|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 20 styczeń 2021 09:33

W dniu 19 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZK. Poprowadził je Przewodniczący Jan Przywoźny. 

Obrady przeprowadzono w formie wideokonferencji. Omówiono sprawy majątkowe, Regulaminy organizacyjne Rad Branżowych i Komisji Problemowych.

poniedziałek, 18 styczeń 2021 14:34
czwartek, 31 grudzień 2020 08:26

Dnia 28.12.2020 odbyło się za pośrednictwem aplikacji Facebook, zdalne posiedzenie Komisji Forum Młodych Federacji ZZK. Posiedzeniu przewodniczył kol. Sebastian Szwarc, a z ramienia kierownictwa Federacji, uczestniczył wiceprzewodniczący Radosław Strakulski. 

W pierwszej części omówiono Regulamin Komisji na najbliższą kadencję, m.in wprowadzono możliwość spotkań w formie telekonferencji, oraz przyjęto zapisane w Regulaminie cele i organizacje pracy Komisji. Regulamin został jednogłośnie przyjęty.

W kolejnym punkcie przedstawiciele Komisji przedyskutowali propozycje szkolenia online. Tematem szkolenia miała być "rola i zadania związków zawodowych w czasach Pandemii". Warsztaty miały mieć również formę zdalną. Członkowie Komisji uznali że wstrzymają się z organizacją takiego wydarzenia, wierząc że w najbliższej przyszłości będzie ono możliwe w sposób tradycyjny.

Następnie przedstawiciele Komisji Młodych w Radach Branżowych przedstawili informacje ze spółek. Agnieszka Bralczyk przedstawiła relacje z Rady Branżowej Cargo, na której omawiano obecną sytuację w spółce oraz ewentualne zmiany w ZUZP. Sprawy Rady Branżowej Intercity zreferował Krzysztof Wyka, omawiano postulat strony związkowej w temacie premii świątecznej, która to została wypłacona w miesiącu grudniu. Dyskutowano także na temat nadania konduktorom, kierownikom i maszynistom statusu funkcjonariusza publicznego, w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Sebastian Szwarc zdał relacje z Rady Branżowej PLK m.in przyjęcie postulatu związków zawodowych w sprawie zwiększenia nagrody z okazji dnia kolejarza, jak i wystąpienie Federacji (z inicjatywy Komisji Młodych) do Marszałków Sejmu i Senatu w sprawie pominięcia Funkcjonariuszy SOK w prawie do 100% płatnego chorobowego w związku z zarażeniem COVID19 w czasie wykonywania pracy lub skierowania na kwarantannę. O sytuacji w spółce POLREGIO poinformował Przemysław Pietrowski.

Komisja zakończyła spotkanie życząc sobie i wszystkim szczęśliwego, lepszego Nowego Roku.

IMG 20201228 110453

piątek, 18 grudzień 2020 09:03

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego co najwspanialsze!

środa, 25 listopad 2020 08:57

25 listopada jest dla nas, Kolejarzy wyjątkowo ważnym świętem.

Przyjmijcie proszę życzenia Przewodniczącego Federacji ZZK.

piątek, 20 listopad 2020 08:20

W dniu 18 listopada 2020 roku Federacja ZZK skierowała do Marszałek Sejmu Pani Elżbiety Witek oraz do Marszałka Senatu Pana Tomasza Grodzkiego pismo dotyczące objęcia funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei 100% wynagrodzeniem chorobowym.

Senat 3

poniedziałek, 19 październik 2020 11:26

W imieniu wszytskich Kolejarzy zrzeszonych w Federacji ZZK oraz własnym pragnę przekazać najszczersze wyrazy współczucia dla naszego Kolegi, Wiceprzewodniczącego Federacji ZZK Mariana Koguta z powodu śmierci brata.

Jesteśmy przy Tobie myślami, a Ciebie i Twoją rodzinę zawierzamy w naszej modlitwie.

W imieniu Federacji ZZK

Jan Przywoźny

czwartek, 08 październik 2020 07:11

W dniu 07.10.2020 r. w siedzibie Federacji ZZK w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP CARGO S.A. Federacji ZZK.

Z ramienia Federacji ZZK w posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący Jan Przywoźny oraz Wiceprzewodniczący Marian Kogut.

Przewodniczący Federacji poinformował, że brał udział w spotkaniu Zespołu Trójstronnego Kolejnictwa, na którym przedstawił sytuację PKP CARGO S.A. i Spółek Zależnych. Przewodniczący Rady Branżowej przekazał informacje ze spotkania Komitetu Strajkowego i spotkania w temacie zmian do ZUZP. Wiceprzewodniczący Federacji Marian Kogut przekazał zebranym propozycję zmian do ZUZP.

W drugiej części posiedzenia przybyli zaproszeni goście z Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. w osobach :

Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu

Piotr Wasaty – Członek Zarządu ds. Handlowych

Zenon Kozendra – Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników

Prezes Czesław Warsewicz przekazał informacje o sytuacji w PKP CARGO S.A.

Według przekazanych informacji przewozy w Spółce wzrastają a stan Spółki się stabilizuje. Spółka głównie koncentrują się na przewozach intermodalnych. W związku z nadwyżkami pracowników w niektórych zespołach pracowniczych Spółka postara się uzupełnić zespoły w których brakuje pracowników.

Prezes Piotr Wasaty poinformował, że przygląda się pracy w Zakładach Pracy. Zadeklarował, że będzie się starał pozyskać nowych klientów i odzyskać przewozy, które utraciliśmy.

Prezes Zenon Kozendra skupił się na omówieniu propozycji zmian do ZUZP.

piątek, 25 wrzesień 2020 10:45

W dniu 25 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji BHP, na którym dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

W posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Federacji ZZK Radosław Strakulski

W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji BHP został Waldemar Stenka, zaś Wiceprzewodniczącą Aleksandra Zielska.

Omówioną kandydatury konkursu "Lidera BHP".

środa, 23 wrzesień 2020 11:51

W dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz 22 września 2020 roku odbyły się posiedzenia Rady Branżowej PKP OGN i Teleinformatyki na których wybrano Przewodniczącą oraz Wiceprzewodniczącego w obecności Przewodniczącego Federacji ZZK Jana Przywoźnego oraz Wiceprzewodniczącego Federacji ZZK Radosława Strakulskiego.

W wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia br. na funkcję Przewodniczącej została wybrana Małgorzata Buśko. Po wznowionym w dniu 22 września br. posiedzeniu Rady Branżowejj, na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Teleinformatyki został wybrany Witold Pyrgiel.

Strona 1 z 3