|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
poniedziałek, 08 kwiecień 2019 22:15

Chodźcie na rajd!

Pozostało jeszcze kilkanaście dni do zgłoszenia na Rajd Pieszy Federacji ZZK. Co najmniej warto :) Pod spodem wszystkie informacje.

Więcej dowiecie się pisząc do nas pod adresem biuro(małpa)fzzk.pl bądź telefonicznie (22) 622 98 30.

04 06 rajd1

04 06 rajd2

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 08 kwiecień 2019 21:00

Polregio - porozumienie

Poniżej prezentujemy porozumienie, jakie zawarto w POLREGIO. Bardzo długo wyczekiwane, układa bowiem konkretny plan działania wprowadzania podwyżek wynagrodzeń oraz premii motywacyjnych. Mona je wprowadzić wreszcie po zakończonym, trwającej kilka lat procesie restrukturyzacji.

 

04 08 Porozumienie PR 1

 

04 08 Porozumienie PR 2

04 08 Porozumienie PR 3

04 08 Porozumienie PR 4

04 08 Porozumienie PR 5

04 08 Porozumienie PR 6

Dział: Z ostatnich dni
niedziela, 07 kwiecień 2019 14:52

Nagroda za wyniki w 2018 roku w PKP CARGO SA

Poniżej zamieszczamy protokół z zawartego porozumienia w sprawie wypłaty nagrody za wyniki finansowe w PKP CARGO SA

04 03 Porozumienie CARGO 1

04 03 Porozumienie CARGO 2

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 28 marzec 2019 09:40

Rada Krajowa Federacji ZZK

W środę, 27 marca w siedzibie Federacji ZZK, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej. Obrady prowadził przewodniczący FZZK, Stanisław Stolorz.

W trakcie spotkania przyjęto bilans finansowy Federacji za rok 2018. Omówiono także bieżące wyzwania stojące przed FZZK. Członkowie RK pożegnali Wiesławę Koryciak, która po blisko czterdziestu latach służby, przechodzi na zasłużoną emeryturę. 

Życzymy samych pomyślności!

03 27 RK2 03 27 RK3 03 27 RK4 03 27 RK5 03 27 RK7  03 27 RK8

Dział: Z ostatnich dni
środa, 27 marzec 2019 09:15

Opublikowano rozporządzenie maszynistów

Na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych pojawiło się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty (Dz.U. 2019 poz. 556).

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

 

Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212, z 2015 r. poz. 1410, z 2016 r. poz. 1848 oraz z 2017 r. poz. 2430) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury wydają świadectwa maszynisty osobom, które przed dniem 30 października 2018 r. posiadały ważne uprawnienie do prowadzenia pojazdów kolejowych na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych, kierowcy drezyny lub wózka motorowego lub maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, po przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności, o którym mowa w § 11, zgodnie z przepisami § 12–15, bez konieczności odbycia szkolenia i złożenia egzaminu, o których mowa w rozdziale 2.”;

 

2) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel

 

Link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000556

Dział: Z ostatnich dni

Otrzymaliśmy wiadomość, że Krzysztof Czarnota zostały wybrany do Rady Nadzorczej PKP CARGO SA kolejnej kadencji.

Dziękujemy za Waszą mobilizację, zaś koledze Krzysztofowi gratulujemy sukcesu!

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 18 marzec 2019 21:31

Rada Nadzorcza PKP CARGO - podpisy złożone!

W poniedziałek, 18 marca, przedstawiciele Federacji ZZK, Marian Kogut (wiceprzewodniczący FZZK), Jarosław Ślepaczuk, p.o. przewodniczącego Rady Branżowej PKP CARGO, i Krzysztof Czarnota, (członek Rady Nadzorczej PKP CARGO), złożyli listy poparcia pod kandydaturą Krzysztofa Czarnoty do Rady Nadzorczej spółki, z ramienia załogi.

Zebrano łącznie przeszło 2500 podpisów. Za wszystkie chcielibyśmy bardzo podziękować! Mamy nadzieję, że silna legitymacja Krzysztofa Czarnoty, szybko zaowocuje nowymi inicjatywami w RN, których efektem będzie dalsza poprawa warunków płacy i pracy.

Jeśli wszystko pójdzie, to rozstrzygnięcia konkursu możemy spodziewać się jeszcze w bieżącym miesiącu.

Dział: Z ostatnich dni
sobota, 09 marzec 2019 11:41

Zarząd Główny Federacji ZZK

W środę, 6 marca odbył się Zarząd Główny Federacji ZZK, który obradował pod przewodnictwem Stanisława Stolorza, przewodniczącego FZZK.

W czasie spotkania omówiono sytuację w spółkach kolejowych, sprawy bieżące Federacji ZZK.

W kolejnych Naszych Sprawach, tradycyjnie znajdziecie relację z Zarządu.

 

03 06 zarzad 2 03 06 zarzad 3 03 06 zarzad 4 03 06 zarzad 5

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 08 marzec 2019 11:13

Wszystkiego najlepszego!

Wszystkiego najwspanialszego z okacji Dnia Kobiet!

Dział: Z ostatnich dni

Ruszyły wybory do Rady Nadzorczej PKP CARGO SA. Kandydatem Federacji ZZK jest Krzysztof Czarnota.

Prezentujemy sylwetkę kandydata, a także listę poparcia i ulotkę w formatach pdf, do samodzielnego wydruku.

 

POBIERZ LISTĘ POPARCIA

POBIERZ ULOTKĘ

Dział: Z ostatnich dni