|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 22 marzec 2017 10:22

21 marca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Elektroenergetyki, które prowadził jej przewodniczący - Andrzej Łukasik.

W trakcie spotkania omówiono bieżącą sytuację w spółce oraz występujące w niej problemy.

Relacja w kolejnych, kwietniowych "Naszych Sprawach".

03 21 energetyka

czwartek, 23 marzec 2017 10:14

22 marca odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZK, któremu przewodniczył Stanisław Stolorz.

W jego trakcie omówiono i przyjęto wykonanie Uchwały RK z 20 grudnia ubiegłego roku.

Przedyskutowano także, a następnie zatwierdzono bilans Federacji ZZK za rok 2016.

W sprawach róznych, wiceprzewodniczący Jan Piechel przekazał zebranym informacje dotyczace III Rajdu Federacji ZZK, który w dniach 5-7 maja odbędzie się w Muszynie.

03 22 RK2 03 22 RK3

środa, 08 marzec 2017 08:16

Drogie Panie! Wszystkiego co najwspanialsze z okazji Waszego Święta!

wtorek, 07 marzec 2017 09:34

W dniach 1-3 marca w  Muszynie odbyło się szkolenie z negocjacji dla przedstawicieli Komisji Młodych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.
W szkoleniu wzięło udział 16 osób  z kilku regionów Polski. Szkolenie poprowadził Maciej Chudkiewicz, trener i socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szkolenie miało formę warsztatową, obejmowało kwestie komunikacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, mowy ciała, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz przede wszystkim negocjacji.
W kluczowym momencie najważniejszego ćwiczenia negocjacyjnego uczestnicy szkolenia wcielili się w rolę pracodawców i przedstawicieli pracownikow - działaczy związków zawodowych. Założenia ćwiczenia oparte zostały o rzeczywiste wydarzenia i negocjacje związane z walką o podwyżki w jednej ze spółek kolejowych. Do tego dochodziła kwestia wyrzucenia przedstawicieli związków zawodowych z rady nadzorczej spółki oraz kwestia likwidacji niektórych zakładów należących do spółki i zmuszenie pracownikow do wielogodzinnych dojazdów do pracy.
Uczestnicy poradzili sobie znakomicie. Zarówno jedna jak i druga strona negocjacji mogła poczuć rzeczywistą atmosferę negocjacji, wczuć się w role oraz wykorzystać przyswojone wcześniej strategie i techniki negocjacyjne.

- Uczestnicy szkolenia wykazali się zaskakującym i bardzo profesjonalnym podejściem do negocjacji. Wielu z nich jest w mojej ocenie gotowych do rozpoczęcia prawdziwej pracy związkowej i brania udziału w rzeczywistych, prawdziwych negocjacjach w swoich spółkach na rożnych poziomach - ocenia trener Maciej Chudkiewicz.

Szkolenie spotkało się z bardzo dobrym odbiorem uczestników. - Brałem udział w bardzo wielu szkoleniach, ale to wzbudziło moje szczególne zainteresowanie. Zauważyłem z jakim zainteresowaniem podeszli do niego uczestnicy. Młodzi pracownicy, moi koledzy, podeszli do niego z entuzjazmem i sadząc po ich wypowiedziach po szkoleniu naprawdę dużo się nauczyli i są bardzo zmotywowani do wdrażania tej wiedzy w swojej związkowej pracy. Oby więcej takich szkoleń! - podkreśla Jarosław Gacki ze Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego.

 

IMG 4954

wtorek, 28 luty 2017 12:52

Przekazujemy w Wasze ręce dziewiętnasty numer Głosu Kolejarza.

Polecamy Waszej uwadze!

link do wersji A3

piątek, 17 luty 2017 08:17

Przekazujemy w Wasze ręce osiemnasty numer "Głosu Kolejarza" .

Polecamy Waszej uwadze!

link do wesji A3

wtorek, 21 luty 2017 09:29

21 lutego odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP Intercity. Obrady prowadziła przewodnicząca RB Małgorzata Oszywa.

Przedmiotem dyskusji były trwające robocze posiedzenia przygotowujące grunt pod negocjacje nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Obecnie obowiązująca jego wersja, podpisana zostła m.in. przez Federację ZZK przed pięciu laty, warto nadmienić, że negocjowany był przez kilka lat.

W aktualnych propozycjach, duże wątpliwości wzbudza sposób wartościowania pracowników. Federacja zrzesza wszystkie grupy zawodowe i nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której jedną miarą można mierzyć wszystkie stanowiska pracy na wszystkich szczeblach. Nie sposób stosować analogiczne kryteria wobec pracowników umysłowych i fizycznych oraz ważyć wagę pracę niezestawialnych stanowisk - np. menedżera produktu i manewrowego. Pracodawca zaproponował, by każda z organizacji związkowych przedstawiła po pięc kryteriów, podług których można oceniać pracowników. Jednak zdaniem Federacji ZZK przyjmowanie takiego systemu jest trudne do wdrożenia.

O przebiegu tych rozmów będziemy Was na bieżąco informować.

 02 21 IC3

środa, 22 luty 2017 10:14

20 lutego w budynku Federacji ZZK odbyło się  posiedzenie wyborcze Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych.
W posiedzeniu wzięła udział Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, która podziękowała za wieloletnią współpracę ustępującej przewodniczącej Komisji Młodych Wioletcie Janoszce.

W wyniku wyborów wyłoniono następujący skład nowego Prezydium i Zarządu Komisji Młodych:
Rafał Zaręba (PZZ KADRA) – przewodniczący KM FZZ


Członkowie Zarządu Komisji Młodych:
Anna Krzemińska - NSZZ Solidarność 80
Maja Bakuła - NSZZ Pracowników Policji
Robert Jankowski - NSZZ Solidarność 80
Marta Mocarz-Demczuk - ZZIT 
Piotr Obrębski - NSZZ Pracowników Policji 
Wróblewski Paweł - FZZK
Dominik Maliński - FZZK
Robert Ptaszek - ZZIT.

Po posiedzeniu wyborczym odbyło się spotkanie nowo wybranych władz Komisji Młodych. 

Na wiceprzewodniczące wybrano jednogłośnie Annę Krzemińską (NSZZ Solidarność 80) i Maję Bakułę (NSZZ Pracowników Policji).
Sekretarz Komisji Młodych – Robert Jankowski (NSZZ Solidarność 80)


Członkowie Komisji Młodych:
Marta Mocarz-Demczuk (ZZIT),
Piotr Obrębski (NSZZ Pracowników Policji),
Paweł Wróblewski (FZZK),
Dominik Maliński (FZZK),
Robert Ptaszek (ZZIT).

 

02 21 KEFZZ2 02 21 KEFZZ3

piątek, 17 luty 2017 10:58

Prezentujemy pismo, jakie wystosowaliśmy do p. Macieja Libiszewskiego, prezesa PKP CARGO SA w związku z informacjami, jakie do nas docierają.
Zachęcamy do lektury. Oczywiście, jak tylko uzyskamy odpowiedź, niezwłocznie ją także tutaj zamieścimy.

 

02 14 cargoo page 001

02 14 cargoo page 003

środa, 25 styczeń 2017 13:41

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Posiedzeniu Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Celem Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego i godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

Na spotkaniu omówiono zmiany Regulaminu Zespołu oraz sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.
Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok MIB, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

ZT2