|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
piątek, 15 czerwiec 2018 23:37

To było bodaj najszybsze porozumienie płacowe w PKP CARGO, tym lepiej, że udało się je zawrzeć.

W dniu 15 czerwca w siedzibie spółki PKP CARGO S.A w Warszawie  podpisaniem porozumienia płacowego pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zakończyły się negocjacje płacowe.

Po wielogodzinnych rozmowach reprezentanci Central Związkowych oraz Zarząd PKP CARGO S.A reprezentowany przez Czesława Warsewicza – Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A, Leszka Borowca- Członka Zarządu ds. finansowych oraz Zenona Kozendrę – Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników zawarli porozumienie płacowe. Oprócz stałego elementu podwyżki wynagrodzeń strony uzgodniły wdrożenie jednorazowej premii w wysokości 250 zł z dniem 1 lipca  2018 r.

Już na wstępie przedstawiciele Zarządu Spółki oświadczyli, że wolą Zarządu PKP CARGO S.A  jest ukształtowanie przyrostu wynagrodzeń pracowników spółki  na drodze społecznego porozumienia ze związkami zawodowymi. Porozumienie to powinno być dostosowane do wyzwań, jakie stoją przed firmą, w perspektywie kilku lat jednocześnie  godząc w sposób racjonalny interesy pracodawcy, jak               i przedstawicieli pracowników.  Zdaniem strony społecznej pierwsza propozycja złożona przez Zarząd Spółki  znacznie odbiegała nie tylko od oczekiwań Pracowników, ale również nie uwzględniała poprawy wydajności pracy i sytuacji jaka dziś panuje na rynku pracy i jest nie do przyjęcia.

 W kolejnej propozycji zgłoszonej przez pracodawcę w znacznej części uwzględniono postulaty  zgłoszone przez reprezentantów załogi co pozwoliło na podpisanie porozumienia.

Strony porozumienia  oprócz uzgodnienia porozumienia płacowego w PKP CARGO S.A udzieliły jednocześnie rekomendacji dla wdrożenia podwyżek w spółkach grupy PKP CARGO S.A .

Poniżej prezentujemy jego treść:

Porozumienie 15 06 20182 1

Porozumienie 15 06 20182 2

Porozumienie pacowe PKP CARGO

piątek, 15 czerwiec 2018 12:57

Jan Piechel został członkiem Rady Nadzorczej PKP PLK SA. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Wasza mobilizacja i ofiarne zbieranie podpisów. 

Chcemy podziękować wszystkim, którzy podpisy zbierali, a także tym, którzy swój podpis zechcieli złożyć pod kandydaturą Jana.

Bądźcie pewni, że interesy Wasze oraz Waszych rodzin będą należycie chronione w organie nadzorczym pracodawcy.

Stawiamy na kontynuację merytorycznego dialogu i ochrony praw pracowniczych.

Jeszcze raz dziękujemy!

wtorek, 12 czerwiec 2018 10:04

W piątek, 8 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Branżowe Przewozów Regionalnych, którym tradycyjnie przewodniczył Krzysztof Bączek, przewodniczacy Rady Branżowej.

W trakcie spotkania, omówiono obecną sytuację w spółce, ze szczególnym uwzględnieniem trwających wyborów do Rady Nadzorczej spółki, do której kandydatem jest kol. Bączek. 

Kilka przedstawicielstw złożyło już listy podpisów, wciąż czekamy na kolejne.

W dalszej części omawiano także sytuację w sprawie nowych sortów mundurowych oraz obuwia. 

 

IMG 0639  IMG 0644

środa, 06 czerwiec 2018 08:25

We wtorek, 5 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZK.

W jego trakcie, omówiono bieżąca sytuację w spółkach kolejowych,ostatni Kongres Forum Związków Zawodowych, a także przebieg zbiórek podpisów pod kandydaturami kandydatów FZZK do Rad Nardzorczych:

 

PKP PLK

oraz

Przewozów Regionalnych

 

06 05 zarzd2 06 05 zarzd3

poniedziałek, 04 czerwiec 2018 12:02

W dniach 28-30 maja w Muszynie Złockiem, odbył się V zjazd delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego, na którym wybierano władze na kolejną, VI kadencję.

W wyników wyborów został powołany nowy zarząd w składzie Łukasz Derylak - Przewodniczący, Zbigniew Wolszczak - Wiceprzewodniczący, Mirosław Artecki - Wiceprzewodniczący, Dariusz Maleńki - Wiceprzewodniczący, Sławomir Nowosz - Wiceprzewodniczący. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Cezary Jadczak

Gratulujemy nowym Władzom, życząc wszelkiej pomyślności na trud związkowania. Jednocześnie dziękujemy dotychczasowym członkom Zarządu.

poniedziałek, 28 maj 2018 20:55

W dniach 23-25 maja br. w Tarnowskich Górach  odbyło się trzydniowe  wyjazdowe posiedzenie Rady Branżowej CARGO. Wybór miejsca obrad był nieprzypadkowy bo miejscowość określana jest od wielu lat mianem miasta gwarków i kolejarzy. Ponadto  fakt,  że zabytki Tarnowskich Gór, w tym pozostałości po dawnych kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku, zostały w ubiegłym roku  wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO; spowodował, że  gospodarze – Jarek Ślepaczuk i Andrzej Gwóźdź  bez uzgodnienia z uczestnikami Rady narzucili punkt pierwszy jakim było zwiedzanie Kopalni Zabytkowej.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był na omówienie wszelkich spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Branżowej oraz ustaleniem planu działania na najbliższe miesiące.

    W kolejnym dniu dzięki pomocy Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A odbyło się szkolenie z jakże ważnego zagadnienia jakim jest w ostatnim czasie RODO. Po zakończeniu szkolenia,  po którym  uczestnicy odebrali certyfikat wręczony przez  Marcina Kopczyńskiego –Administratora Bezpieczeństwa Informacji PKP CARGO S.A  rozpoczął się kulminacyjny punkt posiedzenia Rady – spotkanie z Czesławem Warsewiczem- Prezesem Zarządu Spółki PKP CARGO, Zenonem Kozendrą – Członkiem Zarządu PKP CARGO, Jerzym Ernstem – Prezesem Zarządu CARGOTABOR sp. z o.o,  Jerzym Przygodą – Członkiem Zarządu CARGOTABOR sp. z o.o. oraz Iwoną Osobą – Dyrektorem Zarządzającym CARGOTABOR sp. z.o.o.   Obradom przewodniczył Krzysztof Czarnota, przewodniczący Rady. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji ZZK Stanisław Stolorz – Przewodniczący,  Marian Kogut- Wiceprzewodniczący , Renata Wicha – Przewodnicząca ZG ZZK Śląskich  oraz Dyrektorzy tarnogórskich zakładów – Zenon Zemła i Adam Piotrowicz.

Dyskusja  o  bieżących problemach i wzajemnych oczekiwaniach stron oraz   sprawach dotyczących sytuacji w poszczególnych  zakładach Grupy PKP CARGO rozpoczęła się o punktualnie godzinie 14-tej. Pełna relacja oraz informacja o czym rozmawiano ukaże się najbliższym numerze "Naszych Spraw".

Foto: Renata Wicha, Janusz Grudzień. Tekst:Jarek Ślepaczuk.

 

Obrady CARGO 2 Obrady CARGO 3 Obrady CARGO 4 Obrady CARGO 5 Obrady CARGO Maria ya Rada CARGO 20183 Kopalnia

piątek, 25 maj 2018 11:18

W PKP PLK odbywaja się wybory przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej "PeeLKi". Kandydatem Federacji ZZK jest Jan Piechel, wiceprzewodniczący FZZK, a także członek RN mijającej kadencji.

Zbiórka podpisów trwa do 6 czerwca.

To nasz kandydat!

 

POBIERZ LISTĘ poprzyj JANA!

 

czwartek, 24 maj 2018 07:23

Oddając w Wasze ręce 32 numer "Głosu Kolejarza", jednocześnie inaugurujemy zbiórkę podpisów pod kandydaturą Krzysztofa Bączka do Rady Nadzorczej "Przewozów Regionalnych".

To nasz kandydat!

 

POBIERZ LISTĘ poprzyj Krzysztofa!

 

Pobierz Głos Kolejarza

czwartek, 24 maj 2018 07:16

Oddając w Wasze ręce 32 numer "Głosu Kolejarza", jednocześnie inaugurujemy zbiórkę podpisów pod kandydaturą Krzysztofa Bączka do Rady Nadzorczej "Przewozów Regionalnych".

To nasz kandydat!

 

POBIERZ LISTĘ poprzyj Krzysztofa!

 

Pobierz Głos Kolejarza

czwartek, 17 maj 2018 22:30

V Kongres Forum Związków Zawodowych
Nasze akcenty

W poniedziałek i we wtorek, 14-15 maja br., w Warszawie, odbył się V Kongres Delegatów Forum Związków Zawodowych.

Trzecia ogólnopolska, reprezentatywna centrala związkowa swój zjazd programowo-wyborczy odbyła w salach hotelu „Warsaw Plaza” na warszawskim Służewcu. Uczestniczyło w nich 219 delegatów zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych. Wśród nich był 19 przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych. Nasza organizacja była jednym z inicjatorów powstania w 2002 roku FZZ. I wciąż jest jednym z najaktywniejszych członków. Wśród zaproszonych gości był przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Byli także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


V Kongres rozpoczęło wprowadzenie sztandarów niemal wszystkich organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych. Było to imponujące. W tym gronie nie zabrakło sztandaru Federacji ZZK. Jego chorążym była Joanna Klekot – przewodnicząca Rady Branżowej PLK. Natomiast przybocznymi byli: Radosław Strakulski - przewodniczący ZZK Zachodniego Okręgu RP w Poznaniu oraz Zbigniew Ignaszak – przewodniczący ZZK Pomorza Zachodniego w Szczecinie. Dodajmy jeszcze, że służbę w poczcie sztandarowym Forum Związków Zawodowych pełnił nasz kolega Marek Kołodziejczyk – przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy w Lublinie, który od 16 lat kieruje również tamtejszym Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych.
Po powołaniu kongresowych Komisji przystąpiono do merytorycznych obrad. Referat, podsumowujący minioną, czteroletnią kadencję Forum Związków Zawodowych, przedłożyła delegatom dotychczasowa przewodnicząca Dorota Gardias. Następnie ocenę działań kierownictwa FZZ przedstawił przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Zdzisław Gnaciński.


Oczywiście, najwięcej emocji przyniosły wybory do kierowniczych gremiów Forum Związków Zawodowych. Przewodniczącą Zarządu Głównego na kolejne cztery lata została Dorota Gardias ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Doceniono również i przedstawicieli naszej Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. Zdzisław Gnaciński z Leszna, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji ZZK, został po raz trzeci wybrany przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej Forum Związków Zawodowych. I otrzymał on rekordową ilość głosów.

Ponadto pierwszym wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowego FZZ został ponownie Stanisław Stolorz, który od dziesięciu lat kieruje naszą Federacją ZZK.

Do Zarządu Krajowego FZZ wybrano także naszą związkową koleżankę Małgorzatę Oszywę z Bydgoszczy, przewodniczącą ZZK RP Gdańsk, która jest również przewodniczącą rady Branżowej Intercity.

Nic dziwnego że nasi delegaci V Kongres FZZ opuszczali zadowoleni i z podniesioną głową. A tym, którzy zostali wybrani do władz Forum Związków Zawodowych na piątą kadencję, serdecznie gratulujemy.