XX-lecie Związku ZZK RP Gdańsk

W czwartek, 25 maja br., w jednej z sal gmachu byłej Północnej DOKP, odbyły się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy RP w Gdańsku. Związane było ono z jubileuszem XX-lecia działalności tego federacyjnego, jednolitego Związku. W uroczystości tej uczestniczył przewodniczący Federacji ZZK Stanisław Stolorz oraz dyrektorzy i przedstawiciele zakładów kolejowych, w których działają organizacje ZZK RP Gdańsk. Okolicznościowe referaty, obrazujące historię ZZK RP Gdańsk wygłosiły: przewodnicząca Małgorzata Oszywa i Janina Pawłowska z Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni.