy. Co to oznacza? Możliwe, że brak działań ze strony rządzących doprowadzi nawet do strajku.4 02 014 02 02

Do pobrania:

- treść stanowiska Federacji ZZP PKP

- informacja prasowa

 

Dział: Z ostatnich dni

02 04 ZG 1We wtorek 4 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Gościem Zarządu był Zbigniew Klepacki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialny za kolej.

Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP podjętej 15 stycznia 2014 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Krótkich wyjaśnień w sprawie negocjacji w spółkach  w PKP Cargo oraz TK Telekom udzielili Dariusz Browarek i Jan Piechel.

Kolejnym punktem było spotkanie z wiceministrem ds.kolei Zbigniewem Klepackim.

Zaznaczył on trzy priorytety, które obecnie będzie starał się realizować: inwestycje na kolei, poprawę bezpieczeństwa oraz działania mające na celu zatrzymanie odpływu,a docelowo zwiększenie liczby pasażerów.

Minister powiedział, że rok ten, chociaż trudny, jest rokiem rekordowo dużych inwestycji - przeszło 9 miliardów złotych zostanie wydanych na modernizację kolei. Zwrócił uwagę, że problemem jest fakt, że większa liczba remontów powoduje także większą liczbę problemów, w tym wszelkich czasowych zamknięć tras czy wydłużenia czasu przejazdu danych odcinków.

Zbigniew Klepacki wysłuchał opinii związkowców w sprawie sytuacji w poszczególnych spółkach.

Po spotkaniu z ministrem dalej procedowano według przyjętego porządku obrad.

Sporo czasu poświęcono omówieniu aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Potem uczestnicy spotkania zdali sprawozdanie z działalności Przedstawicielstw Terytorialnych.

Na Zarządzie Głównym jednogłośnie przyjęto także uchwałę, w której Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych, nie mogąc pozostać obojętną wobec sytuacji w Spółce "Przewozy Regionalne", na wniosek Rady Branżowej Przewozów Regionalnych, ogłasza pogotowie strajkowe. - Jednocześnie stanowczo domagamy się podjęcia rozmów i prac w zespołach problemowych w sprawie przyszłości pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce.

 

 02 04 ZG 2 02 04 ZG 3

Dział: Z ostatnich dni
środa, 29 styczeń 2014 09:12

Dalej bez porozumienia w PKP Cargo

pkp cargo logo28 stycznia w siedzibie Spółki PKP Cargo S.A. odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w spółce. To kolejne już spotkanie, po spotkaniu 22 stycznia, które poza irytacją związkowców związaną z dwudziestominutową obecnością prezesa Adama Purwina, nie zakończyło się wypracowaniem porozumienia.

Niestety podobnie było tym razem. Szczęśliwie prezes Purwin dysponował czasem, jednak jego propozycje nadal pozostają nie do zaakceptowania dla strony związkowej.

Nowa propozycja Zarządu PKP Cargo S.A. to podwyżka 60 złotych brutto od dnia 1 lipca br.

- Kwota nie jest zgodna z oczekiwaniami, a termin jej wprowadzenia jest nie do przyjęcia – mówi Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP. - Federacja ZZP PKP stoi na stanowisko, że przedłużające się mediacje nie mogą  mieć wpływu na termin wszczęcia akcji awansowej. Oczywiście negocjacje płacowe mogą zająć więcej czasu, ale podkreślam z całą stanowczością, że podwyżki muszą zostać wdrożone od 1 stycznia 2014 roku. Jeżeli porozumienie osiągniemy później to oczekujemy wyrównania od początku roku – dodaje wiceprzewodniczący Browarek.

Stanowisko to zgodne jest z pismem z dnia 22 stycznia 2014 roku, podpisanego przez związki zawodowe.

Związkowcy oczekują wyznaczenia następnego terminu spotkania do 15 marca br.

 

 

Dla przypomnienia prezentujemy pismo z 22 stycznia:

 

01 22 zwiazkowcy na pkp cargo

Dział: Z ostatnich dni
środa, 22 styczeń 2014 01:00

Bez porozumienia ws. podwyżek w PKP Cargo

W dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki PKP Cargo S.A. odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w spółce.

Nadmieńmy, że zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, sprawa rozmowy miały rozpocząć się do 15 stycznia.


Na ostatnim Zarządzie Głównym Federacji - w dniu 15 stycznia - na wniosek wiceprzewodniczącego Dariusza Browarka podjęto uchwałę, w której Federacja ZZP PKP wystąpiła z żądaniem natychmiastowej realizacji zapisu . § 4 ust. 2 Porozumienia kończącego częściowo spór zbiorowy z dnia 10.06.2013 r. pomiędzy organizacjami związkowymi a PKP CARGO S.A. z dnia 22.08.2013 r. dotyczącego terminu rozpoczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A., który nie został dotrzymany zgodnie z zapisami ww. Porozumienia.

 
 
Dzisiejszym obradom przewodniczył Członek Zarządu ds. Finansowych Adam Purwin, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu. Obecni byli także przedstawiciele prawie wszystkich central związkowych działających w Spółce.
 
Ze strony Federacji ZZP PKP w spotkani wzięli udział: Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP, Marian Kogut, przewodniczący RB Cargo, Elżbieta Fedoruk, wiceprzewodnicząca RB Cargo oraz Zdzisław Gnaciński, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
 
W spotkaniu wziął także udział Longin Komołowski, mediator sporu.
 
Pierwszą część spotkania prezes Purwin poświęcił na wychwalanie znakomitych perspektyw rozwoju PKP Cargo. Zwrócił także uwagę na niedostateczną liczbę maszynistów zatrudnionych w spółce. Z dużą trudnością odpowiadał na pytania związkowców, stwierdzając, że udzieli na oie odpowiedzi w drugiej części spotkania.
 
Potem przyszedł czas na konkretne propozycje Zarządu Spółki:
 
- podwyżka płacy zasadniczej o 2,1%
- dla wskaźnikowców nagrody za osiąganie "spersonalizowanych" celów
- zatrudnienie i wyszkolenie 600 nowych maszynistów.
 
Na te propozycje strona związkowa nie mogła przystać. - 2,1% - to dobra poropozycja, zachwalał Adam Purwin. - w KGHM mówimy o propozycjach rzędu 0,3%.
- Czyli 30-35 złotych podwyżki - grzmieli związkowcy? - Jak może Pan porównywać średnie zarobki kolejarzy w PKP Cargo z zarobkami w KGHM (ponad 9000 zł).
Adam Purwin tłumaczył, że zatrudnienie i wyszkolenie 600 nowych maszynistów kosztować będzie spółkę kilkadziesiąt milionów złotych, stąd propozycja podwyżek nie może być wyższa.
 
Trudno nam zrozumieć prezesa Purwina. Na wstępie umówionego wcześniej na godzinę 15 spotkania, nadmienił, że nie ma dzisiaj za wiele czasu i musi w ciągu 30 minut wyjść. Gdzie prowadzenie mediacji w dobrej wierze z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony?
 
- Jechałem ze Zduńskiej Woli tyle godzin, żeby przyjechać tu na 30 minut? - mówił jeden ze związkowców. - Ja musiałem tu przyjechać na 6 rano, bo nie mam innego połączenia, a pan po prostu wychodzi? - wtórował drugi.
Prezes poza "przepraszam, tak wyszło" nie powiedział praktycznie nic.
Po wyjściu prezesa Purwina - rozmowy przerwano.

Strona związkowa pozostała na sali i ustaliła wspólne stanowisko, które po podpisaniu przez związkowców przekazane zostanie Prezesowi Purwinowi.
 
Kolejne spotkanie ma odbyć się 28 stycznia.
 
Treść pisma:
 
Dział: Z ostatnich dni

W sobotę 18 stycznia br. w Filii Miejskiego Domu Kultury w Osiedlu Karsznice odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów i rencistów PKP, przy węźle Zduńska Wola Karsznice. Organizatorem spotkania była Terenowa Organizacja Emerytów przy Związku Zawodowym Kolejarzy Okręgu Centralnego.

Wśród wielu zaproszonych gości byli również przedstawiciele miasta i powiatu w tym:  Wojciech  Rychlik starosta zduńskowolski, Andrzej Brodzki  - zastępca prezydenta Miasta Zduńska Wola,  Łukasz Derylak - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZZK Okręgu Centralnego a zarazem przewodniczący Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK w Warszawie,  Jacek Dylewski - członek prezydium  Zarządu Głównego ZZK OC w Warszawie,  Jan Woźny  kierownik Wydziału Przewozów LOTOS w Zduńskiej Woli Karsznicach oraz Krzysztof Kozłowski prezes PKP Cargo Tabor Karsznice w Zduńskiej Woli Karsznicach.  Nie zabrakło również kolejarzy, którzy dziś piastują wysokie funkcje, a od dziecka związani byli jednym z największych węzłów na ówczesnej magistrali węglowej ŚLĄSK- PORTY.


W uroczystości wzięło udział ponad 230 emerytów - byłych pracowników węzła Zduńska Wola. Od 15 lat  prowadzącym lokomotywę tej imprezy jest przewodniczący Terenowej Organizacja Emerytów ZZK OC kolega Eugeniusz Kieszek, ale co to za jazda bez pomocnika, który zawsze bacznie obserwuje szlak i pomaga w sprawach technicznych.W tym roku funkcję tę pełnił kolega Witold Wenerski, wiceprzewodniczący TOE ZZK OC.
Obaj koledzy zostali wyróżnieni przez przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP - Stanisława Stolorza, dyplomami i okolicznościowymi medalami z okazji 95-lecia istnienia Związku Zawodowego Kolejarzy. 


W czasie spotkania łamano się opłatkiem, składano wzajemne życzenia.  Nie zabrakło także okolicznościowego przemówienia i podziękowania weteranom pracy w PKP i organizatorom. Wielu dokonało wpisów do Księgi Pamiątkowej TOE, która zawsze towarzyszy w tego typu imprezach i spotkaniach.  
Wielkie zaangażowanie emerytów, świadczy tylko o tym, że na emeryturze jeśli tylko się chce, można rozpocząć nowe życie, które jest społeczną działalnością dla drugiego człowieka, a z tego rozlicza nas już tylko własne sumienie.

Spotkanie uświetnił 12 osobowy Zespół  LADENS DANCE ze Zduńskiej Woli pod kierownictwem pani Lubomiry Chmielewskiej-Szymczak oraz 6 osobowa Kapela  podwórkowa "SZDKOWIACY" z Szadku pod dyrekcja pana Karola Krzemińskiego.  Zabawa trwała do północy.

Liczba uczestników świadczyła o tym, jak wielki był kiedyś węzeł PKP Zduńska Wola Karsznice. Fakt ten z wielkim wzruszeniem wspominali byli pracownicy. Kto wie może należy pomyśleć nad przystosowaniem kierunku kolejowego w Zespole Szkół w osiedlu Karsznice. Wcześniej szkoła ta stanowiła  TECHNIKUM KOLEJOWE  MK i  przygotowywała kadry na dla PKP.  Warto zaznaczyć, że kolej z małej wsi doprowadziła do rozwoju obecnego miasta Zduńska Wola.

 

   

 

Relację przygotowali koledzy: Łukasz Derylak i Witold Wenerski.

Dział: Z ostatnich dni

W dniu wczorajszym - 16 stycznia w siedzibie Spółki TK Telekom odbyło się spotkanie Zarządu TK Telekom z przedstawicielami związków Zawodowych.

Federację FZZ PKP reprezentował wiceprzewodniczący Jan Piechel.

Pierwsze merytoryczne spotkanie ustalono na dzień 6 lutego br., a rokowania będą trwały do końca marca.

 

Zamieszczamy dwa dokumenty bezpośrednio związane z tym spotkaniem:

 1) pismo, jakie w imieniu Federacji FZZ PKP do Zarządu Spółki TK Telekom Sp. z.o.o przesłał Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji.

Dokument jest realizacją uchwały przyjętej na środowym Zarządzie Głównym,

2) pełną treść notatki sporządzonej po wczorajszym spotkaniu.

 

 

 

 

Dział: Z ostatnich dni


W środę 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Na początku spotkania wiceprzewodniczący Dariusz Browarek przekazał na ręce przewodniczącego Stolorza list gratulacyjny za pracę na rzecz Federacji ZZP PKP. – Jest mi trochę niezręcznie. Dobrze, że jako przewodniczący nie musiałem sam podpisać tych podziękowań – zażartował Stanisław Stolorz.

Powitano także debiutanta − Mieczysława Kasprzaka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zaplecza Technicznego Kolei. Związek został włączony w struktury Federacji ZZP PKP w grudniu ubiegłego roku.

Następnie przystąpiono do procedowania według przyjętego porządku obrad. Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP, podjętej 3 grudnia 2013 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Kolejnym punktem było omówienie aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Część ta wzbudzała wśród dyskutujących spore emocje. Przewodniczący Stanisław Stolorz zapewnił, że rozmowy dotyczące ulg dla kolejarzy w pociągach „stykowych” uruchamianych przez Spółki „Przewozy Regionalne” i Arriva RP, rokują pozytywnym rozwiązaniem sprawy.

Zarząd Główny Federacji na wniosek wiceprzewodniczącego Dariusza Browarka podjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP żąda natychmiastowej realizacji zapisu . § 4 ust. 2 Porozumienia kończącego częściowo spór zbiorowy z dnia 10.06.2013 r. pomiędzy organizacjami związkowymi a PKP CARGO S.A. z dnia 22.08.2013 r. dotyczącego terminu rozpoczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A., który nie został dotrzymany zgodnie z zapisami ww. Porozumienia.

Jan Piechel - wiceprzewodniczący Federacji FZZ PKP zwrócił uwagę na tragiczną sytuację sp. TK TELEKOM Sp. z.o.o., której grozi podział na trzy oddzielne spółki. W grudniu w spółce powołano komitet protestacyjno-strajkowy. Zarząd Krajowy jednogłośnie przyjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP popiera działania komitetu protestacyjno-strajkowego w spółce TK Telekom Sp. z.o.o. i tym samym sprzeciwia się działaniom Zarządu spółki mającym na celu zwolnienia grupowe i podział spółki bez wprowadzaniu Paktu Gwarancji dla pracowników.

Gościem Zarządu był Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych, który omówił kwestie dotyczące działalności FZZ, a także przekazał pierwsze informacje związane z Kongresem Forum Związków Zawodowych zaplanowanym na maj bieżącego roku (13-15.05).

 

     

Dział: Z ostatnich dni

Przewozy-Regionalne-logo7 stycznia związki zawodowe w związku z brakiem respektowania ulg przejazdowych we wszystkich pociągach spółki Przewozy Regionalne uruchamianych jako pociągi stykowe na odcinkach linii kolejowych obsługiwanych przez spółkę Arriva w województwie kujawsko-pomorskim wystąpiły do zarządu Przewozów Regionalnych z pismem, w którym poinformowały, że jest to oczywiste złamanie porozumienia zbiorowego, upoważniające  stronę społeczną do odwieszenia akcji strajkowej, informując jednocześnie Związek Pracodawców Kolejowych o powyższej sprawie.

 

9 stycznia odbyło się spotkanie w tej sprawie na którym ustalono:
ważność ulg dla kolejarzy w pociągach „stykowych” uruchamianych przez Spółki „Przewozy Regionalne” i Arriva RP została przedłużona do 31 stycznia br.
Zarząd Sp. „Przewozy Regionalne” wystąpi do Związku Pracodawców Kolejowych z prośbą
o refundację kosztów honorowania ulg w pociągach „stykowych”.

 

- Spotkanie wskazuje na chęć rozwiązania przez zarząd PR sprawy ulg, a same negocjacje dają nadzieję na pozytywne rozwiązanie sprawy dla strony społecznej - mówi Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Zastrzega jednak, że wynegocjowane wczoraj porozumienie jest jedynie doraźnym działaniem pozwalającym na oddalenie zagrożenia strajkowego. Decydujące będzie kolejne spotkanie, które zaplanowano na 27 stycznia. Wtedy okaże się czy akcja strajkowa zostanie odwieszona.

- Ciekaw jestem jak długo cierpliwość partnerów społecznych będzie wystawiana na próbę - kwituje Dariusz Browarek.

 

Do pobrania:

 

- Komunikat Federacji ZZP PKP

- Pełna treść podpisanego porozumienia

 

 

 


 

01 10-Porozumienie Arriva

Dział: Z ostatnich dni

fzzppkp-logoW dniu 8 stycznia br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie dotyczące omówienia projektów rozporządzeń w sprawie licencji maszynisty, świadectwa maszynisty i ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego Tomasz Warsza wraz ze współpracownikami, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl wraz ze współpracownikami oraz przedstawiciele związków zawodowych. Strona społeczna reprezentowana była przez: przedstawicieli Federacji ZZP PKP, ZZM i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Stolorz – przewodniczący oraz Dariusz Browarek – wiceprzewodniczący.

Po przedstawieniu wyjaśnień ze strony Ministerstwa i UTK dotyczących zaproponowanych projektów rozporządzeń, strona społeczna zaakceptowała ich wprowadzenie. Jednocześnie przewodniczący Stolorz przedstawił uwagi do zaproponowanych rozwiązań, które na prośbę prezesa Dyla zostały przekazane do UTK.

Strona społeczna zwróciła uwagę na konieczność dopracowania niektórych rozwiązań i wystąpiła z propozycją powołania zespołu monitorującego wprowadzanie przepisów. W skład takiego zespołu powinni wejść przedstawiciele zarówno Ministerstwa, jak i Urzędu Transportu Kolejowego oraz strony społecznej. Jego zadaniem byłoby wskazywanie i natychmiastowa reakcja na ewentualne trudności przy wprowadzaniu dokumentów.

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 23 grudzień 2013 17:14

Życzenia świąteczne 2013

Dział: Z ostatnich dni