|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

logo PKP logistics9 kwietnia zarząd PKP CARGO podpisał porozumienie z centralami związkowymi kończące, trwający od połowy 2013 roku, spór zbiorowy w spółce. Związki zawodowe przystały na propozycję podwyżek w wysokości 100 zł od sierpnia 2014 roku dla prawie 22 tysięcy pracowników PKP CARGO wobec 450 zł postulowanych w ramach sporu zbiorowego. Dodatkowo część pracowników otrzyma jednorazowo premie w wysokości 225 zł.
Spór zbiorowy trwający od czerwca 2013 roku, został zawieszony w sierpniu 2013 roku po podpisaniu porozumienia w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych, umożliwiającego giełdowy debiut spółki. Rozmowy na temat podwyżki wynoszącej 450 zł zostały wznowione w styczniu, a efektem kilku spotkań prowadzonych w dobrej atmosferze było wypracowanie porozumienia.

Dział: Z ostatnich dni

Andrzej Lukasik kandydat

 

W spółkach kolejowych trwa obecnie gorący czas związany z wyborami. Trwa postępowanie w PKP Cargo, gdzie kandydatem do Zarządu Spółki z ramienia pracowników jest Dariusz Browarek, ale wybory odbywają się nie tylko w Cargo. Także w PKP Energetyka SA.

Kandydatem Federacji ZZP PKP na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA jest Andrzej Łukasik. Taką decyzję podjęła Rada Branżowa Energetyki Kolejowej Federacji ZZP PKP 31 marca 2014. Nadmienić należy, że Andrzej Łukasik, pełni kadencję członka Rady Nadzorczej od trzech lat, a obecnie ubiega się o reelekcję. Następna kadencja trwa do 2017 roku.

W uchwale RB PKP Energetyka stwierdziła, że:  "w przyszłej kadencji Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka S.A. potrzeba nam, by przedstawicielem załogi był w niej człowiek pewny i uczciwy, sprawdzony i skuteczny w działaniu, ambitny i posiadający umiejętności współpracy ponad podziałami. Dlatego też Federacja ZZP PKP stawia na ANDRZEJA ŁUKASIKA i zachęca wszystkich Pracowników spółki PKP Energetyka S.A. do poparcia naszego kandydata i oddania na niego głosu w nadchodzących wyborach. Gwarantujemy, że będzie ON godnie reprezentował interesy wszystkich pracowników w pracach Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA.".

Podobnie, jak w przypadku Dariusza Browarka, prosimy WAS o zbieranie podpisów. Dla kol. Dariusza udało się ich zebrać przeszło 5000. Liczymy na mocne wsparcie Andrzeja Łukasika przez uprawnionych pracowników.

 

POBIERZ WZÓR LISTY POPARCIA

Dział: Z ostatnich dni

03 31 rk131 marca odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZP PKP. Obradom przewodniczył Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji.

 

W pierwszej części spotkania przedstawiiono stan realizacji uchwały Rady Krajowej Federacji ZZP PKP z 16 grudnia 2013 roku. Zebrani w głosowaniu jawnym zaaprobowali podjęte działania. Następnie omówiono sprawozdanie finansowe z działalności Federacji ZZP PKP w 2013 roku. 

W czasie posiedzenia podjęto także decyzję o przyjęciu w struktury Federacji ZZP PKP nowej struktury terytorialnej – Sojuszu Związków Zawodowych Kolejarzy Dolnego Śląska. Sojusz wypełnia zatem lukę na mapie przedstawicielstw Federacjiw  regionach. Witamy! Cieszymy się, że jesteście z nami.

W drugiej części - gośćmi spotkania byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: Zbigniew Klepacki, wiceminister ds. transportu kolejowego oraz Tomasz Warsza, dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego. Panowie odpowiadali na rozmaite pytania zebranych.

 

Padły pytania między innymi o to, czy MIR nie obawia się opóźnień w terminowym wprowadzeniu pociągów Pendolino, ze względu na niejasną przyszłość spółki PKP Energetyka. Minister Klepacki podkreślił, że Ministerstwo chce, aby projekt został zrealizowany terminowo. Przekazał, że nie ma jeszcze określonych konkretnych planów wobec przyszłości Energetyki.

 

Pytany o przyszłość Przewozów Regionalnych, Zbigniew Klepacki przypomniał o znanych już koncepcjach wobec przyszłości PR. Podkreślił, że większe szanse ma projekt dalszego usamorządowiania Przewozów. Zaznaczył, że dla przyszłości Przewozów Regionalnych ważne są trzy rzeczy:

- pewność umów długoterminowych na świadczenie usług;

- zamknięcie długu PR poprzez pomoc publiczną - aktualnie MIR pracuje nad ekspertyzą czy pomoc taka nie byłaby niedozwolona i groziła późniejszym zwrotem środków;

- zapewnieniu firmom środków na inwestycje związane m.in.z kompleksową wymianą taboru, aby zwiększyć atrakcyjność dla pasażerów.

 

Podsekretarz stanu odniósł się także do pytania o zasadność startowania IC w przetargach na przewozy. Stwierdził, że nie ma tutaj sprzeczności i każdy podmiot ma prawo startować w przetargach ogłaszanych przez marszałków i poszukiwać różnych form zysków. Wzrasta także konkurencyjność między podmiotami.

 

Związkowcy pytali także o realizowanie wyroku ETS wobec zawyżonych opłat dostępu do infrastruktury kolejowej. Minister zaznaczył, że wyrok został wdrożony i opłaty zostały obniżone o ok. 20%. Zaznaczył, że problemem jest zwrot zawyżonych opłat z lat ubiegłych. Występuje tu prawna zawiłość, a kwoty strat są jedynie szacunkowe. Przekazał zebranym zapewnienie, że MIR dostrzega problem i nie zamierza udawać, że nic się nie stało. Aktualnie pracuje nad rozwiązaniem tej prawnej zawiłości. Żaden z podmiotów nie wystąpił jeszcze z żądaniem zwrotu kosztów czy to przez ugodę czy na drodze sądowej.

 

Dyrektor Tomasz Warsza przekazał, że wobec wielu negatywnych komunikatów, jakie docierają do Ministerstwa na działanie kolejarskiej służby zdrowia, MIR zamierza przyjrzeć się sprawie. Zapowiedziano spotkanie poświęcone tej tematyce i zapewniono o wysłuchaniu przez Ministerstwo opinii strony społecznej.

 

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 

 03 31 rk2 03 31 rk3 03 31 rk4 03 31 rk6  03 31 rk7 03 31 rk8

Dział: Z ostatnich dni

W dniu dzisiejszym, 31 marca, Dariusz Browarek, złożył swoją aplikację wraz z listami poparcia w biurze firmy prowadzącej rekrutację.

Listy podpisało łącznie przeszło 5000 osób. Za każdy podpis Wszysktim z Was i każdemu z osobna bardzo dziękuję - mówi Dariusz Browarek.

Teraz rozpocznie się kolejna część rekruratcji na przedstawiciela pracowników w Zarządzie PKP Cargo SA. O postępach będziemy informować na bieżąco.

 

Na zdjęciu Dariusz Browarek trzma segregator z kilkuset stronami Waszych podpisów. Jako Federacja ZZP PKP także dziękujemy za Wasze wsparcie!

 

Zdjecie podziekowanie Browarek

Dział: Z ostatnich dni

24 marca w poniedzialek odbyła się konferencja "Demografia na polskim rybku pracy. Czy Rodzina potrzebuje Państwa, czy to Państwo potrzebuje Rodziny", którą zorganizowało Forum Związków Zawodowych. Na wstępie gości powitał Tadeusz Chwałka, przewodniczący FZZ. Wśród panelistów głos zabrali m.in. Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz Iwona Hickiewicz, Główna Inspektor Pracy.

 

Wśród gości jest także liczna grupa Komisji Forum Młodych Federacji ZZP PKP z Łukaszem Derylakiem na czele.

 

Co szósta polska rodzina żyje w skrajnej biedzie, dlatego w kraju rodzi się rekordowo mało dzieci. Problem jest poważny, bo w efekcie jest nas coraz mniej. Za chwilę nie tylko zabraknie rąk do pracy, ale zawali się też system emerytalno-rentowy, który nie jest z gumy. Długofalowa polityka demograficzna rządu jest niezbędna, by opanować kryzys demograficzny, który zagląda nam w oczy.

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka podkreślał na konferencji, że problemów demograficznych nie da się oddzielić od problemów rynku pracy, bo to dwa połączone ze sobą elementy.

- W sytuacji, gdy umowa na czas nieokreślony staje się luksusem, młode kobiety nie mogą liczyć na wsparcie. Wydłużony urlop macierzyński, choć z zasady jest dobrą inicjatywą, może stać się kulą u nogi, nie mówiąc już o tym, że tysiące młodych kobiet, zatrudnionych tylko na umowę o dzieło, w ogóle nie ma do niego prawa. Te zaś, które pracują na umowach terminowych - to aż 27% młodych ludzi - nie zdecyduje się na dziecko wiedząc, że nie będzie potem miała dokąd wrócić” - powiedział.

Dlatego lekarstwem na problemy rodzin z dziećmi jest skuteczna, a przede wszystkim długofalowa polityka rodzinna, a tej nie ma. Działania są doraźne. Kilka akcji to za mało, by system gruntownie zmienić.

Jeszcze tak źle nie było nigdy – alarmują specjaliści. Gwałtownie spada liczba urodzeń dzieci, bo dzieci w Polsce to luksus, na który mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. W rezultacie statystyki notują kolejne niechlubne rekordy. Ostatni to 1,3 dziecka na każdą polską rodzinę.

Te rodziny, które zdecydowały się na dzieci dotyka ubóstwo. Aż 25% rodzin z czwórką dzieci zmaga się z biedą.

- Rząd robi co może, by zmienić tę sytuację, ale potrzeby są ogromne. Przez wiele lat polityka demograficzna nie istniała. Teraz staramy się to zmieniać – mówił dr hab. Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej. – W czasie głębokiego kryzysu wydłużyliśmy urlopy macierzyńskie. Teraz pracujemy nad Kartą Dużej Rodziny. Wiemy jednak, że nie będzie zmian bez zmiany myślenia wśród pracodawców. Dlatego chcemy wzmocnić instrumenty, które pozwolą kobietom powrócić na rynek pracy, bez obaw, że zostaną z niego wyrzucone. To m.in. granty dla pracodawcy, który zatrudni kobietę z dzieckiem, a także specjalny dodatek aktywizacyjny. Będzie on dopłacany do pensji, ale pomysłów jest więcej.

Rząd zastanawia się też nad tym, co zrobić, by uelastycznić rynek pracy dla matek z dziećmi. Chodzi o to, by kobiety, które po dłuższej przerwie wrócą do pracy nie musiały pracować w gorszych warunkach i na gorszych umowach, co często ma teraz miejsce.

- Rynek pracy jest okrutny. Z naszych badań wynika, że aż 8% pracodawców nie udziela zwolnienia z pracy na dziecko. Pracodawcy chętnie eliminują też z rynku rodziców. Na szczęście to coraz rzadsze przypadki – mówiła Iwona Hickiewicz, Główna Inspektor Pracy. – W 2013 roku 5, 6% kobiet i 10,2% mężczyzn straciło pracę w przeciągu pół roku od powrotu do pracy z urlopu macierzyńskiego.

- Zmienić trzeba mentalność zarówno pracodawców, jak i kobiet. Zarówno jedna, jak i druga strona nadużywają prawa. Pracodawcy szukają zapisów, które uderzają w kobiety z dziećmi, natomiast kobiety z dziećmi szukają paragrafów, które często pozwalają im uciec przed zwolnieniem - mówiła dr Dorota Głogosz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. – To rodzi patologie.

Patologiczny jest też system rekrutacji do placówek opieki nad dziećmi. Teraz jest tak, że o miejscu w przedszkolu mogą pomarzyć rodzice, którzy pracują, bo system preferuje rodziny niepełne. W rezultacie jedno z rodziców musi rezygnować z pracy, by zająć się swoim dzieckiem. Na szczęście samorządy coraz lepiej rozumieją problemy rodzin wielodzietnych.

- Gdy zaczynaliśmy dyskusję o Karcie Dużych Rodzin jedynie władze Wrocławia i Grodziska Wielkopolskiego dostrzegały ten problem. Teraz to się zmienia. Od początku 2014 roku w całej Polsce działa już ponad 200 takich kart – mówiła Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” – Dzięki nim rodziny zaoszczędzają do kilkuset złotych miesięczne. Za chwilę z inicjatywy prezydenta będziemy mieli także ogólnopolską Kartę Dużych Rodzin. Metodą małych kroków jesteśmy w stanie dojść do rozwiązań, które na zachodzie są normą.

Zaproszeni do udziału w dyskusji goście jednogłośnie stwierdzili, że za wszystkie zmiany trzeba podziękować także związkom zawodowym. Eksperci Forum Związków Zawodowych od lat angażują się w prace przy wielu rozwiązaniach legislacyjnych, często proponują też swoje rozwiązania.

- Inwestycja w rodzinę musi być dla państwa priorytetowa i z pewnością nie da się jej prowadzić tanim kosztem - podsumował spotkanie Tadeusz Chwałka, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych.

 

źródło: fzz.org.pl

03 24 konferencja 01 03 24 konferencja 02

Dział: Z ostatnich dni

Odbyły się pierwsze rozmowy dotyczące ewentualnego przejęcia przez PKP IC Taboru Szynowego SA w Opolu

W spotkaniu, które odbyło się 20 marca 2014 roku w siedzibie Federacji Związku Zawodowego Pracowników PKP w Warszawie uczestniczyli związkowcy z Federacji ZZP PKP i NSZZ „Solidarność” z Opola oraz Paweł Hordyński, członek Zarządu ds. Finansowych PKP Intercity.To właśnie związki zawodowe zainicjowały rozmowy.

Po spotkaniu Paweł Hordyński, członek Zarządu ds. Finansowych PKP Intercity SA powiedział, że PKP IC jest zainteresowane przejęciem w całości znajdującego się w stanie upadłości likwidacyjnej zakładu. Dodał, że decyzja leży w interesie PKP IC. Zakład świadczy bardzo wysoki poziom usług i daje perspektywy na rozwój i wyjście z trudnej sytuacji. PKP IC chce w Opolu zbudować zaplecze techniczne do remontowania wagonów.

Andrzej Dec, przedstawiciel Federacji ZZP PKP pozytywnie ocenił spotkanie: „To dopiero początek, ale najważniejszym jest, że widać chęć prowadzenia rozmów i wypracowania wspólnego, najlepszego dla obu stron stanowiska.”

Zatrudniający ok. 350 osób Tabor Szynowy Opole SA działa w branży kolejowej od ponad stu lat. Od dłuższego czasu był w fatalnej sytuacji finansowej. W związku z niewywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych, urząd skarbowy w grudniu 2013 roku złożył wniosek o upadłość likwidacyjną. 27 lutego w stan upadłości likwidacyjnej postawił Spółkę Sąd Okręgowy w Opolu. Do Taboru Szynowego od razu wszedł syndyk. Ewentualne przejęcie może odbyć się jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.

 

Dział: Z ostatnich dni

Prezentujemy podjętą przez Zarząd Główny Federacji ZZK PKP uchwałę, a także pismo do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Remigiusza Paszkiewicza

 

PISMO PLK

WYCIAG UCHWALY

ZAL 01

ZAL 02

Dział: Z ostatnich dni

03 05 manifaOd 12 trwała dzisiejsza (5 marca) pikieta przed siedzibą PKP PLK S.A. Na miejscu pojawili się związkowcy z Federacji ZZP PKP oraz "Solidarności".

Pikieta była skutkiem zaniepokojenia obecną sytuacją w Spółce.

W swoim przemówieniu, Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP powiedział, że  obecnie w PLK trwa konsekwentna dewastacja struktur organizacyjnych, która prowadzi do rozmycia odpowiedzialności, która może zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Już teraz pod względem ogólnej liczby wypadków na kolei w Unii Europejskiej gorzej jest tylko w Rumunii. Na polskiej kolei dochodzi aż do jednej piątej wszystkich wypadków śmiertelnych w Unii Europejskiej.

Spółka nie dba o odpowiedni stan infrastruktury − zamiast remontować tory, wprowadza na nich ograniczenie prędkości, bądź awaryjne sterowania ruchem przy użyciu sygnałów zastępczych. Dzięki temu: 60 % linii kolejowych oraz ok. 35% rozjazdów eksploatowano tylko ze względu na ich wprowadzenie.

Przewodcznicący Stolorz jasno przedstawił postulaty protestujących:

ŻĄDAMY: podniesienia bezpieczeństwa na kolei, chcemy bezpiecznego środowiska pracy i zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom,


DOMAGAMY SIĘ: podsumowania i rozliczenia restrukturyzacji jaka została przeprowadzona do obecnej chwili oraz przestrzeganie Porozumienia Partnerów Społecznych i zaprzestanie  prowadzenia fikcyjnego dialogu – DOŚĆ JUŻ okrągłych słów i deklaracji bez pokrycia.


CHCEMY: powstrzymania dalszego rozrostu Centrali Spółki, tworzeniu nowych stanowisk  dyrektorskich oraz dodatkowych struktur. WZROST zatrudnienia w Centrali nie przekłada się na efekty pracy. Zatrudnia się ludzi niemających elementarnej wiedzy na temat kolei, którzy nie rozumieją NAS − KOLEJARZY

ŻĄDAMY ZANIECHANIA:

    - kolejnych zmian organizacyjnych w Centrum Realizacji Inwestycji,
    - centralizacji Spółki skutkującej ograniczeniem roli zakładów,
     -tworzenia nowej jednostki organizacyjnej tj. Centrum Usług Wspólnych(Kadry i Finanse),
    - zamiaru łączenia Sekcji Eksploatacji, tworząc w ten sposób wielkoobszarowe, trudne do zarządzania i reagowania na zdarzenia sekcje – molochy,

NIGDY NIE BĘDZIE NASZEJ ZGODY NA zwalnianie pracowników − KOLEJARZY, dzięki którym ta SPÓŁKA jeszcze istnieje,


ZAMIAST ICH DOCENIAĆ podejmuje się próby przenoszenia ich w inne oddalone nawet o kilkaset kilometrów miejsca pracy,


BĘDZIEMY BRONIĆ dotychczasowych ustaleń zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, nie zgadzamy się na zmianę tych zapisów. A groźby jego  wypowiedzenia spotkają się z naszą ostrą reakcją i gwarantujemy – nie będzie to jedynie pikieta.

Do protestujących wyszedł wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Andrzej Filip Wojciechowski, który zaprosił delegację pikietujących do budynku na rozmowę. Złożono pismo z postulatami, w spotkaniu uczestniczył także prezes Spółki Remigiusz Paszkiewicz.

Delegacja otrzymała z rąk Prezesa pismo, w którym zaprosił on pikietujących do rozmów.

Mamy nadzieję, że nie będą to kolejne obietnice, a faktyczne działania i że nie "przegadamy" poraz kolejny problemów, a naprawdę wreszcie je rozwiązemy.

 

03 05 manifa

Fot. Łukasz Derylak

Dział: Z ostatnich dni

03 04 zarzd 01We wtorek 4 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz, który na wstępie przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP podjętej 4 lutego 2014. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Następnie omówiono aktualną sytuację w spółkach kolejowych, w tym informacje dotyczące dalszej debaty wokół przyszłości Spółki "Przewozów Pasażerskich", a także zaplanowanych na dzień 17 marca dalszych negocjacji w sprawie akcji awansowej w PKP Cargo S.A.

 

Debatowano także na temat odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek Federacji ZZP PKP dotyczącej niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku. Zarząd podjął uchwałę o podjęciu prac zmierzających do zaskarżenia ustawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

 03 04 zarzd 02 03 04 zarzd 03 03 04 zarzd 04 03 04 zarzd 05

Dział: Z ostatnich dni