|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
poniedziałek, 20 styczeń 2014 08:19

W sobotę 18 stycznia br. w Filii Miejskiego Domu Kultury w Osiedlu Karsznice odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów i rencistów PKP, przy węźle Zduńska Wola Karsznice. Organizatorem spotkania była Terenowa Organizacja Emerytów przy Związku Zawodowym Kolejarzy Okręgu Centralnego.

Wśród wielu zaproszonych gości byli również przedstawiciele miasta i powiatu w tym:  Wojciech  Rychlik starosta zduńskowolski, Andrzej Brodzki  - zastępca prezydenta Miasta Zduńska Wola,  Łukasz Derylak - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZZK Okręgu Centralnego a zarazem przewodniczący Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK w Warszawie,  Jacek Dylewski - członek prezydium  Zarządu Głównego ZZK OC w Warszawie,  Jan Woźny  kierownik Wydziału Przewozów LOTOS w Zduńskiej Woli Karsznicach oraz Krzysztof Kozłowski prezes PKP Cargo Tabor Karsznice w Zduńskiej Woli Karsznicach.  Nie zabrakło również kolejarzy, którzy dziś piastują wysokie funkcje, a od dziecka związani byli jednym z największych węzłów na ówczesnej magistrali węglowej ŚLĄSK- PORTY.


W uroczystości wzięło udział ponad 230 emerytów - byłych pracowników węzła Zduńska Wola. Od 15 lat  prowadzącym lokomotywę tej imprezy jest przewodniczący Terenowej Organizacja Emerytów ZZK OC kolega Eugeniusz Kieszek, ale co to za jazda bez pomocnika, który zawsze bacznie obserwuje szlak i pomaga w sprawach technicznych.W tym roku funkcję tę pełnił kolega Witold Wenerski, wiceprzewodniczący TOE ZZK OC.
Obaj koledzy zostali wyróżnieni przez przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP - Stanisława Stolorza, dyplomami i okolicznościowymi medalami z okazji 95-lecia istnienia Związku Zawodowego Kolejarzy. 


W czasie spotkania łamano się opłatkiem, składano wzajemne życzenia.  Nie zabrakło także okolicznościowego przemówienia i podziękowania weteranom pracy w PKP i organizatorom. Wielu dokonało wpisów do Księgi Pamiątkowej TOE, która zawsze towarzyszy w tego typu imprezach i spotkaniach.  
Wielkie zaangażowanie emerytów, świadczy tylko o tym, że na emeryturze jeśli tylko się chce, można rozpocząć nowe życie, które jest społeczną działalnością dla drugiego człowieka, a z tego rozlicza nas już tylko własne sumienie.

Spotkanie uświetnił 12 osobowy Zespół  LADENS DANCE ze Zduńskiej Woli pod kierownictwem pani Lubomiry Chmielewskiej-Szymczak oraz 6 osobowa Kapela  podwórkowa "SZDKOWIACY" z Szadku pod dyrekcja pana Karola Krzemińskiego.  Zabawa trwała do północy.

Liczba uczestników świadczyła o tym, jak wielki był kiedyś węzeł PKP Zduńska Wola Karsznice. Fakt ten z wielkim wzruszeniem wspominali byli pracownicy. Kto wie może należy pomyśleć nad przystosowaniem kierunku kolejowego w Zespole Szkół w osiedlu Karsznice. Wcześniej szkoła ta stanowiła  TECHNIKUM KOLEJOWE  MK i  przygotowywała kadry na dla PKP.  Warto zaznaczyć, że kolej z małej wsi doprowadziła do rozwoju obecnego miasta Zduńska Wola.

 

   

 

Relację przygotowali koledzy: Łukasz Derylak i Witold Wenerski.

piątek, 17 styczeń 2014 09:09

W dniu wczorajszym - 16 stycznia w siedzibie Spółki TK Telekom odbyło się spotkanie Zarządu TK Telekom z przedstawicielami związków Zawodowych.

Federację FZZ PKP reprezentował wiceprzewodniczący Jan Piechel.

Pierwsze merytoryczne spotkanie ustalono na dzień 6 lutego br., a rokowania będą trwały do końca marca.

 

Zamieszczamy dwa dokumenty bezpośrednio związane z tym spotkaniem:

 1) pismo, jakie w imieniu Federacji FZZ PKP do Zarządu Spółki TK Telekom Sp. z.o.o przesłał Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji.

Dokument jest realizacją uchwały przyjętej na środowym Zarządzie Głównym,

2) pełną treść notatki sporządzonej po wczorajszym spotkaniu.

 

 

 

 

czwartek, 16 styczeń 2014 11:26


W środę 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Na początku spotkania wiceprzewodniczący Dariusz Browarek przekazał na ręce przewodniczącego Stolorza list gratulacyjny za pracę na rzecz Federacji ZZP PKP. – Jest mi trochę niezręcznie. Dobrze, że jako przewodniczący nie musiałem sam podpisać tych podziękowań – zażartował Stanisław Stolorz.

Powitano także debiutanta − Mieczysława Kasprzaka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zaplecza Technicznego Kolei. Związek został włączony w struktury Federacji ZZP PKP w grudniu ubiegłego roku.

Następnie przystąpiono do procedowania według przyjętego porządku obrad. Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP, podjętej 3 grudnia 2013 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Kolejnym punktem było omówienie aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Część ta wzbudzała wśród dyskutujących spore emocje. Przewodniczący Stanisław Stolorz zapewnił, że rozmowy dotyczące ulg dla kolejarzy w pociągach „stykowych” uruchamianych przez Spółki „Przewozy Regionalne” i Arriva RP, rokują pozytywnym rozwiązaniem sprawy.

Zarząd Główny Federacji na wniosek wiceprzewodniczącego Dariusza Browarka podjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP żąda natychmiastowej realizacji zapisu . § 4 ust. 2 Porozumienia kończącego częściowo spór zbiorowy z dnia 10.06.2013 r. pomiędzy organizacjami związkowymi a PKP CARGO S.A. z dnia 22.08.2013 r. dotyczącego terminu rozpoczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A., który nie został dotrzymany zgodnie z zapisami ww. Porozumienia.

Jan Piechel - wiceprzewodniczący Federacji FZZ PKP zwrócił uwagę na tragiczną sytuację sp. TK TELEKOM Sp. z.o.o., której grozi podział na trzy oddzielne spółki. W grudniu w spółce powołano komitet protestacyjno-strajkowy. Zarząd Krajowy jednogłośnie przyjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP popiera działania komitetu protestacyjno-strajkowego w spółce TK Telekom Sp. z.o.o. i tym samym sprzeciwia się działaniom Zarządu spółki mającym na celu zwolnienia grupowe i podział spółki bez wprowadzaniu Paktu Gwarancji dla pracowników.

Gościem Zarządu był Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych, który omówił kwestie dotyczące działalności FZZ, a także przekazał pierwsze informacje związane z Kongresem Forum Związków Zawodowych zaplanowanym na maj bieżącego roku (13-15.05).

 

     

wtorek, 14 styczeń 2014 12:04

Max logo MIR blackPL pionoweW poniedziałek 13 stycznia Zbigniew Klepacki został powołany na stanowisko sekretarza stanu ds. kolei w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

W notce biograficznej zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa czytamy:
Zbigniew Klepacki urodził się w 1966 r. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

W czasie swojej kilkunastoletniej pracy zawodowej w polskich i międzynarodowych instytucjach, oraz firmach giełdowych, odpowiadał za przygotowanie strategii rozwoju, a następnie ich wdrożenie. Nadzorował i przeprowadzał restrukturyzację i prywatyzację firm oraz instytucji, odpowiadał za optymalizację procesów zarządzania, produkcji i dostaw, współpracował z instytucjami rządowymi.

Jest ekspertem w zakresie zarządzania, a w szczególności zarządzania zmianą. Posiada także doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowym Banku Polskim, w firmach konsultingowych i teleinformatycznych oraz z branży przemysłu lekkiego. Nadzorował procesy zmian w największych spółkach wspomnianych branż oraz związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych. Współtworzył system bezpiecznego podpisu elektronicznego, pracował w grupie roboczej Europejskiego Banku Centralnego ds. bezpieczeństwa.

Nadmienić należy, że wiceminister Klepacki nie miał dotychczas doświadczenia w pracy na kolei.

- Mamy nadzieję, że współpraca z panem wiceministrem będzie układała się pomyślnie i na partnerskich zasadach – mówi Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZK PKP.
- Gratuluję objęcia funkcji i życzę sukcesów w działaniu na trudnym obszarze, jakim jest kolej – dodaje przewodniczący Stolorz.

 

 

piątek, 10 styczeń 2014 08:53

Przewozy-Regionalne-logo7 stycznia związki zawodowe w związku z brakiem respektowania ulg przejazdowych we wszystkich pociągach spółki Przewozy Regionalne uruchamianych jako pociągi stykowe na odcinkach linii kolejowych obsługiwanych przez spółkę Arriva w województwie kujawsko-pomorskim wystąpiły do zarządu Przewozów Regionalnych z pismem, w którym poinformowały, że jest to oczywiste złamanie porozumienia zbiorowego, upoważniające  stronę społeczną do odwieszenia akcji strajkowej, informując jednocześnie Związek Pracodawców Kolejowych o powyższej sprawie.

 

9 stycznia odbyło się spotkanie w tej sprawie na którym ustalono:
ważność ulg dla kolejarzy w pociągach „stykowych” uruchamianych przez Spółki „Przewozy Regionalne” i Arriva RP została przedłużona do 31 stycznia br.
Zarząd Sp. „Przewozy Regionalne” wystąpi do Związku Pracodawców Kolejowych z prośbą
o refundację kosztów honorowania ulg w pociągach „stykowych”.

 

- Spotkanie wskazuje na chęć rozwiązania przez zarząd PR sprawy ulg, a same negocjacje dają nadzieję na pozytywne rozwiązanie sprawy dla strony społecznej - mówi Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Zastrzega jednak, że wynegocjowane wczoraj porozumienie jest jedynie doraźnym działaniem pozwalającym na oddalenie zagrożenia strajkowego. Decydujące będzie kolejne spotkanie, które zaplanowano na 27 stycznia. Wtedy okaże się czy akcja strajkowa zostanie odwieszona.

- Ciekaw jestem jak długo cierpliwość partnerów społecznych będzie wystawiana na próbę - kwituje Dariusz Browarek.

 

Do pobrania:

 

- Komunikat Federacji ZZP PKP

- Pełna treść podpisanego porozumienia

 

 

 


 

01 10-Porozumienie Arriva

piątek, 10 styczeń 2014 07:28

fzzppkp-logoW dniu 8 stycznia br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie dotyczące omówienia projektów rozporządzeń w sprawie licencji maszynisty, świadectwa maszynisty i ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego Tomasz Warsza wraz ze współpracownikami, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl wraz ze współpracownikami oraz przedstawiciele związków zawodowych. Strona społeczna reprezentowana była przez: przedstawicieli Federacji ZZP PKP, ZZM i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Stolorz – przewodniczący oraz Dariusz Browarek – wiceprzewodniczący.

Po przedstawieniu wyjaśnień ze strony Ministerstwa i UTK dotyczących zaproponowanych projektów rozporządzeń, strona społeczna zaakceptowała ich wprowadzenie. Jednocześnie przewodniczący Stolorz przedstawił uwagi do zaproponowanych rozwiązań, które na prośbę prezesa Dyla zostały przekazane do UTK.

Strona społeczna zwróciła uwagę na konieczność dopracowania niektórych rozwiązań i wystąpiła z propozycją powołania zespołu monitorującego wprowadzanie przepisów. W skład takiego zespołu powinni wejść przedstawiciele zarówno Ministerstwa, jak i Urzędu Transportu Kolejowego oraz strony społecznej. Jego zadaniem byłoby wskazywanie i natychmiastowa reakcja na ewentualne trudności przy wprowadzaniu dokumentów.

Strona 51 z 51