Z ostatnich dni

Z ostatnich dni (551)

Najnowsze wiadomości

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy 19 lutego 2013 r.

Rada Ochrony Pracy IX kadencjiWe wtorek 19 lutego na drugim w 2013 roku posiedzeniu w sali konferencyjnej w Domu Poselskim zebrała się Rada Ochrony Pracy.

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Radę Ochrony Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a kadencja Rady trwa 4 lata. Wiceprzewodniczącym ROP jest Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Tematem posiedzenia było przestrzeganie zasad wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń. Rada zapoznała się z materiałem na temat przestrzegania zasad wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Urząd Dozoru Technicznego oraz oceną skuteczności funkcjonowania systemu potwierdzania kwalifikacji pracowników wykonujących czynności związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń technicznych w miejscu pracy na podstawie raportu Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

Informacji na ten temat udzielali m.in. prezes UDT Marek Walczak oraz Krzysztof Kowalik, dyrektor departamentu ochrony pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

W dalszej części obrad Rada wyraziła opinię w sprawie zamiaru powołania przez Głównego Inspektora Pracy, Panią Iwonę Hickiewicz, Pana Janusza Czyża na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach. W głosowaniu tajnym za akceptacją kandydata opowiedziało się 27 z 27 członków ROP.

AM

Msza w intencji ofiar katastrofy pod Szczekocinami

Msza w intencji ofiar wypadku pod SzczekocinamiW pierwszą rocznicę katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, w niedzielę 3 marca 2013 r. o godzinie 13.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji ofiar tej katastrofy. Zginęło wówczas 16 osób, w tym pięciu kolejarzy z PKP Intercity S.A. i spółki Przewozy Regionalne.

Katedra Polowa Wojska Polskiego znajduje się przy ul. Długiej 13/15.

Bezpośredni dojazd z dworca PKP Warszawa Centralna w okolicę Katedry możliwy jest autobusami linii 227. Szczególowe informacje o połączeniach można znależć na stronie:

http://wyszukiwarka.ztm.waw.pl/bin/query.exe/pn?

 

 

Obrady Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP

Obrady Zarządu Głównego Federacji

We wtorek 5 lutego, odbyło się comiesięczne spotkanie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady prowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Na wstępie na wniosek wiceprzewodniczącego Jana Piechela, wybrano Komisje: Mandatową oraz Uchwał i Wniosków. Merytoryczną część obrad rozpoczęto od oceny realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP, podjętej 9 stycznia 2013 roku. Przedstawił to przewodniczący Stanisław Stolorz. Zarząd Główny Federacji ZZP PKP jednomyślnie zaakceptował realizację tej uchwały.

Wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP Dariusz Browarek przypomniał przebieg rozmów i efekty prowadzonych z pracodawcami negocjacji w sprawie świadczeń przejazdowych dla pracowników spółek kolejowych, emerytów i rencistów PKP oraz dla członków ich rodzin. Poinformował, że w w związku z dymisją złożoną przez prezesa Związku Pracodawców Kolejowych rozmowy w tej sprawie zostały zawieszone a dotychczasowe zasady korzystania z ulgowych świadczeń obowiązują do końca lutego br.

W dalszej części wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP Jan Piechel przedstawił przebieg strajku ostrzegawczego przeprowadzonego w dniu 25 stycznia 2013 r z udziałem związkowców zrzeszonych w Federacji.  Stwierdził, ze główny ciężar organizacji strajku podjęli związkowcy z PKP PLK.- głównie dyżurni ruchu i nastawniczy.

Następnie wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP Jan Przywoźny poinformował o przebiegu i wynikach mediacji sporu zbiorowego w spółce Przewozy Regionalne. Spółka zgodziła się od marca obniżyć dla pracowników cenę miesięcznego biletu z 28 do 17 zł zaś cenę rocznego biletu z 350 zł do 170 zł.

Obradowała Rada Branżowa PKP Cargo

 

Rada branżowa Cargo

W poniedziałek, 4 lutego b.r., w siedzibie Federacji w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP CARGO. W obradach uczestniczyli m.in. przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz i wiceprzewodniczący Dariusz Browarek. Spółkę PKP Cargo reprezentował Ireneusz Wasilewski, pełnomocnik Zarządu PKP CARGO SA.

Debata Trójstronna w TVP Info

Telewizyjna dJan Przywozny w TVP Infoebata trójstronna z udziałem wiceprzewodniczącego Jana Przywoźnego

W sobotę 2 lutego w studio TVP Info zorganizowano debatę na temat zasadności zachowania przywilejów branżowych, w tym m.in. prawa do tańszych przejazdów pociągami dla kolejarzy i ich rodzin.

Reprezentujący Federację ZZP PKP wiceprzewodniczący Jan Przywoźny na wstępie debaty przypomniał uczestnikom, że ulgi przejazdowe nie są przywilejem ale uprawnieniem zawodowym, wliczanym jako element wynagrodzenia kolejarzy i obciążanym podatkiem dochodowym. Dodał, że nie są to stale takie same ulgi, bo ich wartość realna jest zmienna.

Przypomniał również, że zniżki przejazdowe dla polskich kolejarzy nie są przywilejem z czasów PRL, ale uprawnieniem uzyskanym w II Rzeczpospolitej przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Dodał, że na świecie tego rodzaju uprawnienia pracownicy kolei posiadają od czasów uruchomienia stałych połączeń kolejowych czyli od 150 lat.

Maciej Grelowski, jako przedstawiciel organizacji pracodawców BCC, zwrócił uwagę, że niektóre dodatki dla pracowników w różnych branżach są finansowane z funduszu socjalnego jak np. tzw. wyprawki szkolne dla górników. Dodał,że w drodze negocjacji należy dążyć do tego, aby prawa nabyte pracowników finansowane były przez pracodawców, a nie przez społeczeństwo.

Przeciwko zachowaniu uprawnień dla kolejarzy zdecydowanie opowiadały się przedstawicielka organizacji Pracodawcy RP oraz reprezentująca stronę rządową posłanka PO.

Szczegółową relację z debaty można znależć na stronie internetowej http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-info-debata-trojstronna-02022013/9965536

Subskrybuj to źródło RSS