Z ostatnich dni

Z ostatnich dni (551)

Najnowsze wiadomości

Młodzi w Muszynie

W dniach 1-3 marca w  Muszynie odbyło się szkolenie z negocjacji dla przedstawicieli Komisji Młodych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.
W szkoleniu wzięło udział 16 osób  z kilku regionów Polski. Szkolenie poprowadził Maciej Chudkiewicz, trener i socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szkolenie miało formę warsztatową, obejmowało kwestie komunikacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, mowy ciała, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz przede wszystkim negocjacji.
W kluczowym momencie najważniejszego ćwiczenia negocjacyjnego uczestnicy szkolenia wcielili się w rolę pracodawców i przedstawicieli pracownikow - działaczy związków zawodowych. Założenia ćwiczenia oparte zostały o rzeczywiste wydarzenia i negocjacje związane z walką o podwyżki w jednej ze spółek kolejowych. Do tego dochodziła kwestia wyrzucenia przedstawicieli związków zawodowych z rady nadzorczej spółki oraz kwestia likwidacji niektórych zakładów należących do spółki i zmuszenie pracownikow do wielogodzinnych dojazdów do pracy.
Uczestnicy poradzili sobie znakomicie. Zarówno jedna jak i druga strona negocjacji mogła poczuć rzeczywistą atmosferę negocjacji, wczuć się w role oraz wykorzystać przyswojone wcześniej strategie i techniki negocjacyjne.

- Uczestnicy szkolenia wykazali się zaskakującym i bardzo profesjonalnym podejściem do negocjacji. Wielu z nich jest w mojej ocenie gotowych do rozpoczęcia prawdziwej pracy związkowej i brania udziału w rzeczywistych, prawdziwych negocjacjach w swoich spółkach na rożnych poziomach - ocenia trener Maciej Chudkiewicz.

Szkolenie spotkało się z bardzo dobrym odbiorem uczestników. - Brałem udział w bardzo wielu szkoleniach, ale to wzbudziło moje szczególne zainteresowanie. Zauważyłem z jakim zainteresowaniem podeszli do niego uczestnicy. Młodzi pracownicy, moi koledzy, podeszli do niego z entuzjazmem i sadząc po ich wypowiedziach po szkoleniu naprawdę dużo się nauczyli i są bardzo zmotywowani do wdrażania tej wiedzy w swojej związkowej pracy. Oby więcej takich szkoleń! - podkreśla Jarosław Gacki ze Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego.

 

IMG 4954

Komisja Młodych FZZ

20 lutego w budynku Federacji ZZK odbyło się  posiedzenie wyborcze Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych.
W posiedzeniu wzięła udział Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, która podziękowała za wieloletnią współpracę ustępującej przewodniczącej Komisji Młodych Wioletcie Janoszce.

W wyniku wyborów wyłoniono następujący skład nowego Prezydium i Zarządu Komisji Młodych:
Rafał Zaręba (PZZ KADRA) – przewodniczący KM FZZ


Członkowie Zarządu Komisji Młodych:
Anna Krzemińska - NSZZ Solidarność 80
Maja Bakuła - NSZZ Pracowników Policji
Robert Jankowski - NSZZ Solidarność 80
Marta Mocarz-Demczuk - ZZIT 
Piotr Obrębski - NSZZ Pracowników Policji 
Wróblewski Paweł - FZZK
Dominik Maliński - FZZK
Robert Ptaszek - ZZIT.

Po posiedzeniu wyborczym odbyło się spotkanie nowo wybranych władz Komisji Młodych. 

Na wiceprzewodniczące wybrano jednogłośnie Annę Krzemińską (NSZZ Solidarność 80) i Maję Bakułę (NSZZ Pracowników Policji).
Sekretarz Komisji Młodych – Robert Jankowski (NSZZ Solidarność 80)


Członkowie Komisji Młodych:
Marta Mocarz-Demczuk (ZZIT),
Piotr Obrębski (NSZZ Pracowników Policji),
Paweł Wróblewski (FZZK),
Dominik Maliński (FZZK),
Robert Ptaszek (ZZIT).

 

02 21 KEFZZ2 02 21 KEFZZ3

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Posiedzeniu Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Celem Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego i godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

Na spotkaniu omówiono zmiany Regulaminu Zespołu oraz sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.
Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok MIB, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

ZT2

Zarząd Główny Federacji ZZK

W środę, 8 lutego 2017 roku, obradował Zarząd Główny Federacji ZZK. Posiedzenie prowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Do merytorycznych obrad przystąpiono po wybraniu regulaminowych Komisji: Mandatowej oraz Wniosków i Uchwał. Następnie przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZK z 11 stycznia 2017 roku. Zebrani w głosowaniu jawnym zaakceptowali podjęte działania.

Drugą część posiedzenia poświęcono omówieniu sytuacji w spółkach kolejowych

W trzeciej części wiceprzewodniczący Federacji ZZK Jan Piechel przedstawił do zaopiniowania regulaminy pracy na IX kadencję Komisji Problemowych i Rad Branżowych Federacji ZZK. Było to przedmiotem burzliwej dyskusji. Ostatecznie jednak, w głosowaniu jawnym, zdecydowana większość członków Zarządu Głównego zaakceptowała przedstawione regulaminy pracy organów statutowych Federacji ZZK.

ZG2

Krzysztof Czarnota szósty raz z rzędu przewodniczącym!

W czasie X Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w  Skarżysku Kamiennej, kol. Krzysztof Czarnota po raz szósty z rzędu został wybrany przewodniczącym Niezależnego Związku Zawodowego Kolejarzy, działającego w Skarżysku Kamiennej w sekcji przewozów i eksploatacji taboru Wschodniego Zakładu PKP CARGO S.A. Wybory odbyły się w piątek 20 stycznia.

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

Subskrybuj to źródło RSS