|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 19 luty 2014 00:00

W dniu 19 lutego odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Zakładów Infrastruktury. Obrady poprowadził Józef Czaja, przewodniczący Rady Branżowej.

W spotkaniu wzięli także udział zaproszeni goście: Pani Józefa Majerczak, członek Zarządu PKP PLK S.A. odpowiedzialna za drogi kolejowe oraz Pan Krzysztof Grajek z PNI.

 Celem obrad było omówienie sytuacji w poszczególnych zakładach, a także dyskusja dotycząca tegorocznych i wieloletnich perspektyw.

Co wartym jest podkreślenia Józefa Majerczak zauważyła, że ten rok będzie na kolei dobrym rokiem, w którym zrealizowanych będzie wiele inwestycji wartych kilka miliardów złotych. Dlaczego podkreślam tę wypowiedź? Ponieważ jest to pierwsze w tym roku optymistyczne  spojrzenie na kolej. Dotychczas na wszystkich spotkaniach, nasi goście przekazywali, że w tym roku będzie bardzo trudno, a tu pozytywne zaskoczenie.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"...

02 19 RB infrastruktura 3   02 19 RB infrastruktura 4 02 19 RB infrastruktura 5

piątek, 14 luty 2014 00:00

01 11 RB IC 01We wtorek 11 lutego odbyła się Rada Branżowa Intercity. Obrady prowadziła Małgorzata Oszywa, przewodnicząca Rady.

Gośćmi Rady byli: Ewa Boguszewska, dyrektor wykonawczy ds. pracowniczych PKP Intercity S.A. oraz Piotr Szajczyk, dyrektor ds. sprzedaży w PKP IC.

 

Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w PKP Intercity S.A.

 

Dyrektor Piotr Szajczyk powiedział, że rok 2014 jest najtrudniejszym rokiem dla kolei, ale nie można przeczekać go z założonymi rękoma, a należy rozwijać struktury sprzedażowe tak, aby w roku 2015 mieć gotową bazę korporacyjną, dzięki której uda się m.in. pozyskać nowych klientów, którzy - jak zapewnił Dyrektor, są dla Spółki najważniejsi.

 

Przekazano także informację, że jest jeszcze za wcześnie, aby podać konrektne informacje dotyczące planowanych zwolnień, na razie trwa optmalizacja zatrudnienia, która nie jest równoznaczna z jego redukcją - zaznaczyła Dyrektor Ewa Boguszewska.

 

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 

 01 11 RB IC 02 01 11 RB IC 03  01 11 RB IC 05 01 11 RB IC 04

piątek, 14 luty 2014 08:03

Przewozy-Regionalne-logo13 lutego 2014 r. w Ministerstwie  Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów województw, związków zawodowych, Spółki Przewozy Regionalne  Sp. z o.o. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu na temat przyszłości przewozów regionalnych. Spotkanie było realizacją postanowień zeszłotygodniowego spotkania wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej ze stroną społeczną.

W  rozmowach uczestniczyli: Zbigniew Klepacki - wiceminister infrastruktury i  rozwoju,  Piotr  Całbecki  - marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele związków zawodowych działających w Przewozach Regionalnych, przedstawiciele   kierownictwa   i  właścicieli  Spółki, a także eksperci z Departamentu   Transportu   Kolejowego,  Agencji  Rozwoju   Przemysłu  oraz samorządów. Federację ZZK PKP reprezentował wiceprzewodniczący Jan Przywoźny.

Jak podkreślił obecny na spotkaniu wiceminister Zbigniew Klepacki, przewozy regionalne  wymagają  działań  i  współpracy  wielu  podmiotów,  dlatego  w opracowaniu   programu naprawczego muszą uczestniczyć nie tylko właściciele spółki,  ale   też   eksperci  kolejowi,  finansowi oraz  strona społeczna. Konieczny  jest  również  udział  Agencji  Rozwoju Przemysłu, która posiada know-how  związane  z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Celem podejmowanych działań  jest  stabilizacja sytuacji i rozpoczęcie świadczenia przez spółkę usług zgodnych z oczekiwaniami pasażerów.

Podczas  spotkania  zaprezentowana została analiza dwóch wariantów dalszego rozwoju  przewozów  regionalnych przygotowana przez stronę społeczną i samorządową. Będą one stanowić   punkt   wyjścia  dla  opracowania  dalszych  kierunków   rozwoju przewozów pasażerskich na poziomie regionalnym.

Wariant pierwszy - przedstawiony przez związki zawodowe w 2012r. - przewiduje oddłużenie Przewozów  Regionalnych  w  oparciu o środki  publiczne  oraz nacjonalizację  PR (czyli powrót do modelu sprzed grudnia 2008 r.).

Wariant drugi - przygotowany przez samorządy - zakłada regionalizację, czyli   powołanie   przez   samorządy   województw  PR  spółek regionalnych  i wniesienie do nich aportu w postaci składników majątku PR i zasobów kadrowych. Proces ten byłby połączony z oddłużeniem  PR w oparciu o środki publiczne.

Wiceminister  Zbigniew Klepacki potwierdził, deklarację rządu wyasygnowania odpowiednich środków finansowych na oddłużenie spółki Przewozy Regionalne, pod warunkiem przedstawienia planu naprawczego dającego gwarancje trwałej rentowności systemu przewozów regionalnych w Polsce. Problem  przewozów  regionalnych  wpływa  na  komfort  pasażerów i kondycję całego  rynku  kolejowego  w  Polsce. Jak powiedział wiceminister Klepacki, nadszedł  czas  by  władze  spółki, jej właściciele i strona społeczna działająca  w spółce przedstawili wizję dalszego działania Przewozów Regionalnych.

Kolejne spotkanie zaplanowany na przyszły miesiąc, wcześniej jednak pracę rozpocznie zespół roboczy.

poniedziałek, 10 luty 2014 07:40

02 03-kolejarska 3W ubiegły poniedziałek 3 lutego delegacja Kolejarskiej Służby Krwi w składzie: Łukasz Derylak - Przewodniczący, Czesław Azarczyk – Wiceprzewodniczący, Leszek Borus – Wiceprzewodniczący ds. Finansowych spotkała się z Januszem Piechocińskim - Wicepremierem, Ministrem Gospodarki.

Głównym punktem spotkania było wręczenie Złotego Medalu 50-lecia Kolejarskiej Służby Krwi, który został przyznany Panu Premierowi w Grudniu 2013r. z okazji Jubileuszu 50-lecia KSK. Medal wraz z Aktem Nadania, został wręczony w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyż w Warszawie.

W czasie spotkania wśród wielu poruszanych tematów dotyczących zaangażowania kolejarzy w Honorowe Dawstwo Krwi, Przewodniczący Łukasz Derylak powiedział: „Jestem dumny, że reprezentuję przed Panem Premierem, tak wielką rzeszę Kolejarzy, Kolejarzy bez podziału na kolejowe spółki, zakłady pracy czy związki zawodowe - jedyny podział jaki wśród Nas jest, to podział na grupę krwi”.

W dalszej części spotkania poruszane były również problemy jakie obecnie dotykają kolejarzy – krwiodawców, jak również wyzwania na przyszłość jakie stoją przed Kolejarską Służbą Krwi. Pan Premier Janusz Piechociński, któremu transport kolejowy jest bliski powiedział: „Cieszę się z tego, że kolejarze potrafią się jednoczyć w sprawach pomocy drugiemu człowiekowi, ta pomoc to znak Polskich Kolejarzy i Polskiej Kolei”.

 

02 03-kolejarska 2 

czwartek, 06 luty 2014 09:20

pkp cargo logoRada Nadzorcza PKP Cargo powołała na stanowisko prezesa zarządu Adama Purwina, dotychczasowego członka zarządu ds. finansowych. Wybór nowego prezesa zarządu został dokonany po  przeprowadzeniu postępowania konkursowego przy wsparciu niezależnej firmy doradztwa personalnego. Purwin pełnił obowiązki prezesa już od listopada 2013 roku, po tym, jak rezygnację ze stanowiska złożył Łukasz Boroń.

 

Konkurs został ogłoszony przez radę nadzorczą spółki w grudniu 2013 roku. Do wyznaczonej przez radę daty 20 stycznia 2014 roku wpłynęło 14 aplikacji i odbyły się dwie tury rozmów kwalifikacyjnych.

- Gratuluję panu Adamowi Purwinowi, który wygrał postępowanie kwalifikacyjne i zyskał jednomyślne poparcie Rady Nadzorczej, przedstawiając wiarygodny i ambitny plan rozwoju PKP Cargo. Jestem przekonany, że nowy prezes skutecznie przeprowadzi spółkę przez pełen wyzwań rok 2014, a także zbuduje solidny fundament pod dalszą ekspansję PKP Cargo w kraju i za granicą w kolejnych latach, korzystając m.in. z obecności spółki na GPW – uważa Jakub Karnowski, przewodniczący rady nadzorczej PKP Cargo oraz prezes zarządu PKP SA.

 

- Cieszę się, że będę miał możliwość realizacji strategii zaprezentowanej inwestorom podczas przygotowań do debiutu giełdowego. Jestem przekonany, że razem z pracownikami PKP Cargo będziemy wzmacniać markę naszej Spółki w kraju i za granicą, tworząc nowoczesną i efektywną firmę, a jednocześnie dobre i perspektywiczne miejsce pracy – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo.

Adam Purwin ukończył Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku.  Przez ponad 15 lat zdobywał doświadczenie  w największych instytucjach finansowych w Polsce, prowadząc projekty z zakresu bankowości korporacyjnej, finansowania największych przedsiębiorstw w kraju i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowując transakcje fuzji i przejęć. Karierę zawodową rozpoczynał m.in. w BRE Banku i Banku Pekao, a kontynuował w PKO BP – największym polskim banku, gdzie kierował realizacją projektów inwestycyjne i nadzorował grupę kapitałową. W Banku Gospodarstwa Krajowego budował kompetencje w zakresie finansowania strukturyzowanego i wspierania polskiego eksportu. Oprócz bogatego doświadczenia współpracy z największymi bankami w Polsce, prowadził także projekty dla międzynarodowych instytucji z obszaru bankowości inwestycyjnej.

W 2012 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego w PKP SA. gdzie odpowiadał za procesy prywatyzacyjne i nadzór właścicielski nad kilkudziesięcioma spółkami Grupy PKP. Nadzorował wdrożenie ładu korporacyjnego i nowoczesnych metod zarządzania spółkami zależnymi, wyznaczając  strategie działania i cele dla poszczególnych zarządów. Przygotował strategię prywatyzacji PKP Cargo oraz proces prywatyzacji Polskich Kolei Linowych.

W lutym 2013 roku objął stanowisko członka zarządu ds. finansowych PKP Cargo, gdzie również jako szef zespołu IPO w ciągu 9 miesięcy przygotował spółkę do oferty publicznej, zakończonej debiutem giełdowym w październiku 2013 roku. Oferta publiczna była jedną z największych w ostatnich latach i wyniosła 1,4 mld zł. Od listopada pełnił obowiązki prezesa zarządu PKP Cargo.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia

 

środa, 05 luty 2014 02:00

Przewozy-Regionalne-logoTomasz Pasikowski został nowym prezesem "Przewozów Regionalnych" Sp. z.o.o. Zastąpił na tym stanowisku Ryszarda Kucia, który funkcję tę pełnił od czerwca ubiegłego roku.

Nowy prezes był wcześniej dyrektorem zarządzającym BRE Banku, a w latach 1995-1998 - prezydentem Grudziądza w latach 1995-1998, jest także członkiem Forum Obywatelskiego Rozwoju.

To nie koniec zmian w Zarządzie spółki. Członkiem zarządu ds. finansowych został Wojciech Kroskowski wiceprezes GE Money Banku.

Jesteśmy ciekawi jakie cele wytyczy sobie nowy prezes i czy poprawią one sytuację w Spółce.

 

 

środa, 05 luty 2014 00:00

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP po spotkaniu Pani wicepremier i minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej z przedstawicielami związków zawodowych branży kolejowej dnia 5 lutego br.

Dyskusja dotyczyła czterech głównych tematów:

Spółki „Przewozy Regionalne”


Dzisiejsze spotkanie nie przynosi przełomu w sprawie przyszłości przewozów pasażerskich w Polsce, które uzdrowiłoby sytuację w spółce Przewozy Regionalne – mówi Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZK PKP.

Podjęto decyzję o utworzeniu Zespołu roboczego ds. Przewozów Regionalnych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa, marszałków województw oraz związków zawodowych. 
Jest to realizacja propozycji powziętej w czasie ostatniego spotkania - 3 grudnia 2013 r. Federację ZZP PKP w Zespole będzie reprezentował Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP.

- Strona społeczna zażądała natychmiastowego wstrzymania działań restrukturyzacyjnych  i zwolnień - dodaje Stanisław Stolorz.

Telekomunikacji Kolejowej


Przewodniczący Stanisław Stolorz podkreślił, że strona społeczna podtrzymuje swój sprzeciw wobec przewidywanych zwolnień oraz podziału spółki bez wprowadzania Paktu Gwarancji  dla Pracowników – zgodnie z ustaleniami Zespołu Trójstronnego.

Podczas spotkania z minister Bieńkowską dyskutowano także o bezpieczeństwie na kolei oraz przygotowywanych rozwiązaniach prawnych w tej materii. Poruszono także kwestię planowanych działań związanych z inwestycjami na kolei oraz spółkami kolejowymi.

 

do pobrania:

- treść komunikatu w formacie .pdf

wtorek, 28 styczeń 2014 00:00

01 28 RB PR 228 stycznia odbyła się Rada Branżowa Przewozów Regionalnych. Obradom przewodniczyła przewodnicząca Urszula Jeziorna. Za stołem prezydialnym zasiedli także Krzysztof Bączek oraz Stanisław Stolorz, wiceprzewodniczący Federacji FZZP PKP i  Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący.
Gościem spotkania byli przedstawiciele spółki „Przewozy Regionalne”; Grzegorz Woźny, dyrektor biura spraw pracowniczych oraz Jolanta Walkowiak, naczelnik w pionie pracowniczym.

Tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji w spółce.

Przewodnicząca Urszula Jeziorna podkreśliła, że sytuacja jest bardzo trudna. Wciąż brakuje środków na pokrycie bieżącej działalności przewozowej. Kolejne samorządy tworzą nowe spółki przewozowe. Sami właściciele – marszałkowie województw – nie mają wspólnej wizji przyszłości przewozów. Praktycznie ze sobą nie współpracują, każdy decyduje o taryfie w swoim regionie. Mamy więc 16 właścicieli i 16 taryf – dodała.

Potem głos zabrał Jan Przewoźny, który poinformował o przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz

Wiceprzewodniczący zwrócił także uwagę, na problem związany z wprowadzeniem IV pakietu kolejowego. Polski rząd nie skorzystał z prawa weta, nie wprowadził do niego także żadnych poprawek. Obecnie po decyzji Komisji Europejskiej o konieczności wydatkowania środków na kolej, udział własny w inwestycjach został zmniejszony nawet do 25%.


„Tragizm sytuacji polega na tym, że za kilka lat będziemy mieli zmodernizowaną infrastrukturę, po której jeździć będą czeskie albo niemieckie pociągi, bo polskie „Przewozy Regionalne” nie dotrwają do tego momentu.”


- Musimy bronić swoich miejsc pracy – zakończył swoje wystąpienie.


Kolejnym punktem posiedzenia było zdanie relacji z poszczególnych zakładów.

W drugiej części spotkania obecny byli Grzegorz Woźny oraz Jolanta Walkowiak.

Przekazali oni informacje dotyczące przebiegu procesu restrukturyzacji w spółce, a także dyrektor Woźny przekazał także informację dotyczącą respektowania ulg przewozowych w „pociągach stykowych” uruchamianych przez „Przewozy Regionalne”

W dalszej części spotkania głos zabrał przewodniczący Stanisław Stolorz. Powiedział, że marszałkowie przestali już dawno myśleć o realizacji usług publicznych, a nie tylko komercyjnych.

- Jeżeli będziemy na przewozy patrzeć tylko przez pryzmat komercji to spółka natychmiast przestanie istnieć. Jeżeli marszałek województwa małopolskiego mówi, że będzie jeździł tylko na najbardziej rentownych trasach to jaka jest polityka transportowa Polski?.


Nie mogąc pozostać obojętną na sytuację w spółce, Rada Branżowa Przewozów Regionalnych przyjęła stanowisko o ogłoszeniu pogotowia strajkowego w "Przewozach Regionalnych".

 

 01 28 RB PR 1  01 28 RB PR 3 01 28 RB PR 4 01 28 RB PR 5

wtorek, 04 luty 2014 01:00

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP ogłosiła pogotowie strajkowe w Przewozach Regionalnych Sp. z.o.o. . Związkowcy domagają się od rządu podjęcia natychmiastowych działań, które pozwolą uratować spółkę - największego przewoźnika pasażerskiego w Polsce.

Oczekujemy rozmów -  „czas rozmów już minął, nadszedł czas działania”. - Podczas okrągłego stołu kolejowego w 2010 r. mieliśmy wypracować docelowy model dla Przewozów Regionalnych. Nic z tego nie wyszło. Dlatego oczekujemy konkretów i pilnego rozpoczęcia prac zespołów problemowych zapowiedzianych przez minister Bieńkowską – zapowiada Stanisław Stolorz.

„Kolejne zaniechania i brak działań doprowadzą do zaostrzenia stanowiska Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP” - ostrzegają w swoim stanowisku związkowcy. Co to oznacza? Możliwe, że brak działań ze strony rządzących doprowadzi nawet do strajku.4 02 014 02 02

Do pobrania:

- treść stanowiska Federacji ZZP PKP

- informacja prasowa

 

wtorek, 04 luty 2014 00:00

02 04 ZG 1We wtorek 4 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Gościem Zarządu był Zbigniew Klepacki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialny za kolej.

Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP podjętej 15 stycznia 2014 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Krótkich wyjaśnień w sprawie negocjacji w spółkach  w PKP Cargo oraz TK Telekom udzielili Dariusz Browarek i Jan Piechel.

Kolejnym punktem było spotkanie z wiceministrem ds.kolei Zbigniewem Klepackim.

Zaznaczył on trzy priorytety, które obecnie będzie starał się realizować: inwestycje na kolei, poprawę bezpieczeństwa oraz działania mające na celu zatrzymanie odpływu,a docelowo zwiększenie liczby pasażerów.

Minister powiedział, że rok ten, chociaż trudny, jest rokiem rekordowo dużych inwestycji - przeszło 9 miliardów złotych zostanie wydanych na modernizację kolei. Zwrócił uwagę, że problemem jest fakt, że większa liczba remontów powoduje także większą liczbę problemów, w tym wszelkich czasowych zamknięć tras czy wydłużenia czasu przejazdu danych odcinków.

Zbigniew Klepacki wysłuchał opinii związkowców w sprawie sytuacji w poszczególnych spółkach.

Po spotkaniu z ministrem dalej procedowano według przyjętego porządku obrad.

Sporo czasu poświęcono omówieniu aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Potem uczestnicy spotkania zdali sprawozdanie z działalności Przedstawicielstw Terytorialnych.

Na Zarządzie Głównym jednogłośnie przyjęto także uchwałę, w której Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych, nie mogąc pozostać obojętną wobec sytuacji w Spółce "Przewozy Regionalne", na wniosek Rady Branżowej Przewozów Regionalnych, ogłasza pogotowie strajkowe. - Jednocześnie stanowczo domagamy się podjęcia rozmów i prac w zespołach problemowych w sprawie przyszłości pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce.

 

 02 04 ZG 2 02 04 ZG 3