|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
wtorek, 21 luty 2017 09:29

21 lutego odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP Intercity. Obrady prowadziła przewodnicząca RB Małgorzata Oszywa.

Przedmiotem dyskusji były trwające robocze posiedzenia przygotowujące grunt pod negocjacje nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Obecnie obowiązująca jego wersja, podpisana zostła m.in. przez Federację ZZK przed pięciu laty, warto nadmienić, że negocjowany był przez kilka lat.

W aktualnych propozycjach, duże wątpliwości wzbudza sposób wartościowania pracowników. Federacja zrzesza wszystkie grupy zawodowe i nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której jedną miarą można mierzyć wszystkie stanowiska pracy na wszystkich szczeblach. Nie sposób stosować analogiczne kryteria wobec pracowników umysłowych i fizycznych oraz ważyć wagę pracę niezestawialnych stanowisk - np. menedżera produktu i manewrowego. Pracodawca zaproponował, by każda z organizacji związkowych przedstawiła po pięc kryteriów, podług których można oceniać pracowników. Jednak zdaniem Federacji ZZK przyjmowanie takiego systemu jest trudne do wdrożenia.

O przebiegu tych rozmów będziemy Was na bieżąco informować.

 02 21 IC3

środa, 22 luty 2017 10:14

20 lutego w budynku Federacji ZZK odbyło się  posiedzenie wyborcze Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych.
W posiedzeniu wzięła udział Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, która podziękowała za wieloletnią współpracę ustępującej przewodniczącej Komisji Młodych Wioletcie Janoszce.

W wyniku wyborów wyłoniono następujący skład nowego Prezydium i Zarządu Komisji Młodych:
Rafał Zaręba (PZZ KADRA) – przewodniczący KM FZZ


Członkowie Zarządu Komisji Młodych:
Anna Krzemińska - NSZZ Solidarność 80
Maja Bakuła - NSZZ Pracowników Policji
Robert Jankowski - NSZZ Solidarność 80
Marta Mocarz-Demczuk - ZZIT 
Piotr Obrębski - NSZZ Pracowników Policji 
Wróblewski Paweł - FZZK
Dominik Maliński - FZZK
Robert Ptaszek - ZZIT.

Po posiedzeniu wyborczym odbyło się spotkanie nowo wybranych władz Komisji Młodych. 

Na wiceprzewodniczące wybrano jednogłośnie Annę Krzemińską (NSZZ Solidarność 80) i Maję Bakułę (NSZZ Pracowników Policji).
Sekretarz Komisji Młodych – Robert Jankowski (NSZZ Solidarność 80)


Członkowie Komisji Młodych:
Marta Mocarz-Demczuk (ZZIT),
Piotr Obrębski (NSZZ Pracowników Policji),
Paweł Wróblewski (FZZK),
Dominik Maliński (FZZK),
Robert Ptaszek (ZZIT).

 

02 21 KEFZZ2 02 21 KEFZZ3

piątek, 17 luty 2017 10:58

Prezentujemy pismo, jakie wystosowaliśmy do p. Macieja Libiszewskiego, prezesa PKP CARGO SA w związku z informacjami, jakie do nas docierają.
Zachęcamy do lektury. Oczywiście, jak tylko uzyskamy odpowiedź, niezwłocznie ją także tutaj zamieścimy.

 

02 14 cargoo page 001

02 14 cargoo page 003

środa, 25 styczeń 2017 13:41

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Posiedzeniu Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Celem Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego i godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

Na spotkaniu omówiono zmiany Regulaminu Zespołu oraz sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.
Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok MIB, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

ZT2

czwartek, 09 luty 2017 13:04

W środę, 8 lutego 2017 roku, obradował Zarząd Główny Federacji ZZK. Posiedzenie prowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Do merytorycznych obrad przystąpiono po wybraniu regulaminowych Komisji: Mandatowej oraz Wniosków i Uchwał. Następnie przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZK z 11 stycznia 2017 roku. Zebrani w głosowaniu jawnym zaakceptowali podjęte działania.

Drugą część posiedzenia poświęcono omówieniu sytuacji w spółkach kolejowych

W trzeciej części wiceprzewodniczący Federacji ZZK Jan Piechel przedstawił do zaopiniowania regulaminy pracy na IX kadencję Komisji Problemowych i Rad Branżowych Federacji ZZK. Było to przedmiotem burzliwej dyskusji. Ostatecznie jednak, w głosowaniu jawnym, zdecydowana większość członków Zarządu Głównego zaakceptowała przedstawione regulaminy pracy organów statutowych Federacji ZZK.

ZG2

wtorek, 24 styczeń 2017 12:49

23 stycznia odbyło się posiedzenie RB Przewozów Regionalnych, którego gościem był prezes Krzysztof Mamiński.

W zasadzie należałoby zażartować czy RB także powinna zmienić nazwę, gdyż dzisiaj PR to "POLREGIO".

W czasie spotkania prezes oficjalnie potwierdził, że spółka Przewozy Regionalne po raz pierwszy w swej historii rok gospodarczy, rok 2016, zakończyła zyskiem. – Jeszcze audytor będzie weryfikował dane, ale już wiadomo, że osiągniemy zysk wysokości 50 mln zł. I nie tylko z tego możemy się cieszyć. Jednak w 2016 roku dało nam się zrealizować jeszcze kilka innych istotnych spraw. Przede wszystkim niezwykle ważne jest uzyskanie dofinansowania na modernizację naszego taboru. Otrzymaliśmy na ten cel kredyt wysokości 629 mln zł od konsorcjum banków polskich, którego liderem jest Bank Zachodni WBK. Podpisaliśmy też umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Otrzymane z tego źródła 200 mln zł przeznaczone będzie na refinansowanie kredytów zaciągniętych na modernizację naszego taboru. Chcę podkreślić, że w roku ubiegłym takie unijne dofinansowanie otrzymały tylko dwie polskie spółki Skarbu Państwa.

Reg2

piątek, 27 styczeń 2017 12:44

W czasie posiedzenia Rady Branżowej PKP PLK, która odbyła się 25 stycznia br. gościem był prezes Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel. Obok prezesa, z zaproszenia RB skorzystała także  dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Grażyną Blicharz. 

Tematy poruszane w czasie tej części posiedzenia dotyczyły zagadnień najmocniej trapiących stronę społeczną. M.in. dodatkowych wypłat premii za rok 2016, które nie były uzgadniane z Federacją. A także wątpliwości dotyczących wdrażania programu SAP czy zwiększenia odpisu w funduszu świadczeń socjalnych dla naszych emerytów. 

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

PLK2 PLK3

poniedziałek, 23 styczeń 2017 12:38

W czasie X Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w  Skarżysku Kamiennej, kol. Krzysztof Czarnota po raz szósty z rzędu został wybrany przewodniczącym Niezależnego Związku Zawodowego Kolejarzy, działającego w Skarżysku Kamiennej w sekcji przewozów i eksploatacji taboru Wschodniego Zakładu PKP CARGO S.A. Wybory odbyły się w piątek 20 stycznia.

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

sobota, 13 luty 2016 12:58

s1

 

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9

s10

środa, 08 luty 2017 09:17

Przekazujemy w Wasze ręce 17, drugi w tym roku numer "Głosu Kolejarza" .

Polecamy Waszej uwadze!

Do pobrania tutaj wersja A4

i wersja A3