|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

W czwartek, 17 sierpnia, odbyło się posiedzenie Rady Branżowej OGN, które prowadziła Małogrzata Buśko.

Wiele uwagi poświęcono procesowi przekazywania gruntów z PKP SA do PKP PLK. Zebrani stawiali pytania dotyczące ich przyszłości. Wciąż bowiem niewiadomo czy w ramach PLK powstaną nowe "OGN", ile osób znajdzie w nich zatrudnienie i jakie plany na przyszłość snuje dla nich zarząd. Niestety nikt z PKP SA nie znalazł czasu na spotkanie z przedstawicielami strony społecznej. Zresztą nie pierwszy już raz.

Zebrane w czasie spotkania uwagi i wątpliwości, mają zostać opracowane i przekazane do zarządu PKP SA. Liczymy także, że ktoś wreszcie znajdzie czas i przyjdzie rozwiać nasze obawy.

08 17 OGN2 08 17 OGN3

Dział: Rady Branżowe
piątek, 11 sierpień 2017 08:04

Rada Branżowa IC

W czwartek, 10 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Intercity, które tradycyjnie prowadziła jej przewodnicząca, Małgorzata Oszywa.

Od kilku miesięcy trwają prace nad zmianami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w spółce PKP Intercity SA i to właśnie omówieniu uwag strony do protokołu dodatkowego nr 2 do tegoż ZUZPu, poświęcone było w dużej mierze posiedzenie Rady Branżowej IC.


Spotkanie rozpoczęto jednak od próby podsumowania wdrożonej w Spółce, z dniem 1 lipca podwyżkom. Głównym postulatem FZZK, towarzyszącym akcji awansowej, było wyrównywanie wynagrodzeń w ramach konkretnych grup zaszeregowania, aby likwidować tzw. Kominy. Przede wszystkim chodziło o tych pracowników, którzy w roku 2008 zostali przyjęci do PKP Intercity z innych Spółek kolejowych, a także o tych, których zaangażowanie i umiejętności są ponadprzeciętne. Systemowi wyrównań służyć miały mediany. Strona społeczna prowadziła długie i niejednokrotnie trudne rozmowy z pracownikami, które miały owocować obopólną zgodą na przyznanie niektórym z pracowników wyższych kwot w ramach akcji awansowych tak, by ich uposażenie zostało urealnione – naszą złość i frustrację budzi fakt że Spółka przez 8 lat nie znalazła środków na wyrównanie tym pracownikom wynagrodzenia.

Więcej infromacji w kolejnych "Naszych Sprawach".

08 10 ic1 08 10 ic2 08 10 ic3

Dział: Rady Branżowe
wtorek, 22 sierpień 2017 11:21

Pracownicy PNI znowu drżą przed Budimexem

Pracownicy Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, znowu boją się Budimexu. Dotarły do nas sygnały, że spółka zainteresowana jest nabyciem PNI. 

Wysłaliśmy w tej sprawie list otwarty, a poniżej krótko prezentujemy dlaczego w tym przypadku strach nie ma wielkich oczu, a jest realnym zagrożeniem.

 

08 09 PNI list 1

 

Niebawem minie kolejny termin nadsyłania ofert na zakup Przedsiębiorstwa Napraw i infrastruktury, które od ponad roku pozostaje w stanie upadłości likwidacyjnej. Przedstawicieli strony społecznej zaniepokoiły docierające od załogi informacje, jakoby podmiotem zainteresowanym nabyciem PNI Sp. z o.o. była firma Budimex.

Pamiętamy, że firma ta już raz była naszym właścicielem i to jej zawdzięczamy upadłość. W ciągu roku przeobraziła nas z dobrze prosperującego przedsiębiorstwa w bankruta, skazując na trwającą od lat wegetację.

Przypomnijmy jak to było. Otóż w listopadzie 2011 roku PKP SA sprzedała swoje udziały na rzecz Budimex SA. W grudniu 2012 roku, całość udziałów w PNI została przeniesiona dalej na Budimex Kolejnictwo SA. Od inwestycji minęło raptem kilkanaście miesięcy, a spółka znalazła się w stanie upadłości układowej, a od maja 2015 roku – likwidacyjnej. Z prawie 1800 wysoko wykwalifikowanych pracowników pozostało zaledwie ok. 300, wciąż zdanych na łaskę i niełaskę kolejnych syndyków, główkujących wciąż nad tym co dalej zrobić z firmą – sprzedać w całości czy rozsprzedać kawałek po kawałku. Pracowników nie chronią już ani Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, ani Pakt Gwarancji Pracowniczych.

Próbowaliśmy wszelkimi dostępnymi metodami próbować rozwiać Wasz niepokój i uzyskać informacje związane z ewentualnym udziałem (bądź nie) Budimexu w postępowaniu, ale nikt oficjalnie niczego potwierdzić nam nie może.

Podkreślamy, że jesteśmy dalecy od wywierania wpływu na tryb sprzedaży PNI, ale apelujemy, aby jedynym kryterium przy wyborze nowego właściciela nie była li tylko cena, a także istotny wpływ tej decyzji i wynikających z niej konsekwencji na czynnik społeczny. Jesteśmy zmęczeni ciągłymi obawami o nasze miejsca pracy. W strachu żyją także nasze rodziny. Mamy tego dosyć.
Chcemy pracować „w” i „z” PNI Sp. z o.o., ale z tymi, którym na sercu leży jej rozwój, a nie doprowadzenie do ruiny, jak raz miało to już miejsce.

 

Dział: Z ostatnich dni
środa, 09 sierpień 2017 12:02

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych

8 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych. Obrady prowadzone przez przewodniczącego RB, Krzysztofa Bączka, poświęcone były głównie spotkaniu, które odbyło się tydzień wcześniej, a dotyczyło postulatów wysuniętych przez stronę społeczną w maju bieżącego roku.

Chodzi o uregulowania zasad i wysoości okresowych premii dla wszystkich pracowników Spółki, jako rekompensaty za niemożność wdrożenia systemowych podwyżek wynagrodzeń aż do końca procesu restrukturyzacji.

Pierwsze stotkanie w tym temacie odbyło się 1 sierpnia. Zarząd spółki zaproponował przeznaczenie na gratyfikacje 2,8 mln zł brutto, co w przeliczeniu na jednego pracownika dawało ok. 300 zł. Strona społeczna nie wyraziła zgody na tę propozycję i przedłożyła żądanie w wysokości 1200 złotych kwartalnie na jednego pracownika. Ponieważ nie doszło do porozumienia stron dialog społeczny został zakończony.

Co to oznacza?

O tym będziemy informowali na bieżąco.

Rozmawiano także na temat kolejnej tury PDO, która miałaby odbyć się w 2018 roku.

08 08 Pr1 08 08 Pr2

Dział: Rady Branżowe
poniedziałek, 07 sierpień 2017 11:09

RB SOK

3 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Straży Ochrony Kolei. Obradom przewodniczył Michał Herman. W trakcie spotkania omawiano bieżącą sytuację w służbie.

 DSC0005

Dział: Rady Branżowe
czwartek, 06 lipiec 2017 09:11

"Głos Kolejarza" Nr 22 (37)

Zapraszamy Was do lektury 22 numeru już "Głosu Kolejarza"!

Możesz go pobrać klikając tutaj [wersja A3]

lub tutaj [wersja A4]

Dział: Głos Kolejarza
poniedziałek, 19 czerwiec 2017 08:21

"Głos Kolejarza" Nr 21 (36)

Zapraszamy Was do lektury XXI numeru już "Głosu Kolejarza"!

Możesz go pobrać klikając tutaj [wersja A3]

lub tutaj [wersja A4]

Dział: Głos Kolejarza
środa, 07 czerwiec 2017 10:40

Lider BHP - zgłoś się!

Kolejny raz zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie na "Lidera BHP" - to szansa na wspaniałą nagrodę za wkład w podnoszenie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 31 sierpnia.

 

 

Do pobrania: 

 

KARTA ZGŁOSZENIA W FORMACIE PDF

 

REGULAMIN PRZYZNANIA NAGRODY DLA

Najlepszego pracownika /działacza propagującego bezpieczne i higieniczne warunki pracy

I. CEL

Celem konkursu jest motywacja i zachęcanie pracowników do angażowania się w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy oraz promowanie działań  społecznych w sferze ochrony pracy i praworządności  w stosunkach pracy.

 II. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy z siedzibą w Warszawie.

III. UCZESTNICY

W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy – członkowie Federacji ZZK, którzy zostali zgłoszeni przez związki zawodowe zrzeszone w Federacji ZZK.

IV.NAGRODA

  • Ø Nagrodę stanowi dyplom oraz nagroda pieniężna.
  • Ø Wysokość nagrody pieniężnej w danym roku kalendarzowym ustala Zarząd Główny Federacji ZZK.

V.WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Ø Warunkiem zgłoszenia kandydatów do nagrody jest ich aktywność oraz zaangażowanie w popularyzację wiedzy o ochronie pracy, udział w tworzeniu bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy.
  • Ø Przynależność kandydata do związku zawodowego zrzeszonego w Federacji ZZK.
  • Ø Przesłanie według wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 1 zgłoszenia uzasadniającego kandydaturę.
  • VI PRZEBIEG KONKURSU
  • Ø Komisja BHP działająca w Federacji ZZK wybiera spośród swoich  członków trzyosobową Kapitułę, która dokonuje weryfikacji i oceny nadesłanej przez związki zawodowe zrzeszone w Federacji ZZP  dokumentacji.
  • Ø Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem składa się do Kapituły poprzez Komisję BHP działającej w Federacji ZZK, w terminie do końca miesiąca sierpnia.
  • Ø Następnie kandydatury najlepszych Przewodniczący Kapituły  przedkłada wraz z rekomendacją Zarządowi  Głównemu  Federacji ZZK w celu przyznania nagród dla pracownika /działacza propagującego bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

VII.WRĘCZENIE NAGRODY

Wręczenie nagrody odbędzie się nie później niż do końca miesiąca listopada .

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 09 maj 2017 12:55

Zarząd Główny Federacji ZZK

W poniedziałek, 8 maja, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZK.  Obradom przewodniczył Stanisław Stolorz, przewodniczący FZZK.

W trakcie posiedzenia przyjęto realizację Uchwały Zarządu Głównego FZZK z 4 kwietnia br. Omówiono także sytuacę w spółkach kolejowych. 

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

z2 z3 z4 z5

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 25 kwiecień 2017 10:39

Rada Emerytów i Rencistów FZZK

25 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Emerytów i Rencistów Federacji ZZK. Zarząd Federacji reprezentował Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący FZZK. 

Licznie przybili zebrani, omawiali najważniejsze zagadnienia związane z fukcjonowaniem tej najdoroślejszej grupy pracowników. Jednym z najważniejszych wątków jest ten związany z przyszłością ulg przejazdowych.

Relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

 

04 25 em1 04 25 em2 04 25 em3

Dział: Rady Branżowe