|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Prezes PKP PLK wziął udział w Radzi Branżowej PLK

Remigiusz Paszkiewicz, prezes PKP PLK wraz z dwojgiem przedstawicieli kierownictwa spółki byli goścmi Rady Branżowej PLK, która obradowała w środę 16 X w Warszawie. W obradach, które rozpoczęła i prowadziła przewodnicząca Rady Joanna Klekot uczestniczył także Jan Piechel, wiceprzewodniczący zarządu Federacji ZZP PKP. Spotkanie rozpoczęto od omówienia kwestii organizacyjnych oraz najważniejszych problemów zgłaszanych przez pracowników spółki.

Około 12.30 na posiedzeniu Rady pojawił się prezes Paszkiewicz wraz z najbliższymi współpracownikami: Józefą Majerczak, członkiem zarządu oraz Bartłomiejem Marcinkowskim, zastępcą dyrektora w biurze spraw pracowniczych. Przez prawie dwie godziny starali się odpowiedzieć na pytania zgłaszane przez członków Rady, głównie na temat realizacji Programu Dobrowolnych Odejść, a także innych kwestii związanych z prowadzoną restrukturyzacją spółki np. przejmowania nieruchomości kolejowych. Prezes Paszkiewicz, który musiał spotkanie opuścić przed godziną 14.00 zapowiedział udzielenie dodatkowych informacji w innym terminie.

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 05 sierpień 2013 13:07

Nadzwyczajne spotkanie Rady Branżowej PLK

Pamiątkowe zdjęcie prezesa Kałłura z Radą Branżową PLKGłosowanie nad uchwała w sprawie ZUZP

W poniedziałek 5 sierpnia w siedzibie FZZP PKP w Warszawie odbyło się nadzwyczajne spotkanie Rady Branżowej PLK.

W pierwszej części spotkania, w której udział wzięli Stanisław Stolorz, przewodniczacy Federacji ZZP PKP oraz Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący FZZP PKP z członkami Rady pożegnał się uroczyście Jacek Kałłaur, członek zarządu PKP PLK. Z rąk przewodniczącego Stanisława Stolorza otrzymał  pamiątkową litografię o tematyce kolejowej.

„Dziękuję wam za zaufanie, którym obdarzyliście mnie na początku mojej pracy. Będę was bardzo mile wspominał”- powiedział dyrektor Kałłaur.

„Był Pan nie tylko prezesem, ale także człowiekiem, partnerem do rozmowy” -stwierdziła w odpowiedzi przewodnicząca Rady, Joanna Klekot.

Głównym tematem poniedziałkowego spotkania była ocena zasadności przyjęcia propozycji zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) w wersji proponowanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Irena Marszał, reprezentująca pracowników w radzie nadzorczej PKP PLK powiedziała, że w czasie ostatniego miesiąca wokół ZUZP zmieniła się sytuacja, gdyż do dymisji podał się Jacek Kałłaur, członek zarządu ds. pracowniczych, a jego obowiązki przejął prezes PKP PLK Remigiusz Paszkiewicz, co może oznaczać zaostrzenie stanowiska wobec postulatów związkowych i całkowite wypowiedzenia ZUZP.

Irena Marszał zwróciła też uwagę, że według nowych zasad w perspektywie kilku lat pracownicy mogą wprawdzie stracić na nagrodach jubileuszowych,ale uzyskane w tym samym czasie podwyżki z nawiązką pokryją takie straty.

Po dyskusji Rada Branżowa PLK udzieliła przedstawicielom Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP pełnomocnictw do rozmów w sprawie modyfikacji ZUZP przedstawionych w protokole dodatkowym nr 10 w spółce PKP PLK. Za podjęciem uchwały głosowało 22 członków Rady, przeciwko była jedna osoba, a dwie wstrzymały się od głosu. Decyzja Rady otwiera możliwość zaakceptowania zmian w ZUZP w wersji zaproponowanej przez spółkę, a także modyfikację w trakcie dalszych negocjacji.

W dalszej części obrad wiceprzewodniczący Browarek przedstawił Radzie wstępną informację o planowanych działaniach FZZP PKP w trakcie zapowiedzianych na 11 września manifestacji związkowych.

.

 .

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 04 lipiec 2013 09:33

Rada Branżowa PKP PLK o zmianach ZUZP

Spotkanie RB PLK w sprawie ZUZPRozmowyy w sprawie zmian w ZUZP PKP PLKPrzez ponad dwie godziny Jacek Kałłaur, członek zarządu PKP PLK bezskutecznie starał się przekonać członków Rady Branżowej PLK, aby zaakceptowali zmiany w zakładowym układzie zbiorowym pracy (zuzp) w wersji proponowanej przez spółkę. Wyrażenia ostatecznej zgody oczekuje do 11 lipca 2013.

„Nie chcę, aby była to zgoda warunkowa, że zgadzacie się pod warunkiem zmiany jednego czy dwóch punktów. O zmianach możemy dyskutować w Komisji Mieszanej w późniejszym terminie, w ramach udoskonaleń ” - powiedział dyrektor Kałłaur.

Podkreślił, że stanowisko, jakie zajmie w tej sprawie Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP jest dla niego bardzo ważne, bo FZZP PKP jest tym kolejarskim związkiem, na którego decyzjach wzorują się inne, mniejsze organizacje. Dodał,że jeśli propozycja nie zostanie przyjęta, nowe zasady wynagradzania będą wprowadzone tylko dla grupy pracowników kadry kierowniczej. Jednocześnie dyrektor Kałłaur zapewnił, że on osobiście nie wypowie obecnego ZUZP.

Dział: Z ostatnich dni
Strona 5 z 5