|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
wtorek, 21 luty 2017 09:29

Rada Branżowa IC

21 lutego odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP Intercity. Obrady prowadziła przewodnicząca RB Małgorzata Oszywa.

Przedmiotem dyskusji były trwające robocze posiedzenia przygotowujące grunt pod negocjacje nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Obecnie obowiązująca jego wersja, podpisana zostła m.in. przez Federację ZZK przed pięciu laty, warto nadmienić, że negocjowany był przez kilka lat.

W aktualnych propozycjach, duże wątpliwości wzbudza sposób wartościowania pracowników. Federacja zrzesza wszystkie grupy zawodowe i nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której jedną miarą można mierzyć wszystkie stanowiska pracy na wszystkich szczeblach. Nie sposób stosować analogiczne kryteria wobec pracowników umysłowych i fizycznych oraz ważyć wagę pracę niezestawialnych stanowisk - np. menedżera produktu i manewrowego. Pracodawca zaproponował, by każda z organizacji związkowych przedstawiła po pięc kryteriów, podług których można oceniać pracowników. Jednak zdaniem Federacji ZZK przyjmowanie takiego systemu jest trudne do wdrożenia.

O przebiegu tych rozmów będziemy Was na bieżąco informować.

 02 21 IC3

Dział: Rady Branżowe
wtorek, 13 wrzesień 2016 08:33

Rada Branżowa IC

13 września odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Intercity. Prowadziła je Małgorzata OSZYWA, przewodnicząca RB. 

W spotkaniu brał udział prezes Jarosław ONISZCZUK z zarządu Intercity.

Przedmiotem posiedzenia były zmiany w regulaminach, które są obecnie procedowane w spółce. Prezes Oniszczuk przedstawił także wizję Zarządu na temat Spółki, jej wyglądu, struktury organizacyjnej, jak i polityki taborowej. 

Do najważniejszych punktów zaliczyć można:

• Zakładami mają rządzić Dyrektorzy, i w rozumieniu art.3 KP mają być pracodawcami;
• Modernizacja lokomotyw EP-07 do prędkości V-max 160 km/h;
• Zakup 10 lokomotyw wielosystemowych.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw". 

09 21 ic2 09 21 ic3

Dział: Rady Branżowe

Dzisiaj w Warszawie odbyła się Rada Branżowa Intercity Federacji ZZK. Zebrani spotkali się, aby wybrać władze Rady Branżowej na nową kadencję: 2016-2020. 

Przewodniczącą pozostała Małgorzata Oszywa, zaś wiceprzewodniczącym Tomasz Surówka. Członkowie RB udzielili kol. Oszywie i Surówce mandat zaufania do reprezentowania interesów pracowników na kolejną - trzecią już kadencję!

Owocnej pracy!

 

05 24 rb1 05 24 rb2

Dział: Rady Branżowe
wtorek, 10 maj 2016 11:59

Rada Branżowa Intercity

9 maja odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Intercity Federacji ZZK. którego gośćmi było dwóch przedstawicieli zarządu PKP Intercity SA: Jarosław Oniszczuk oraz Artur Resmer.

W trakcie spotkania omawiano najważniejsze wyzwania stojące przed Intercity, a także sytuację wokół WARSu.

Obszerniejsza realcja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

05 09 rbic1 05 09 rbic2 05 09 rbic3 05 09 rbic4

 05 09 rbic5

Dział: Rady Branżowe
środa, 02 marzec 2016 08:06

O sporze w Intercity na Radzie Branżowej

1 marca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Intercity, które prowadziła Małogrzata Oszywa, przewodnicząca Rady.

W czasie spotkania omówiono bieżącą sytuację w spółce, a przede wszystkim informację dotyczącą wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą.

Kością niezgody pozostają podwyżki. Już 22 grudnia 2014 roku zgodzono się na odłożenie tematu do lipca 2015 roku. W lipcu zaś uzgodniono jednorazową gratyfikację, natomiast rozmowy dotyczące stałych podwyżek przełożono do lutego.

Strona społeczna domaga się 200 złotych do uposażenia zasadniczego. Niestety spotkanie 29 lutego nie przyniosło rozstrzygnięcia. Zarząd okopał się na swojej pozycji, która znaczy ni więcej, ni mniej tyle, że podwyżek nie będzie. Liczymy jednak, że w toku prowadzonych rozmów zdanie zmieni.

O ustaleniach będziemy informowali na bieżąco. Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 03 01 IC2 03 01 IC3 03 01 IC4

 03 01 IC5

Dział: Rady Branżowe
piątek, 18 grudzień 2015 00:00

Rada Branżowa IC

16 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Branżowej Intercity, które prowadziła Małgorzata Oszywa, przewodnicząca Rady. 

W czasie posiedzenia podsumowano działalnośc Rady oraz sytuację w spółce Intercity. Głos zabrał także przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz

Gościem Rady była Ewa Boguszewska-Jaczewska, która obecna jest na wszystkich posiedzeniach Rady Branżowej. Nie pojawił się prezes Leonkiewicz, który był zapraszany na to spotkanie. Być może (o ironio) przestraszył się, że podzieli los poprzedniego prezesa - Marcina Celejewskiego, który odwiedził nas przed Świętami i była to jego ostatnia wizyta, bo zaraz został odwołany. Wiele osób ten fakt wspomina. 

Ale bez złośliwości, bo to czas przedświąteczny. Posiedzenie było owocne! A obszerna relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 

12 16 IC 12 16 IC2 12 16 IC4 12 16 IC4

Dział: Rady Branżowe
poniedziałek, 01 czerwiec 2015 00:00

Dwukrotnie o Intercity

W maju br. odbyły się dwa posiedzenia Rady Branżowej Intercity. Obydwa poprowadziła jej przewodnicząca Małgorzata Oszywa.

Po raz pierwszy RB zebrała się 19 maja. Wówczas to z naszymi związkowcami spotkała się dwójka dyrektorów wykonawczych PKP Intercity S.A.: ds. pracowniczych - Ewa Boguszewska-Jaczewska (obecna...od zawsze) i ds. handlowych – Paweł Jarecki. Dyskusja toczyła się wokół decyzji związanych z zatrudnieniem, zwłaszcza w pionie handlowym. Dyrektor Boguszewska zaskoczyła wszystkich stwierdzeniem, że nie jest wykluczone, iż w 2016 roku będziemy zwiększali swe zatrudnienie w określonych grupach zawodowych. Oznajmiła też, że w tym roku, z uwagi na trudna sytuację finansową spółki, pracownicy nie mają co liczyć na podwyżkę swych wynagrodzeń. 

Kolejne posiedzenie Rady Branżowej odbyło się w środę, 27 maja br. Tym razem z naszymi związkowcami spotkali się: dyrektor wykonawczy spółki PKP Intercity S.A. ds. technicznych Michał Guzek oraz dyrektor Biura Utrzymania Pociągów Radosław Przybyszewski. W tym posiedzeniu od początku uczestniczyli także przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz i wiceprzewodniczący Jan Przywoźny. Na tym posiedzeniu dyskusja toczyła się wokół spraw związanych z zapleczem technicznym i naprawami lokomotyw. Dyrektor Guzek przedstawił rolę, którą mają do wypełnienia podlegli mu dyrektorzy regionalni ds. technicznych. Nakreślił też kierunki działań, zmierzające do standaryzacji napraw lokomotyw i wagonów. Dyrektor Guzek okazał się kolejowym fachowcem. Z uwagą wysłuchiwał informacji przekazywanych przez naszych związkowców, tocząc zarazem z nimi merytoryczną dyskusję o możliwościach usprawnienia i przyspieszenia napraw lokomotyw.

Obszerna relacja jak zwykle w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

 

RB IC 01 RB IC 02 RB IC 03 RB IC 04 RB IC 05

 

Dział: Z ostatnich dni
środa, 04 marzec 2015 00:00

Rada Branżowa IC

03 03 IC 13 marca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Intercity. Obrady tradycyjnie prowadziła Małgorzata Oszywa, przewodnicząca Rady Branżowej. 

Na początku spotkania Członkowie RB uczcili minutą ciszy ofiary katastrofy pod Szczekocinami.

W spotkaniu tradycyjnie wzięła udział Dyrektor ds. pracowniczych - Ewa Boguszewska-Jaczewska oraz, po raz pierwszy - Marzena Oleksy z-ca dyrektora biura sprzedaży.

Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w spółce. Oczywiście ogromnym zainteresowaniem zebranych cieszył się temat obiecanych premii dla załóg EIC Premium. Intercity obiecało kandydatom, którzy przechodzili na EIC Premium, że nie dość, że nie stracą na przejściu to jeszcze będą mogli cieszyć się odpowiednimi dodatkami. Niestety pomimo wystartowania "Pendolino" w połowie grudnia, do dzisiaj sprawa ta nie została uregulowana. Spotkanie to nie przyniosło też jakichkolwiek rozwiązań, poza stwierdzeniem, że Zarząd spółki robi w tej sprawie co może.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 

03 03 IC 2

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 12 styczeń 2015 00:00

Spór zbiorowy w IC zakończony

PKPIClogo

22 grudnia związki zawodowe podpisały porozumienie kończące spór zbiorowy w PKP Intercity.

Patowa sytuacja w spółce trwała od rozpoczęcia dialogu społecznego pod koniec września 2014 roku. Najważniejszym sukcesem porozumienia jest uznanie przez Pracodawcę słuszności naszych postulatów -  W poszczególnych punktach zapisaliśmy " drogę " do rozwiązywania nieprawidłowości i problemów. Pytanie brzmi czy Pracodawca dotrzyma ustaleń Porozumienia podpisanego przez Dyrektor Wykonawczą Ewę Boguszewską-Jaczewską. W najbliższym czasie będziemy mieli się okazję przekonać.

Jednym z zapisów jest zapewnienie, że każdemu pracownikowi, który był zatrudniony w IC w dniu 1.01.2015 i przepracował w niej minimum sześć miesięcy, wypłacona zostanie kwota 240 złotych brutto.

W trakcie negocjacji i mediacji zwracaliśmy uwagę na brak rzetelnych konsultacji projektów mających wpływ na pracę w Spółce (w tym również zmian organizacyjnych które zwykle skutkują zmianami w zatrudnieniu w zakładach). Jest to specyfika PKP Intercity S.A. że praca zakładowych organizacji związkowych której naczelnym obowiązkiem i prawem jest zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w rozmowach z Dyrektorem Zakładu są zdominowane przez decyzje Centrali Spółki ( bez konstruktywnych konsultacji społecznych z ponadzakładowymi) i wszystko tkwi w "zaczarowanym kręgu ".

Jakie skutki przynosi taka polityka? Np. takie, że do 9 stycznia, przy miesięcznej przedsprzedaży biletów, kasjerzy pracują bez kalendarzy. Kolejny „sukces” centrali który nie przekłada się na komfort pracy pracowników front-line. zaopatrzenie które dotychczas kuleje w każdym segmencie ma być poprawione niezwłocznie - najpóźniej do połowy tego roku. W zakładach mają powstać wspólne komisje, mamy otrzymywać materiału w określonych terminach itp. Co będzie dalej? Zobaczymy..


materiały dostarczyła Małgorzata Oszywa

 

tekst porozumienia:

Porozumienie IC 001

Porozumienie IC 002

Porozumienie IC 003

Porozumienie IC 004

Dział: Z ostatnich dni

12 09 IC„Poczuj magię tych świąt” jak głosi popularny slogan reklamowy. Wydaje się, że ta idea fix dotarła także do siedziby PKP Intercity S.A., bo z radością, ale i sporym zaskoczeniem przyjęliśmy wizytę prezesa tej spółki Marcina Celejewskiego .
Zaskoczenie tym większe, że to gość wyczekany. Od wielu miesięcy starano się zaprosić prezesa. Jednak bezskutecznie. Aby jeszcze podgrzać atmosferę – na początku spotkania prezes zastrzegł, że ma dla Federacji ZZP PKP tylko 15 minut, w związku z tym prosi od razu o konkretne pytania. I żądanie prezesa od razu spełniono. Przede wszystkim padło pytanie o planowane szkolenia, żaląc się jednocześnie na ich niedostateczną liczbę. Przewodnicząca Rady Branżowej Małgorzata Oszywa poinformowała prezesa, że niedostatecznej liczbie szkoleń technicznych, pouczeń kasjerów, drużyn konduktorskich, które mogłyby odbywać się w ramach przeznaczonych już na te potrzeby godzin. Prezes Celejewski zapewnił, że „zasoby ludzkie to jeden z ważniejszych aktywówi i jest ostatnią osobą, która blokowałaby organizowanie szkoleń. Zwrócił jedynie uwagę na konieczność zgłaszania zapotrzebowania na konkretne, strukturalne szkolenia przełożonym.


Pendolino „zbawcą” ?


Nie mogło zabraknąć euforii o firmowym produkcie PKP oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, czyli supermedialnym pociągu „Pendolino” (który nota bene MIR uważa teraz za „normalny pociąg”). Prezes Marcin Celejewski podkreślił, że ten produkt to kluczowy element pozytywnych zmian. To krok do przywrócenia świetności kolei. Stwierdził, że nawet nieprzychylne media z uznaniem relacjonowały pokazowy przejazd z Warszawy do Gdańska. Szczególnie urzekające było stwierdzenie prezesa, że to spółka Intercity wreszcie połączyła Północ z Południem Polski. I zaznaczył, że jego spółka jest w stanie nawet siedem razy dziennie zapewnić połączenie między Gdańskiem a Krakowem. Nadmienił, że na tej trasie lata jeden samolot (sprawdziliśmy, jest osiem połączeń obsługiwanych przez LOT i EUROLOT). Zaznaczył, że w przyszłym roku polska kolej zmieni oblicze transportu. Rozpocznie się powrót pasażerów na polską kolej.


Prezes poinformował też zebranych, że PKP Intercity ostatnie dwa lata poświęciło nie na „pudrowanie” rzeczywistości a ciężką pracę. Udało się zrestrukturyzować „bardzo wiele obszarów”, zainwestowano w szkolenia, wreszcie wynegocjowano odpowiedni rozkład jazdy, który umożliwił priorytetowe potraktowanie połączeń międzymiastowych. Prezes wyraził też nadzieję, że kiedyś powstanie jedna wspólna oferta i wspólny bilet. Przyszły rok ma przynieść także kontynuację wymiany taboru. Z obecnego pozostanie jedynie 1/3 wagonów o najlepszym standardzie. Uzupełni się je nowymi zakupami. Sukcesywnie montowany jest także dostęp do sieci bezprzewodowej w wagonach IC. Czteroletni kontrakt, w ramach barteru, wart jest 136 mln złotych. Oznacza to, że obsługa sieci nie kosztuje IC ani złotówki. Wi-Fi zamontowane jest już w 280 wagonach. Jednak w firmowych pociągach IC, czyli w „Pendolino”, jego montowanie zakończy się w czerwcu 2015 roku. Prezes podkreślił, że jest to jedyny taki projekt w Europie.


Prezes Celejewski odniósł się także do słynnej opłaty dodatkowej w wysokości 650 złotych za jazdę w „Pendolino” bez ważnego biletu. Zaznaczył, że jest to stawka ustawowa. Oznajmił, że zakaz podróżowania „Pendolino” na stojąco został wydany przez Urząd Transportu Kolejowego. Prezes zapewnił także, że na każdej stacji, na której zatrzyma się skład „Pendolino”, będzie dedykowane okienko, w którym pasażer zawsze zdoła zakupić bilet albo od pracowników IC czekających na peronie i wyposażonych w mobilne kasy. Dodał, że dostępna jest już aplikacja na telefony, poprzez którą podróżny może nabyć bilet. Prezes podkreślił, że jest ustalany dodatek dla pracowników drużyn konduktorskich za obsługę pociągów „Pendolino”.
Uczestniczący w posiedzeniu przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz zaznaczył, że obydwu stronom, Zarządowi spółki i kolejarzom winno zależeć na pomyślnym wystartowaniu Pendolino, bowiem wszyscy odpowiadamy przed pasażerem za ewentualne niepowodzenia. Zwrócił jednak uwagę, że na spokojne przygotowanie się do wdrożenia do jazdy pociągów „Pendolino” było sporo czasu, który jednak nie został efektywnie wykorzystany. Natomiast poświęcanie tak ogromnej uwagi tematowi „Pendolino” to skutek traktowania tej kwestii jako „sprawy politycznej”. Na zakończenie posiedzenia, przewodniczący Stanisław Stolorz przekazał zebranym najlepsze świąteczne życzenia. I tak piętnaście minut zapowiadane prezesa Marcina Celejewskiego przerodziło się w całą godzinę.

12 09 IC 2

 

Dział: Z ostatnich dni