|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
poniedziałek, 15 styczeń 2018 10:27

Jesteśmy głęboko poruszeni informacją o śmierci naszego kolegi, 
człowieka o wielkim sercu, niezwykle oddanego działacza na rzecz ochrony praw pracowniczych 
Stanisława Leśniewskiego,  przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Świętokrzyskich w Kielcach.


Rodzinie i wszystkim bliskim Stanisława, pragnę w imieniu całego środowsika  Federacji ZZK przekazać najszczersze kondolencje.


Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż pogrzeb Stanisława odbędzie się w środę, to jest  17 stycznia o godzinie 12.00 w Kościele  Św. Franciszka w Kielcach, ul. Warszawska 33.

Po Mszy, Stanisław zostanie odprowadzony do grobu na Cmentarzu w Cedzynie w Kielcach.

 

Łącząc wyrazy szacunku 

Stanisław Stolorz

czwartek, 11 styczeń 2018 12:28

We wtorek, 9 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZK. Spotkanie prowadził Stanisław Stolorz, przewodniczący FZZK.

Był to pierwszy zarząd w nowym, 2018 roku, w którym świętujemy jubileusz stulecia istnienia. Niestety, naszą radość przyćmiła tragiczna wiadomość o odejściu Małgorzaty Hyszko, której cześć, na początku posiedzenia, zebrani uczcili minutą ciszy.

W dalszej części omawiano bieżącą sytuację w spółkach kolejowych, wiele uwagi poświęcono także tematowi procedowanej ustawy o związkach zawodowych.

2 3

środa, 10 styczeń 2018 10:56

Zamieszczamy interpretację dotyczącą emerytur kolejowych.
Z naszej perspektywy rzeczy bardzo istotnej.

 

01 10 zus1

01 10 zus2

 

 

środa, 03 styczeń 2018 11:51

Jesteśmy głęboko poruszeni informacją o śmierci naszej koleżanki,
aktywnej i bardzo zaangażowanej w działalność na rzecz ochrony praw pracowniczych
Małgorzaty Hyszko, przewodniczącej ZZP Grupy PKP.


Rodzinie i wszystkim bliskim, pragnę w imieniu całej Federacji ZZK przekazać najszczersze kondolencje.


Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż pogrzeb Małgorzaty odbędzie się jutro, to jest w czwartek, 4 stycznia o godzinie 9.30 w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Rembertowie, ul. Grzybowa 1.

Łącząc wyrazy szacunku 

Stanisław Stolorz

 

niedziela, 24 grudzień 2017 10:36
czwartek, 21 grudzień 2017 10:09

Zapraszamy Was do lektury ostatniego w tym roku, 27 numeru już "Głosu Kolejarza"!

Możesz go pobrać klikając tutaj [wersja A3]

środa, 20 grudzień 2017 12:19

We wtorek, 19 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZK, ostatnie w tym roku.
Posiedzenie prowadził Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZK.
Gościem uroczystej części posiedzenia był minister ds. kolejnictwa, Andrzej Bittel.
W czasie spotkania, RK przyjęła plan budżetu na rok 2018.

12 19 02 12 19 03 12 19 04 12 19 05 12 19 07 12 19 09 12 19 10

piątek, 15 grudzień 2017 13:52

W piątek, 15 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku, świąteczne posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych, któremu przewodniczył Krzysztof Bączek.

Gośćmi rady byli: Magdalena Wróbel, dyrektor biura zarządu i rozwoju kadr Przewozów Regionalnych i Krzysztof Buczek, wiceprezes SKM Trójmiasto.

W czasie spotkania pdsumowano wydarzenia, które miały miejsce w roku biężącym. Krzysztof Bączek przekazał zebranym, że na ostatnim spotkaniu z pracodawcą, podano datę rozpoczęcia oficjalnego procesu notyfikacji, którego finalnym efektem będzie decyzja Komisji Europejskiej dotycząca uznania bądź nie zasadności udzielonej PeRom pomocy publcznej. Jak zapewnia pracodawca, wszystko jest na dobrej drodze do porozumienia.

12 15 RB2 12 15 RB3

czwartek, 07 grudzień 2017 11:20

W mikołajki, 6 grudnia, odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK, które prowadziła Joanna Klekot.

Gościem posiedzenia był Marek Olkiewicz, wiceprezes zarządu PKP PLK oraz dyrektor ds. eksploatacji.

Przedmiotem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji w spółce, a także podsumowanie działań podjętych w 2017 roku.

Dyskutowano także nad wstępnymi założeniami protokołu dodatkowego nr XIV do ZUZP, który zakłada, że kierowcy drezyn zostaną zatrudnieni jako maszyniści.

Będziemy w tym temacie informować na bieżąco.

12 06 PLK2 12 06 PLK3

 

wtorek, 12 grudzień 2017 13:29

We wtorek, 12 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Młodych Federacji ZZK, prowadzone tradycyjnie przez Dorotę Ulicyn.

W czasie posiedzenia podsumowano bieżącą działalność, a także omawiano wyzwania stojące przed Komisją w kolejnym, 2018 roku.

12 12 m2 12 12 m3 12 12 m4