|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
poniedziałek, 10 luty 2014 07:40

02 03-kolejarska 3W ubiegły poniedziałek 3 lutego delegacja Kolejarskiej Służby Krwi w składzie: Łukasz Derylak - Przewodniczący, Czesław Azarczyk – Wiceprzewodniczący, Leszek Borus – Wiceprzewodniczący ds. Finansowych spotkała się z Januszem Piechocińskim - Wicepremierem, Ministrem Gospodarki.

Głównym punktem spotkania było wręczenie Złotego Medalu 50-lecia Kolejarskiej Służby Krwi, który został przyznany Panu Premierowi w Grudniu 2013r. z okazji Jubileuszu 50-lecia KSK. Medal wraz z Aktem Nadania, został wręczony w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyż w Warszawie.

W czasie spotkania wśród wielu poruszanych tematów dotyczących zaangażowania kolejarzy w Honorowe Dawstwo Krwi, Przewodniczący Łukasz Derylak powiedział: „Jestem dumny, że reprezentuję przed Panem Premierem, tak wielką rzeszę Kolejarzy, Kolejarzy bez podziału na kolejowe spółki, zakłady pracy czy związki zawodowe - jedyny podział jaki wśród Nas jest, to podział na grupę krwi”.

W dalszej części spotkania poruszane były również problemy jakie obecnie dotykają kolejarzy – krwiodawców, jak również wyzwania na przyszłość jakie stoją przed Kolejarską Służbą Krwi. Pan Premier Janusz Piechociński, któremu transport kolejowy jest bliski powiedział: „Cieszę się z tego, że kolejarze potrafią się jednoczyć w sprawach pomocy drugiemu człowiekowi, ta pomoc to znak Polskich Kolejarzy i Polskiej Kolei”.

 

02 03-kolejarska 2 

czwartek, 06 luty 2014 09:20

pkp cargo logoRada Nadzorcza PKP Cargo powołała na stanowisko prezesa zarządu Adama Purwina, dotychczasowego członka zarządu ds. finansowych. Wybór nowego prezesa zarządu został dokonany po  przeprowadzeniu postępowania konkursowego przy wsparciu niezależnej firmy doradztwa personalnego. Purwin pełnił obowiązki prezesa już od listopada 2013 roku, po tym, jak rezygnację ze stanowiska złożył Łukasz Boroń.

 

Konkurs został ogłoszony przez radę nadzorczą spółki w grudniu 2013 roku. Do wyznaczonej przez radę daty 20 stycznia 2014 roku wpłynęło 14 aplikacji i odbyły się dwie tury rozmów kwalifikacyjnych.

- Gratuluję panu Adamowi Purwinowi, który wygrał postępowanie kwalifikacyjne i zyskał jednomyślne poparcie Rady Nadzorczej, przedstawiając wiarygodny i ambitny plan rozwoju PKP Cargo. Jestem przekonany, że nowy prezes skutecznie przeprowadzi spółkę przez pełen wyzwań rok 2014, a także zbuduje solidny fundament pod dalszą ekspansję PKP Cargo w kraju i za granicą w kolejnych latach, korzystając m.in. z obecności spółki na GPW – uważa Jakub Karnowski, przewodniczący rady nadzorczej PKP Cargo oraz prezes zarządu PKP SA.

 

- Cieszę się, że będę miał możliwość realizacji strategii zaprezentowanej inwestorom podczas przygotowań do debiutu giełdowego. Jestem przekonany, że razem z pracownikami PKP Cargo będziemy wzmacniać markę naszej Spółki w kraju i za granicą, tworząc nowoczesną i efektywną firmę, a jednocześnie dobre i perspektywiczne miejsce pracy – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo.

Adam Purwin ukończył Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku.  Przez ponad 15 lat zdobywał doświadczenie  w największych instytucjach finansowych w Polsce, prowadząc projekty z zakresu bankowości korporacyjnej, finansowania największych przedsiębiorstw w kraju i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowując transakcje fuzji i przejęć. Karierę zawodową rozpoczynał m.in. w BRE Banku i Banku Pekao, a kontynuował w PKO BP – największym polskim banku, gdzie kierował realizacją projektów inwestycyjne i nadzorował grupę kapitałową. W Banku Gospodarstwa Krajowego budował kompetencje w zakresie finansowania strukturyzowanego i wspierania polskiego eksportu. Oprócz bogatego doświadczenia współpracy z największymi bankami w Polsce, prowadził także projekty dla międzynarodowych instytucji z obszaru bankowości inwestycyjnej.

W 2012 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego w PKP SA. gdzie odpowiadał za procesy prywatyzacyjne i nadzór właścicielski nad kilkudziesięcioma spółkami Grupy PKP. Nadzorował wdrożenie ładu korporacyjnego i nowoczesnych metod zarządzania spółkami zależnymi, wyznaczając  strategie działania i cele dla poszczególnych zarządów. Przygotował strategię prywatyzacji PKP Cargo oraz proces prywatyzacji Polskich Kolei Linowych.

W lutym 2013 roku objął stanowisko członka zarządu ds. finansowych PKP Cargo, gdzie również jako szef zespołu IPO w ciągu 9 miesięcy przygotował spółkę do oferty publicznej, zakończonej debiutem giełdowym w październiku 2013 roku. Oferta publiczna była jedną z największych w ostatnich latach i wyniosła 1,4 mld zł. Od listopada pełnił obowiązki prezesa zarządu PKP Cargo.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia

 

środa, 05 luty 2014 02:00

Przewozy-Regionalne-logoTomasz Pasikowski został nowym prezesem "Przewozów Regionalnych" Sp. z.o.o. Zastąpił na tym stanowisku Ryszarda Kucia, który funkcję tę pełnił od czerwca ubiegłego roku.

Nowy prezes był wcześniej dyrektorem zarządzającym BRE Banku, a w latach 1995-1998 - prezydentem Grudziądza w latach 1995-1998, jest także członkiem Forum Obywatelskiego Rozwoju.

To nie koniec zmian w Zarządzie spółki. Członkiem zarządu ds. finansowych został Wojciech Kroskowski wiceprezes GE Money Banku.

Jesteśmy ciekawi jakie cele wytyczy sobie nowy prezes i czy poprawią one sytuację w Spółce.

 

 

środa, 05 luty 2014 00:00

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP po spotkaniu Pani wicepremier i minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej z przedstawicielami związków zawodowych branży kolejowej dnia 5 lutego br.

Dyskusja dotyczyła czterech głównych tematów:

Spółki „Przewozy Regionalne”


Dzisiejsze spotkanie nie przynosi przełomu w sprawie przyszłości przewozów pasażerskich w Polsce, które uzdrowiłoby sytuację w spółce Przewozy Regionalne – mówi Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZK PKP.

Podjęto decyzję o utworzeniu Zespołu roboczego ds. Przewozów Regionalnych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa, marszałków województw oraz związków zawodowych. 
Jest to realizacja propozycji powziętej w czasie ostatniego spotkania - 3 grudnia 2013 r. Federację ZZP PKP w Zespole będzie reprezentował Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP.

- Strona społeczna zażądała natychmiastowego wstrzymania działań restrukturyzacyjnych  i zwolnień - dodaje Stanisław Stolorz.

Telekomunikacji Kolejowej


Przewodniczący Stanisław Stolorz podkreślił, że strona społeczna podtrzymuje swój sprzeciw wobec przewidywanych zwolnień oraz podziału spółki bez wprowadzania Paktu Gwarancji  dla Pracowników – zgodnie z ustaleniami Zespołu Trójstronnego.

Podczas spotkania z minister Bieńkowską dyskutowano także o bezpieczeństwie na kolei oraz przygotowywanych rozwiązaniach prawnych w tej materii. Poruszono także kwestię planowanych działań związanych z inwestycjami na kolei oraz spółkami kolejowymi.

 

do pobrania:

- treść komunikatu w formacie .pdf

wtorek, 28 styczeń 2014 00:00

01 28 RB PR 228 stycznia odbyła się Rada Branżowa Przewozów Regionalnych. Obradom przewodniczyła przewodnicząca Urszula Jeziorna. Za stołem prezydialnym zasiedli także Krzysztof Bączek oraz Stanisław Stolorz, wiceprzewodniczący Federacji FZZP PKP i  Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący.
Gościem spotkania byli przedstawiciele spółki „Przewozy Regionalne”; Grzegorz Woźny, dyrektor biura spraw pracowniczych oraz Jolanta Walkowiak, naczelnik w pionie pracowniczym.

Tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji w spółce.

Przewodnicząca Urszula Jeziorna podkreśliła, że sytuacja jest bardzo trudna. Wciąż brakuje środków na pokrycie bieżącej działalności przewozowej. Kolejne samorządy tworzą nowe spółki przewozowe. Sami właściciele – marszałkowie województw – nie mają wspólnej wizji przyszłości przewozów. Praktycznie ze sobą nie współpracują, każdy decyduje o taryfie w swoim regionie. Mamy więc 16 właścicieli i 16 taryf – dodała.

Potem głos zabrał Jan Przewoźny, który poinformował o przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz

Wiceprzewodniczący zwrócił także uwagę, na problem związany z wprowadzeniem IV pakietu kolejowego. Polski rząd nie skorzystał z prawa weta, nie wprowadził do niego także żadnych poprawek. Obecnie po decyzji Komisji Europejskiej o konieczności wydatkowania środków na kolej, udział własny w inwestycjach został zmniejszony nawet do 25%.


„Tragizm sytuacji polega na tym, że za kilka lat będziemy mieli zmodernizowaną infrastrukturę, po której jeździć będą czeskie albo niemieckie pociągi, bo polskie „Przewozy Regionalne” nie dotrwają do tego momentu.”


- Musimy bronić swoich miejsc pracy – zakończył swoje wystąpienie.


Kolejnym punktem posiedzenia było zdanie relacji z poszczególnych zakładów.

W drugiej części spotkania obecny byli Grzegorz Woźny oraz Jolanta Walkowiak.

Przekazali oni informacje dotyczące przebiegu procesu restrukturyzacji w spółce, a także dyrektor Woźny przekazał także informację dotyczącą respektowania ulg przewozowych w „pociągach stykowych” uruchamianych przez „Przewozy Regionalne”

W dalszej części spotkania głos zabrał przewodniczący Stanisław Stolorz. Powiedział, że marszałkowie przestali już dawno myśleć o realizacji usług publicznych, a nie tylko komercyjnych.

- Jeżeli będziemy na przewozy patrzeć tylko przez pryzmat komercji to spółka natychmiast przestanie istnieć. Jeżeli marszałek województwa małopolskiego mówi, że będzie jeździł tylko na najbardziej rentownych trasach to jaka jest polityka transportowa Polski?.


Nie mogąc pozostać obojętną na sytuację w spółce, Rada Branżowa Przewozów Regionalnych przyjęła stanowisko o ogłoszeniu pogotowia strajkowego w "Przewozach Regionalnych".

 

 01 28 RB PR 1  01 28 RB PR 3 01 28 RB PR 4 01 28 RB PR 5

wtorek, 04 luty 2014 01:00

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP ogłosiła pogotowie strajkowe w Przewozach Regionalnych Sp. z.o.o. . Związkowcy domagają się od rządu podjęcia natychmiastowych działań, które pozwolą uratować spółkę - największego przewoźnika pasażerskiego w Polsce.

Oczekujemy rozmów -  „czas rozmów już minął, nadszedł czas działania”. - Podczas okrągłego stołu kolejowego w 2010 r. mieliśmy wypracować docelowy model dla Przewozów Regionalnych. Nic z tego nie wyszło. Dlatego oczekujemy konkretów i pilnego rozpoczęcia prac zespołów problemowych zapowiedzianych przez minister Bieńkowską – zapowiada Stanisław Stolorz.

„Kolejne zaniechania i brak działań doprowadzą do zaostrzenia stanowiska Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP” - ostrzegają w swoim stanowisku związkowcy. Co to oznacza? Możliwe, że brak działań ze strony rządzących doprowadzi nawet do strajku.4 02 014 02 02

Do pobrania:

- treść stanowiska Federacji ZZP PKP

- informacja prasowa

 

wtorek, 04 luty 2014 00:00

02 04 ZG 1We wtorek 4 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Gościem Zarządu był Zbigniew Klepacki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialny za kolej.

Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP podjętej 15 stycznia 2014 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Krótkich wyjaśnień w sprawie negocjacji w spółkach  w PKP Cargo oraz TK Telekom udzielili Dariusz Browarek i Jan Piechel.

Kolejnym punktem było spotkanie z wiceministrem ds.kolei Zbigniewem Klepackim.

Zaznaczył on trzy priorytety, które obecnie będzie starał się realizować: inwestycje na kolei, poprawę bezpieczeństwa oraz działania mające na celu zatrzymanie odpływu,a docelowo zwiększenie liczby pasażerów.

Minister powiedział, że rok ten, chociaż trudny, jest rokiem rekordowo dużych inwestycji - przeszło 9 miliardów złotych zostanie wydanych na modernizację kolei. Zwrócił uwagę, że problemem jest fakt, że większa liczba remontów powoduje także większą liczbę problemów, w tym wszelkich czasowych zamknięć tras czy wydłużenia czasu przejazdu danych odcinków.

Zbigniew Klepacki wysłuchał opinii związkowców w sprawie sytuacji w poszczególnych spółkach.

Po spotkaniu z ministrem dalej procedowano według przyjętego porządku obrad.

Sporo czasu poświęcono omówieniu aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Potem uczestnicy spotkania zdali sprawozdanie z działalności Przedstawicielstw Terytorialnych.

Na Zarządzie Głównym jednogłośnie przyjęto także uchwałę, w której Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych, nie mogąc pozostać obojętną wobec sytuacji w Spółce "Przewozy Regionalne", na wniosek Rady Branżowej Przewozów Regionalnych, ogłasza pogotowie strajkowe. - Jednocześnie stanowczo domagamy się podjęcia rozmów i prac w zespołach problemowych w sprawie przyszłości pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce.

 

 02 04 ZG 2 02 04 ZG 3

piątek, 31 styczeń 2014 00:00

29.01.2014 w siedzibie Federacji ZZP PKP odbyło się spotkanie Członków Rady Branżowej SOK z przedstawicielami Zarządu PKP PLK S.A – Andrzejem Wojciechowskim, wiceprezesem Zarządu ds. restrukturyzacji oraz Grzegorzem Sokołowskim, dyrektorem Biura Spraw Pracowniczych PKP PLK S.A.
W spotkaniu uczestniczył również Jan Piechel, wiceprzewodniczący Federacji ZZK PKP. Obradom przewodniczył Stanisław Rowiński, przewodniczący Rady Branżowej SOK.

 

Na wstępie spotkania Prezes Andrzej Wojciechowski podziękował za zaproszenie i zapewnił, że z przyjemnością przyjął je od strony związkowej. W kilku zdaniach przedstawił bieżącą sytuację w spółce PKP PLK S.A, której jak zapewnił, istotnym filarem jest Straż Ochrony Kolei. Zwrócił uwagę, że w roku ubiegłym podjęto szereg decyzji, których skutkiem jest wzmocnienie i zwiększone dofinansowania tej formacji. Podkreślił, że Polskie Linie Kolejowe stawiają na daleko idący rozwój, a nie na stagnację. Jedną z podjętych decyzji jest inwestycja w nowe uzbrojenie i dodatkowe wyposażenie funkcjonariuszy w różnego typu środki, co już zostało zrealizowane. 

Nowe umundurowanie

"W ramach poprawy wizerunkowej oraz podkreślenia rangi tej służby zamierzamy wprowadzić nową linię umundurowania, które co prawda będzie nieco droższe, lecz wygodniejsze i bardziej praktyczne. W tej sprawie w ubiegłym roku wystąpiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianę przepisów w tej kwestii. Jeśli projekt nowego rozporządzenia zostanie zaakceptowany przez ministerstwo, to całość tego zagadnienia regulować będzie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia."

Bez zwolnień w SOK

Prezes Wojciechowski zapewnił, że pomimo redukcji etatów we wszystkich zakładach spółki PKP PLK S.A., zarząd utrzyma stały i stabilny poziomu zatrudnienia w SOK.

O współpracy z policją

"Ponadto mocno stawiamy na zmiany w systemie szkolenia w SOK, rozbudowując ten system docelowo dążymy do tego, aby funkcjonował on podobnie jak w Policji.  Będziemy też wspierać was i wnioskować do nowego ministerstwa o wsparcie w kwestii współpracy SOK z Policją. Naszym zdaniem zbyt dużo obowiązków Policja przerzuca na barki naszej służby. Przykładem tego jest sprawa zabezpieczenia kibiców sportowych na obszarach kolejowych. Zadania z tym związane nie mogą spoczywać tylko na Straży Ochrony Kolei, gdyż nie mamy technicznych możliwości aby angażować do takich działań duże ilości funkcjonariuszy."

Problem badań lekarskich

W dalszej części spotkania  został  poruszony problem okresowych badań lekarskich dla funkcjonariuszy SOK, który zreferował kol. Robert Sobota /ZZK Śląskich/. W swej wypowiedzi zwrócił   uwagę przede wszystkim na podejrzane działanie Kolejowej Medycyny Pracy , w tym  stosowanie  przez nią praktyk monopolistycznych  i  brak  prawidłowego systemu odwoławczego od decyzji lekarskich. - Mamy obawy, że system ich pracy jest zorganizowany na wyciąganie pieniędzy z zakładów pracy. Podkreślił ponadto, że zwiększona częstotliwość wysyłania nas na badania lekarskie oraz wyśrubowane czasookresy ich wykonywania w konsekwencji przekładają  się przecież  na dodatkowe koszty też dla naszego zakładu . Pozostaje ciągle nie rozwiązana kwestia dokonania zmian  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącym  badań dla funkcjonariuszy SOK w sprawie ich złagodzenia ,lecz o tym będziemy  rozmawiać  z przedstawicielami ministerstwa, którzy w przeciwieństwie do pracowników Kolejowej Medycyny Pracy są  bardziej skłonni do zmian.      

W odpowiedzi Prezes Wojciechowski stwierdził, że problem faktycznie istnieje, lecz w znacznie szerszym zakresie i nie dotyczy tylko SOK. Działaniom Medycyny Pracy przyglądamy się od jakiegoś czasu i mamy już w tej kwestii pewne zastrzeżenia. Dotyczą one na przykład surowości oceniania stanu zdrowia pracowników w zależności od regionu kraju w jakim wykonywane są dane badania okresowe.  Problem nieprzechodzenia przez pracowników badań lekarskich jest nie tylko nieszczęściem dla nich samych, ale też dla zakładu pracy . Pochylamy się nad tym wspólnie ze związkami zawodowymi i będziemy to robić dalej,  ponieważ wnioski nasuwają się same;  notorycznie pogarsza się stan zdrowia pracowników, do tego dochodzi proces starzenia się załogi i już wkrótce może dojść do wystąpienia tzw. luki pokoleniowej.  Dlatego zachęcamy związki zawodowe do współpracy w zakresie obniżania wymagań zdrowotnych dla pracowników. Ponadto dalej przyglądać się  będziemy działalności Kolejowej Medycyny Pracy .


Głos w tej sprawie zabrał również wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP Jan Piechel, który słusznie zauważył, że na kolei obowiązują przepisy S1 zakładające, że  mężczyźni pracują do 60-go a kobiety do 55-go roku życia. Tymczasem w chwili obecnej obowiązuje nas czas pracy do 67 roku życia w związku z czym przepisy te są zupełnie nieadekwatne do tej rzeczywistości.

Planujemy zakup nowych samochodów

Kol. Władysław Dziobek / ZZK Okręgu Centralnego/ zwrócił również uwagę na bardzo zły stan niektórych  naszych pojazdów służbowych, których dalsza eksploatacja wymaga nakładu dużych środków finansowych. Poruszył również kwestię planowanej likwidacji Posterunku SOK w siedzibie PKP PLK S.A w Warszawie.


Prezes Wojciechowski potwierdził bezzasadność lokowania środków finansowych w mocno wyeksploatowany już sprzęt transportowy i przedstawił nowy kierunek działań spółki w zakresie gospodarki samochodowej. -W głównej mierze zalecane są działania leasingowe, flotowe tak aby nie kupować samochodów na własność . Stosując nowy system pozwolimy sobie na więcej pojazdów, gdyż stan samochodów w całej spółce jest bardzo kiepski.  W miesiącu marcu 2014 będziemy zbierać poprzez administrację PLK zamówienia na środki transportowe.

Zaniedbaliśmy sprawę posiłków profilaktywnczych dla pracowników SOK

Kolejną sprawę wielokrotnie już podnoszoną na forum Rady Branżowej  a dotyczącą posiłków profilaktycznych dla pracowników SOK  przypomniał  wiceprzewodniczący Rady  Michał Herman. Od prawie roku Rada Branżowa występuje do Centrali PLK o zmianę formy posiłków profilaktycznych dla naszych pracowników. Koncepcja zamiany wydawanej pracownikom żywności konserwowanej na kupony lub bony żywieniowe  została przez pracodawcę odrzucona z uwagi na niezgodność takiego działania z aktualnymi przepisami prawa. W  październiku ubiegłego roku ponownie wnioskowaliśmy,  tym razem o zmianę wydawanego asortymentu a w szczególności o włączenie produktów żywnościowych typu konserwy i pasztety. Odpowiedzi na ten wniosek nie mamy do dziś.

Odnosząc się do sprawy posiłków profilaktycznych  Prezes Andrzej Wojciechowski na wstępie przeprosił za brak reakcji pracowników Centrali spółki na pisma kierowane przez  związki zawodowe w tej konkretnej sprawie.  - Przyznaję, że sprawa została przez nas zaniedbana. Zleciłem dokładne sprawdzenie gdzie leży przyczyna takich zaniedbań, bo nie może być tak, że sprawy ciągną się miesiącami, przerzucamy się pismami a problemy pozostają nierozwiązane. To jest niedopuszczalne, nie tylko w tej sprawie. Obiecuję, że w przyszłości tak nie będzie,  w  trybie pilnym sprawa zostanie zbadana i udzielimy  na to pismo odpowiedzi. Sprawa przejmowania obiektów które wykorzystuje PLK a nie jest ich właścicielem jest sukcesywnie realizowana w pakietach i na zasadzie aportu od spółek z grupy PKP. Taki sam tok postępowania dotyczy obiektów eksploatowanych przez waszą służbę.

 

W trakcie posiedzenia dotarł projekt rozporządzenia

Przewodniczący Rady Branżowej SOK Stanisław Rowiński podziękował  prezesowi Andrzejowi Wojciechowskiemu za głębokie zrozumienie faktycznych problemów z jakimi boryka się Straż Ochrony Kolei i za złożone deklaracje o dalszym wsparciu. Z ubolewaniem wyraził jednocześnie opinię , że nie o wszystkich działaniach  pracodawcy wiedzą przedstawiciele załogi. Tak się sprawa przedstawia właśnie w przypadku  zmian w rozporządzeniu dotyczącym naszego umundurowania. 

- Faktycznie sprawa tej nowelizacji została zasygnalizowana nam przez Komendę Główną SOK, jednak samego dokumentu nie otrzymaliśmy ani do wglądu, ani tym bardziej do opiniowania. W związku z tym trudno nam odnieść się do jego zapisów i uznać, że są one korzystne dla naszych pracowników.
W odpowiedzi na pytania Prezes Wojciechowski zadeklarował, że jeszcze dziś (29.01) projekt  wspomnianego  rozporządzenia zostanie dostarczony Radzie Branżowej aby mogła zapoznać się z jego treścią. Słowa Prezes dotrzymał i dokument został przekazany Federacji.

 Na razie stoimy w miejscu

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja członków Rady Branżowej z Dyrektorem Biura Spraw Pracowniczych Panem Grzegorzem Sokołowskim.
Dyrektor Sokołowski  przedstawił założenia jakie są do osiągnięcia w najbliższym czasie przez spółkę PLK w zakresie zmian organizacyjnych, czyli w głównej mierze zmian struktur Zakładów Linii Kolejowych. Zwrócił  szczególną uwagę na ewidentne niespójności pomiędzy strukturami organizacyjnymi SOK- PLK. -Na obecnym etapie staram się poznać sposób organizacji waszej formacji aby jak najwięcej dowiedzieć się o tej służbie. W swojej dotychczasowej pracy stawiałem i będę stawiał na nowoczesność , lepsze wynagrodzenia, lepszą infrastrukturę. Wszelkie  podejmowane działania mają mieć charakter celowy, a celem jest aby praca w naszej firmie była atrakcyjna. Mam wrażenie, że aktualnie stoimy w miejscu, nie zyskujemy nic w kategorii rezultatów i jest to wina nas wszystkich. Najlepszym przykładem na to  jest właśnie sprawa waszych posiłków profilaktycznych.

Kwestia nadgodzin

Członkowie Rady Branżowej poprosili o wypowiedź  w sprawie nadgodzin w SOK oraz możliwości zwiększenia stanu zatrudnienia na jednostkach wykonawczych z uwagi na coraz większe problemy z utrzymaniem przez nie zdolności do realizacji nałożonych zadań.

W kwestii nadgodzin, Dyrektor Sokołowski  stwierdził, że nie wie jak sprawa nadgodzin wygląda w SOK, lecz w skali całej spółki są to ogromne koszty dla pracodawcy dla tego też docelowo praca ma być tak organizowana aby nadgodzin nie było, ponieważ ich występowanie  źle  świadczy o rozłożeniu pracy. W sprawie zatrudnienia to zarówno w przypadku Zakładów Linii Kolejowych jak i SOK będziemy prowadzić głęboką analizę jak się sprawa przedstawia, gdyż już dziś widać, że mamy zbyt dużo „wodzów” a zbyt mało „Indian”. Przy ustalaniu stanów zatrudnienia na pewno weźmiemy  pod uwagę sugestie związków zawodowych.

 

 

Opracowanie: Michał Herman, Dominik Héjj

 

01 29 SOK 02 01 29 SOK 03

czwartek, 30 styczeń 2014 09:50

Po ponad trzech miesiącach do Stanisława Rowińskiego, przewodniczącego Rady Branżowej Straży Ochrony Kolei dotarła odpowiedź na jego pismo z 21 października 2013 roku w sprawie wątpliwości do dokumentu "Procedura koordynacji służb na dworcu kolejowym", będącego zapisem nowych wytycznych dotyczących pełnienia służby patrolowej na terenie dworców kolejowych.

 

Przedstawiamy pismo przewodniczącego RB SOK Stanisława Rowińskiego oraz otrzymaną od Komendy Głównej SOK odpowiedź.

 

 

 

 

ODPOWIEDŹ:

 

 

środa, 29 styczeń 2014 09:12

pkp cargo logo28 stycznia w siedzibie Spółki PKP Cargo S.A. odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w spółce. To kolejne już spotkanie, po spotkaniu 22 stycznia, które poza irytacją związkowców związaną z dwudziestominutową obecnością prezesa Adama Purwina, nie zakończyło się wypracowaniem porozumienia.

Niestety podobnie było tym razem. Szczęśliwie prezes Purwin dysponował czasem, jednak jego propozycje nadal pozostają nie do zaakceptowania dla strony związkowej.

Nowa propozycja Zarządu PKP Cargo S.A. to podwyżka 60 złotych brutto od dnia 1 lipca br.

- Kwota nie jest zgodna z oczekiwaniami, a termin jej wprowadzenia jest nie do przyjęcia – mówi Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP. - Federacja ZZP PKP stoi na stanowisko, że przedłużające się mediacje nie mogą  mieć wpływu na termin wszczęcia akcji awansowej. Oczywiście negocjacje płacowe mogą zająć więcej czasu, ale podkreślam z całą stanowczością, że podwyżki muszą zostać wdrożone od 1 stycznia 2014 roku. Jeżeli porozumienie osiągniemy później to oczekujemy wyrównania od początku roku – dodaje wiceprzewodniczący Browarek.

Stanowisko to zgodne jest z pismem z dnia 22 stycznia 2014 roku, podpisanego przez związki zawodowe.

Związkowcy oczekują wyznaczenia następnego terminu spotkania do 15 marca br.

 

 

Dla przypomnienia prezentujemy pismo z 22 stycznia:

 

01 22 zwiazkowcy na pkp cargo