KRZYSZTOF BĄCZEK - wiceprzewodniczący Federacji ZZK - Pion F3

[Pion F3, odpowiedzialny za przewozy pasażerskie]

Przewodniczący organizacji działającej w Warmińsko-Mazurskim Oddziale spółki POLREGIO w Olsztynie. Od dwóch kadencji przewodniczący Rady Branżowej Przewozów Pasażerskich. Członek Zarządu Głównego ZZK RP Gdańsk.

27 lipca 2020 roku został wybrany Wiceprzewodniczącym na X Krajowym Zjeżdzie Delegatów Federacji ZZK.