|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 65.
wtorek, 21 maj 2013 11:53

Rada Ochrony Pracy omówiła wyniki kontroli przestrzegania praw pracowników

Napisane przez

Rada Ochrony Pracy posiedzenie 21 maja 2013

Kontrola legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców oraz przestrzegania praw pracowników, w tym dotyczących czasu pracy i wypłacania wynagrodzenia były głównymi tematami posiedzenia Rady Ochrony Pracy (ROP) przy Sejmie RP, we wtorek, 21 maja.

W obradach brał udział wiceprzewodniczący Rady, Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

 

Według danych zaprezentowanych przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, w latach 2010-2012 inspektorzy przeprowadzili ponad 72 tys. kontroli w zakresie legalności zatrudnienia i innych form pracy zarobkowej.

Największe zaleglości w wypłatach wynagrodzeń, na kwotę ok. 48 mln zł ujawniono podczas kontroli firm w sektorze przetwórstwa. Za opóźnienie w płatnosci wynagrodzenia PIP uznała m.in. wysyłanie przez pracodawcę przelewów bankowych w wynagrodzeniem w ostatnim możliwym dniu, ale w godzinach popołudniowych. Jeśli taki dzień przypadał w piątek, pracownicy praktycznie otrzymywali pieniądze dopiero w poniedziałek.

Ogółem skontrolowanych zostało 69,1 tys. podmiotów, zatrudniających ponad 2,5 mln osób. Działania kontrolne były również prowadzone wobec pracodawców, którzy zatrudniali cudzoziemców. W trakcie 6,3 tys. kontroli sprawdzono podmioty dające pracę 39,2 tys. obcokrajowcom. Ponadto, w 2012 r. przeprowadzono m.in. 1496 kontroli dotyczących czasu pracy w zakładach różnych branż. Kontrole te objęły łącznie 1596 pracodawców zatrudniających ponad 167 tys. pracowników.

Według danych PIP w efekcie prowadzonych kontroli legalności zatrudnienia za naruszenia większej wagi wystawiono mandaty za 513 tys. zł. Oprócz tego w 250 przypadkach wydano pouczenia, ostrzeżenia lub zwrócono uwagę na naruszenie przepisów.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na czteroletnią kadencję. Członkowie Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeni

W Radzie Ochrony Pracy IX kadencji (2010 – 2014) zasiada 12 parlamentarzystów – 10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club Związek Pracodawców, Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich, NSZZ „Solidarność”, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Związek Rzemiosła Polskiego.