|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 04 czerwiec 2014 00:00

W dniu 3 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz, który na wstępie przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP podjętej w czasie poprzedniego posiedzenia w dniu 6 maja 2014 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Przewodniczący Stolorz podziękował obecnym za udział w IV Kongresie Forum Związków Zawodowych, który odbyło się w maju. - Przyjechaliśmy jako jedna drużyna, współpracowaliśmy, wspieraliśmy się, byliśmy jednością - i za to Wam dziękuję - powiedział Stanisław Stolorz. Dodał także, że "nie jest to jedynie jego opinia", ale pod wrażeniem jedności Federacji byli także inni.

Następnie przystąpiono do omawiania sytuacji spółkach. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi sytuacji w PKP Intercity, o której informowaliśmy.

Główną obawą zgłąszaną przez zebranych był niepokojący trend wymiany doświadczonych kolejarzy, zwanych "kolejowym betonem". Wszystko pod pozorem wypełniania "luki pokoleniowej", na której istnienie wielokrotnie zwracano uwagę. Sytuacji tej będziemy się bacznie przyglądać.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

 03 06 Zarzad 01 03 06 Zarzad 02 03 06 Zarzad 03

 

 

poniedziałek, 02 czerwiec 2014 00:00

PKPIClogo Ostatnio o spółce PKP Intercity mówi się głównie w kontekście, przybierającego coraz bardziej absurdalny kształt, sporu z firmą Alstom o pociągi Pendolino. Wydaje się, że taka sytuacja jest nawet na rękę Spółce, która prowadzi obecnie szeroko zakrojoną restrukturyzację pionu handlowego we wszystkich jednostkach organizacyjnych w PKP Intercity.

    Na 27 maja (wtorek) zaplanowano w Warszawie szkolenie pt. „pociąg menagera”, na które w pierwszej wersji zaproszono wszystkich pracowników średniego szczebla zarządzania w pionie handlowym tj. naczelników, zastępców naczelników, kierowników drużyn, kierowników kas oraz kasjerów liniowych. Dzień przed szkoleniem grupa około 20 osób, zaproszonych do Warszawy, otrzymała  e-maile z informacją, że ich szkolenie odbędzie się w siedzibach Zakładów.
Na szkoleniu w Warszawie zebranym przekazano, że są oni elitą i mają szczęście, że właśnie są tutaj, a nie w siedzibach Zakładów. Nie wyjaśniono jednak dlaczego... Około godziny 13 zorganizowano przerwę, podczas której niektóre z osób otrzymały nominacje na wyższe stanowiska. Osoby te zupełnie nie spodziewały się tego typu akcji awansowej.

W tym samym czasie w Zakładach,  zamiast planowanego szkolenia, które się nie odbyło, pracownicy otrzymywali porozumienia zmieniające oraz porozumienia z konsekwencją rozwiązania umowy o pracę z nieświadczeniem pracy.

W dniu 28 maja (środa) Zarząd PKP IC zorganizował spotkanie ze Związkami, na którym przedstawił plan restrukturyzacji, który zdaniem obecnych na spotkaniu przedstawicieli strony społecznej oderwany jest od rzeczywistości i w takiej formie nie jest możliwy do zrealizowania.

Plan przewiduje m.in.:

-ograniczenie liczby Drużyn Konduktorski,ch do 150 osób i zredukowanie liczby sekcji z 14 do 10, co skutkować będzie łączeniem gniazd konduktorskich (np. Kraków-Rzeszów), w których pracować będzie przeszło 300 osób - jest to oczywisty brak spójności w prezentowanych założeniach;

- wprowadzenie nowych stanowisk, których nie ma w zakładowym układzie zbiorowym pracy tj. zamiast naczelnika - szef obszaru, a kierownika zespołu - planista. W przypadku planistów może oznaczać to konieczność układania przez jedną osobę planu dla 500 pracowników.

Obecna sytuacja prowadzi do kompletnej i nieuzasadnionej wymiany załogi bez właściwego planu na przyszłość.

Pracownicy są zastraszani i załamani. 

W związku z tym w Federacji ZZP PKP zaplanowano posiedzenie zespołu roboczego, którego celem będzie opracowanie planu działania wobec decyzji Zarządu PKP IC. O rozwoju sytuacji i kolejnych ustaleniach będziemy informowali na bieżąco.

Dość powiedzieć, że w udzielonym przez prezesa Hordyńskiego dla portalu "Rynek Kolejowy" wywiadzie, prezes wymieniając elementy, na  których IC zaoszczędziło, wskazał także "22 mln zł na kosztach ubezpieczeń społecznych". Natychmiast wystosowałem zapytanie do Rzecznik IC p. Zuzanny Szopowskiej, jednak pomimo kilku prób do dzisiaj (przez 11 dni), nie otrzymałem żadnego komentarza na temat tego, co prezes Hordyński miał na myśli. Wątpimy przecież, aby IC przestało płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Chociaż odpowiedź ciśnie się sama - tyle zaoszczędzono na pracownikach, których zwolniono z pracy.

 

Edit: właśnie dotarła odpowiedź od Rzecznik IC p. Zuzanny Szopowskiej na moje pytanie:

Różnica w pozycji dot. ubezpieczeń społecznych wynika z tego, że w 2012 r. aktuariusz, czyli osoba odpowiedzialna za wycenę rezerw na świadczenia pracownicze, utworzył nadmierne rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odpisy na ZFSS. Stawki te musiały zostać zaktualizowane. Działanie nie wiąże się z oszczędnościami na ubezpieczeniach społecznych.

 

 

 

czwartek, 29 maj 2014 08:29

05 28 CARGO 1

W środę 28 maja odbyła się Rada Branżowa PKP Cargo.

Obrady prowadził Marian Kogut, przewodniczący Rady. Za stołem prezydialnym zasiadiadła także dwójka wiceprzewodniczących: Elżbieta Fedoruk oraz Jarosław Ślepaczuk, a także Krzysztof Czarnota, reprezentant pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Cargo.

Celem spotkania było omówienie sytuacji w Spółce.

Gośmi spotkania byli członkowie Zarządu Spółki - prezes Adam Purwin, a także nowy Członek Zarządu, Dariusz Browarek, reprezentant pracowników w Zarządzie Spółki.

 

Obszerniejsza relacja z tego spotkania pojawi się w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 

05 28 CARGO 3  05 28 CARGO 5  05 28 CARGO 7  05 28 CARGO 2  05 28 CARGO 6  05 28 CARGO 4

 

czwartek, 29 maj 2014 07:28

05 29 Logo KolejarzeWszystkich nas poruszyła katastrofalna powódź, która nawiedziła Kraje Bałkańskie, powodując śmierć kilkudziesięciu osób. Przyniosła też niewyobrażalne straty, dlatego Kraje Bałkańskie liczą na pomoc świata, w tym  również Polski.

Z prośbą o pomoc i wsparcie kolejarzy i związkowców z Federacji ZZP PKP, zwrócił się przewodniczący Związków Zawodowych Kolejarzy Serbskich, kolega Dragan Randjelovic (jego list znaleźć można poniżej). 

Federacja ZZP PKP w pełni solidaryzuje się z dotkniętymi przez powódź kolejarzami i rozumie w jak ciężkim znaleźli się położeniu. Dlatego tez przewodniczący Stanisław Stolorz zadeklarował przekazanie wsparcia finansowego oraz zaapelował do wszystkich którzy chcieliby wesprzeć w trudnej sytuacji serbskich kolejarzy o przekazywanie datków na pomoc dla Serbii.    

Jeśli zdecydujecie się na pomocy finansową, prosimy o kontakt z Federacją

 

05 29 Kolejarze Serbscy 2

środa, 28 maj 2014 09:19

Jan Lalik został Członkiem Rady Nadzorczej PKP SA.

Wasza determinacja w zbieraniu głosów przyniosła efekt!

Ze słowami podziękowania dwa dni temu zwrócił się przewodniczący Stanisław Stolorz, teraz przekazuje je kol. Jan Lalik:

 

05 28 podziekowanie Jan Lalik

poniedziałek, 26 maj 2014 00:00

IMG 1816Do Centralnej Komisji Wyborczej wpłynęły właśnie dokumenty oraz listy poparcia dla Jana Lalika, kandydata Federacji ZZP PKP na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP SA.

Udało się zebrać ponad 3800 podpisów.

- Bardzo dziękuję Wam Koleżanki i Koledzy za mobilizację. Znajdujemy się w gorącym wyborczym okresie, po raz kolejny pokazaliście, że potrafimy się zjednoczyć i działać wspólnie - powiedział Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP.

 

czwartek, 22 maj 2014 11:02

W środę 21 maja odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Teleinformatyki Kolejowej, której przewodzili Marek Andrzejewski oraz Witold Pyrgiel.

Przedmiotem spotkania było omówienie sytuacji w Spółkach. Najbardziej interesowała oczywiście sytuacja w podzielonym TK Telekom, z którego wydzielono już Spółkę PKP Utrzymanie (podległą PKP PLK) oraz zarejestrowano podmiot TK Budownictwo, który podobnie jak TK Telekom docelowo ma zostać sprzedany.

Przekazano informację, że, jak dotychczas PKP Utrzymanie nie ma gotowego zaplecza zarówno biurowego (brak jednego, docelowego obiektu) oraz informatycznego.

Tematem spotkania było także warunki PDO, do 30 maja pracownicy mogą się do programu zgłaszać. Przewiduje się, że z tej możliwości skorzysta 180 osób.

Gościem spotkania był Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP. Zreferował on aktualne obszary, którymi zajmuje się Federacja. Przekazał informację o zakończonym w ubiegłym tygodniu IV Kongresie Forum Związków Zawodowych , a także jeszcze raz poprosił o zbieranie podpisów poparcia dla kandydatury kol. Jana Lalika do Rady Nadzorczej PKP S.A.

Więcej w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

 

05 21 Teleinformatyka 1 05 21 Teleinformatyka 2 05 21 Teleinformatyka 3 05 21 Teleinformatyka 4

piątek, 16 maj 2014 00:00

 FZZPPKP

 

Zakończony IV Kongres Forum Związków Zawodowych był dla Federacji ZPP PKP bardzo owocny.

 

Na obecną kadencję Forum Związków Zawodowych, zostali powołani następujący przedstawiciele Federacji:

 

Stanisław Stolorz, wiceprzewodniczący FZZ;

Jan Przywoźny, Członek Prezydium Zarządu Głównego FZZ;

Jan Piechel, Członek Zarządu FZZ;

Zdzisław Gnaciński; Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

Ponad to w Komisjach Roboczych, procedujących w trakcie Kongresu, znaleźli się przedstawiciele Federacji ZZP PKP. I tak przewodniczącym Komisji Mandatowej został Krzysztof Czarnota (Skarżysko Kamienna). W Komisji Wyborczej pracował Stanisław Leśniewski (Kielce), w Komisji Skrutacyjnej do głosowań jawnych - Małgorzata Oszywa (Gdańsk) i Joanna Klekot (Katowice), w Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych – Hanna Kamińska (Warszawa), w Komisji Wniosków i Uchwał – Mieczysław Szalbierz (Poznań). Ponadto w Prezydium IV Kongresu Forum Związków Zawodowych zasiadł Marek Kołodziejczyk – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ w Lublinie. 

Obszerna relacja z Forum ukaże się w najbliższym numerze "Naszych Spraw"

poniedziałek, 12 maj 2014 09:42

Od dzisiaj do czwartku 15 maja w Falentach K/Warszawy trwać będzie Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Związków Zawodowych.

W IV Kongresie Forum Związków Zawodowych weźmie udział ponad 200  delegatów z całego kraju. Swój udział potwierdzili  również liczni goście z kraju i zagranicy, w tym m.in. sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych  Luca Visentini oraz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Federację ZZP PKP reprezentować będzie liczna grupa z przewodniczącym Stanisławem Stolorzem na czele.

Po Kongresie na pewno zamieścimy obszerną relację.

 

05 13Plakat IV kongres FZZ

środa, 07 maj 2014 10:03

Zenon Szczesny czarno-biaeUprzejmie informujemy, że:Pogrzeb naszego Kolegi - Zenka Szczęsnego, odbędzie się jutro - tj. w czwartek, 8 maja na Cmentarzu w Pierwoszynie - godz.13.00.Na cmentarz dojedziemy autobusem nr 105 ul.Morska (Dworzec PKP Gdynia Główna). - Różaniec o godz.11.00, msza żałobna o godz.11.30 w Kościele P.w Św. Boboli Gdynia Obłuże w Gdyni. Do kościoła dojedziemy autobusem nr 194 z przystanku w Gdyni ul Jana z Kolna.Do wyszukiwania połączeń autobusowych warto skorzystać z tej strony: http://trojmiasto.jakdojade.pl/