|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: plk

środa, 05 maj 2021 06:08

Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej PKP PLK

Podziękowania dla osób, które zaangażowały się w zbieranie podpisów dla kol. Joanny Klekot, która została wybrana do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.

Dział: Z ostatnich dni
środa, 31 marzec 2021 09:49

Kandydat do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.

Przedstawiamy kandydaturę kol. Joanny Klekot do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.

Lista poparcia - do pobrania

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 26 marzec 2021 12:04

Kandydat do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.

W dniu 24.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych Federacji ZZK. Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia był wybór kandydata na kandydata - przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP PLK S.A.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji oraz głosowaniu zdecydowano, że kandydatem z ramienia Rady Branżowej PLK będzie Kol. Joanna Klekot - przewodnicząca Rady Branżowej PLK. Listy poparcia dla kandydata prześlemy natychmiast po ich otrzymaniu łącznie z informacjami o osobie kandydata.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 28 sierpień 2020 10:24

Wybory do Rady Branżowej PKP PLK

W czwartek 27 sierpnia br. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie o godzinie 11.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK. Na wstępie została podsumowana kadencja Rady Branżowej w latach 2016 - 2020. Następnie w obecności Wiceprzwodniczącego Federacji ZZK Radosława Strakulskiego zostały przeprowadzone wybory przewodniczacego i wiceprzewodniczących Rady.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącą Rady Branżowej została wybrana Joanna Klekot, Wiceprzewodniczącym ds. organizacyjnych Franciszek Stawiński, Wiceprzwodniczącym ds. infrastruktury kolejowej Jan Ślusarczyk, Wiceprzewodniczącą ds. eksploatacji Romualda Chara, Wiceprzewodniczącym ds. SOK Michał Herman, Wiceprzewodniczącym ds. ZNI Józef Czaja.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 17 lipiec 2020 07:32

Spotkanie sygnatariuszy ZUZP w PKP PLK S.A.

W dniu 15 lipca 2020r. odbyło się spotkanie sygnatariuszy ZUZP z Prezesem spółki PKP PLK S.A. Ireneuszem Merchel i Panią Dyrektor Grażyną Blicharz, na którym obecni byli Kol. Joanna Klekot oraz Kol. Franciszek Stawiński z Rady Branżowej PKP PLK S.A. 

Ponadto Kol. Jan Piechel - członek Rady Nadzorczej spółki PKP PLK S.A. uzyskał informacje od Prezesa Ireneusza Merchel, że w związku z wprowadzeniem zapisów Tarczy Antykryzysowej 4.0, że nie są przewidziane zmniejszenia wielkości wypłat pracownikom odchodzącym na emeryturę tzw. "odprawy emerytalnej", która pozostanie wypłacana na dotychczasowych, obowiązujących w ZUZP zasadach.

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 02 lipiec 2020 10:08

Sukces Rady Branżowej PKP PLK S.A.

W dniu 22 czerwca 2020r. Przewodnicząca Rady Branżowa PKP PLK S.A. Kol. Joanna Klekot wystąpiła z pismem do Prezesa Ireneusza Merchel o przywrócenie zawieszonej premii uznaniowej dla pracowników spółki PKP PLK S.A.

W odpowiedzi Pan Prezes spółki PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel podziękował Kol. Joannie Klekot za interwencje i jednocześnie poinformował, że od 01 czerwca 2020r. zostanie przywrócona  premia uznaniowa. Ponadto Wiceprzewodniczący FEDERACJI ZZK Jan Piechel w dniu 30.06.2020 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. na zadane pytanie dotyczące zapisów ustawy Tarcza 4.0, która daje pracodawcy mozliwość zawieszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszenia odprawy emerytalnej do kwoty w wysokości 26 tys. złotych, dostał odpowiedź że spółka PKP PLK S.A. nie przewiduje ograniczenia zatrudnienia ani obniżenia wynagrodzeń pracownikom i stwierdził również, że pracownicy odchodzący na emeryturę będą mieli wypłacaną odprawę emerytalno-rentową zgodnie z ZUZP .

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 11 lipiec 2019 13:38

Rada Branżowa PKP PLK

W czwartek, 11 lipca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PLP PLK. Obrady prowadziła Joanna Klekot, przewodnicząca Rady.

W spotkaniu tym udział brali przedstawiciele Pracodawcy - Prezes Zarządu, Ireneusz Merchel oraz Grażyna Blicharz, dyrektor działu pracowniczego.

W trakcie spotkania omawiano najważniejsze zagadnienia dotyczące spółki, m.in. wprowadzoną akcję awansową. Prezes Merchel dziękowął w tym punkcie przedstawicielom strony społecznej za merytoryczną i odpowiedzialną postawę w trakcie negocjacji, której efektemjest akcja awansowa.

W posiedzeniu udział brał przewodniczący Federacji ZZK, Jan Przywoźny.

Szczegóły pojawią się w kolejnych "Naszych Sprawach".

 

plk2 plk3 plk4 plk5

Dział: Rady Branżowe
piątek, 15 czerwiec 2018 12:57

Jan Piechel członkiem Rady Nadzorczej PKP PLK

Jan Piechel został członkiem Rady Nadzorczej PKP PLK SA. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Wasza mobilizacja i ofiarne zbieranie podpisów. 

Chcemy podziękować wszystkim, którzy podpisy zbierali, a także tym, którzy swój podpis zechcieli złożyć pod kandydaturą Jana.

Bądźcie pewni, że interesy Wasze oraz Waszych rodzin będą należycie chronione w organie nadzorczym pracodawcy.

Stawiamy na kontynuację merytorycznego dialogu i ochrony praw pracowniczych.

Jeszcze raz dziękujemy!

Dział: Z ostatnich dni

W PKP PLK odbywaja się wybory przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej "PeeLKi". Kandydatem Federacji ZZK jest Jan Piechel, wiceprzewodniczący FZZK, a także członek RN mijającej kadencji.

Zbiórka podpisów trwa do 6 czerwca.

To nasz kandydat!

 

POBIERZ LISTĘ poprzyj JANA!

 

Dział: Z ostatnich dni
Strona 1 z 6