|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

23 stycznia odbyło się posiedzenie RB Przewozów Regionalnych, którego gościem był prezes Krzysztof Mamiński.

W zasadzie należałoby zażartować czy RB także powinna zmienić nazwę, gdyż dzisiaj PR to "POLREGIO".

W czasie spotkania prezes oficjalnie potwierdził, że spółka Przewozy Regionalne po raz pierwszy w swej historii rok gospodarczy, rok 2016, zakończyła zyskiem. – Jeszcze audytor będzie weryfikował dane, ale już wiadomo, że osiągniemy zysk wysokości 50 mln zł. I nie tylko z tego możemy się cieszyć. Jednak w 2016 roku dało nam się zrealizować jeszcze kilka innych istotnych spraw. Przede wszystkim niezwykle ważne jest uzyskanie dofinansowania na modernizację naszego taboru. Otrzymaliśmy na ten cel kredyt wysokości 629 mln zł od konsorcjum banków polskich, którego liderem jest Bank Zachodni WBK. Podpisaliśmy też umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Otrzymane z tego źródła 200 mln zł przeznaczone będzie na refinansowanie kredytów zaciągniętych na modernizację naszego taboru. Chcę podkreślić, że w roku ubiegłym takie unijne dofinansowanie otrzymały tylko dwie polskie spółki Skarbu Państwa.

Reg2

Dział: Rady Branżowe
czwartek, 15 grudzień 2016 10:40

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych

14 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych, w czasie którego podsumowano wydarzenia w roku 2016, a działo się wiele - począwszy od nowego przewodniczącego RB, którym został kol. Krzysztof Bączek, przez zmianę prezesa spółki, a na nowych planach związanych z PDO kończąc. Rok 2017 to kolejne wyzwania i aktywność związkowa. Wciąż czekamy na decyzję w Komisji Europejskiej w sprawie uznania restrukturyzacji PR za zgodne z unijnym prawem.

12 14 refgionalne1

Dział: Rady Branżowe
poniedziałek, 28 listopad 2016 05:48

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych

23 listopada odbyła się Rada Branżowa Przewozów Regionalnych. Obrady prowadził Krzysztof Bączek, przewodniczący Rady.

W czasie spotkania poruszano tematy m.in. związane z opodatkowaniem realizowanego już Programu Dobrowolnych Odejść, jak i w związku z zapowiedziami wdrożenia kolejnego PDO kierowanego do Administracji. Prezes Mamiński mówi o optymalizacji zatrudnienia, ponieważ w spółce pracuje obecnie ok. 7,5 tysiąca pracowników i tak rozbudowany dział nie jest potrzebny. Innym pomysłem jest m.in. likwidacja kas własnych na rzecz tych, działających w ramach franczyzn. Oznacza to, że kilka tysięcy pracowników utraciłoby umowy o pracę i na pewno przeszło na śmieciówki, co godzi przecież w ich interes. 

Relacja z tego spotkania w kolejnych "Naszych Sprawach".

11 23 PR2 11 23 PR3 11 23 PR4 11 23 PR5

Dział: Rady Branżowe
piątek, 28 październik 2016 08:45

RB PR

26 października odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych, które prowiadził przewodniczący RB - Krzysztof Bączek.

W czasie posiedzenia omawiano aktualną sytuację w spółce, a także stojące przed nią wyzwania.

Niestety potwierdzają się także przypuszczenia,że w związku ze zwmianą interpretacji przepisów, od 1 września pracodawca w ma obowiązek zabezpieczyć kwotę na podatek w ramach Programu Dobrowolnych Odejść.

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach" 

10 26 R2 10 26 R3

Dział: Rady Branżowe

20 czerwca odbyły się wybory w Radzie Branżowej Przewozów Regionalnych, w wyniku głosowania tajnego przewodniczącym został kol. Krzysztof Bączek, zaś wiceprzewodniczącym Janusz Kowalczyk.

Członkowie RB podziękowali za dotychczasową pracę Urszuli Jeziornej, wieloletniej przewodniczącej Rady.

Nowemu kierownictwu życzymy owocnej pracy!

Dział: Rady Branżowe
piątek, 01 kwiecień 2016 10:56

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych

1 kwietnia odbyła się Rada Branżowa Przewozów Regionalnych, które prowadziła Urszula Jeziorna, przewodnicząca Rady Branżowej.

W czasie spotkania omówiono obecną sytuację w spółce, dyskutowano także na temat możliwego rozdysponowania odznaczeń, które mogą zostać przyznane ze spółki.

Podczas posiedzenia miał miejsce także miły akcent, Halina Wójtowicz, przewodnicząca organizacji związkowej w Oddziale Przewozów Regionalnych w Lublinie, a także sekretarz i skarbnikik Zarządu Głównego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy w Lublinie, która koordynowała w regionie akcję "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", przekazała na ręce przewodniczącego Federacji ZZP PKP podziękowania za aktywny udział Federacji w akcji.

Jak zaznaczył przewodniczący Stolorz, to wyróżnienie winno być wręczone wszystkim i każdemu z osobna z tych członków Federacji, którzy zaangażowali się w 29 listopada w XXII edycję Pomocy.

04 01 przewozy regionalne 2

 04 01 przewozy regionalne 3

Dział: Rady Branżowe
poniedziałek, 08 luty 2016 23:37

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych

Pilotaż w Wielkopolsce

W poniedziałek, 8 lutego 2016 roku, w siedzibie Federacji ZZP PKP swe posiedzenie odbyła Rada Branżowa Przewozów Regionalnych. Obrady prowadziła jej przewodnicząca Urszula Jeziorna. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele kierownictwa spółki Przewozy Regionalne: Mariusz Żmuda – dyrektor pionu handlowego i Grzegorz Woźny – pełnomocnik Zarządu ds. współpracy ze stroną społeczną, jak też przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz i wiceprzewodniczący Jan Przywoźny.

               W dyskusji z gośćmi poruszono sprawy funkcjonowania największego kolejowego przewoźnika pasażerskiego w Polsce. Obecnie najwięcej kontrowersji wzbudzają działania Zarządu dotyczące wprowadzenia tak zwanych sześcioosobowych lotnych brygad kontrolnych. Mają one zwiększyć kontrolę podróżnych w pociągach, by w ten sposób uszczelnić wpływy pieniędzy do spółki. Na razie jest to prowadzone jedynie w Oddziale Wielkopolskim Przewozów Regionalnych w Poznaniu.  Pilotaż ten ma się zakończyć w kwietniu tegoż roku. Sprawa ta wywołuje bardzo wiele kontrowersji. Nasi związkowcy uważają, że jest to niepotrzebna utrata pieniędzy na rzecz firmy zewnętrznej, która prowadzi te kontrole. Tym bardziej, ze do tych czynności kierowani są ludzie po zaledwie 10-dniowym, bardzo powierzchownym., przeszkoleniu. Jednocześnie zaś spółka przymierza się do ograniczania zatrudnienia w zespołach pociągowych. Duże kontrowersje wzbudzają też plany Zarządu spółki co zmian w instrukcjach pracy Pr-1 drużyn konduktorskich, jak i Pt-1 drużyn trakcyjnych.  

 

02 08 PR2

Dział: Rady Branżowe
wtorek, 15 grudzień 2015 00:00

Rada Branżowa PR

14 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych, w którym obok prezesa PR - Tomasza Pasikowskiego i przedstawicieli spółki, wziął także udział Bartłomiej Buczek, wiceprezes SKM Trójmiasto.

Podczas spotkania podsumowano współdziałanie członków Rady Branżowej na rzecz ratowania Przewozów Regionalnych. Dyskutowano nad planami obydwu spółek na rok 2016. Posiedzenie odbywało się w okresie przedświątecznym, w związku z tym, wszyscy mieli sposobność na złożenie sobie życzeń.

Obszerna relacja i szczegóły w styczniowym numerze "Naszych Spraw".

12 14 RB1 12 14 RB2 12 14 RB3

Dział: Rady Branżowe
poniedziałek, 07 wrzesień 2015 00:00

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych

Przewozy-Regionalne-logoW czwartek 3 września odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych. Prowadziłą je Urszula Jeziorna, przewodnicząca Rady.

Celem było omówienie aktualnej sytuacji w spółce, a także zliczenie podpisów poparcia do nowej Rady Nadzorczej spółki, która liczyć będzie 5 członków: 3 z Agencji Rozwoju Przemysłu, jednego przedstawiciela marszałków województw i jednego przedstawiciela załogi. Wybory przedstawiciela pracowników odbędą się w trzecim tygodniu września - apelujemy o liczby udział.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i zbieranie podpisów!

Cieszy nas, że proces ratowania "Przewozów Regionalnych" przebiega zgodnie z harmonogramem. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to w końcu września zostaną przelane pieniądze.

Niebawem siadamy do dyskusji o Programie Dobrowolnych Odejść i układach zbiorowych, bądźcie pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby Wasze miejsca pracy były jak najlepiej chronione, a tym, którzy rozstaną się ze spółką, wypłacone zostały odpowiednie odprawy.

 

Dział: Rady Branżowe

Przewozy-Regionalne-logoCoraz bliżej sukcesu w Przewozarch Regilnalnych. 16 lipca nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przewozów Regionalnych jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem. Umożliwi to Agencji Rozwoju Przemysłu objęcie większościowego pakietu udziałów samorządowego przewoźnika.

Do sukcesu potrzebujemy jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej.  Jeśli wszystko pójdzie dobrze to ARP stanie się większościowym jej udziałowcem. Ma mieć 50% akcji + 1. W zamian Agencja podniesie kapitał tego przewoźnika o 770 milionów złotych. Tym sposobem spółka Przewozy Regionalne będzie miała wreszcie jednego większościowego właściciela, a nie szesnastu, jak dotychczas. Z wniesionych przez ARP środków finansowych, przyznanych przez Skarb Państwa, 600 milionów złotych od razu pójdzie na oddłużenie Przewozów Regionalnych, głównie na spłatę ich zobowiązań wobec spółek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Energetyka S.A. Pozostałe z tej puli 150 mln zł będą skierowane na sfinansowanie restrukturyzacji spółki. Zmieni się, co oczywiste struktura Rady Nadzorczej, która w nowej formule liczyć będzie  tylko pięciu członków. Trzech będzie reprezentowało głównego właściciela, czyli Agencję Rozwoju Przemysłu. Natomiast strona społeczna (czytaj: związki zawodowe) oraz samorządy województw będą miały w tym gremium po jednym przedstawicielu.

Jednogłośnie podjęta dzisiaj uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwarza realną szansę na skuteczną restrukturyzację Przewozów Regionalnych. Stawką jest odzyskanie przez spółkę długotrwałej rentowności oraz zdolności inwestycyjnych. Jest to ambitne zadanie, które wymaga konsekwentnej realizacji planów zgodnie z przyjętym harmonogramem – powiedział Marek Szczepański, wiceprezes ARP S.A.

Nie ma innej drogi dla Przewozów Regionalnych niż obecny, zaakceptowany przez właścicieli plan restrukturyzacji. Spłata historycznego zadłużenia, szereg wewnętrznych inicjatyw naprawczych oraz wieloletnie umowy PSC umożliwią nam dalszy rozwój oraz skuteczne konkurowanie na rynku przewozów regionalnych. I to nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością oferowanych usług – powiedział Tomasz Pasikowski, prezes zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – W okresie realizacji planu restrukturyzacji Spółka planuje wymienić około 250 pojazdów – dodał.

Czekamy także na wejście w życie znowelizowanej ustawy o Funduszu KOlejowym, w którym 110 milionów "znaczonych" środków skierowanych zostanie do wszystkich województw. Jednak będą mogły je wykorzystać tylko i wyłącznie na usprawnienie i rozwój swych kolejowych przewozów regionalnych. 

Jeśli wszystko się uda to cały proces winien zostać zakończyny jesienią bieżącego roku.

 

Dział: Z ostatnich dni