|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Spotkanie w Przewozach Regionalnych w dniu 2 X 2013 r. Do 21 października odlożone zostały mediacje w sprawie paktu gwarancji pracowniczych w spółce Przewozy Regionalne. Powodem była nieobecność mediatora.

"Związki zawodowe uznają odwołanie przez spółkę Przewozy Regionalne mediatora, Jerzego Widzyka, za działanie bezprawne, niezgodne z ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Mimo tego związki podtrzymują chęć prowadzenia rozmów i zaproponowały, aby kolejne spotkanie mediacyjne odbyło się 21 X o godz.13.30" -poinformował po spotkaniu Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP. Ze strony Federacji w rozmowach udział wzięli także Stanisław Stolorz, przewodniczący FZZP PKP, Urszula Jeziorna, przewodnicząca Rady Branżowej Przewozów Regionalnych oraz Krzysztof Bączek, wiceprzewodniczący tejże Rady.

W załączeniu tekst protokołu podpisanego po spotkaniu: pdf/PRegioCCF20131003.pdf

Dział: Z ostatnich dni

Według najnowszych,opublikowanych 30 IX 2013 r. informacji Urzędu Transportu Kolejowego, po ośmiu miesiącach tego roku niekwestionowanym liderem w przewozach pasażerskich w Polsce pozostaje spółka Przewozu Regionalne. Jej udział w przewozach pasażerskich sięga 32 proc. (31,89 proc) To oznacze,  ze z 178,3 mln pasażerów przewiezonych w tym czasie w Polsce, z pociągów PR skorzystało 58,6 mln osób. Na drugim miejscu znalazły się Koleje Mazowieckie z udziałem w wysokości 21,1 proc. zaś trzecie miejsce zajęła spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 13,4 proc.

Dokładne informacje dostępne są na stronie internetowej UTK: http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/3541,Najnowsze-wyniki-w-przewozach-pasazerskich-sierpien-2013.html

Dział: Z ostatnich dni

W poniedziałek - 23 września br. w ramach mediacji, strony sporu zbiorowego dot. żądania związków zawodowych zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.  wznowiły obrady w obecności mediatora - Jerzego Widzyka. Z ramienia Federacji ZZP PKP w mediacjach uczestniczyli: Stanisław Stolorz - przewodniczący, Jan Przywoźny - wiceprzewodniczący, Urszula Jeziorna - przewodnicząca Rady Branżowej Przewozów Regionalnych Federacji ZZP PKP wraz z wiceprzewodniczącym Rady - Krzysztofem Bączkiem.

Zarząd spółki przedstawił informację o aktualnym stanie prac nad umowami z samorządami województw na wykonanie kolejowych, regionalnych przewozów pasażerskich. Zgodnie z ustaleniami z mediacji w dniu 18.09.2013 r. przedstawiono projekt Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. opracowany przez Zespół roboczy i uwzględniający postulaty strony związkowej - do dalszych negocjacji. Strona związkowa przedstawiła swoje uwagi do ww. projektu Paktu Gwarancji Pracowniczych.

Zarząd Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. zaproponował, aby uwagi Strony Związkowej do przedłożonego projektu Paktu zostały przedstawione na najbliższym Konwencie Marszałków, który odbędzie się w dniu 1 października 2013 r.

Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 2 października 2013 r.

Dział: Z ostatnich dni

Rozmowy o Pakcie Gwarancji w spółce Przewozy Regionalne Z udziałem mediatora, byłego ministra transportu Jerzego Widzyka, odbyło się w środę w siedzibie Przewozów Regionalnych spotkanie strony związkowej z przedstawicielami zarządu spółki. Tematem rozmów był Pakt Gwarancji Pracowniczych, którego zawarcia związki domagają się od czerwca 2013. W imieniu Federacji ZZP PKP w spotkaniu uczestniczyli: Urszula Jeziorna, przewodnicząca Rady Branżowej Przewozów Regionalnych FZZP PKP, wiceprzewodniczący tej rady Krzysztof Bączek oraz Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący zarządu FZZP PKP.

Po dwóch godzinach rozmów ogłoszono przerwę do poniedziałku 23 wrześniabr.  do godziny 13.00. Do tego czasu prace będą prowadzone przez powołany 3 września br. zespół roboczy do spraw opracowania zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych złożony z przedstawicieli strony społecznej i zarządu spółki Przewozy Regionalne.  Ze strony związkowej do zespołu należą: Sławomir Centkowski, Jerzy Grodzki, Krzysztof Bączek i Jacek Droździał. Ze strony Przewozów Regionalnych: Grzegorz Woźny.

Dział: Z ostatnich dni

Nadal nie ma porozumienia w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Przewozów Regionalnych oraz zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. W poniedziałek, 9 września w Poznaniu,na spotkaniu z zarządem spółki Przewozy Regionalne związki przedstawiły wspólne stanowisko: zwiększenia w 2013 r. gratyfikacji z okazji Święta Kolejarze do 200 zł oraz podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2014 r. o 100 zł plus pochodne.

Ustalono, że kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się do 31 października 2013 r. Dokładana data zostanie ustalona w trybie roboczym.

Dział: Z ostatnich dni

Rozmowy w sprawie ulg przejazdowych dla pracowników spółki Przewozy Regionalne zostały odłożone do 24 września 2013 . Taką decyzję uzgodnili wspólnie przedstawiciele związków zawodowych, zarząd spółki i mediator, poseł Krzysztof Tchórzewski po spotkaniu 30 sierpnia br.

Komunikat po spotkaniu:

pdf/Protokół%20z%20mediacji%2030.08.2013%20%20(ulgi%20przejazdowe).pdf

Dział: Z ostatnich dni

Prezydium Rady Branżowej Przewozów RegionalnychRada Branżowa Przewozów Regionalnych We wtorek 3 września odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych. Posiedzenie otworzyła i prowadziła Urszula Jeziorna, przewodnicząca Rady. W spotkaniu uczestniczył Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący zarządu Federacji ZZP PKP.

Głównym tematem omawianym podczas wtorkowego spotkania były wyniki referendum strajkowego, które formalnie zakończyło się w piątek 26 sierpnia. Na ewentualne podjęcie strajku, w przypadku fiaska rozmów w sprawie paktu gwarancji pracowniczych wyraziło zgodę 95,6 proc. głosujących. Ogółem w referendum  przeprowadzonym w dniach 5-26 sierpnia 2013 r. w zakładach spółki Przewozy Regionalne udział wzięło 56,4 proc. załogi.

Krzysztof Bączek z Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Olsztynie , wiceprzewodniczący Rady Branżowej PR podziękował serdecznie działaczom z poszczególnych okręgów za zaangażowanie w organizację referendum.

Następnie wiceprzewodniczący Jan Przywoźny omówił stan negocjacji w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych. Przyznał, że sytuacja nie jest prosta, trwa przerwa w obradach, a z kraju docierają negatywne informacje w sprawie postępowania poszczególnych urzędów marszałkowskich wobec macierzystych Zakładów PR i usiłowanie uruchomienia własnych firm przewozowych. W efekcie nie można optymistycznie patrzeć w przyszłość, bo Przewozy Regionalne zapowiadają kolejne ograniczenia w zatrudnieniu zaś urzędnicy samorządowi zapowiadają, ze pracowników z PR przejmować nie zamierzają.

Omówiono następnie sytuację w poszczególnych Zakładach Przewozów Regionalnych w całej Polsce. Na koniec spotkania wiceprzewodniczący Przywoźny przedstawił harmonogram działań Federacji ZZP PKP w planowanych w dniach 11-14 września masowych pikietach protestacyjnych w Warszawie. Zaapelował o możliwie jak najliczniejszy udział, szczególnie 11 IX w tzw. dniu branżowym, gdy pikieta kolejarzy ma stanąć w południe przed Ministerstwem Transportu a następnie przejść pod Sejm.

Gościem specjalnym Rady była we wtorek była prezes Małgorzata Kuczewska- Łaska, której pod koniec obrad przedstawiciele Rady Branżowej i zarządu Federacji ZZP PKP wręczyli olbrzymi bukiet kwiatów i pamiatkowy zegar oraz złożyli serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę.Jan Przywoźny, Urszula Jeziorna, Małgorzata Kuczewska-Łaska

Dział: Z ostatnich dni

PRKolejne spotkanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników spółki Przewozy Regionalne odbędzie się 18 września o godzinie 11.30 w Warszawie. Do tego dnia nie będą wręczane w spółce wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Podczas poniedziałkowego spotlkania mediacyjnego strony powołały zespół do spraw opracowania zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych. Ze strony związkowej do zespołu weszli: Sławomir Centkowski, Jerzy Grodzki, Krzysztof Bączek i Jacek Droździał. Ze strony Przewozów Regionalnych: Grzegorz Woźny.

Spotkanie zespołu będzie ustalone w trybie roboczym.

W załącznikiu protokół z poprzedniego spotlkania mediacyjnego w dniu 26 sierpnia 2013 r.

pdf/Skan_20130826153054.pdf

Dział: Z ostatnich dni
Strona 7 z 7