|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

24 marca w poniedzialek odbyła się konferencja "Demografia na polskim rybku pracy. Czy Rodzina potrzebuje Państwa, czy to Państwo potrzebuje Rodziny", którą zorganizowało Forum Związków Zawodowych. Na wstępie gości powitał Tadeusz Chwałka, przewodniczący FZZ. Wśród panelistów głos zabrali m.in. Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz Iwona Hickiewicz, Główna Inspektor Pracy.

 

Wśród gości jest także liczna grupa Komisji Forum Młodych Federacji ZZP PKP z Łukaszem Derylakiem na czele.

 

Co szósta polska rodzina żyje w skrajnej biedzie, dlatego w kraju rodzi się rekordowo mało dzieci. Problem jest poważny, bo w efekcie jest nas coraz mniej. Za chwilę nie tylko zabraknie rąk do pracy, ale zawali się też system emerytalno-rentowy, który nie jest z gumy. Długofalowa polityka demograficzna rządu jest niezbędna, by opanować kryzys demograficzny, który zagląda nam w oczy.

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka podkreślał na konferencji, że problemów demograficznych nie da się oddzielić od problemów rynku pracy, bo to dwa połączone ze sobą elementy.

- W sytuacji, gdy umowa na czas nieokreślony staje się luksusem, młode kobiety nie mogą liczyć na wsparcie. Wydłużony urlop macierzyński, choć z zasady jest dobrą inicjatywą, może stać się kulą u nogi, nie mówiąc już o tym, że tysiące młodych kobiet, zatrudnionych tylko na umowę o dzieło, w ogóle nie ma do niego prawa. Te zaś, które pracują na umowach terminowych - to aż 27% młodych ludzi - nie zdecyduje się na dziecko wiedząc, że nie będzie potem miała dokąd wrócić” - powiedział.

Dlatego lekarstwem na problemy rodzin z dziećmi jest skuteczna, a przede wszystkim długofalowa polityka rodzinna, a tej nie ma. Działania są doraźne. Kilka akcji to za mało, by system gruntownie zmienić.

Jeszcze tak źle nie było nigdy – alarmują specjaliści. Gwałtownie spada liczba urodzeń dzieci, bo dzieci w Polsce to luksus, na który mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. W rezultacie statystyki notują kolejne niechlubne rekordy. Ostatni to 1,3 dziecka na każdą polską rodzinę.

Te rodziny, które zdecydowały się na dzieci dotyka ubóstwo. Aż 25% rodzin z czwórką dzieci zmaga się z biedą.

- Rząd robi co może, by zmienić tę sytuację, ale potrzeby są ogromne. Przez wiele lat polityka demograficzna nie istniała. Teraz staramy się to zmieniać – mówił dr hab. Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej. – W czasie głębokiego kryzysu wydłużyliśmy urlopy macierzyńskie. Teraz pracujemy nad Kartą Dużej Rodziny. Wiemy jednak, że nie będzie zmian bez zmiany myślenia wśród pracodawców. Dlatego chcemy wzmocnić instrumenty, które pozwolą kobietom powrócić na rynek pracy, bez obaw, że zostaną z niego wyrzucone. To m.in. granty dla pracodawcy, który zatrudni kobietę z dzieckiem, a także specjalny dodatek aktywizacyjny. Będzie on dopłacany do pensji, ale pomysłów jest więcej.

Rząd zastanawia się też nad tym, co zrobić, by uelastycznić rynek pracy dla matek z dziećmi. Chodzi o to, by kobiety, które po dłuższej przerwie wrócą do pracy nie musiały pracować w gorszych warunkach i na gorszych umowach, co często ma teraz miejsce.

- Rynek pracy jest okrutny. Z naszych badań wynika, że aż 8% pracodawców nie udziela zwolnienia z pracy na dziecko. Pracodawcy chętnie eliminują też z rynku rodziców. Na szczęście to coraz rzadsze przypadki – mówiła Iwona Hickiewicz, Główna Inspektor Pracy. – W 2013 roku 5, 6% kobiet i 10,2% mężczyzn straciło pracę w przeciągu pół roku od powrotu do pracy z urlopu macierzyńskiego.

- Zmienić trzeba mentalność zarówno pracodawców, jak i kobiet. Zarówno jedna, jak i druga strona nadużywają prawa. Pracodawcy szukają zapisów, które uderzają w kobiety z dziećmi, natomiast kobiety z dziećmi szukają paragrafów, które często pozwalają im uciec przed zwolnieniem - mówiła dr Dorota Głogosz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. – To rodzi patologie.

Patologiczny jest też system rekrutacji do placówek opieki nad dziećmi. Teraz jest tak, że o miejscu w przedszkolu mogą pomarzyć rodzice, którzy pracują, bo system preferuje rodziny niepełne. W rezultacie jedno z rodziców musi rezygnować z pracy, by zająć się swoim dzieckiem. Na szczęście samorządy coraz lepiej rozumieją problemy rodzin wielodzietnych.

- Gdy zaczynaliśmy dyskusję o Karcie Dużych Rodzin jedynie władze Wrocławia i Grodziska Wielkopolskiego dostrzegały ten problem. Teraz to się zmienia. Od początku 2014 roku w całej Polsce działa już ponad 200 takich kart – mówiła Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” – Dzięki nim rodziny zaoszczędzają do kilkuset złotych miesięczne. Za chwilę z inicjatywy prezydenta będziemy mieli także ogólnopolską Kartę Dużych Rodzin. Metodą małych kroków jesteśmy w stanie dojść do rozwiązań, które na zachodzie są normą.

Zaproszeni do udziału w dyskusji goście jednogłośnie stwierdzili, że za wszystkie zmiany trzeba podziękować także związkom zawodowym. Eksperci Forum Związków Zawodowych od lat angażują się w prace przy wielu rozwiązaniach legislacyjnych, często proponują też swoje rozwiązania.

- Inwestycja w rodzinę musi być dla państwa priorytetowa i z pewnością nie da się jej prowadzić tanim kosztem - podsumował spotkanie Tadeusz Chwałka, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych.

 

źródło: fzz.org.pl

03 24 konferencja 01 03 24 konferencja 02

Dział: Z ostatnich dni

Odbyły się pierwsze rozmowy dotyczące ewentualnego przejęcia przez PKP IC Taboru Szynowego SA w Opolu

W spotkaniu, które odbyło się 20 marca 2014 roku w siedzibie Federacji Związku Zawodowego Pracowników PKP w Warszawie uczestniczyli związkowcy z Federacji ZZP PKP i NSZZ „Solidarność” z Opola oraz Paweł Hordyński, członek Zarządu ds. Finansowych PKP Intercity.To właśnie związki zawodowe zainicjowały rozmowy.

Po spotkaniu Paweł Hordyński, członek Zarządu ds. Finansowych PKP Intercity SA powiedział, że PKP IC jest zainteresowane przejęciem w całości znajdującego się w stanie upadłości likwidacyjnej zakładu. Dodał, że decyzja leży w interesie PKP IC. Zakład świadczy bardzo wysoki poziom usług i daje perspektywy na rozwój i wyjście z trudnej sytuacji. PKP IC chce w Opolu zbudować zaplecze techniczne do remontowania wagonów.

Andrzej Dec, przedstawiciel Federacji ZZP PKP pozytywnie ocenił spotkanie: „To dopiero początek, ale najważniejszym jest, że widać chęć prowadzenia rozmów i wypracowania wspólnego, najlepszego dla obu stron stanowiska.”

Zatrudniający ok. 350 osób Tabor Szynowy Opole SA działa w branży kolejowej od ponad stu lat. Od dłuższego czasu był w fatalnej sytuacji finansowej. W związku z niewywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych, urząd skarbowy w grudniu 2013 roku złożył wniosek o upadłość likwidacyjną. 27 lutego w stan upadłości likwidacyjnej postawił Spółkę Sąd Okręgowy w Opolu. Do Taboru Szynowego od razu wszedł syndyk. Ewentualne przejęcie może odbyć się jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.

 

Dział: Z ostatnich dni

Prezentujemy podjętą przez Zarząd Główny Federacji ZZK PKP uchwałę, a także pismo do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Remigiusza Paszkiewicza

 

PISMO PLK

WYCIAG UCHWALY

ZAL 01

ZAL 02

Dział: Z ostatnich dni

03 05 manifaOd 12 trwała dzisiejsza (5 marca) pikieta przed siedzibą PKP PLK S.A. Na miejscu pojawili się związkowcy z Federacji ZZP PKP oraz "Solidarności".

Pikieta była skutkiem zaniepokojenia obecną sytuacją w Spółce.

W swoim przemówieniu, Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP powiedział, że  obecnie w PLK trwa konsekwentna dewastacja struktur organizacyjnych, która prowadzi do rozmycia odpowiedzialności, która może zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Już teraz pod względem ogólnej liczby wypadków na kolei w Unii Europejskiej gorzej jest tylko w Rumunii. Na polskiej kolei dochodzi aż do jednej piątej wszystkich wypadków śmiertelnych w Unii Europejskiej.

Spółka nie dba o odpowiedni stan infrastruktury − zamiast remontować tory, wprowadza na nich ograniczenie prędkości, bądź awaryjne sterowania ruchem przy użyciu sygnałów zastępczych. Dzięki temu: 60 % linii kolejowych oraz ok. 35% rozjazdów eksploatowano tylko ze względu na ich wprowadzenie.

Przewodcznicący Stolorz jasno przedstawił postulaty protestujących:

ŻĄDAMY: podniesienia bezpieczeństwa na kolei, chcemy bezpiecznego środowiska pracy i zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom,


DOMAGAMY SIĘ: podsumowania i rozliczenia restrukturyzacji jaka została przeprowadzona do obecnej chwili oraz przestrzeganie Porozumienia Partnerów Społecznych i zaprzestanie  prowadzenia fikcyjnego dialogu – DOŚĆ JUŻ okrągłych słów i deklaracji bez pokrycia.


CHCEMY: powstrzymania dalszego rozrostu Centrali Spółki, tworzeniu nowych stanowisk  dyrektorskich oraz dodatkowych struktur. WZROST zatrudnienia w Centrali nie przekłada się na efekty pracy. Zatrudnia się ludzi niemających elementarnej wiedzy na temat kolei, którzy nie rozumieją NAS − KOLEJARZY

ŻĄDAMY ZANIECHANIA:

    - kolejnych zmian organizacyjnych w Centrum Realizacji Inwestycji,
    - centralizacji Spółki skutkującej ograniczeniem roli zakładów,
     -tworzenia nowej jednostki organizacyjnej tj. Centrum Usług Wspólnych(Kadry i Finanse),
    - zamiaru łączenia Sekcji Eksploatacji, tworząc w ten sposób wielkoobszarowe, trudne do zarządzania i reagowania na zdarzenia sekcje – molochy,

NIGDY NIE BĘDZIE NASZEJ ZGODY NA zwalnianie pracowników − KOLEJARZY, dzięki którym ta SPÓŁKA jeszcze istnieje,


ZAMIAST ICH DOCENIAĆ podejmuje się próby przenoszenia ich w inne oddalone nawet o kilkaset kilometrów miejsca pracy,


BĘDZIEMY BRONIĆ dotychczasowych ustaleń zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, nie zgadzamy się na zmianę tych zapisów. A groźby jego  wypowiedzenia spotkają się z naszą ostrą reakcją i gwarantujemy – nie będzie to jedynie pikieta.

Do protestujących wyszedł wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Andrzej Filip Wojciechowski, który zaprosił delegację pikietujących do budynku na rozmowę. Złożono pismo z postulatami, w spotkaniu uczestniczył także prezes Spółki Remigiusz Paszkiewicz.

Delegacja otrzymała z rąk Prezesa pismo, w którym zaprosił on pikietujących do rozmów.

Mamy nadzieję, że nie będą to kolejne obietnice, a faktyczne działania i że nie "przegadamy" poraz kolejny problemów, a naprawdę wreszcie je rozwiązemy.

 

03 05 manifa

Fot. Łukasz Derylak

Dział: Z ostatnich dni

03 04 zarzd 01We wtorek 4 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz, który na wstępie przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP podjętej 4 lutego 2014. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Następnie omówiono aktualną sytuację w spółkach kolejowych, w tym informacje dotyczące dalszej debaty wokół przyszłości Spółki "Przewozów Pasażerskich", a także zaplanowanych na dzień 17 marca dalszych negocjacji w sprawie akcji awansowej w PKP Cargo S.A.

 

Debatowano także na temat odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek Federacji ZZP PKP dotyczącej niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku. Zarząd podjął uchwałę o podjęciu prac zmierzających do zaskarżenia ustawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

 03 04 zarzd 02 03 04 zarzd 03 03 04 zarzd 04 03 04 zarzd 05

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 03 marzec 2014 08:52

Nasz Kandydat do Zarządu PKP Cargo S.A.

Dariusz Browarek kandydatem Federacji ZZP PKP na przedstawiciela załogi w Zarządzie spółki PKP CARGO S.A.

W służbie trakcji od 35 lat. Od początku związany z Cargo.

26 lutego Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. rozpoczęła proces wyłaniania czterech członków Zarządu, w tym Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie spółki.

Swoją kandydaturę, wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 10 proc. pracowników spółki, Dariusz Browarek musi złożyć do południa 31 marca 2014 r.

Zajrzyj na stronę www.dariuszbrowarek.pl aby dowiedzieć się więcej!

browarek slajd

Dział: Z ostatnich dni

Fot. Bartłomiej Barczyk / Agencja Gazeta

Dział: Z ostatnich dni

02 25 komisja mlodych wspolneWe wtorek, 25 lutego 2014 roku odbyły się wybory do władz Forum Młodych – Komisji Problemowej Federacji ZZP PKP.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Federacji ZZP PKP, w Warszawie. Poprowadził je wiceprzewodniczący Jan Przywoźny. Na wstępie przedstawił aktualną politykę Federacji ZZP PKP wobec pojawiających się zagrożeń w funkcjonowaniu kolejowych spółek. W dalszej części pod jego nadzorem przeprowadzono wybory do władz Komisji „Forum Młodych”.

W wyniku tajnych wyborów przewodniczącym tej Komisji został Łukasz Derylak z Zespołu Prasowego Centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZZK Okręgu Centralnego w Warszawie. Następnie, już w głosowaniu jawnym, wybrano wiceprzewodniczącego Forum Młodych. Został nim Przemysław Pietrowski z Oddziału spółki Przewozy Regionalne w Poznaniu. Według tej samej procedury wybrano sekretarza tej Komisji. Zdecydowaną większością głosów tej funkcję powierzono Dorocie Ulicyn z MZZK IC z Gdyni.

 

Po spotkaniu nowo wybrany Przewodniczący powiedział: "Jestem zadowolony, że będę mógł kierować pracami tej Komisji, uważam, że głos młodych
w codziennej działalności Federacji jest bardzo potrzebny, przecież My także mamy pewne spojrzenie na obecną rzeczywistość i chcemy to zaznaczyć poprzez działanie."

Przewodniczący Derylak zaznaczył, że jego celem jest zebranie jak największej liczby nowych, młodych członków Federacji. Do tego celu chciałby wykorzystać także nowoczesne formy komunikacji - jak facebook czy twitter.

"Doskonale rozumiemy, że  dzięki doświadczeniu Naszych kolegów i zaangażowaniu młodych,  Związek Zawodowy Kolejarzy funkcjonuje już ponad 95 lat. Mam nadzieje, że postawione cele uda się Nam zrealizować a na zakończenie kadencji będziemy jednym z głównych, znaczących filarów Federacji ZZP PKP. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich młodych." - dodał.

Przy tej okazji zapraszamy do śledzenia profilu Federacji ZZP PKP na portalu facebook.com - www.facebook.com/fzzppkp

Forum Młodych gratulujemy i życzymy skuteczności w obronie praw młodych pracowników polskiej kolei. 

02 25 Derylak 02 25 pietrowski 02 25 podjacka

 

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 27 luty 2014 00:00

Nowy numer miesięcznika "Nasze sprawy"

Jest już dostępny nowy numer pisma Federacji ZZP PKP - "Nasze sprawy".

W periodyku między innymi prezentacja kandydata Federacji ZZP PKP do Zarządu PKP Cargo S.A. Dariusza Browarka!

Oraz informacje dotyczące zasad i przebiegu wyborów przedstawiciela pracowników do Zarządu Spółki.

 

To nasz kandydat!

browarek slajd

 

Strona internetowa: www.dariuszbrowarek.pl !


02 25

Dział: Z ostatnich dni