|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Nadal nie ma porozumienia w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Przewozów Regionalnych oraz zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. W poniedziałek, 9 września w Poznaniu,na spotkaniu z zarządem spółki Przewozy Regionalne związki przedstawiły wspólne stanowisko: zwiększenia w 2013 r. gratyfikacji z okazji Święta Kolejarze do 200 zł oraz podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2014 r. o 100 zł plus pochodne.

Ustalono, że kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się do 31 października 2013 r. Dokładana data zostanie ustalona w trybie roboczym.

Dział: Z ostatnich dni

Rozmowy w sprawie ulg przejazdowych dla pracowników spółki Przewozy Regionalne zostały odłożone do 24 września 2013 . Taką decyzję uzgodnili wspólnie przedstawiciele związków zawodowych, zarząd spółki i mediator, poseł Krzysztof Tchórzewski po spotkaniu 30 sierpnia br.

Komunikat po spotkaniu:

pdf/Protokół%20z%20mediacji%2030.08.2013%20%20(ulgi%20przejazdowe).pdf

Dział: Z ostatnich dni

Prezydium Rady Branżowej Przewozów RegionalnychRada Branżowa Przewozów Regionalnych We wtorek 3 września odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych. Posiedzenie otworzyła i prowadziła Urszula Jeziorna, przewodnicząca Rady. W spotkaniu uczestniczył Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący zarządu Federacji ZZP PKP.

Głównym tematem omawianym podczas wtorkowego spotkania były wyniki referendum strajkowego, które formalnie zakończyło się w piątek 26 sierpnia. Na ewentualne podjęcie strajku, w przypadku fiaska rozmów w sprawie paktu gwarancji pracowniczych wyraziło zgodę 95,6 proc. głosujących. Ogółem w referendum  przeprowadzonym w dniach 5-26 sierpnia 2013 r. w zakładach spółki Przewozy Regionalne udział wzięło 56,4 proc. załogi.

Krzysztof Bączek z Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Olsztynie , wiceprzewodniczący Rady Branżowej PR podziękował serdecznie działaczom z poszczególnych okręgów za zaangażowanie w organizację referendum.

Następnie wiceprzewodniczący Jan Przywoźny omówił stan negocjacji w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych. Przyznał, że sytuacja nie jest prosta, trwa przerwa w obradach, a z kraju docierają negatywne informacje w sprawie postępowania poszczególnych urzędów marszałkowskich wobec macierzystych Zakładów PR i usiłowanie uruchomienia własnych firm przewozowych. W efekcie nie można optymistycznie patrzeć w przyszłość, bo Przewozy Regionalne zapowiadają kolejne ograniczenia w zatrudnieniu zaś urzędnicy samorządowi zapowiadają, ze pracowników z PR przejmować nie zamierzają.

Omówiono następnie sytuację w poszczególnych Zakładach Przewozów Regionalnych w całej Polsce. Na koniec spotkania wiceprzewodniczący Przywoźny przedstawił harmonogram działań Federacji ZZP PKP w planowanych w dniach 11-14 września masowych pikietach protestacyjnych w Warszawie. Zaapelował o możliwie jak najliczniejszy udział, szczególnie 11 IX w tzw. dniu branżowym, gdy pikieta kolejarzy ma stanąć w południe przed Ministerstwem Transportu a następnie przejść pod Sejm.

Gościem specjalnym Rady była we wtorek była prezes Małgorzata Kuczewska- Łaska, której pod koniec obrad przedstawiciele Rady Branżowej i zarządu Federacji ZZP PKP wręczyli olbrzymi bukiet kwiatów i pamiatkowy zegar oraz złożyli serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę.Jan Przywoźny, Urszula Jeziorna, Małgorzata Kuczewska-Łaska

Dział: Z ostatnich dni

PRKolejne spotkanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników spółki Przewozy Regionalne odbędzie się 18 września o godzinie 11.30 w Warszawie. Do tego dnia nie będą wręczane w spółce wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Podczas poniedziałkowego spotlkania mediacyjnego strony powołały zespół do spraw opracowania zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych. Ze strony związkowej do zespołu weszli: Sławomir Centkowski, Jerzy Grodzki, Krzysztof Bączek i Jacek Droździał. Ze strony Przewozów Regionalnych: Grzegorz Woźny.

Spotkanie zespołu będzie ustalone w trybie roboczym.

W załącznikiu protokół z poprzedniego spotlkania mediacyjnego w dniu 26 sierpnia 2013 r.

pdf/Skan_20130826153054.pdf

Dział: Z ostatnich dni
Strona 8 z 8