|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
poniedziałek, 03 marzec 2014 08:11

Rada Branżowa PKP PLK

02 28 RB PLK 02W dniu 28 lutego odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK.Obrady poprowadziła Joanna Klekot, przewodnicząca Rady.

 

Gośmi spotkania było czterch przedstawicieli Spółki PKP PLK: Andrzej Filip Wojciechowski, wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Restrukturyzacji, Andrzej Pawłowski, wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekspoloatacji, Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa oraz  Grzegorz Sokołowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych.

Tematem spotkania było omówienie bieżących sytuacji w Spółce. Wiceprezes Wojciechowski zapowiedział częste wizyty przedstawicieli Spółki na Radzie Branżowej, aby poprawieć wewnętrzną komunikację. Obiecał także zaaranżowanie spotkania, na którym Zarząd przedstawiłby długoterminową strategię rozwoju PKP PLK S.A.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

 

02 28 RB PLK 01   02 28 RB PLK 05 02 28 RB PLK 06 02 28 RB PLK 04 02 28 RB PLK 03

Dział: Z ostatnich dni

Max logo MIR blackPL pionowe Na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pojawił się komunikat dotyczący rozpoczęcia konsultacji społecznych Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych (WPIK) – dla inwestycji zgłaszanych w konkursie CEF w 2014 roku.

 

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego, na ciągach transportowych objętych programem, w taki sposób aby zaspokoić potrzeby przewoźników oraz pasażerów, nadawców i odbiorców towarów przewożonych koleją. Realizacja tego celu ma doprowadzić do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz wzrostu liczby odprawianych pasażerów, a także zwiększenia wielkości masy towarowej przewożonej koleją na objętych programem ciągach.

 

Realizacja projektu została powierzona spółce PKP PLK, która w 2014 roku zgłosić ma 5 kluczowych inwestycji:

 

 

 

Łączna kwota inwestycji to ok. 8 mld złotych, z których 5,6 mld pochodzić będzie ze środków UE, 1,5 mld wygospodarowane zostanie z budżetu państw,a pozostałe 900 mln zostanie uzyskane z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjny.

 

Do pobrania:

- założenia projektu

 

Informacja dostępna na stronach MIR:

 

Prosimy o przekazywanie opinii, stanowisk, uwag i sugestii w formie elektronicznej na załączonym formularzu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub pisemnie na adres:

Departament Transportu Kolejowego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Chałubińskiego 4/6
00 - 928 Warszawa

Termin na wyrażenie opinii o projekcie wynosi 35 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Konferencja poświęcona projektowi odbędzie się 12 marca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dział: Z ostatnich dni

Rada Branżowa PLK, 11 XII 2013 rRada Branżowa PLK, 11 XII 2013 rRada Branżowa PLK, 11 XII 2013W środę 11 grudnia w siedzibie Federacji ZZP PKP zebrała się Rada Branżowa PLK. Głównym tematem spotkania była sytuacja pracowników w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w spółce PKP PLK.

Posiedzenie Rady otworzyła i poprowadziła przewodnicząca Joanna Klekot. Nawstępie zebrani uczczili chwilą ciszy pamięć zmarłej niedawno Ludmiły Kalisty, członkini Rady Branżowej PLK.

Następnie J. Klekot przekazała informacje dotyczący najbliższych spotkań z dyrekcją firmy w sprawach istotnych dla wielkości zatrudnienia. W najbliższych dwóch tygodniach mają być przedstawione szczegółowe dane w tych kwestiach. „Otrzymałam jednak zapewnienie prezesa, że o proponowanych zmianach będziemy informowani z wyprzedzeniem, a kultura współpracy ze związkami zostanie zachowana”- powiedziała Joanna Klekot.

W posiedzenie udział wziął także wiceprzewodniczący FZZP PKP, Jan Piechel, który przedstawił najnowsze informacje dotyczące możliwych zmian prowadzonych w strukturze Grupy PKP, w tym m.in. systemu rekrutacji naczelników sekcji. Dodał, że plany zaprezentowane przez centralę PKP podczas sejmowej Komisji Infrastruktury 4 XII br. budzą obawy co do przyszłości kolei.

W dalszej części członkowie Rady omówili zasady postępowania w poszczególnych kwestiach pracowniczych np. wdrażanych w niektórych oddziałach procedur rejestracji rozmów z telefonów służbowych. Ustalono także powołanie zespołów roboczych do przygotowania końcowego stanowiska, które będzie przedstawiane władzom spółki PLK.

Na zakończenie przewodnicząca Joanna Klekot wspólnie z Janem Piechelem wszystkim obecnym serdeczne podziękowali za pracę i zaangażowanie w działalność Rady w 2013 roku i złożyli serdeczne życzenia świąteczne oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku.

Dział: Z ostatnich dni

Ministerstwo Transportu poinformowało na swojej stronie internetowej, że w związku ze skargami podróżujących na trasie Warszawa - Skierniewice, PKP Polskie Linie Kolejowe zostały zobowiązane do podjęcia wszelkich działań mających na celu wyegzekwowanie od wykonawców sprawnego i terminowego wykonywania prac modernizacyjnych.

"Każdy przypadek kursowania pociągu niezgodnie z rozkładem jazdy będzie dokładnie analizowany, a wynikające z tej analizy wnioski będą na bieżąco wdrażane w celu poprawy sytuacji w ruchu kolejowym, w szczególności na modernizowanych liniach kolejowych".

Pełny tekst komunikatu dostępny jest pod adresem: http://www.transport.gov.pl/2-482d4e0d266e3-1796629.htm

Dział: Z ostatnich dni

Prezes PKP PLK wziął udział w Radzi Branżowej PLK

Remigiusz Paszkiewicz, prezes PKP PLK wraz z dwojgiem przedstawicieli kierownictwa spółki byli goścmi Rady Branżowej PLK, która obradowała w środę 16 X w Warszawie. W obradach, które rozpoczęła i prowadziła przewodnicząca Rady Joanna Klekot uczestniczył także Jan Piechel, wiceprzewodniczący zarządu Federacji ZZP PKP. Spotkanie rozpoczęto od omówienia kwestii organizacyjnych oraz najważniejszych problemów zgłaszanych przez pracowników spółki.

Około 12.30 na posiedzeniu Rady pojawił się prezes Paszkiewicz wraz z najbliższymi współpracownikami: Józefą Majerczak, członkiem zarządu oraz Bartłomiejem Marcinkowskim, zastępcą dyrektora w biurze spraw pracowniczych. Przez prawie dwie godziny starali się odpowiedzieć na pytania zgłaszane przez członków Rady, głównie na temat realizacji Programu Dobrowolnych Odejść, a także innych kwestii związanych z prowadzoną restrukturyzacją spółki np. przejmowania nieruchomości kolejowych. Prezes Paszkiewicz, który musiał spotkanie opuścić przed godziną 14.00 zapowiedział udzielenie dodatkowych informacji w innym terminie.

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 05 sierpień 2013 13:07

Nadzwyczajne spotkanie Rady Branżowej PLK

Pamiątkowe zdjęcie prezesa Kałłura z Radą Branżową PLKGłosowanie nad uchwała w sprawie ZUZP

W poniedziałek 5 sierpnia w siedzibie FZZP PKP w Warszawie odbyło się nadzwyczajne spotkanie Rady Branżowej PLK.

W pierwszej części spotkania, w której udział wzięli Stanisław Stolorz, przewodniczacy Federacji ZZP PKP oraz Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący FZZP PKP z członkami Rady pożegnał się uroczyście Jacek Kałłaur, członek zarządu PKP PLK. Z rąk przewodniczącego Stanisława Stolorza otrzymał  pamiątkową litografię o tematyce kolejowej.

„Dziękuję wam za zaufanie, którym obdarzyliście mnie na początku mojej pracy. Będę was bardzo mile wspominał”- powiedział dyrektor Kałłaur.

„Był Pan nie tylko prezesem, ale także człowiekiem, partnerem do rozmowy” -stwierdziła w odpowiedzi przewodnicząca Rady, Joanna Klekot.

Głównym tematem poniedziałkowego spotkania była ocena zasadności przyjęcia propozycji zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) w wersji proponowanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Irena Marszał, reprezentująca pracowników w radzie nadzorczej PKP PLK powiedziała, że w czasie ostatniego miesiąca wokół ZUZP zmieniła się sytuacja, gdyż do dymisji podał się Jacek Kałłaur, członek zarządu ds. pracowniczych, a jego obowiązki przejął prezes PKP PLK Remigiusz Paszkiewicz, co może oznaczać zaostrzenie stanowiska wobec postulatów związkowych i całkowite wypowiedzenia ZUZP.

Irena Marszał zwróciła też uwagę, że według nowych zasad w perspektywie kilku lat pracownicy mogą wprawdzie stracić na nagrodach jubileuszowych,ale uzyskane w tym samym czasie podwyżki z nawiązką pokryją takie straty.

Po dyskusji Rada Branżowa PLK udzieliła przedstawicielom Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP pełnomocnictw do rozmów w sprawie modyfikacji ZUZP przedstawionych w protokole dodatkowym nr 10 w spółce PKP PLK. Za podjęciem uchwały głosowało 22 członków Rady, przeciwko była jedna osoba, a dwie wstrzymały się od głosu. Decyzja Rady otwiera możliwość zaakceptowania zmian w ZUZP w wersji zaproponowanej przez spółkę, a także modyfikację w trakcie dalszych negocjacji.

W dalszej części obrad wiceprzewodniczący Browarek przedstawił Radzie wstępną informację o planowanych działaniach FZZP PKP w trakcie zapowiedzianych na 11 września manifestacji związkowych.

.

 .

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 04 lipiec 2013 09:33

Rada Branżowa PKP PLK o zmianach ZUZP

Spotkanie RB PLK w sprawie ZUZPRozmowyy w sprawie zmian w ZUZP PKP PLKPrzez ponad dwie godziny Jacek Kałłaur, członek zarządu PKP PLK bezskutecznie starał się przekonać członków Rady Branżowej PLK, aby zaakceptowali zmiany w zakładowym układzie zbiorowym pracy (zuzp) w wersji proponowanej przez spółkę. Wyrażenia ostatecznej zgody oczekuje do 11 lipca 2013.

„Nie chcę, aby była to zgoda warunkowa, że zgadzacie się pod warunkiem zmiany jednego czy dwóch punktów. O zmianach możemy dyskutować w Komisji Mieszanej w późniejszym terminie, w ramach udoskonaleń ” - powiedział dyrektor Kałłaur.

Podkreślił, że stanowisko, jakie zajmie w tej sprawie Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP jest dla niego bardzo ważne, bo FZZP PKP jest tym kolejarskim związkiem, na którego decyzjach wzorują się inne, mniejsze organizacje. Dodał,że jeśli propozycja nie zostanie przyjęta, nowe zasady wynagradzania będą wprowadzone tylko dla grupy pracowników kadry kierowniczej. Jednocześnie dyrektor Kałłaur zapewnił, że on osobiście nie wypowie obecnego ZUZP.

Dział: Z ostatnich dni
Strona 5 z 5