|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
poniedziałek, 21 wrzesień 2020 06:27

W dniu 18 września 2020r. odbyło się spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.

W związku ze spotkaniem Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny postanowił zawiesić organizowanie w dniu 21.09.2020r. pikiet protestacyjnych.

środa, 16 wrzesień 2020 12:39

Dnia  07.09.2020 roku w siedzibie Federacji ZZK odbyło się wyborcze posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych. Udział w nim brało 16 przedstawicieli naszych organizacji związkowych.

Wybory nowego kierownictwa Rady Branżowej poprowadził nowo wybrany Wiceprzewodniczący Federacji ZZK Krzysztof Bączek.

Nowym Przewodniczącym Rady Branżowej został Janusz Kowalczyk (Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich w Częstochowie), natomiast Wiceprzewodniczącą została wybrana Anita Kraśnicka (Sojusz Związków Zawodowych Kolejarzy Dolnośląskich).

Dodatkowo Rada Branżowa wytypowała swoich przedstawicieli do prac w Komisjach Problemowych, Grażyna Zasadzka (Koleje Mazowieckie) będzie uczestniczyć w pracach Komisji Forum Kobiet, natomiast Mariusz Jesionek (ZNT Kruszewiec POLREGIO) w pracach Komisji BHP.

środa, 16 wrzesień 2020 10:15

W dniu 16.09.2020 r. odbyło się spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z Zarządem PKP CARGO S.A.

Niestety po raz kolejny Zarząd nie potrafił jasno przedstawić planu konkretnych działań zmierzających do poprawy sytuacji Spółki.

W związku z powyższym Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny podtrzymuje decyzję o organizacji pikiet w dniu 21.09.2020 r.

Poniżej Komunikat nr 2 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego.

 

Komunikat MPK 2

piątek, 11 wrzesień 2020 10:28

W dniu 10 września br. podczas spotkania trzech Central Związkowych został zawiązany Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny. 

W dniu 11 września br. został wydany Komunikat Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego nr 1.

Komunikat MKP nr 1

piątek, 04 wrzesień 2020 12:19

1 września 1939 roku o godzinie 4: 34 Niemiecka eskadra bombowa rozpoczęła bombardowanie strategicznych miejsc w Tczewie usiłując w ten sposób zapobiec wysadzeniu przez polskich saperów mostu na Wiśle, równocześnie niemieccy dywersanci przejęli polski pociąg próbując podstępnie przedostać się mostem kolejowym do Tczewa. Jednak heroiczna postawa polskich celników i kolejarzy z Szymankowa sprawiła, że plany nazistów się nie powiodły. Tradycyjnie już na uroczystościach upamiętniających te heroiczne a zarazem dramatyczne chwile, nie mogło zabraknąć Przewodniczącego Federacji ZZK Jana Przywoźnego wraz z Anną Derlecką, Małgorzatą Oszywą i Łukaszem Derylakiem oraz Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji ZZK Henrykiem Bronkiem. Złożyli oni wiązanki pod tablicami upamiętniającymi zamordowanych Kolejarzy i Celników na stacji Szymankowo oraz pod obeliskiem znajdującym się na cmentarzu w Szymankowie. Towarzyszył im poczet sztandarowy Federacji ZZK w składzie: Rafał Radomski - chorąży, Filip Nowoszewski - przyboczny, Radosław Rudnicki - przyboczny oraz poczet szatbdarowy ZG ZZK RP Gdańsk w składzie: Waldemar Stenka– chorąży, Bartosz Dudzik – przyboczny, Krzysztof Tecław przyboczny, wraz z innymi licznymi pocztami sztandarowymi uczestniczyli w Mszy Świętej w kościele parafialnym w Szymankowie w intencji ofiar niemieckiego mordu z 1939 roku, skąd nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny gdzie odbyła się główna część uroczystości. Tradycyjne już nie zabrakło na nich przedstawiciela Prezydenta RP, Premiera, Ministrów i Parlamentarzystów oraz przedstawicieli Zarządów spółek kolejowych.

IMG 20200901 114818IMG 9151IMG 20200901 113847

piątek, 28 sierpień 2020 10:41

W dniu 27 sierpnia 2020r. odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP Intercity. W obecności Wiceprzewodniczącego Federacji ZZK Mariana Koguta dokonano wyboru prezydium Rady na X kadencje Federacji ZZK. 

W wyniku głosowania Przewodniczącą została Małgorzata Oszywa, zaś Wiceprzewodniczącymi Tomasz Surówka oraz Rafał Radomski.

W trakcie posiedzenia wyłonieni zostali również reprezentanci do Komisji Problemowych – Wioletta Gajewska wybrana została do Komisji Forum Kobiet oraz Waldemar Stenka do Komisji BHP.

piątek, 28 sierpień 2020 10:24

W czwartek 27 sierpnia br. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie o godzinie 11.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK. Na wstępie została podsumowana kadencja Rady Branżowej w latach 2016 - 2020. Następnie w obecności Wiceprzwodniczącego Federacji ZZK Radosława Strakulskiego zostały przeprowadzone wybory przewodniczacego i wiceprzewodniczących Rady.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącą Rady Branżowej została wybrana Joanna Klekot, Wiceprzewodniczącym ds. organizacyjnych Franciszek Stawiński, Wiceprzwodniczącym ds. infrastruktury kolejowej Jan Ślusarczyk, Wiceprzewodniczącą ds. eksploatacji Romualda Chara, Wiceprzewodniczącym ds. SOK Michał Herman, Wiceprzewodniczącym ds. ZNI Józef Czaja.

czwartek, 27 sierpień 2020 12:16

W środę 26 sierpnia br. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Branżowej Elektroenergetyki. W obecności Przewodniczącego Federacji ZZK Jana Przywoźnego, który w obradach uczestniczył wspólnie z Wiceprzewodniczącym Radosławem Strakulskim zostały przeprowadzone wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Rady Branżowej wybrany został Stanisław Woch, wiceprzewodniczącym Czesław Grygierek a sekretarzem Włodziemierz Sass.

 DSC0123

czwartek, 27 sierpień 2020 10:56

We wtorek 25 sierpnia br. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy  w Warszawie punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Branżowej CARGO. Przy prawie 100% frekwencji po spełnieniu wszelkich wymogów i zgodnie z zapisami ordynacji wyborczej przewodniczący zakładowych i międzyzakładowych organizacji zakładowych dokonali wyborów władz i przedstawicieli Komisji Problemowych na najbliższą kadencje 2020-2024.

W obecności Przewodniczącego Federacji ZZK Jana Przywoźnego, który w obradach uczestniczył wspólnie z Wiceprzewodniczącymi – Marianem Kogutem i Radosławem Strakulskim zostały przeprowadzone wybory przewodniczącego Rady i czterech wiceprzewodniczących.

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Rady Branżowej wybrany został Jarosław Ślepaczuk z Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A w Tarnowskich Górach. Wiceprzewodniczącą Rady ds. organizacyjnych wybrana została Krystyna Klepacz z Południowego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A w Katowicach. W kolejności przeprowadzonych w dalszej części wyborów sprawy i zagadnienia związane ze spółką PKP CARGO S.A w nowej kadencji znajdą się w kompetencjach Tadeusza Tumy z Północnego Zakładu Spółki w Gdyni. Zagadnienia spółek PKP Cargotabor sp. z o.o i PKP Cargoservice zostały powierzone Andrzejowi Gwoździowi wywodzącemu się z Tarnowskich Gór, zaś reprezentowanie Federacji ZZK w spółkach Cargo Terminale i Cargotor sp. z o.o Irenie Lachowskiej z Zakładu Centralnego PKP CARGO S.A w Warszawie.

W trakcie posiedzenia wyłonieni zostali również reprezentanci do Komisji Problemowych – Justyna Oniszczuk wybrana została do Komisji Forum Kobiet oraz Krzysztof Gniadek do Komisji BHP.

Po zamknięciu obrad przez prowadzącego Mariana Koguta zostało niezwłocznie zwołane pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Prezydium Rady z udziałem Przewodniczącego Federacji i Wiceprzewodniczącego. Tematyka spotkania w całości została poświęcona na omówienie bieżących problemów zgłaszanych w ostatnich miesiącach przez pracowników spółek grupy PKP CARGO w szczególności zaś trudnej sytuacji finansowej i przewozowej oraz konsekwencjami jakie w jej wyniku ponoszą pracownicy.   

 DSC0060

czwartek, 27 sierpień 2020 09:55

W dniu 19 sierpnia 2020r. odbyła się uroczysta Msza z okzaji 40 rocznicy Katastrofy Kolejowej pod Otłoczynem. Była to największa katastrofa w powojennej historii polskich kolei. W wypadku śmierć poniosło 67 osób, ranne zostały 64 osoby.

W Mszy uczestniczyli z ramienia Federacji ZZK kol. Małgorzata Oszywa, kol. Marek Piotrowski, kol. Wojciech Konarski a także sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, Przedstawiciele PKP, Wojewoda Kujawsko - pomorski oraz Marszałek Samorządu.