|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: federacja

piątek, 08 sierpień 2014 00:00

Pismo do Prezesa PLK Remigiusza Paszkiewicza

logo pkp plkW związku z karygodnym trybem prowadzenia "konsultacji" ze stroną społeczną, niereagowania na pisma adresowane do centrali PKP PLK, przekazaliśmy dzisiaj kolejne pismo do prezesa Remigiusza Paszkiewicza. Czas na zmiany daliśmy do 14 sierpnia br.

 

 

08 07 pismo Prezes PLK-page-002

08 07 pismo Prezes PLK-page-003

08 07 pismo Prezes PLK-page-004

Dział: Z ostatnich dni

08 01 Baner

 

W dniach 30-31 lipca w Krakowie Federacja ZZP PKP zorganizowała spotkanie (w ramach Czwórki Wyszehradzkiej) z naszymi kolegami z kolejowych związków zawodowych z Węgier, Czech i Słowacji. Przez dwa dni debatowaliśmy na temat obecnej sytuacji na rynku kolejowym w naszych krajach, a także o tle politycznym w kontekście wprowadzania i debaty nad IV Pakietem Kolejowym. Po raz kolejny okazało się, że większość problemów na kolei jest taka sama.

 

08 01 Wspolne

 

W czasie bloków tematycznych mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń, można bowiem wskazać, że w niektórych krajach dopiero rozpoczyna się proces prywatyzacji kolei (Słowacja), w innych zaś wracamy do renacjonalizacji - Węgry. Tak szerokie spectrum sytuacji, określenie podobnej dynamiki procesów  na rynku kolejowym, mnogość wspólnych tematów, stworzyły możliwość do podjęcia wspólnych działań zmierzających do zdecydowanego zacieśnienia współpracy, która umożliwi nam mówienie jednym głosem - a tym samym, głos nasz będzie zdecydowanie bardziej słyszalny. Wszyscy obecni w czasie rozmów zgodzili się, że w obecnej formie IV Pakiet Kolejowy jest nie do zaakceptowania.

Węgierscy koledzy zaproponowali, aby spotkania: komisji młodzieży z poszczególnych krajów, a następnie przyszłoroczne spotkanie kierownictw związków wchodzących w skład V4, odbyły się w Budapeszcie.

Swoją obecnością zaszczycili nas:   

Węgierski Związek Zawodowy Pracowników Kolei (VSZ) -  János Meleg – Wiceprezes VSZ; Máté Komiljovics – Sprawy Międzynarodowe

Związek Zawodowy Kolei Czeskich (OSŽ) -  Jaroslav Pejša – Przewodniczący; Vladislav Vokoun -  Pierwszy zastępca przewodniczącego;  Helena Romanova – Biuro Zarządu

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy Słowackich (OZŽ) - František Zaparanik – Przewodniczący; Anton Andel – Pierwszy zastępca wiceprzewodniczącego

 

Federację na spotkaniu reprezentowali:

Stanisław Stolorz, Maarten Gutt, Dominik Héjj, Jerzy Kurek, Zdzisław Gnaciński, Tomasz Surówka, Janusz Kanik, Agnieszka Salamon

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 

 

 

Dział: Z ostatnich dni

logo pkp plkW dniu 22 lipca wysłaliśmy do prezesa Remigiusza Paszkiewicza pismo  w sprawie konsultacji projektu zmian struktur organizacyjnych Zakładów Linii Kolejowych. Poniżej prezentujemy odpowiedź, jaką uzyskaliśmy z Centrali.

07 29 odpowiedz PLK 01

07 29 odpowiedz PLK 02

Dział: Z ostatnich dni

logo pkp plkPoniżej prezentujemy pismo do prezesa PKP PLK, Remigiusza Paszkiewicza w sprawie konsultacji projektu zmian struktur organizacyjnych Zakładów Linii Kolejowych

07 22 pismo PLK-001

07 22 pismo PLK-002

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 17 lipiec 2014 00:00

Cargo "spionizowane" - Rada Branżowa

07 16 RB Cargo 04W dniu 16 lipca odbyła się Rada Branżowa PKP Cargo. Obrady, jak zwykle poprowadził Marian Kogut, przewodniczący Rady.
Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w Spółce, w które ostatnimi czasy zaszło sporo zmian. Mam tutaj na myśli zarówno ograniczenie liczby zakładów z dziesięciu do siedmiu, jak i wprowadzenie nowej, pionowej struktury zarządzania spółką oraz sprzedaży przez właściciela (PKP SA) kolejnych akcji PKP Cargo.

Gośmi posiedzenia byli członkowie zarządu PKP Cargo, Wojciech Derda, ds. operacyjnych oraz Dariusz Browarek, przedstawiciel załogi w zarządzie.

Na początku spotkania, Krzysztof Czarnota, członek Rady Nadzorczej, poinformował zebranych o znanym już fakcie zbycia w połowie czerwca przez PKP SA 7.627.650 akcji PKP CARGO. Było to następstwem wygaśnięcia w dniu  28 kwietnia ograniczenia zbywalności akcji PKP Cargo, do którego w ramach oferty publicznej zobowiązał się główny akcjonariusz spółki PKP SA. Tym samym PKP SA straciło pakiet większościowy (50,02%) w Cargo i obecnie posiada 33,1%. Właściciel zapewnił sobie jednak pakiet kontrolny i żadna decyzja nie może odbyć się bez jego udziału. Jednocześnie PKP SA utrzymało uprawnienia zapewniające mu możliwość powoływania i odwoływania większości członków Rady Nadzorczej.  Akcje sprzedawano po cenie 76,50 zł. za jedną. W wyniku sprzedaży PKP SA zarobiło 583 515 225 złotych. Suma ta, podobnie, jak zysk uzyskany z poprzedniej sprzedaży (1,6 mld zł.), PKP SA przeznaczy na spłatę swojego historycznego długu - łącznie udało się już spłacić 2,1 mld złotych. Zgodnie z Ustawą 87,5 mln złotych (tj. 15% wartości inwestycji) trafi do pracowników i byłych pracowników PKP za pośrednictwem Funduszu Własności Pracowniczej. Wspomnijmy, że na dzień 17 lipca wartość jednostki uczestnictwa wynosi 203,24 zł.

Najważniejsze kwestie dotyczyły przedstawienia i wytłumaczenia czemu służyć ma, wprowadzona 1 lipca pionizacja. Prezes Wojciech Derda przedstawił prezentację, mającą zilustrować nowe porządku. Jak mantra powtarzane były słowa „optymalizacja”, „lepsze wykorzystanie zasobów”, „zwiększenie efektywności”, „wzrost konkurencyjności” i w zasadzie do tych określeń sprowadzić można całe spotkanie.

Prezes Dariusz Browarek zaznaczył, że w spotkaniu ze stroną społeczną, które miało miejsce w dniu 2 lipca, zdecydowano o utworzeniu zespołu administracyjno-związkowego, którego celem będzie wykonanie audytu i zaproponowaniu zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jest to odpowiedź na oczekiwanie strony społecznej, która ma wiele uwag do zawartego ZUZP. Prezes Browarek zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie, by jasno deklarować, których obszarów mogą dotyczyć zmiany. Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnego wprowadzenia Paktu Dobrowolnych Odejść w Spółce. Zapewniono, że w związku z reorganizacją nikt z nie będzie zmuszony do szukania nowej pracy. Stąd też nie ma żadnych podstaw do wprowadzenia na pytanie dotyczące ewentualnego wprowadzenia PDO.

 

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

07 16 RB Cargo 03 07 16 RB Cargo 05 07 16 RB Cargo 01 07 16 RB Cargo 02  07 16 RB Cargo 06

 

 

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 15 lipiec 2014 00:00

Odpowiedź MIR na petycję z 23 czerwca

Max logo MIR blackPL pionowePrzed trzydziestoma minutami dotarła do nas odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podpisana przez p. Ministra Zbigniewa Klepackiego, dotycząca petycji, którą w czasie pikiety w dniu 23 czerwca, złożyli Stanisław Stolorz oraz Henryk Grymel.

Poniżej prezentujemy jej treść:

07 15 MIR 1

07 15 MIR 2

07 15 MIR 3

07 15 MIR 4

07 15 MIR 5

Dział: Z ostatnich dni

W dniu 1 lipca odbyło sie posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz, który na wstępie przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP podjętej w czasie poprzedniego posiedzenia w dniu 3 czerwca 2014 roku.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Przewodniczący Stolorz raz jeszcze podziękował zebranym za obecność w trakcie ubiegłotygodniowej pikiety przed siedzibą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wskazał także, że w razie dalszego braku porozumienia i zmian, kolejnym krokiem będzie osiągnięcie zdolności strajkowej do prowadzenia określonych działań.

W dalszej części omówiono obecną sytuację w spółkach,:

- w PKP CARGO od wczoraj obowiązuje nowa struktura spółki, w wyniku której liczba zakładów zmniejszyła się do siedmiu (pisaliśmy o tym tutaj) a także w wyniku połączenia trzech podmiotów w jeden, powstała spółka PKP CARGO TABOR (pisaliśmy o tym tutaj)

- w PKP PLK przyznano podwyżkio 37,52 zł do uposażenia zasadniczego (pisaliśmy o tym tutaj) prowadzone są także rozmowy dotyczące zmian w ZUZP dotyczących nagród jubileuszowych

- w Przewozach Regionalnych przytoczono informacje przekazane w czasie ostatnie Rady Branżowej (pisaliśmy o tym tutaj)

- w TK Telekom trwają dalsze procesy restrukturyzacyjne, związane z podziałem firmy. Poinformowano Stanisława Stolorza o dostrzeganych nieprawidłowościach, o rozwoju tej sprawy będziemy informować

 

Na zakończenie obrad Stanisław Stolorz złożył zebranym najlepsze wakacyjne życzenia udanego wypoczynku na cały wakacyjny okres.

 

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw

 

07 01 ZG 1 07 01 ZG 2 07 01 ZG 3 07 01 ZG 4 07 01 ZG 5

 

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 23 czerwiec 2014 00:00

Byliśmy razem! Będziemy razem! Dziękujemy!

fzzppkp-pociag-logo Jak wiecie, przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyła się dziś pikieta kolejarzy należących do Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP i NSZZ Solidarność. Wspólnie zaprotestowaliśmy przeciw prowadzonej od dłuższego czasu polityce rządu i władz spółek kolejowych.

W swoim przemówieniu, Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP podkreślił, że kolejarze nie zgadzają się i nie akceptują tego co się dzieje na polskiej kolei. - Od dawna wszyscy razem walczymy o poprawę warunków naszej pracy i traktowanie nas z godnością. - dodał przewodniczący. Wskazał także, że pomimo upływu lat od dłuższego na kolei niewiele się zmienia, jedynie zwalnia kolejnych doświadczonych pracowników, podczas gdy spółki grupy PKP tracą pasażerów.

Mocno zaakcentowano wewnętrzną integrację środowiska kolejowego. Wskazano, że niektórzy politycy próbują rozgrywać związki zawodowe między sobą, że rząd chce skłócić i podzielić związkowców. - Nie pozwólmy na to! Jesteśmy jedną wielką bracią kolejarską i tylko razem stanowimy siłę - podkreślał Stanisław Stolorz.

Poruszono problem przewozów pasażerskich, po raz kolejny podkreślając, że brak planu i konkretnych działań doprowadzi do faktycznego upadku spółki Przewozy Regionalne, czego konsekwencją będzie nie tylko zwolnienie tysięcy kolejarzy, ale także komunikacyjny paraliż państwa.
- Domagamy się wypracowania ogólnopolskiego programu kolejowych połączeń regionalnych, które są niezbędne wielu milionom Polaków. Ludzie chcą jeździć pociągami - dajmy im szansę - apelował przewodniczący.

Na zakończenie przemówienia Stanisław Stolorz raz jeszcze zawołał "Związki razem"! a hasło to, podchwycone przez innych przemawiających, pojawiało się jeszcze kilkukrotnie w czasie tej pikiety.

W trakcie pikiety złożono pretycję podpisaną przez Stanisława Stolorza z ramienia Federacji ZZP PKP oraz Henryka Grymla z Sejkcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" (poniżej. kliknij aby pobrać w formacie .pdf).


Stanisław Stolorz przekazuje Wam także podziękowania za Waszą obecność. Tylko razem możemy głośniej domagać się poszanowania naszej pracy i zmian, które wreszcie prawdziwie uzdrowią polską kolej.

 

06 23 podziekowanie pikieta

 

PETYCJA:

 

06 23 petycja 1

06 23 petycja 2

Dział: Z ostatnich dni
środa, 18 czerwiec 2014 07:59

Podwyżki w PKP PLK podpisane

logo pkp plk17 czerwca zawarto porozumienie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A dotyczące podwyżek.

1. Wprowadza się z dniem 01 czerwca 2014 roku podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna".

2. Jednostki organizacyjne Spółki otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 37,52 zł na każdego pracownika wynagradzanego wg ZUZP, wraz z pochodnymi od wzrostu tego wynagrodzenia, na stan zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) w dniu 01 czerwca  2014 r

 

 

06 17 porozumienie plk

Dział: Z ostatnich dni

W ostatnim czasie często zwracacie się z zapytaniem - co Federacja ZZP PKP robi w związku z niepokojącymi sygnałami o możliwym odebraniu części pracownikom kolejowym deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego przy emeryturze lub rencie kolejowej.

21 maja br. Stanisław Stolorz zwrócił się z do Pana Ministra Zbigniewa Klepackiego z zapewnieniem obrony należnych kolejarzom praw. Pismo zostało poprzedzone uzyskaniem (w dniu 19 maja) zamówionej przez Federację ZZP PKP analizy prawnej, z której jasno wynikało, że deputat węglowy w formie ekwiwalentu należy się pracownikom kolejowym na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r o komercjalizacji, restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o PKP prawo do deputatu węglowego przysługuje osobom, które są byłymi pracownikami kolejowymi lub członkami ich rodzin i jednocześnie pobierają emeryturę lub rentę na podstawie:
•    ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin;
•    ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
•    ustawy o emeryturach FUS.

 

Poniżej prezentujemy oba dokumenty:

 

05 21 pismo minister 1

05 21 pismo minister 2

 

EKSPERYZA PRAWNA

 

05 21 ekspertyza 1

05 21 ekspertyza 2

05 21 ekspertyza 3

05 21 ekspertyza 4

05 21 ekspertyza 5

05 21 ekspertyza 6

Dział: Z ostatnich dni