|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
czwartek, 07 sierpień 2014 00:00

Posiedzenie Rady Branżowej IC

08 08 RB IC-01Pomimo wakacyjnego czasu, w środę 6 sierpnia spotkali się przedstawiciele Rady Branżowej Intercity. Obrady tradycyjnie poprowadziła Małgorzata Oszywa, przewodnicząca Rady.

Stałym gościem rady jest pani Ewa Boguszewska-Jaczewska, dyrektor wykonawczy ds. pracowniczych PKP Intercity S.A. Przyznać w tym miejscu należy, że bez względu na stopień trudności tematów poruszanych w czasie posiedzeń RB, dyrektor nie wymiguje się od prowadzenia dialogu ze stroną społeczną, czego absolutnie nie można powiedzieć o prezesie Marcinie Celejewskim, który po raz kolejny nie odpowiedział na zaproszenie.

Głównym tematem poruszanym w czasie spotkania był oczywiście nowy regulamin organizacyjny, który wprowadzony został z dniem 1 lipca br. Dyrektor zwróciła uwagę, że głównym jego celem było sprawienie, aby "zarząd mógł zająć się rządzeniem i przygotowywaniem strategii", stąd powołanie dyrektorów wykonawczych, których zadaniem jest odciążenie rzeczonego zarządu.  Dyrektorzy wykonawczy pojawili się we wszystkich pionach, tj. ds. analiz i produktu, ds. sprzedaży i marketingu, ds. jakości i obsługi posprzedażowej. ds. finansowych i wsparcia oraz ds. operacyjnych i pracowniczych. Dyrektor dodała, że od 1 sierpnia pracuje także nowey członek IC ds. operacyjnych, Piotr Rybotycki, który dotychczas pracował w DB Schenker Rail Polska.

Dlaczego wprowadzono nowy regulamin? Ostatnimi czasy w wielu spółkach prowadzona jest pionizacja, argumentacja jest niezwykle podobna. Usprawnienie komunikacji, wykluczenie rozmywania odpowiedzialności za powierdzone zadania, itp, itd... Chciano także ustandaryzować procesy, dotychczas niejako każda sekcja funkcjonowała osobna firma. Ewa Boguszewska-Jaczewska odniosła się także do pogłosek dotyczących sprawienia, aby to nie Zadkłady były pracodawcami a Centrala. Powiedziała, że oficjalnie nie ma takich rozmów, jednak, jak dodała, ma to o tyle sens, że Zakłady nie są samodzielnymi jednostkami z własnymi budżetami i zapleczem, a zatem znów, usprawniłoby to zarządzanie. Przekazała, że jeżeli takie rozmowy zostaną podjęte, to z pewnością strona społeczna zostanie o tym fakcie poinformowana.

Stałym pytaniem, jakie pojawia się w czasie spotkań jest zapytanie o wzrost zatrudnienia w Centrali. Dyrektor wskazała, że rotacja pracowników jest tam ogromna, a wzrost zatrudnienia "żelaznym budynku" jest o tyle naturalny, że jest on następstwem przejmowania poszczególnych kompetencji, związanych z nowym regulaminem organizacyjnym.

Ewa Boguszewska-Jaczewska ustosunkowała się także do ewentualnych planów redukcji zatrudnienia, po raz kolejny powtórzyła, że plan ten nie został zaktualizowany i podana wcześniej liczba trzystu osób jest obowiązująca, jednak, jak zaznaczyła, na razie zwolnienia nie są planowane.

Jeżeli chodzi o rekrutację zewnętrzną do EIC Premium to plan przewidywał zatrudnienie 80. osób z zewnątrz, jak to na poprzednim posiedzeniu powiedziała Dyrektor -  świeżej krwi". Obecnie 38 osób przeszło już badania, kolejne 20 je przechodzi. Planu 80 osób zatem nie udało się zrealizować.

Dwa miesiące temu Dyrektor informowała także o planowanej diagnozie pracowników wysokiego szczebla - wszystkich dyrektorów, włączając w to pracowników Centrali. Zaznaczyła, że diagnoza taka planowana jest na jesień tego roku. Jeżeli zaś chodzi o ewidencjonowanie czasu pracy i wynikające z niego nieprawidłowości to w porzednim numerze "Naszych Spraw" pisaliśmy, że harmonogramy uzupełnia się niejednokrotnie pod koniec miesiąca. Dyrektor Boguszewska-Jaczewska będzie próbowała przekonać Zarząd PKP IC do wyrażenia zgody na przeprowadzenie audytów w zakładach z ewidencjonowania czasu pracy. Jednym z pomysłów jest sprawienie, aby w sytuacji, w której pracownik otrzymuje harmonogram pracy, nie można było go zmienić. Jest to o tyle skomplikowane, że nie ma jednego, globalnego systemu informatycznego. Po zablokowaniu możliwości edycji harmonogramu, dopuszcza się oczywiście możliwość zmiany jego wykonania, ale musi ona zostać odpowiednio odnotowana. Zapytałem o to czy udało się coś w tej meterii zrobić - Dyrektor przekazała, że negocjuje obecnie warunki przeprowadzenia audytu z zewnętrzną firmą, kiedy uda się osiągnąć porozumienie to wystąpi do Zarządu o zgodę na jego przeprowadzenie. Wskazała jednak, że i tutaj, tworzenie harmonogramu winno być zcentralizowane.

Więcej w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

Dział: Z ostatnich dni

PKPIClogoNapięta sytuacja wokół Spółki PKP Intercity wciąż trwa. Nie tylko z powodu problemów z Pendolino, ale także słynnych już „szkoleń” zakończonych wręczaniem umów zmieniających warunki zatrudnienia. Nic więc dziwnego, że czerwcowe posiedzenie Rady Branżowej Intercity cieszyło się sporym zainteresowaniem. Odbyło się ono 9 czerwca, a prowadziła je Małgorzata Oszywa, przewodnicząca RB oraz Tomasz Surówka, wiceprzewodniczący. Na spotkaniu pojawił się niejako stały skład przedstawicieli pracodawcy − Ewa Boguszewska-Jaczewska, dyrektor wykonawczy ds. pracowniczych PKP Intercity S.A. oraz Piotr Szajczyk, dyrektor ds. sprzedaży. Niestety pomimo wstępnej deklaracji w spotkaniu nie wziął udziału prezes PKP IC, Marcin Celejewski, który o nieobecności poinformował trzy dni wcześniej.

Pomyłka, nieporozumienie

Sprawą pierwszoplanową stała się sprawa „szkoleń” oraz regulaminu organizacyjnego. Już na wstępie dyrektor Boguszewska-Jaczewska przekazała, że informacje dotyczące szkoleń, jakie pojawiły się w prasie „zupełnie mijają się z prawdą” ponieważ żaden z pracowników nie otrzymał zaproszenia na szkolenie. Zaproszenia wychodziły bezpośrednio od dyrektora Piotra Szajczyka. Dyrektor powiedziała także, że „ruchy” wobec dwudziestu osób w skali całej Spółki, spowodowane są zmianami i oczekiwaniami związanymi z jakością zarządzania. Dodała także, że są to również oczekiwania pracowników. Chodziło bowiem o to, aby osoby, które kierują sekcjami, czy zespołami pracowniczymi wykazywały się odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. Każdy z nich winien być managerem, bowiem sekcje są, jak małe przedsiębiorstwa, w których jednej osobie podlega 200-300 osób. Konduktorzy, kasjerzy, mają prawo oczekiwać, że są zarządzane przez odpowiednio przygotowanych do tego pracowników. Grupie ok. 20 osób przedstawiono propozycję zmiany warunków pracy z przeniesieniem na inne stanowiska bądź też  „korzystne warunki rozwiązania o pracę”. 

Zmiany w opisach funkcyjnych, nie ZUZP

Odniesiono się także do proponowanych zmian restrukturyzacyjnych i „nowych stanowisk pracy”. Ewa Boguszewska-Jaczewska powiedziała, że Intercity nie zamierza wprowadzać nowych stanowisk pracy, gdyż wymagałoby to zmiany poprzez podpisanie protokołu dodatkowego, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, którego spółka nie chce zmienić. Zmiany dotyczą jedynie opisów funkcyjnych. W umowach o pracę nie będzie wpisywanych nowych nazw stanowisk pracy. Zaznaczono także, że Spółka jest otwarta na sugestie w tej materii ze strony strony społecznej. Pani Dyrektor powiedziała także, że pomimo faktu ogłaszania przez nią na posiedzeniu Rady Branżowej IC w lutym możliwych zwolnień, na razie takowych nie ma, a spółka zwiększa nawet zatrudnienie poprzez zatrudnienie kandydatów na maszynistów. Wskaźnik administracji rekomendowany dla zakładów wynosi 5,5% i jest wskaźnikiem docelowym. W centrali spółki liczba zatrudnienia jest stała lub delikatnie wzrasta, towarzyszy jej jednak duża rotacja. 

Zmiana jakościowa przyczyni się do odzyskania zaufania klientów

Dyrektor Piotr Szajczyk przekazał, że obecnie w IC trwa ogromna zmiana jakościowa, która jest odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania w pionie handlowym i niepodejmowanie odpowiednich działań. Głównym celem jest podnoszenie standardów obsługi pasażera. Podziękował za wspólne zaangażowanie w realizacji tego celu. Jego podnoszeniu służyć mają także badania dotyczące standardów obsługi kas, wykonywane przez tajemniczego klienta. Sprawdzano w nich w jaki sposób pracownicy realizują opisy zawarte w „Złotej Karcie”. Dyrektor podkreślił, że po raz pierwszy w sposób kompleksowy udaje się przyjrzeć, jak obsługuje się klienta. Dotychczas nie było możliwości skontrolowania 200 okienek.

Szkolenia do EIC Premium

W czasie spotkania nie mogło oczywiście braknąć pytań o Pendolino, a w zasadzie nie o same składy, a nabory do Drużyn Konduktorskich. Dyrektor Boguszewska-Jaczewska przekazała, że przede wszystkim IC bardzo liczy na ten nowy produkt i pokłada w nim wielkie nadzieje. W rekrutacji wewnętrznej wpłynęło ponad 400 zgłoszeń, z których do dalszych etapów zakwalifikowało się ok. 260 osób, które będą szkolone. Do drużyn Spółka potrzebuje 306 pracowników. Z zewnątrz dotarło około 1000 zgłoszeń, a kandydaci niebawem zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja zewnętrzna służy zorientowaniu się w sytuacji rynkowej, a także zatrudnianiu młodych osób, aby w miarę odejść na emeryturę, do Spółki mogła przyjść „świeża krew”.


Na szczególne podkreślenie i uwagę zasługuje fakt, że pracownicy, którzy reprezentują znakomity poziom kompetencji, jednak nie władają językiem obcym (warunek konieczny w pracy w EIC Premium), a zadeklarowali chęć doszkolenia, zostaną przez Spółkę wysłani na intensywne kursy językowe, które umożliwią im komunikację w stopniu niezbędnym do pracy.

Upragniona odpowiedź

Po prawie trzech tygodniach udało się także uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące wypowiedzi wiceprezesa PKP Intercity, Pawła Hordyńskiego dla portalu "Rynek Kolejowy". W wywiadzie, prezes wymieniając elementy, na  których IC zaoszczędziło, wskazał także "22 mln zł na kosztach ubezpieczeń społecznych". Odpowiedź Rzecznik Zuzanny Szopowskiej: Różnica w pozycji dotyczących ubezpieczeń społecznych wynika z tego, że w 2012 r. aktuariusz, czyli osoba odpowiedzialna za wycenę rezerw na świadczenia pracownicze, utworzył nadmierne rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odpisy na ZFSS. Stawki te musiały zostać zaktualizowane. Działanie nie wiąże się z oszczędnościami na ubezpieczeniach społecznych.

 

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

 06 09 RB IC 04  06 09 RB IC 03  06 09 RB IC 01 06 09 RB IC 02 

Dział: Z ostatnich dni
środa, 04 czerwiec 2014 00:00

Odpowiedź rzecznik PKP IC na nasz tekst

PKPIClogoPortale: rynekkolejowy.eu oraz nakolei.pl opublikowały odpowiedź rzecznik PKP IC, Zuzanny Szopowskiej na nasz artykuł:

„Jednym z celów PKP Intercity w obszarze kadrowym jest rozwój i doskonalenie umiejętności managerskich pracowników. Aby organizacja działała efektywnie potrzebuje profesjonalnych, zaangażowanych liderów na każdym szczeblu zarządzania.

Ocena kadry kierowniczej w pionie handlowym, dokonana przez przełożonych, pokazała,że w grupie tej potrzebne są zmiany. Była również odpowiedzią na sygnały przekazywane przez pracowników drużyn konduktorskich i kas. W efekcie 25 osób otrzymało propozycję zmiany stanowiska pracy, bądź rozwiązania umowy.

Decyzja nie była uzgadniana ze związkami zawodowymi, ponieważ nie stosowaliśmy rozwiązań wymagających konsultacji społecznych. Zmiany nie wynikały z konieczności redukcji zatrudnienia, ale z potrzeby podniesienia jakości zarządzania – z korzyścią dla organizacji oraz naszych klientów. Warto również dodać, że w ubiegłym tygodniu w PKP Intercity ruszył program rozwoju umiejętności managerskich.”

Na uwagę zasługują tytaj co najmniej dwie sprawy.

1. Fakt udzielenia odpowiedzi przez Rzecznik, która nasze pytanie dotyczące zaoszczędzienia przez IC 22 mln złotych na kosztach społecznych, całkowicie zlekceważyła;

2. Wśród pracowników przeprowadzano ankiety, których celem było zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych, a ich docelowe zadanie możemy właśnie obserwować w IC.

Składanie "propozycji nie do odrzucenia" jest przecież przejawem najwyższej troski o bezpieczeństwo pracowników i spokój społeczny. Zapraszanie na szkolenie dotyczące - jak pisze rzecznik - doskonalenia umiejętności managerskich, a następnie ich odwoływanie dla pewnej grupy osób i zamiast szkoleń, wręczanie wypowiedzeń jest przejawem wyjątkowej perfidii.

Na takie zachowanie Federacja ZZP PKP na pewno nie przystanie.

Dział: Z ostatnich dni

PKPIClogo Ostatnio o spółce PKP Intercity mówi się głównie w kontekście, przybierającego coraz bardziej absurdalny kształt, sporu z firmą Alstom o pociągi Pendolino. Wydaje się, że taka sytuacja jest nawet na rękę Spółce, która prowadzi obecnie szeroko zakrojoną restrukturyzację pionu handlowego we wszystkich jednostkach organizacyjnych w PKP Intercity.

    Na 27 maja (wtorek) zaplanowano w Warszawie szkolenie pt. „pociąg menagera”, na które w pierwszej wersji zaproszono wszystkich pracowników średniego szczebla zarządzania w pionie handlowym tj. naczelników, zastępców naczelników, kierowników drużyn, kierowników kas oraz kasjerów liniowych. Dzień przed szkoleniem grupa około 20 osób, zaproszonych do Warszawy, otrzymała  e-maile z informacją, że ich szkolenie odbędzie się w siedzibach Zakładów.
Na szkoleniu w Warszawie zebranym przekazano, że są oni elitą i mają szczęście, że właśnie są tutaj, a nie w siedzibach Zakładów. Nie wyjaśniono jednak dlaczego... Około godziny 13 zorganizowano przerwę, podczas której niektóre z osób otrzymały nominacje na wyższe stanowiska. Osoby te zupełnie nie spodziewały się tego typu akcji awansowej.

W tym samym czasie w Zakładach,  zamiast planowanego szkolenia, które się nie odbyło, pracownicy otrzymywali porozumienia zmieniające oraz porozumienia z konsekwencją rozwiązania umowy o pracę z nieświadczeniem pracy.

W dniu 28 maja (środa) Zarząd PKP IC zorganizował spotkanie ze Związkami, na którym przedstawił plan restrukturyzacji, który zdaniem obecnych na spotkaniu przedstawicieli strony społecznej oderwany jest od rzeczywistości i w takiej formie nie jest możliwy do zrealizowania.

Plan przewiduje m.in.:

-ograniczenie liczby Drużyn Konduktorski,ch do 150 osób i zredukowanie liczby sekcji z 14 do 10, co skutkować będzie łączeniem gniazd konduktorskich (np. Kraków-Rzeszów), w których pracować będzie przeszło 300 osób - jest to oczywisty brak spójności w prezentowanych założeniach;

- wprowadzenie nowych stanowisk, których nie ma w zakładowym układzie zbiorowym pracy tj. zamiast naczelnika - szef obszaru, a kierownika zespołu - planista. W przypadku planistów może oznaczać to konieczność układania przez jedną osobę planu dla 500 pracowników.

Obecna sytuacja prowadzi do kompletnej i nieuzasadnionej wymiany załogi bez właściwego planu na przyszłość.

Pracownicy są zastraszani i załamani. 

W związku z tym w Federacji ZZP PKP zaplanowano posiedzenie zespołu roboczego, którego celem będzie opracowanie planu działania wobec decyzji Zarządu PKP IC. O rozwoju sytuacji i kolejnych ustaleniach będziemy informowali na bieżąco.

Dość powiedzieć, że w udzielonym przez prezesa Hordyńskiego dla portalu "Rynek Kolejowy" wywiadzie, prezes wymieniając elementy, na  których IC zaoszczędziło, wskazał także "22 mln zł na kosztach ubezpieczeń społecznych". Natychmiast wystosowałem zapytanie do Rzecznik IC p. Zuzanny Szopowskiej, jednak pomimo kilku prób do dzisiaj (przez 11 dni), nie otrzymałem żadnego komentarza na temat tego, co prezes Hordyński miał na myśli. Wątpimy przecież, aby IC przestało płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Chociaż odpowiedź ciśnie się sama - tyle zaoszczędzono na pracownikach, których zwolniono z pracy.

 

Edit: właśnie dotarła odpowiedź od Rzecznik IC p. Zuzanny Szopowskiej na moje pytanie:

Różnica w pozycji dot. ubezpieczeń społecznych wynika z tego, że w 2012 r. aktuariusz, czyli osoba odpowiedzialna za wycenę rezerw na świadczenia pracownicze, utworzył nadmierne rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odpisy na ZFSS. Stawki te musiały zostać zaktualizowane. Działanie nie wiąże się z oszczędnościami na ubezpieczeniach społecznych.

 

 

 

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 04 kwiecień 2014 00:00

Rada Branżowa Intercity

04 03 RB IC 43 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Intercity, które prowadziła przewodnicząca RB IC Małgorzata Oszywa.

Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w Spółce. Goścmi spotkania byli: Ewa Boguszewska, dyrektor wykowaczy ds. pracowniczych PKP Intercity SA oraz Paweł Hordyński, członek Zarządu ds. Finansowych PKP Intercity SA.

Paweł Hordyński przekazał zainteresowanym informację o tym, że PKP IC nadal jest bardzo zainteresowane przejćiem zakładu Taboru Szynowego SA w Opolu. Podtrzymał stanowisko, że decyzja o ewentualnym przejęciu zakładu leży w interesie PKP IC. Zakład świadczy bardzo wysoki poziom usług i daje perspektywy na rozwój i wyjście z trudnej sytuacji. PKP IC chce w Opolu zbudować zaplecze techniczne do remontowania wagonów. Wyraził przy tym radość i wdzięczność dla Stanisława Stolorza, przewodniczącego Federacji ZZP PKP za inicjatywę oraz pomoc w organizacji rozmów strony PKP IC ze związkowcami.

O szczegółach spotkania pisaliśmy tutaj (kliknij w link).

 

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych spraw".

 

04 03 RB IC 1 04 03 RB IC 2 04 03 RB IC 3 04 03 RB IC 5 04 03 RB IC 6

Dział: Z ostatnich dni

Odbyły się pierwsze rozmowy dotyczące ewentualnego przejęcia przez PKP IC Taboru Szynowego SA w Opolu

W spotkaniu, które odbyło się 20 marca 2014 roku w siedzibie Federacji Związku Zawodowego Pracowników PKP w Warszawie uczestniczyli związkowcy z Federacji ZZP PKP i NSZZ „Solidarność” z Opola oraz Paweł Hordyński, członek Zarządu ds. Finansowych PKP Intercity.To właśnie związki zawodowe zainicjowały rozmowy.

Po spotkaniu Paweł Hordyński, członek Zarządu ds. Finansowych PKP Intercity SA powiedział, że PKP IC jest zainteresowane przejęciem w całości znajdującego się w stanie upadłości likwidacyjnej zakładu. Dodał, że decyzja leży w interesie PKP IC. Zakład świadczy bardzo wysoki poziom usług i daje perspektywy na rozwój i wyjście z trudnej sytuacji. PKP IC chce w Opolu zbudować zaplecze techniczne do remontowania wagonów.

Andrzej Dec, przedstawiciel Federacji ZZP PKP pozytywnie ocenił spotkanie: „To dopiero początek, ale najważniejszym jest, że widać chęć prowadzenia rozmów i wypracowania wspólnego, najlepszego dla obu stron stanowiska.”

Zatrudniający ok. 350 osób Tabor Szynowy Opole SA działa w branży kolejowej od ponad stu lat. Od dłuższego czasu był w fatalnej sytuacji finansowej. W związku z niewywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych, urząd skarbowy w grudniu 2013 roku złożył wniosek o upadłość likwidacyjną. 27 lutego w stan upadłości likwidacyjnej postawił Spółkę Sąd Okręgowy w Opolu. Do Taboru Szynowego od razu wszedł syndyk. Ewentualne przejęcie może odbyć się jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.

 

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 14 luty 2014 00:00

Rada Branżowa Intercity

01 11 RB IC 01We wtorek 11 lutego odbyła się Rada Branżowa Intercity. Obrady prowadziła Małgorzata Oszywa, przewodnicząca Rady.

Gośćmi Rady byli: Ewa Boguszewska, dyrektor wykonawczy ds. pracowniczych PKP Intercity S.A. oraz Piotr Szajczyk, dyrektor ds. sprzedaży w PKP IC.

 

Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w PKP Intercity S.A.

 

Dyrektor Piotr Szajczyk powiedział, że rok 2014 jest najtrudniejszym rokiem dla kolei, ale nie można przeczekać go z założonymi rękoma, a należy rozwijać struktury sprzedażowe tak, aby w roku 2015 mieć gotową bazę korporacyjną, dzięki której uda się m.in. pozyskać nowych klientów, którzy - jak zapewnił Dyrektor, są dla Spółki najważniejsi.

 

Przekazano także informację, że jest jeszcze za wcześnie, aby podać konrektne informacje dotyczące planowanych zwolnień, na razie trwa optmalizacja zatrudnienia, która nie jest równoznaczna z jego redukcją - zaznaczyła Dyrektor Ewa Boguszewska.

 

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 

 01 11 RB IC 02 01 11 RB IC 03  01 11 RB IC 05 01 11 RB IC 04

Dział: Z ostatnich dni

Marcin Celejewski zastąpił Janusza Malinowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki PKP Intercity

W dniu 22 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Janusza Malinowskiego  z funkcji Prezesa  Zarządu Spółki PKP Intercity, powołując na to stanowisko Marcina Celejewskiego, dotychczasowego Członka Zarządu ds. Handlowych. Członkiem Zarządu ds. Finansowych pozostaje Paweł Hordyński.

Marcin Celejewski ukończył zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był min. dyrektorem w  PLL LOT w Warszawie, gdzie tworzył strategię ofertową. Odpowiadał również za zarządzanie i wyniki finansowe PLL LOT w Portugalii i Hiszpanii. Jako menadżer marketingu i sprzedaży w Qatar Executive (Qatar Airways) opracował i wdrażał strategię handlową nowego podmiotu na rynku. Budował i zarządzał międzynarodowymi strukturami sprzedaży firmy. Był również dyrektorem marketingu i sprzedaży w spółce FIEGE Polska.

Janusz Malinowski stanowisko Prezesa Zarządu w PKP Intercity objął w marcu 2011 r.

(informacja prasowa PKP InterCity)

 

Dział: Z ostatnich dni

Prezes Celejewski i dyrektor Boguszewska byli goścmi Rady Branżowej 12 grudnia 2013 r.Z udziałem prezesa Marcina Celejewskiego, członka zarządu ds. handlowych oraz Ewy Boguszewskiej, dyrektor wykonawczej do spraw pracowniczych w PKP Intercity odbyło się w czwartek w Warszawie posiedzenie Rady Branżowej Intercity.

Obrady otworzyła i poprowadziła przewodnicząca Rady Małgorzata Oszywa. W początkowej części obrad Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP przekazał zebranym informacje dotyczące najistotniejszych spraw bieżących, w tym formalności związanych z przejazdami ulgowymi. Poinformował także o piśmie wystosowanym przez Federacji oraz dwa inne reprezentatywne związki kolejowego w sprawie nierespektowania praw do ulg przejazdowych przez spółkę Arriva.

W dalszej części obrad członkowie Rady rozmawiali o przyszłości spółki z wiceprezesem Celejewskim i dyrektor Boguszewską. Poruszono m.in. kwestie organizacji wewnętrznej spółki, zasad pracy kas biletowych, szkoleń pracowników (drużyn konduktorskich i kasjerów), a także wprowadzenia nowego systemu sprzedaży biletów za pośrednictwem internetu. Dyrektor Boguszewska uprzedziła, że w związku ze zmniejszeniem pracy przewozowej spółka planuje zmniejszenie zatrudnienia średniorocznego w 2014 r. do około 7 tys. osób. (z obecnych 7305) Zastrzegła, że nie podjęto w tej sprawie ostatecznych decyzji, a jedyne, co jest pewne to centralizowanie obsługi finansowo-kadrowej i wynikająca z tego redukcja etatów administracyjnych.

Rada Branżowa Intercity

Rada Branżowa Intercity

Dział: Z ostatnich dni

Rada Branżowa Intercity 10 X 2013 r.W czwartek, 10 października w Warszawie zebrała się Rada Branżowa Intercity. Spotkanie rozpoczęła i prowadziła przewodnicząca Rady Małgorzata Oszywa, obecny był także Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący zarządu Federacji ZZP PKP.

Na wstępie spotkania przeprowadzono dyskusję na temat zmian organizacyjnych w strukturze spółki, w tym redukcji zatrudnienia bez konsultacji ze związkami zawodowymi.

W dalszej części spotkania przedstawiciel producenta oprogramowania współpracujący z sekcją informatyczną w PKP Intercity zaprezentował możliwości, jakie mają tablety przeznaczone dla pracowników obsługi pociągów. Takich urządzeń ma być zakupionych ok. 2 tys sztuk, a zainstalowane na nich oprogramowania pozwoli na wypełnianie części dokumentacji w formie elektronicznej. Dokładna data wprowadzenia tego rozwiązania nie została jednak ustalona. Poproszeni o opinie członkowie Rady wskazali, że obecne przepisy nie pozwalają na rezygnację z papierowej dokumentacji obsługi składów. Zanim nie dojdzie do zmian w prawie, posługiwanie się tabletem oznaczać będzie konieczność podwójnego wypełniania dokumentów – raz w wersji papierowej i drugi raz elektronicznej, dostępnej później w internecie.

W trzeciej części gośćmi specjalnymi były Ewa Boguszewska, dyrektor wykonawczy do spraw pracowniczych w PKP Intercity oraz kierownik działu handlowego Katarzyna Woźniak.

Starały się one odpowiadać na pytania członków Rady, ale szczególnie pani Katarzyna Woźniak na większość nie znała odpowiedzi, tłumacząc to krótkim czasem pracy w Intercity. Ujawniła jedynie, ze do końca listopada przedstawiona zostanie nowa strategia sprzedaży biletów, podjęta na podstawie dotychczasowej oceny wyników uzyskiwanych w kasach i automatach biletowych.

Dyrektor Boguszewska w swoich wypowiedziach starała się rozwiać wątpliwości jakie u przedstawicieli załóg wzbudził pomysł scentralizowana obsługi kadrowej w centrali Intercity a co za tym idzie, przeniesienia akt osobowych pracowników do Warszawy. Stwierdziła, że wobec faktu zgłaszania przez kolejną grupę tak wielu wątpliwości, decyzja o lokalizacji akt zostanie podjęta po 14 X , dopiero zasięgnięciu opinii wszystkich związków zawodowych.


Galeria:

Prezentacja tabletu dla drużyn konduktorskich Intercity

Prezentacja tabletu dla drużyn konduktorskich Intercity

Tablet przewidywany dla konduktorów Intercity

Dział: Z ostatnich dni