|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 05 marzec 2014 13:57

Prezentujemy podjętą przez Zarząd Główny Federacji ZZK PKP uchwałę, a także pismo do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Remigiusza Paszkiewicza

 

PISMO PLK

WYCIAG UCHWALY

ZAL 01

ZAL 02

środa, 05 marzec 2014 14:00

03 05 manifaOd 12 trwała dzisiejsza (5 marca) pikieta przed siedzibą PKP PLK S.A. Na miejscu pojawili się związkowcy z Federacji ZZP PKP oraz "Solidarności".

Pikieta była skutkiem zaniepokojenia obecną sytuacją w Spółce.

W swoim przemówieniu, Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP powiedział, że  obecnie w PLK trwa konsekwentna dewastacja struktur organizacyjnych, która prowadzi do rozmycia odpowiedzialności, która może zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Już teraz pod względem ogólnej liczby wypadków na kolei w Unii Europejskiej gorzej jest tylko w Rumunii. Na polskiej kolei dochodzi aż do jednej piątej wszystkich wypadków śmiertelnych w Unii Europejskiej.

Spółka nie dba o odpowiedni stan infrastruktury − zamiast remontować tory, wprowadza na nich ograniczenie prędkości, bądź awaryjne sterowania ruchem przy użyciu sygnałów zastępczych. Dzięki temu: 60 % linii kolejowych oraz ok. 35% rozjazdów eksploatowano tylko ze względu na ich wprowadzenie.

Przewodcznicący Stolorz jasno przedstawił postulaty protestujących:

ŻĄDAMY: podniesienia bezpieczeństwa na kolei, chcemy bezpiecznego środowiska pracy i zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom,


DOMAGAMY SIĘ: podsumowania i rozliczenia restrukturyzacji jaka została przeprowadzona do obecnej chwili oraz przestrzeganie Porozumienia Partnerów Społecznych i zaprzestanie  prowadzenia fikcyjnego dialogu – DOŚĆ JUŻ okrągłych słów i deklaracji bez pokrycia.


CHCEMY: powstrzymania dalszego rozrostu Centrali Spółki, tworzeniu nowych stanowisk  dyrektorskich oraz dodatkowych struktur. WZROST zatrudnienia w Centrali nie przekłada się na efekty pracy. Zatrudnia się ludzi niemających elementarnej wiedzy na temat kolei, którzy nie rozumieją NAS − KOLEJARZY

ŻĄDAMY ZANIECHANIA:

    - kolejnych zmian organizacyjnych w Centrum Realizacji Inwestycji,
    - centralizacji Spółki skutkującej ograniczeniem roli zakładów,
     -tworzenia nowej jednostki organizacyjnej tj. Centrum Usług Wspólnych(Kadry i Finanse),
    - zamiaru łączenia Sekcji Eksploatacji, tworząc w ten sposób wielkoobszarowe, trudne do zarządzania i reagowania na zdarzenia sekcje – molochy,

NIGDY NIE BĘDZIE NASZEJ ZGODY NA zwalnianie pracowników − KOLEJARZY, dzięki którym ta SPÓŁKA jeszcze istnieje,


ZAMIAST ICH DOCENIAĆ podejmuje się próby przenoszenia ich w inne oddalone nawet o kilkaset kilometrów miejsca pracy,


BĘDZIEMY BRONIĆ dotychczasowych ustaleń zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, nie zgadzamy się na zmianę tych zapisów. A groźby jego  wypowiedzenia spotkają się z naszą ostrą reakcją i gwarantujemy – nie będzie to jedynie pikieta.

Do protestujących wyszedł wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Andrzej Filip Wojciechowski, który zaprosił delegację pikietujących do budynku na rozmowę. Złożono pismo z postulatami, w spotkaniu uczestniczył także prezes Spółki Remigiusz Paszkiewicz.

Delegacja otrzymała z rąk Prezesa pismo, w którym zaprosił on pikietujących do rozmów.

Mamy nadzieję, że nie będą to kolejne obietnice, a faktyczne działania i że nie "przegadamy" poraz kolejny problemów, a naprawdę wreszcie je rozwiązemy.

 

03 05 manifa

Fot. Łukasz Derylak

środa, 05 marzec 2014 00:00

03 04 zarzd 01We wtorek 4 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz, który na wstępie przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP podjętej 4 lutego 2014. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Następnie omówiono aktualną sytuację w spółkach kolejowych, w tym informacje dotyczące dalszej debaty wokół przyszłości Spółki "Przewozów Pasażerskich", a także zaplanowanych na dzień 17 marca dalszych negocjacji w sprawie akcji awansowej w PKP Cargo S.A.

 

Debatowano także na temat odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek Federacji ZZP PKP dotyczącej niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku. Zarząd podjął uchwałę o podjęciu prac zmierzających do zaskarżenia ustawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

 03 04 zarzd 02 03 04 zarzd 03 03 04 zarzd 04 03 04 zarzd 05

wtorek, 04 marzec 2014 08:34

03 03 RB CARGO 013 marca w siedzibie Federacji ZZP PKP odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Cargo, którego gościem był prezes Zarządu Spółki - Adam Purwin.

Obrady prowadził Marian Kogut, przewodniczący Rady. Za stołem prezydialnym zasiediadła także dwójka wiceprzewodniczących: Elżbieta Fedoruk oraz Jarosław Ślepaczuk, a także Krzysztof Czarnota, reprezentant pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Cargo.

Celem spotkania było omówienie sytuacji w Spółce.

 

Na początku spotkania, Prezes Adam Purwin podziękował wszystkim zebranym za ciężką pracę w poprzednim roku, a także poprosił o wsparcie w roku obecnym.

Na 17 marca zapowiedziano spotkanie w sprawie podwyżek. Dariusz Browarek, podtrzymał stanowisko Federacji, że przedłużające się mediacje nie mogą  mieć wpływu na termin wszczęcia akcji awansowej. Oczywiście negocjacje płacowe mogą zająć więcej czasu, ale podwyżki muszą zostać wdrożone od 1 stycznia 2014 roku.  Jeżeli porozumienie osiągniemy później to oczekujemy wyrównania od początku roku, dodał wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP.

Na koniec spotkania Adam Purwin otrzymał z rąk Stanisława Stolorza, przewodniczącego Federacji ZZP PKP pamiątkowe pióro, którym - jak zaznaczył, ma nadzieję, że Prezes podpisze podwyżki w  oczekiwanej przez stronę społeczną wysokości.

03 03 RB CARGO 02 03 03 RB CARGO 03 03 03 RB CARGO 04

 

poniedziałek, 03 marzec 2014 12:00

poniedziałek, 03 marzec 2014 10:50

03 03-APEL-page-001

03 03-APEL-page-002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 03 marzec 2014 08:52

Dariusz Browarek kandydatem Federacji ZZP PKP na przedstawiciela załogi w Zarządzie spółki PKP CARGO S.A.

W służbie trakcji od 35 lat. Od początku związany z Cargo.

26 lutego Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. rozpoczęła proces wyłaniania czterech członków Zarządu, w tym Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie spółki.

Swoją kandydaturę, wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 10 proc. pracowników spółki, Dariusz Browarek musi złożyć do południa 31 marca 2014 r.

Zajrzyj na stronę www.dariuszbrowarek.pl aby dowiedzieć się więcej!

browarek slajd

poniedziałek, 03 marzec 2014 08:11

02 28 RB PLK 02W dniu 28 lutego odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK.Obrady poprowadziła Joanna Klekot, przewodnicząca Rady.

 

Gośmi spotkania było czterch przedstawicieli Spółki PKP PLK: Andrzej Filip Wojciechowski, wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Restrukturyzacji, Andrzej Pawłowski, wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekspoloatacji, Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa oraz  Grzegorz Sokołowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych.

Tematem spotkania było omówienie bieżących sytuacji w Spółce. Wiceprezes Wojciechowski zapowiedział częste wizyty przedstawicieli Spółki na Radzie Branżowej, aby poprawieć wewnętrzną komunikację. Obiecał także zaaranżowanie spotkania, na którym Zarząd przedstawiłby długoterminową strategię rozwoju PKP PLK S.A.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

 

02 28 RB PLK 01   02 28 RB PLK 05 02 28 RB PLK 06 02 28 RB PLK 04 02 28 RB PLK 03

czwartek, 27 luty 2014 00:00

Fot. Bartłomiej Barczyk / Agencja Gazeta

środa, 26 luty 2014 09:59

02 25 komisja mlodych wspolneWe wtorek, 25 lutego 2014 roku odbyły się wybory do władz Forum Młodych – Komisji Problemowej Federacji ZZP PKP.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Federacji ZZP PKP, w Warszawie. Poprowadził je wiceprzewodniczący Jan Przywoźny. Na wstępie przedstawił aktualną politykę Federacji ZZP PKP wobec pojawiających się zagrożeń w funkcjonowaniu kolejowych spółek. W dalszej części pod jego nadzorem przeprowadzono wybory do władz Komisji „Forum Młodych”.

W wyniku tajnych wyborów przewodniczącym tej Komisji został Łukasz Derylak z Zespołu Prasowego Centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZZK Okręgu Centralnego w Warszawie. Następnie, już w głosowaniu jawnym, wybrano wiceprzewodniczącego Forum Młodych. Został nim Przemysław Pietrowski z Oddziału spółki Przewozy Regionalne w Poznaniu. Według tej samej procedury wybrano sekretarza tej Komisji. Zdecydowaną większością głosów tej funkcję powierzono Dorocie Ulicyn z MZZK IC z Gdyni.

 

Po spotkaniu nowo wybrany Przewodniczący powiedział: "Jestem zadowolony, że będę mógł kierować pracami tej Komisji, uważam, że głos młodych
w codziennej działalności Federacji jest bardzo potrzebny, przecież My także mamy pewne spojrzenie na obecną rzeczywistość i chcemy to zaznaczyć poprzez działanie."

Przewodniczący Derylak zaznaczył, że jego celem jest zebranie jak największej liczby nowych, młodych członków Federacji. Do tego celu chciałby wykorzystać także nowoczesne formy komunikacji - jak facebook czy twitter.

"Doskonale rozumiemy, że  dzięki doświadczeniu Naszych kolegów i zaangażowaniu młodych,  Związek Zawodowy Kolejarzy funkcjonuje już ponad 95 lat. Mam nadzieje, że postawione cele uda się Nam zrealizować a na zakończenie kadencji będziemy jednym z głównych, znaczących filarów Federacji ZZP PKP. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich młodych." - dodał.

Przy tej okazji zapraszamy do śledzenia profilu Federacji ZZP PKP na portalu facebook.com - www.facebook.com/fzzppkp

Forum Młodych gratulujemy i życzymy skuteczności w obronie praw młodych pracowników polskiej kolei. 

02 25 Derylak 02 25 pietrowski 02 25 podjacka