Z ostatnich dni

Z ostatnich dni (545)

Najnowsze wiadomości

Rada Branżowa Cargo

W czwartek, 11 maja, odbyła się Rada Branżowa Cargo, w całości poświęcona sytuacji w spółce PKP CargoTabor. Spotkanie prowadził przewodniczący RB Krzysztof Czarnota.

W siedzibie Federacji przy Jaracza pojawili się przedstaiwiele spółki, z prezesem Witoldem Baworem na czele. Obecni byli także cpozostali członkowie Zarządu: Stanisławe Cichoń i Jerzy Przygoda.

Omawiano bieżącą sytuację w spółce, tak związaną z obłożeniem i realizacją zleceń, jak i zatrudnieniem.

 

c2

Sprawozdanie przyjęte

10 maja w Krakowie odbył się zjazd sprawozdawczych Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski. 

Spotkaniu przewodniczył przewodniczący ZZKM Krzysztof Knapik. W posiedzenu udział brali także przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy - Stanisław Stolorz oraz Marian Kogut.

Sprawozdanie z działalności związku zostało przyjęte.

Relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

k2 k3

Zarząd Główny Federacji ZZK

W poniedziałek, 8 maja, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZK.  Obradom przewodniczył Stanisław Stolorz, przewodniczący FZZK.

W trakcie posiedzenia przyjęto realizację Uchwały Zarządu Głównego FZZK z 4 kwietnia br. Omówiono także sytuacę w spółkach kolejowych. 

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

z2 z3 z4 z5

Rajd FZZK zakończony!

Cóż to był za weekend! Tak - przełużony, tak - majowy, tak - ze zmienną aurą, ale także jakimi emocjami! Doświadczyli ich ci, którzy licznie stawili się w ośrodku DW Kolejarz w Muszynie-Złockiem. To tutaj, tradycyjnie organizowany był Trzeci Rajd Pieszy Federacji Związków Zawodocyh Kolejarzy. 

Uczestnicy mieli do pokonania dwie trasy. Organizatorzy, spełniając prośby piechurów, obniżyli stopień ich trudności. 

Trasa 1 - 5,5 km

r8

Trasa 2 - 12,5 km

r8

Rywalizacji na szalakch towarzyszyły rozliczne zawody, które mogły odbywac się na terenie ośrodka. Nie zabrakło grillowej biesiady i tańców, którym nie było końca.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z imprezy, a także klasyfikację. Kto się kryje pod szalonymi nazwami? Dowiecie się z kolejnych "Naszych Spraw".

r0 r1 r3 r4 r5 r6

r9

Dalszy rozwój młodzieży

W dniach 3-5 kwietnia w Muszynie odbyła się II edycja szkolenia z negocjacji dla przedstawicieli Komisji Młodych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.


W szkoleniu wzięło udział 11 osób z kilku regionów Polski i różnych spółek: PKP Intercity, PolRegio (d. Przewozy Regionalne), PKP CARGO SA czy Straży Ochrony Kolei. Szkolenie poprowadził Maciej Chudkiewicz, trener i socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas pracy człowiek się uczy

Szkolenie, tak jak poprzednie, miało formę warsztatową, obejmowało kwestie komunikacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, mowy ciała, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz przede wszystkim negocjacji.
W kluczowym momencie najważniejszego ćwiczenia negocjacyjnego uczestnicy szkolenia wcielili się w rolę pracodawców i przedstawicieli pracownikow - działaczy związków zawodowych. Założenia ćwiczenia oparte zostały o rzeczywiste wydarzenia i negocjacje związane z walką o podwyżki w jednej ze spółek kolejowych. Do tego dochodziła kwestia wyrzucenia przedstawicieli związków zawodowych z rady nadzorczej spółki oraz likwidacja niektórych zakładów należących do spółki i zmuszenie pracownikow do wielogodzinnych dojazdów do pracy.
Uczestnicy mogli zobaczyć jak wyglądają prawdziwe negocjacje. Koniec końców dwóm stronom negocjacji nie udało się dojść do porozumienia i podpisano protokół rozbieżności.
- Uczestnicy szkolenia wykazali się bardzo profesjonalnym podejściem do negocjacji. Wielu z nich jest w mojej ocenie gotowych do rozpoczęcia prawdziwej pracy związkowej i brania udziału w rzeczywistych, prawdziwych negocjacjach w swoich spółkach na rożnych poziomach - ocenia trener Maciej Chudkiewicz. - Poza profesjonalnym przygotowaniem negocjacji w takim szkoleniu bardzo ważne są emocje, które pozwalają poczuć pewien klimat towarzyszący rozmowom np. z pracodawcą - dodaje trener.
- Szkolenie wzbudziło niezwykłe zainteresowanie. Osobiście cenię sobie aspekt integracyjny. Pod względem różnorodności grupy pozwoliło to na ukazanie drzemiącego w członkach Komisji potencjału. Równie interesujący był element scalający grupę, który pozwolił pokazać się każdemu z nowej dotąd nieznanej strony. Zadania praktyczne jak i część teoretyczna zostały przedłożone w sposób profesjonalny, oraz budzący ogólne zainteresowanie. To dopiero początek naszej drogi w kwestii doskonalenia swoich umiejętności, które będą pomocne w przyszłym działaniu na płaszczyźnie związkowej - komentuje Dorota Ulicyn, przewodnicząca Komisji Młodych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.

Postawić na młodzież

Negocjacje to jedna z najmłodszych poddziedzin w biznesie i marketingu w Polsce. Zachód już dawno odkrył możliwości skutecznej integracji i szkolenia zespołu w bezpiecznych warunkach, prowadzonych przez wyspecjalizowanych trenerów. W ten sposób mając na uwadze cel prowadzonego procesu można w krótkim czasie doprowadzić do podniesienia kompetencji negocjacyjnych całego zespołu a przy okazji do lepszego określenia i przypisania ról grupowych, a przez to do zintegrowania grupy.

Młodzi uczyli się negocjacji poprzez szkolenie warsztatowe. Warsztaty, aby były skuteczne, muszą spełniać określone warunki. Szkolenia najczęściej realizowane są w grupach od 6 do 16 osób. Zazwyczaj trwają 2-3 dni. Wcześniej odbywa się specjalne badanie potrzeb danej grupy czy organizacji. aby utrzymać zainteresowanie i skupienie uwagi słuchaczy warsztaty opierają się na ciekawym i dopasowanym do potrzeb uczestników programie opracowanym przez trenera prowadzącego szkolenie. Program ten opiera się na aktywnej metodyki szkoleniowej, która obejmuje m.in.:

  • Ćwiczenia w zespołach / w parach,
  • Dyskusje,
  • Moderacje,
  • Prezentacje,
  • Gry,
  • Symulacje rozmów, prezentacji i innych sytuacji biznesowych,
  • Ciężka praca przynosi efekty.

W trakcie szkolenia w Muszynie uczestnicy mogli poznać m.in. najważniejsze założenia i elementy skutecznej negocjacji, tzn. style negocjacji, charakterystykę skutecznego negocjatora i elementy procesu negocjacyjnego. Omawiano także elementy metod wywierania wpływu na innych, techniki i gry negocjacyjne oraz ćwiczono radzenie sobie ze stresem podczas negocjacji.

- Szkolenia z negocjacji , które odbyły się w Muszynie to w mojej ocenie doskonale połączenie wykładów i zajęć praktycznych , które pokazaly , że podjęcie działań przez wszystkich członków zespołu bardzo często prowadzi do konstruktywnego i bardzo szybkiego rozwiązania problemu. Mogliśmy sami doświadczyć ze za pomocą asertywnych zachowań w prowadzonych rozmowach, negocjacjach możemy wypracować zadowalające obie strony wspólne stanowisko.. Uważam , że bardzo dobrym posunięciem byłoby zorganizowanie stałego cyklu szkoleniowego dla aktywnych młodych związkowców - ocenia Artur Grzegorczyk, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy Straży Ochrony Kolei.

Komisja Młodych we współpracy z władzami Federacji ZZK rozważa już kolejną edycję szkoleń dla swoich członków. Najprawdopodobniej odbędzie się ona na przełomie sierpnia i września tego roku przyjmując formułę Akademii Młodych Liderów.

Piotr Zwiardowski

Rada Krajowa Federacji ZZK

22 marca odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZK, któremu przewodniczył Stanisław Stolorz.

W jego trakcie omówiono i przyjęto wykonanie Uchwały RK z 20 grudnia ubiegłego roku.

Przedyskutowano także, a następnie zatwierdzono bilans Federacji ZZK za rok 2016.

W sprawach róznych, wiceprzewodniczący Jan Piechel przekazał zebranym informacje dotyczace III Rajdu Federacji ZZK, który w dniach 5-7 maja odbędzie się w Muszynie.

03 22 RK2 03 22 RK3

Młodzi w Muszynie

W dniach 1-3 marca w  Muszynie odbyło się szkolenie z negocjacji dla przedstawicieli Komisji Młodych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.
W szkoleniu wzięło udział 16 osób  z kilku regionów Polski. Szkolenie poprowadził Maciej Chudkiewicz, trener i socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szkolenie miało formę warsztatową, obejmowało kwestie komunikacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, mowy ciała, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz przede wszystkim negocjacji.
W kluczowym momencie najważniejszego ćwiczenia negocjacyjnego uczestnicy szkolenia wcielili się w rolę pracodawców i przedstawicieli pracownikow - działaczy związków zawodowych. Założenia ćwiczenia oparte zostały o rzeczywiste wydarzenia i negocjacje związane z walką o podwyżki w jednej ze spółek kolejowych. Do tego dochodziła kwestia wyrzucenia przedstawicieli związków zawodowych z rady nadzorczej spółki oraz kwestia likwidacji niektórych zakładów należących do spółki i zmuszenie pracownikow do wielogodzinnych dojazdów do pracy.
Uczestnicy poradzili sobie znakomicie. Zarówno jedna jak i druga strona negocjacji mogła poczuć rzeczywistą atmosferę negocjacji, wczuć się w role oraz wykorzystać przyswojone wcześniej strategie i techniki negocjacyjne.

- Uczestnicy szkolenia wykazali się zaskakującym i bardzo profesjonalnym podejściem do negocjacji. Wielu z nich jest w mojej ocenie gotowych do rozpoczęcia prawdziwej pracy związkowej i brania udziału w rzeczywistych, prawdziwych negocjacjach w swoich spółkach na rożnych poziomach - ocenia trener Maciej Chudkiewicz.

Szkolenie spotkało się z bardzo dobrym odbiorem uczestników. - Brałem udział w bardzo wielu szkoleniach, ale to wzbudziło moje szczególne zainteresowanie. Zauważyłem z jakim zainteresowaniem podeszli do niego uczestnicy. Młodzi pracownicy, moi koledzy, podeszli do niego z entuzjazmem i sadząc po ich wypowiedziach po szkoleniu naprawdę dużo się nauczyli i są bardzo zmotywowani do wdrażania tej wiedzy w swojej związkowej pracy. Oby więcej takich szkoleń! - podkreśla Jarosław Gacki ze Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego.

 

IMG 4954

Subskrybuj to źródło RSS