|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 65.
poniedziałek, 27 maj 2013 12:40

IV Zjazd Delegatów ZZK Okręgu Centralnego

Napisane przez

Nowe władze ZZK Okręgu CentralnegoNowe władze ZZK Okręgu CentralnegoNowe władze ZZK Okręgu Centralnego

W środę i czwartek, 22-23 maja b.r. w Broku nad Bugiem odbył się IV Okręgowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego.

Uczestniczyli w nim także przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz oraz wiceprzewodniczący Dariusz Browarek i Jan Przywoźny. Obrady prowadził dotychczasowy przewodniczący Zarządy Głównego ZZK OC Roman Irek. On też przedstawił sprawozdanie z działalności w minionej kadencji. Swoje uwagi przedłożyła również Główna Komisja Rewizyjna ZZK Okręgu Centralnego. Jej przewodniczący Jacek Strączyński, kończąc swe wystąpienie, zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Związku. Delegaci w głosowaniu jawnym w pełni to zaakceptowali.

W pierwszym dniu Zjazdu wybrano też nowe władze Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego. Dotychczasowy przewodniczący Roman Irek z uwagi na nabycie uprawnień do kolejowej emerytury zrezygnował z kandydowania na jakąkolwiek związkową funkcję. W tajnych wyborach delegaci zdecydowali się powierzyć funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego ZZK OC dotychczasowej wiceszefowej Hannie Kamińskiej z Centrali spółki PKP Intercity SA w Warszawie. Ustalono też, że w tej kadencji będzie ona miała tylko jednego zastępcę. W tajnych wyborach wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego ZZK OC został wybrany Łukasz Derylak z Centrum Realizacji Inwestycji spółki PKP PLK SA w Warszawie. Jest on także przewodniczącym Rady Krajowej Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi. Na tę kadencję wybrano też nowego przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej ZZK OC. Został nim Cezary Jadczak z Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach.

Pomiędzy kolejnymi turami wyborów prowadzono otwartą dyskusję, podczas której przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz oraz wiceprzewodniczący Dariusz Browarek i Jan Przywoźny odpowiadali na konkretne pytania związkowców ZZK Okręgu Centralnego. Wyjaśniali oni aktualne sprawy związane z funkcjonowaniem kolejowych spółek. Podkreślali również małą skuteczność polityki obecnego Rządu RP w rozwiązywaniu problemów polskiej kolei. Ostatnim akcentem IV Okręgowego Zjazdu Delegatów był uroczysty wieczór, którego głównym bohaterem był dotychczasowy przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Roman Irek. Dziękowano mu za to, że przez 22 lata (tak, tak !!!) skutecznie kierował tą federacyjną strukturą terytorialną. Najpierw była to Rada Okręgowa Federacji ZZP PKP Okręgu Centralnego w Warszawie, a później już jednolity Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego. Były więc gratulacje, podziękowania i ogromne kosze kwiatów dla Romana.