|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
piątek, 28 październik 2016 08:45

RB PR

26 października odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych, które prowiadził przewodniczący RB - Krzysztof Bączek.

W czasie posiedzenia omawiano aktualną sytuację w spółce, a także stojące przed nią wyzwania.

Niestety potwierdzają się także przypuszczenia,że w związku ze zwmianą interpretacji przepisów, od 1 września pracodawca w ma obowiązek zabezpieczyć kwotę na podatek w ramach Programu Dobrowolnych Odejść.

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach" 

10 26 R2 10 26 R3

Dział: Rady Branżowe

20 czerwca odbyły się wybory w Radzie Branżowej Przewozów Regionalnych, w wyniku głosowania tajnego przewodniczącym został kol. Krzysztof Bączek, zaś wiceprzewodniczącym Janusz Kowalczyk.

Członkowie RB podziękowali za dotychczasową pracę Urszuli Jeziornej, wieloletniej przewodniczącej Rady.

Nowemu kierownictwu życzymy owocnej pracy!

Dział: Rady Branżowe
piątek, 01 kwiecień 2016 10:56

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych

1 kwietnia odbyła się Rada Branżowa Przewozów Regionalnych, które prowadziła Urszula Jeziorna, przewodnicząca Rady Branżowej.

W czasie spotkania omówiono obecną sytuację w spółce, dyskutowano także na temat możliwego rozdysponowania odznaczeń, które mogą zostać przyznane ze spółki.

Podczas posiedzenia miał miejsce także miły akcent, Halina Wójtowicz, przewodnicząca organizacji związkowej w Oddziale Przewozów Regionalnych w Lublinie, a także sekretarz i skarbnikik Zarządu Głównego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy w Lublinie, która koordynowała w regionie akcję "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", przekazała na ręce przewodniczącego Federacji ZZP PKP podziękowania za aktywny udział Federacji w akcji.

Jak zaznaczył przewodniczący Stolorz, to wyróżnienie winno być wręczone wszystkim i każdemu z osobna z tych członków Federacji, którzy zaangażowali się w 29 listopada w XXII edycję Pomocy.

04 01 przewozy regionalne 2

 04 01 przewozy regionalne 3

Dział: Rady Branżowe
poniedziałek, 08 luty 2016 23:37

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych

Pilotaż w Wielkopolsce

W poniedziałek, 8 lutego 2016 roku, w siedzibie Federacji ZZP PKP swe posiedzenie odbyła Rada Branżowa Przewozów Regionalnych. Obrady prowadziła jej przewodnicząca Urszula Jeziorna. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele kierownictwa spółki Przewozy Regionalne: Mariusz Żmuda – dyrektor pionu handlowego i Grzegorz Woźny – pełnomocnik Zarządu ds. współpracy ze stroną społeczną, jak też przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz i wiceprzewodniczący Jan Przywoźny.

               W dyskusji z gośćmi poruszono sprawy funkcjonowania największego kolejowego przewoźnika pasażerskiego w Polsce. Obecnie najwięcej kontrowersji wzbudzają działania Zarządu dotyczące wprowadzenia tak zwanych sześcioosobowych lotnych brygad kontrolnych. Mają one zwiększyć kontrolę podróżnych w pociągach, by w ten sposób uszczelnić wpływy pieniędzy do spółki. Na razie jest to prowadzone jedynie w Oddziale Wielkopolskim Przewozów Regionalnych w Poznaniu.  Pilotaż ten ma się zakończyć w kwietniu tegoż roku. Sprawa ta wywołuje bardzo wiele kontrowersji. Nasi związkowcy uważają, że jest to niepotrzebna utrata pieniędzy na rzecz firmy zewnętrznej, która prowadzi te kontrole. Tym bardziej, ze do tych czynności kierowani są ludzie po zaledwie 10-dniowym, bardzo powierzchownym., przeszkoleniu. Jednocześnie zaś spółka przymierza się do ograniczania zatrudnienia w zespołach pociągowych. Duże kontrowersje wzbudzają też plany Zarządu spółki co zmian w instrukcjach pracy Pr-1 drużyn konduktorskich, jak i Pt-1 drużyn trakcyjnych.  

 

02 08 PR2

Dział: Rady Branżowe
wtorek, 15 grudzień 2015 00:00

Rada Branżowa PR

14 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych, w którym obok prezesa PR - Tomasza Pasikowskiego i przedstawicieli spółki, wziął także udział Bartłomiej Buczek, wiceprezes SKM Trójmiasto.

Podczas spotkania podsumowano współdziałanie członków Rady Branżowej na rzecz ratowania Przewozów Regionalnych. Dyskutowano nad planami obydwu spółek na rok 2016. Posiedzenie odbywało się w okresie przedświątecznym, w związku z tym, wszyscy mieli sposobność na złożenie sobie życzeń.

Obszerna relacja i szczegóły w styczniowym numerze "Naszych Spraw".

12 14 RB1 12 14 RB2 12 14 RB3

Dział: Rady Branżowe
poniedziałek, 07 wrzesień 2015 00:00

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych

Przewozy-Regionalne-logoW czwartek 3 września odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych. Prowadziłą je Urszula Jeziorna, przewodnicząca Rady.

Celem było omówienie aktualnej sytuacji w spółce, a także zliczenie podpisów poparcia do nowej Rady Nadzorczej spółki, która liczyć będzie 5 członków: 3 z Agencji Rozwoju Przemysłu, jednego przedstawiciela marszałków województw i jednego przedstawiciela załogi. Wybory przedstawiciela pracowników odbędą się w trzecim tygodniu września - apelujemy o liczby udział.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i zbieranie podpisów!

Cieszy nas, że proces ratowania "Przewozów Regionalnych" przebiega zgodnie z harmonogramem. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to w końcu września zostaną przelane pieniądze.

Niebawem siadamy do dyskusji o Programie Dobrowolnych Odejść i układach zbiorowych, bądźcie pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby Wasze miejsca pracy były jak najlepiej chronione, a tym, którzy rozstaną się ze spółką, wypłacone zostały odpowiednie odprawy.

 

Dział: Rady Branżowe

Przewozy-Regionalne-logoCoraz bliżej sukcesu w Przewozarch Regilnalnych. 16 lipca nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przewozów Regionalnych jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem. Umożliwi to Agencji Rozwoju Przemysłu objęcie większościowego pakietu udziałów samorządowego przewoźnika.

Do sukcesu potrzebujemy jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej.  Jeśli wszystko pójdzie dobrze to ARP stanie się większościowym jej udziałowcem. Ma mieć 50% akcji + 1. W zamian Agencja podniesie kapitał tego przewoźnika o 770 milionów złotych. Tym sposobem spółka Przewozy Regionalne będzie miała wreszcie jednego większościowego właściciela, a nie szesnastu, jak dotychczas. Z wniesionych przez ARP środków finansowych, przyznanych przez Skarb Państwa, 600 milionów złotych od razu pójdzie na oddłużenie Przewozów Regionalnych, głównie na spłatę ich zobowiązań wobec spółek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Energetyka S.A. Pozostałe z tej puli 150 mln zł będą skierowane na sfinansowanie restrukturyzacji spółki. Zmieni się, co oczywiste struktura Rady Nadzorczej, która w nowej formule liczyć będzie  tylko pięciu członków. Trzech będzie reprezentowało głównego właściciela, czyli Agencję Rozwoju Przemysłu. Natomiast strona społeczna (czytaj: związki zawodowe) oraz samorządy województw będą miały w tym gremium po jednym przedstawicielu.

Jednogłośnie podjęta dzisiaj uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwarza realną szansę na skuteczną restrukturyzację Przewozów Regionalnych. Stawką jest odzyskanie przez spółkę długotrwałej rentowności oraz zdolności inwestycyjnych. Jest to ambitne zadanie, które wymaga konsekwentnej realizacji planów zgodnie z przyjętym harmonogramem – powiedział Marek Szczepański, wiceprezes ARP S.A.

Nie ma innej drogi dla Przewozów Regionalnych niż obecny, zaakceptowany przez właścicieli plan restrukturyzacji. Spłata historycznego zadłużenia, szereg wewnętrznych inicjatyw naprawczych oraz wieloletnie umowy PSC umożliwią nam dalszy rozwój oraz skuteczne konkurowanie na rynku przewozów regionalnych. I to nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością oferowanych usług – powiedział Tomasz Pasikowski, prezes zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – W okresie realizacji planu restrukturyzacji Spółka planuje wymienić około 250 pojazdów – dodał.

Czekamy także na wejście w życie znowelizowanej ustawy o Funduszu KOlejowym, w którym 110 milionów "znaczonych" środków skierowanych zostanie do wszystkich województw. Jednak będą mogły je wykorzystać tylko i wyłącznie na usprawnienie i rozwój swych kolejowych przewozów regionalnych. 

Jeśli wszystko się uda to cały proces winien zostać zakończyny jesienią bieżącego roku.

 

Dział: Z ostatnich dni

Dolnośląscy Kolejarze mają dość postawy hamulcowego procesu restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne - Jerzego Michalaka, członka zarządu województwa dolnośląskiego.

W związku z tym, wystosowały do p. Michalaka list otwarty, którego treść publikujemy na naszej stronie.

 

Wrocław, 14 lipca 2015 roku

Organizacje związkowe działające
w Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Pan Jerzy Michalak
Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

Szanowny Panie,

Po raz kolejny strona społeczna zwraca się do Pana z apelem o podjęcie współpracy
i podpisania porozumienia w sprawie restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne.
To odpowiedzialność za pasażerów, za pracowników oddziału dolnośląskiego, za utrzymanie odpowiedniego poziomu połączeń kolejowych.

               Przed kilkoma miesiącami, kiedy na łamach prasy podziękowaliśmy panu za wykończenie kolei, mamił nas Pan zapewnieniami o wsparciu przez Województwo Dolnośląskie planu restrukturyzacji. Jednak chwilę później rozpoczął Pan bezpardonową walkę o wyeliminowanie oddziału dolnośląskiego z rynku. Przewozy Regionalne są Panu potrzebne jedynie w roli podwykonawcy realizującego zamówione trasy. Dodajmy, trasy zamówione w spółce Koleje Dolnośląskie „z wolnej ręki” na okres O Ś M I U lat (sic!).

Wisienką na torcie Pana postępowania jest to, że do kwietnia tego roku zasiadał Pan Radzie Nadzorczej Kolei Dolnośląskich, a jednocześnie zlecał jej prace przewozową jako zamawiający – Urząd Marszałkowski.  To najbardziej namacalny dowód na patologię, która ma miejsce w naszym województwie.

               Dolnośląski oddział „Przewozów Regionalnych” od lat ma odbierane najlepsze trasy, w tym tę do Drezna. Zastępuje Pan „PeeRy” swoją spółką, która nie ma możliwości obsługi wszystkich połączeń na terenie Województwa Dolnośląskiego. Nie ma także prawa do sprzedaży biletów w relacji międzynarodowej. Spółką, która nie ma homologacji na poruszanie się poza granicami Polski. Likwidacja ważnego połączenia Polski z Niemcami została nagłośniona, spotkała się z oburzeniem społecznym. I co? I nic.

Szanowny Panie,

Chcemy zapytać – w co Pan gra? Na pewno „nie w zielone”!

Pana kolejne kroki wskazują na postępujące „rozdwojenie jaźni”.
Z jednej strony twierdzi Pan, że nasz oddział jest dla Pana zbyt drogi, z drugiej występuje Pan z propozycją jego wykupienia w całości. Z jednej strony mówi Pan, że negocjuje przystąpienie do porozumienia i podpisania wieloletniej Umowy PSC, z drugiej strony lekceważy ministra ds. kolejnictwa Sławomira Żałobkę, Zarząd Przewozów Regionalnych i innych Marszałków, kiedy po prostu nie przyjeżdża Pan na spotkania, pomimo przekazanego zaproszenia.

Przed kilkoma dniami Województwo otrzymało zapewnienie o rocznym udziale w Funduszu Kolejowym w wysokości 3,2 mln złotych, co w ciągu pięciu lat ma przynieść 16 mln złotych. Jaka jest Pana reakcja? Pismo do premier Ewy Kopacz kwestionujące algorytm podziału środków z Funduszu Kolejowego. Co jeszcze Pan wymyśli, żeby nie wesprzeć naszej spółki?
Czy w Pana zamyśle wykup oddziału dolnośląskiego to najlepsza droga do jego likwidacji?

Szanowny Panie,

Chcemy z niniejszym listem otwartym dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych. Chcemy, by nasi Pasażerowie wiedzieli, że są dla nas najważniejsi i chcemy
z Nimi i dla Nich jeździć. Chcemy zapewnić nasze Koleżanki i Kolegów, że robimy wszystko co  w naszej mocy, aby uchronić Ich oraz ich rodziny przed dramatem bezrobocia. Chcemy wyłączyć Panu prąd w kolejowej zabawce, żeby zajął się Pan koleją na poważnie. Chcemy wreszcie, przez posłów wybranych z Ziemi Dolnośląskiej zainteresować naszymi problemami Sejm Rzeczypospolitej. Mamy dość osamotnienia, mamienia i niepoważnego traktowania.

K A T E G O R Y C Z N I E żądamy przystąpienia do programu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych, zaniechania działalności zmierzającej do wykluczenia nas z rynku albo oświadczenia, w którym napisze Pan wprost, że chce Pan mieć na sumieniu pasażerów, którzy nie będą mogli dotrzeć do pracy, szkoły czy lekarza. Proszę powiedzieć wprost, że chce Pan mieć na sumieniu pracowników, których regularnie pozbawia Pan pracy.

Organizacje związkowe działające
w Przewozy Regionalne sp. z o.o.

 

Anita Kraśnicka, Sojusz Związków Zawodowych Kolejarzy Dolnośląskich, Wiesław Natanek, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" i Robert Bednarek, Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych

 

Do wiadomości:

– Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej wybrani w Województwie Dolnośląskim

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 26 czerwiec 2015 00:00

Treść porozumienia z Przewozów Regionalnych

Poniżej prezentujemy treść porozumienia podpisanego w Przewozach Regionalnych dosłownie przed sekundą

 

 

06 26 przewozy 1

06 26 przewozy 2

06 26 przewozy 3

Dział: Z ostatnich dni

KOMUNIKAT FEDERACJI ZZP PKP

Widmo strajku w Przewozach Regionalnych oddalone

Strona Społeczna porozumiała się z Zarządem Spółki Przewozy Regionalne, co do przedmiotu sporu, który miał być bezpośrednią przyczyną zapowiadanego przez Związki Zawodowe strajku bezterminowego od poniedziałku 29 czerwca. Akcja strajkowa została odwołana.

W podpisanym w obecności ministra ds. kolejnictwa Sławomira Żałobki, prezesa Przewozów Regionalnych Tomasza Pasikowskiego, wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Marka Szczepańskiego i Strony Społecznej porozumieniu, zawarto deklarację co do niezwłocznego zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych po zakończeniu procedury akceptacji projektu restrukturyzacji przez Komisję Europejską. Zagwarantowano także obowiązywanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz „ innych Porozumień wynikających z prawa pracy w nowej strukturze właścicielskiej – tj. inwestora strategicznego, którym jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

Strona Społeczna po raz kolejny udzieliła kredytu zaufania. Nie chcemy, aby za wypaczenia systemu przewozów pasażerskich odpowiadali pasażerowie. Oni są dla nas najważniejsi.

Jako Związki Zawodowe apelujemy do rządzących o poważne zajęcie się problemem realizacji kolejowych przewozów pasażerskich i podejmowanie wszelkich inicjatyw oraz działań zmierzających do zakończenia patologii, z którymi mamy do czynienia od usamorządowienia Przewozów Regionalnych w 2008 roku.

W czasie rozmów Federację ZZP PKP reprezentowała mocna obsada: Stanisław Stolorz, Jan Przywoźny, Urszula Jeziorna, Krzysztof Bączek i Kazimierz Salwowski.

 06 26 komunikat prasowy Federacja ZZP PKP 1

 

 DO POBRANIA:

- KOMUNIKAT W FORMACIE .PDF

 

Dział: Z ostatnich dni