Dalszy rozwój młodzieży

W dniach 3-5 kwietnia w Muszynie odbyła się II edycja szkolenia z negocjacji dla przedstawicieli Komisji Młodych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.


W szkoleniu wzięło udział 11 osób z kilku regionów Polski i różnych spółek: PKP Intercity, PolRegio (d. Przewozy Regionalne), PKP CARGO SA czy Straży Ochrony Kolei. Szkolenie poprowadził Maciej Chudkiewicz, trener i socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas pracy człowiek się uczy

Szkolenie, tak jak poprzednie, miało formę warsztatową, obejmowało kwestie komunikacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, mowy ciała, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz przede wszystkim negocjacji.
W kluczowym momencie najważniejszego ćwiczenia negocjacyjnego uczestnicy szkolenia wcielili się w rolę pracodawców i przedstawicieli pracownikow - działaczy związków zawodowych. Założenia ćwiczenia oparte zostały o rzeczywiste wydarzenia i negocjacje związane z walką o podwyżki w jednej ze spółek kolejowych. Do tego dochodziła kwestia wyrzucenia przedstawicieli związków zawodowych z rady nadzorczej spółki oraz likwidacja niektórych zakładów należących do spółki i zmuszenie pracownikow do wielogodzinnych dojazdów do pracy.
Uczestnicy mogli zobaczyć jak wyglądają prawdziwe negocjacje. Koniec końców dwóm stronom negocjacji nie udało się dojść do porozumienia i podpisano protokół rozbieżności.
- Uczestnicy szkolenia wykazali się bardzo profesjonalnym podejściem do negocjacji. Wielu z nich jest w mojej ocenie gotowych do rozpoczęcia prawdziwej pracy związkowej i brania udziału w rzeczywistych, prawdziwych negocjacjach w swoich spółkach na rożnych poziomach - ocenia trener Maciej Chudkiewicz. - Poza profesjonalnym przygotowaniem negocjacji w takim szkoleniu bardzo ważne są emocje, które pozwalają poczuć pewien klimat towarzyszący rozmowom np. z pracodawcą - dodaje trener.
- Szkolenie wzbudziło niezwykłe zainteresowanie. Osobiście cenię sobie aspekt integracyjny. Pod względem różnorodności grupy pozwoliło to na ukazanie drzemiącego w członkach Komisji potencjału. Równie interesujący był element scalający grupę, który pozwolił pokazać się każdemu z nowej dotąd nieznanej strony. Zadania praktyczne jak i część teoretyczna zostały przedłożone w sposób profesjonalny, oraz budzący ogólne zainteresowanie. To dopiero początek naszej drogi w kwestii doskonalenia swoich umiejętności, które będą pomocne w przyszłym działaniu na płaszczyźnie związkowej - komentuje Dorota Ulicyn, przewodnicząca Komisji Młodych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.

Postawić na młodzież

Negocjacje to jedna z najmłodszych poddziedzin w biznesie i marketingu w Polsce. Zachód już dawno odkrył możliwości skutecznej integracji i szkolenia zespołu w bezpiecznych warunkach, prowadzonych przez wyspecjalizowanych trenerów. W ten sposób mając na uwadze cel prowadzonego procesu można w krótkim czasie doprowadzić do podniesienia kompetencji negocjacyjnych całego zespołu a przy okazji do lepszego określenia i przypisania ról grupowych, a przez to do zintegrowania grupy.

Młodzi uczyli się negocjacji poprzez szkolenie warsztatowe. Warsztaty, aby były skuteczne, muszą spełniać określone warunki. Szkolenia najczęściej realizowane są w grupach od 6 do 16 osób. Zazwyczaj trwają 2-3 dni. Wcześniej odbywa się specjalne badanie potrzeb danej grupy czy organizacji. aby utrzymać zainteresowanie i skupienie uwagi słuchaczy warsztaty opierają się na ciekawym i dopasowanym do potrzeb uczestników programie opracowanym przez trenera prowadzącego szkolenie. Program ten opiera się na aktywnej metodyki szkoleniowej, która obejmuje m.in.:

  • Ćwiczenia w zespołach / w parach,
  • Dyskusje,
  • Moderacje,
  • Prezentacje,
  • Gry,
  • Symulacje rozmów, prezentacji i innych sytuacji biznesowych,
  • Ciężka praca przynosi efekty.

W trakcie szkolenia w Muszynie uczestnicy mogli poznać m.in. najważniejsze założenia i elementy skutecznej negocjacji, tzn. style negocjacji, charakterystykę skutecznego negocjatora i elementy procesu negocjacyjnego. Omawiano także elementy metod wywierania wpływu na innych, techniki i gry negocjacyjne oraz ćwiczono radzenie sobie ze stresem podczas negocjacji.

- Szkolenia z negocjacji , które odbyły się w Muszynie to w mojej ocenie doskonale połączenie wykładów i zajęć praktycznych , które pokazaly , że podjęcie działań przez wszystkich członków zespołu bardzo często prowadzi do konstruktywnego i bardzo szybkiego rozwiązania problemu. Mogliśmy sami doświadczyć ze za pomocą asertywnych zachowań w prowadzonych rozmowach, negocjacjach możemy wypracować zadowalające obie strony wspólne stanowisko.. Uważam , że bardzo dobrym posunięciem byłoby zorganizowanie stałego cyklu szkoleniowego dla aktywnych młodych związkowców - ocenia Artur Grzegorczyk, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy Straży Ochrony Kolei.

Komisja Młodych we współpracy z władzami Federacji ZZK rozważa już kolejną edycję szkoleń dla swoich członków. Najprawdopodobniej odbędzie się ona na przełomie sierpnia i września tego roku przyjmując formułę Akademii Młodych Liderów.

Piotr Zwiardowski