|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych, 20 listopada 2013 rKilka godzin trwało w środę 20 listopada w Warszawie spotkanie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych, podczas którego omawiano bieżącą sytuację w poszczególnych zakładach spółki, w tym przygotowania do zapowiadanej akcji strajkowej.

W posiedzeniu wziął udział Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP oraz wiceprzewodniczący Jan Przywoźny. Kierownictwo Rady reprezentowała przewodnicząca Urszula Jeziorna oraz wiceprzewodniczący Krzysztof Bączek i Kazimierz Salwowski.

Jan Przywoźny poinformował, że mimo trwających w poszczególnych zakładach przygotowań do akcji strajkowej, Federacja ZZP PKP wciąż ma nadzieje na porozumienie z zarządem spółki w sprawie gwarancji zatrudnienia. Nadzieje takie wzmocniła środowa zmiana na stanowisku ministra transportu i połączenie tego resortu z ministerstwem rozwoju regionalnego, decydującego o przydziale dotacji z Unii Europejskiej. „Rozmowy mamy rozpocząć po 25 listopada” - dodał wiceprzewodniczący.

Strajk jest zawsze ostatecznością, ale pamiętajmy, że spółka Przewozy Regionalne powoli upada i trzeba walczyć o gwarancje pracy. Dziś domagamy się umów zatrudnienia na jak najdłuższy czas- powiedział Stanisław Stolorz. Dodał, że zablokowanie w Sejmie ustawy o upadłości spółek kolejowych przyniosło nieco więcej czasu na poszukiwanie rozwiązań i rozmowy z marszałkami poszczególnych województw. „Musimy przekonać samorządowców, że kolej nie ma barw politycznych, bo świadczy usługę publiczną” - stwierdził.

Galeria:

Rada Branżowa PR, 20 listopada 2013 r,

Rada Branżowa PR 20 listopada 2013 r.

Dział: Z ostatnich dni

Spotkanie z załogą Przewozów Regiolnalnych w ToruniuJan Przywoźny, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP oraz szefowie innych głównych  związków zawodowych spotkali się w Toruniu z pracownikami Przewozów Regionalnych. Ponformowali ich o przygotowaniach do akcji strajkowej w związku z brakiem zgody zarządu spółki Przewozy Regionalne na propozycje zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych. Decyzja o tym, kiedy pociągi Przewozów nie wyjadą na tory, zapadnie 26 listopada.

Relacja wideo z tego spotkania dostępna jest na stronie: http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/biznes/zwiazkowi-kolejarze-strajk-jest-nieunikniony/12990469

Dział: Z ostatnich dni

Koferencja w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKPKonferencja prasowa na temat sytuacji w spółce Przewozy Regionalne w siedzibie FZZP PKPPrzyczyny i przebieg ewentualnego strajku w spółce Przewozy Regionalne były tematem nadzwyczajnej konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek w siedzibie Federacji ZZP PKP w Warszawie.  Do przeprowadzenia akcji strajkowej związki zawodowe uzyskały prawo po fiasku wielomiesięcznych mediacji i podpisaniu w poniedziałek, 4 listopada protokołu rozbieżności z zarządem spółki  w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych. W sierpniu br w referendum strajkowym za ewentualnym podjęciem strajku dla obrony miejsc pracy opowiedziało się 96 proc. pracowników Przewozów Regionalnych.

W konferencji udział wzięli: Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP, Leszek Miętek, prezydent ZZ Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz Włodzimierz Janiak, członek Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ Solidarność.

Poinformowali oni dziennikarzy, że na 26 listopada br. zaplanowano spotkanie przedstawicieli działających na kolei związków zawodowych w sprawie podjęcia decyzji o ewentualnym strajku w Przewozach Regionalnych. Strajk mógłby odbyć się na początku grudnia. Najbliższe trzy tygodnie liderzy central związkowych poświęcą na podróże po Polsce i spotkania z załogą.  Jak wyjaśnili liderzy trzech central, związkowcy traktują strajk jako ostateczność, ale są gotowi do jego podjęcia, aby zmusić decydentów rządowych i samorządowych do podjęcia działań na rzecz ratowania spółki Przewozy Regionalne. Jak dodał przewodniczący Stanisław Stolorz, pracownicy PR nie mają pewności że ich spółka będzie istnieć, szczególnie, gdy Sejm przyspieszył prac nad ustawą o upadłości spółek kolejowych. Przyjęcie tej ustawy przez Sejm możliwe jest już w środę, 6 listopada.

relacja z konferencji dostępna jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=iBgzxjVOxFk&feature=youtu.be

Dział: Z ostatnich dni

W związku z podpisaniem protokołu rozbieżności w spółce Przewozy Regionalne, we wtorek. 05.11.2013r. o godz. 15.00 w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, Warszawa, ul. Stefana Jaracza 2, sala 303, odbędzie się konferencja prasowa w sprawie strajku w spółce Przewozy Regionalne. Strona związkowa podtrzymała swoje żądanie zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych zawierającego co najmniej trzyletnią gwarancję zatrudnienia dla pracowników spółki. Zarząd spółki Przewozy Regionalne proponuje 14 miesięcy gwarancji zatrudnienia. Podpisanie protokołu rozbieznosci kończy postępowanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego wszczetego pismem strony związkowej z 29 lipca 2013 r.

Przewozy Regionalne zatrudniają ponad dziesięć tysięcy osób w 14 zakładach w całej Polsce, w tym 412 w centrali spółki. Oddziały PR realizują także usługi dla nowych przewoźników, takich jak Koleje Wielkopolskie, Dolnośląskie, Koleje Śląskie i Arriva, które nie mają wystarczającej liczby pracowników oraz taboru, aby wywiązać się z podjętych kontraktów z władzami samorządowymi poszczególnych regionów.

Przewozy Regionalne są największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce. Codziennie spółka uruchamia około 2 tys. pociągów, którymi przewozi 250 tys. osób. Według informacji Urzędu Transportu Kolejowego Przewozy Regionalne pozostaje od lat niekwestionowanym liderem w przewozach pasażerskich w Polsce. Według danych za trzy kwartały 2013 r. jej udział w przewozach pasażerskich sięga 33 proc. To oznacza, że spośród 201 mln pasażerów, którzy w tym okresie podróżowali pociągami po Polsce ponad 66 mln osób skorzystało z usług Przewozów Regionalnych.

 

Pociągi Przewozów Regionalnych należą też do najpunktualniej prowadzonych. Według danych UTK na koniec czerwca br. wskaźnik punktualności składów Przewozów Regionalnych wynosił 94,2 proc.

Tekst Protokołu Rozbieżności z 4 XI 2013 r.

Dział: Z ostatnich dni

logo PR W środę 30 października 2013 r. w Poznaniu zawarto porozumienie w ramach sporu zbiorowego pomiędzy współdziałającymi w ramach sporu zbiorowego organizacjami związkowymi, w tym FZZP PKP a Zarządem „Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w sprawie podwyżek wynagrodzenia dla pracowników Spółki, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Protokole z 24 sierpnia 2011 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele stron sporu zbiorowego. Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP reprezentowała przewodnicząca Rady Branżowej PR, Urszula Jeziorna.

Strony sporu zbiorowego ustalilły, ze:

1. Zarząd Spółki uruchomi środki finansowe na wynagrodzenia umożliwiające przeprowadzenie akcji podwyżek wynagrodzeń od 1 marca 2014 r.

- u pracodawców działających w Spółce.

a. fundusz na realizację podwyżek wynagrodzeń będzie iloczynem stanu zatrudnienia w dniu 01 .03.2014 r. oraz kwoty 50,00 zł wynagrodzenia zasadniczego i jego pochodnych występujących u danego pracodawcy.

b. za realizację podwyżek wynagrodzeń od dnia 01.03.2014 r. będą odpowiedzialni pracodawcy działający w Spółce przy zastosowaniu zasad obowiązujących w tym zakresie.

2. Zarząd Spółki uruchomi środki finansowe na wynagrodzenia, zwiększające jednorazowo wysokość gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza w 2013 roku.

a. fundusz na jednorazową realizację, zwiększonych gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza w 2013 r. będzie iloczynem stanu zatrudnienia w dniu 25 listopada 2013 r., u poszczególnych pracodawców działających w Spółce oraz kwoty 200,00 zł.

b. za realizację jednorazowych, zwiększonych gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza będą odpowiedzialni pracodawcy działający w Spółce.

3. Waloryzacja, o której mowa w § 7, ust.7 i 8 Porozumienia dotyczącego zasad wdrożenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez pracodawców działających w „Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. zawartego w dniu 21 maja 2012 r., będzie przeprowadzona w terminie wdrożenia najbliższej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego u pracodawców działających w Spółce tj. z dniem 01.03.2014 r.

4. Włączenie premii stałej do wynagrodzenia zasadniczego i jego pochodnych nastąpi nie później niż do 31.12.2014 r.

5. Zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 13 pkt 1.5 podwyższenie stawek dodatku kilometrowego nastąpi na mocy Decyzji Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego, o rzeczywisty % wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników zespołu drużyn trakcyjnych, z ważnością od dnia 01 .03.2014 r.

6. Niniejsze Porozumienie kończy spór zbiorowy pomiędzy  w sprawie podwyżek wynagrodzenia dla pracowników Spółki - zgodnie z ustaleniami z 24.08.2011 r.

pełny tekst porozumienia

Dział: Z ostatnich dni

Ryszard Kuć gościem Rady Branżowej PRRada Branżowa PR, 22 X 2013 r.Ryszard Kuć, prezes zarządu Przewozy Regionalne oraz troje dyrektorów spółki odpowiadało we wtorek 22 października na trudne pytania członków Rady Branżowej Przewozów Regionalnych o przyszłość tego samorządowego przewoźnika.

Obrady otworzyła i prowadziła przewodnicząca Urszula Jeziorna, w posiedzeniu wziął także udział Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP. Wiceprzewodniczący na początku spotkania Rady przedstawił bieżącą sytuację Federacji i przebieg mediacji sporu zbiorowego w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych.

W trakcie dalszych kilkugodzinnych obrad Rada wysłuchała informacji przedstawianych przez kierownictwo PR i zadawała dodatkowe pytania. Nie uzyskała jednak od kierujących Przewozami Regionalnych wielu optymistycznych informacji. Spółka wciąż czeka na podpisanie umów z samorządami w czterech województwach, nie wiadomo jaka będzie przyszłość Zakładu w województwie Kujawsko-pomorskim. Spółka planuje też obcięcie wydatków na szkolenia dla pracowników. Dyrektor Grzegorz Woźny, odpowiedzialny za sprawy pracownicze dodał, ze konieczne jest redukowanie wydatków na pracowników, gdyź konkurencyjne spółki wygrywają kontrakty na usługi właśnie dzięki niższym kosztom zatrudnienia niż w PR.

Do jednej z pozytywnych należała wiadomość, że spółka ogłosiła przetarg na nowe dostawy umundurowania, w warunkach zamówienia uwzględniła uwagi pracowników zaś udział w ocenie nowych mundurów weźmie sam prezes Kuć.

Szef spółki zapewnił też, że planowane od stycznia zmiany Zakładów na Oddziały nie oznaczają zmian dla pracowników, bo są to jedynie korekty nazw. Dodał, że o pracę mogą być spokojni pracownicy z Zakładu w Łodzi i zaplecza naprawczego Częstochowa.

Kolejne spotkanie Rady zaplanowano na połowę listopada br.

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 21 październik 2013 13:58

Wznowione mediacje w spółce Przewozy Regionalne

Mediacje w spółce Przewozy Regionalne, 21 X 2013 rZ udziałem Jana Lityńskiego, ministra w Kancelarii Prezydenta RP wznowiono w poniedziałek w Warszawie mediacje w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych w spółce Przewozy Regionalne.

Na spotkanie przybył Michał Marcinkowski, nowy mediator powołany w związku z rozwiązaniem przez zarząd spółki Przewozy Regionalne umowy z poprzednim mediatorem Jerzym Widzykiem.

Mediator Marcinkowski poinformował, że ma wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu rozmaitych układów zbiorowych i paktów gwarancyjnych. Prowadził w tym roku cztery spory zbiorowe, głównie w spółkach energetycznych.

Następnie przedstawiciele organizacji związkowych uczestniczących w sporze zbiorowym, w tym Federacji ZZP PKP, przedstawili mediatorowi historie stworzenia spółki Przewozy Regionalne,  jej funkcjonowanie oraz genezę sporu zbiorowego, w tym bezprecedensowy fakt wymiany mediatora w trakcie mediacji przez zarząd firmy.

Minister Jan Lityński podsumowując informacje uzyskane od związkowców stwierdził, że jego zdaniem mają oni ten sam cel co zarząd spółki, czyli dobro interesów firmy i zachowanie miejsc pracy.

Mediator Marcinkowski wysłuchawszy informacji o działaniach marszałków niektórych województw w sprawach organizacji transportu publicznego ocenił, że jest to sytuacja schizofreniczna, gdy marszałkowie będąc współwłaścicielem firmy przewozowej szukają takich samych usług na rynku. Zadeklarował, że jest gotów podjąć rozmowy w sprawie tego, co obydwie strony czyli społeczna i władze spółki PR mogą w tym momencie zrobić dla zawarcia porozumienia.

Przedstawiciele strony społecznej zwrócili uwagę, że są gotowi zrobić bardzo dużo, ale wiedzą, że zarząd nie może podjąć żadnej decyzji, bo wciąż nie otrzymał jasnych wskazówek od Konwentu Marszałków.

-Możemy zwlekać, godziny, dni, nawet tydzień, ale w połowie grudnia wchodzi nowy rozkład jazdy. a na styczeń 2014 zaplanowano reorganizację spółki Przewozy Regionalne - zaapelowali o przyspieszenie decyzji przedstawiciele związków kolejowych.

Ze strony Federacji ZZP PKP udział wzięli  Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący FZZP PKP, Urszula Jeziorna, przewodnicząca Rady Branżowej Przewozów Regionalnych i Krzysztof Bączek, wiceprzewodniczący tejże Rady.

Spotkanie zakończono bez uzgodnień,  datę następnego spotkania ustalono na poniedziałek,  4 listopada o godzinie 11.30.

Protokół ze spotkania

Michał Marcinkowski, nowy mediator w sporze zbiorowym z zarzadem spółki Przewozy Regionalne

Dział: Z ostatnich dni

Spotkanie w Przewozach Regionalnych w dniu 2 X 2013 r. Do 21 października odlożone zostały mediacje w sprawie paktu gwarancji pracowniczych w spółce Przewozy Regionalne. Powodem była nieobecność mediatora.

"Związki zawodowe uznają odwołanie przez spółkę Przewozy Regionalne mediatora, Jerzego Widzyka, za działanie bezprawne, niezgodne z ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Mimo tego związki podtrzymują chęć prowadzenia rozmów i zaproponowały, aby kolejne spotkanie mediacyjne odbyło się 21 X o godz.13.30" -poinformował po spotkaniu Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP. Ze strony Federacji w rozmowach udział wzięli także Stanisław Stolorz, przewodniczący FZZP PKP, Urszula Jeziorna, przewodnicząca Rady Branżowej Przewozów Regionalnych oraz Krzysztof Bączek, wiceprzewodniczący tejże Rady.

W załączeniu tekst protokołu podpisanego po spotkaniu: pdf/PRegioCCF20131003.pdf

Dział: Z ostatnich dni

Według najnowszych,opublikowanych 30 IX 2013 r. informacji Urzędu Transportu Kolejowego, po ośmiu miesiącach tego roku niekwestionowanym liderem w przewozach pasażerskich w Polsce pozostaje spółka Przewozu Regionalne. Jej udział w przewozach pasażerskich sięga 32 proc. (31,89 proc) To oznacze,  ze z 178,3 mln pasażerów przewiezonych w tym czasie w Polsce, z pociągów PR skorzystało 58,6 mln osób. Na drugim miejscu znalazły się Koleje Mazowieckie z udziałem w wysokości 21,1 proc. zaś trzecie miejsce zajęła spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 13,4 proc.

Dokładne informacje dostępne są na stronie internetowej UTK: http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/3541,Najnowsze-wyniki-w-przewozach-pasazerskich-sierpien-2013.html

Dział: Z ostatnich dni

W poniedziałek - 23 września br. w ramach mediacji, strony sporu zbiorowego dot. żądania związków zawodowych zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.  wznowiły obrady w obecności mediatora - Jerzego Widzyka. Z ramienia Federacji ZZP PKP w mediacjach uczestniczyli: Stanisław Stolorz - przewodniczący, Jan Przywoźny - wiceprzewodniczący, Urszula Jeziorna - przewodnicząca Rady Branżowej Przewozów Regionalnych Federacji ZZP PKP wraz z wiceprzewodniczącym Rady - Krzysztofem Bączkiem.

Zarząd spółki przedstawił informację o aktualnym stanie prac nad umowami z samorządami województw na wykonanie kolejowych, regionalnych przewozów pasażerskich. Zgodnie z ustaleniami z mediacji w dniu 18.09.2013 r. przedstawiono projekt Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. opracowany przez Zespół roboczy i uwzględniający postulaty strony związkowej - do dalszych negocjacji. Strona związkowa przedstawiła swoje uwagi do ww. projektu Paktu Gwarancji Pracowniczych.

Zarząd Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. zaproponował, aby uwagi Strony Związkowej do przedłożonego projektu Paktu zostały przedstawione na najbliższym Konwencie Marszałków, który odbędzie się w dniu 1 października 2013 r.

Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 2 października 2013 r.

Dział: Z ostatnich dni