|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 04 czerwiec 2014 00:00

Odpowiedź rzecznik PKP IC na nasz tekst

Napisane przez

PKPIClogoPortale: rynekkolejowy.eu oraz nakolei.pl opublikowały odpowiedź rzecznik PKP IC, Zuzanny Szopowskiej na nasz artykuł:

„Jednym z celów PKP Intercity w obszarze kadrowym jest rozwój i doskonalenie umiejętności managerskich pracowników. Aby organizacja działała efektywnie potrzebuje profesjonalnych, zaangażowanych liderów na każdym szczeblu zarządzania.

Ocena kadry kierowniczej w pionie handlowym, dokonana przez przełożonych, pokazała,że w grupie tej potrzebne są zmiany. Była również odpowiedzią na sygnały przekazywane przez pracowników drużyn konduktorskich i kas. W efekcie 25 osób otrzymało propozycję zmiany stanowiska pracy, bądź rozwiązania umowy.

Decyzja nie była uzgadniana ze związkami zawodowymi, ponieważ nie stosowaliśmy rozwiązań wymagających konsultacji społecznych. Zmiany nie wynikały z konieczności redukcji zatrudnienia, ale z potrzeby podniesienia jakości zarządzania – z korzyścią dla organizacji oraz naszych klientów. Warto również dodać, że w ubiegłym tygodniu w PKP Intercity ruszył program rozwoju umiejętności managerskich.”

Na uwagę zasługują tytaj co najmniej dwie sprawy.

1. Fakt udzielenia odpowiedzi przez Rzecznik, która nasze pytanie dotyczące zaoszczędzienia przez IC 22 mln złotych na kosztach społecznych, całkowicie zlekceważyła;

2. Wśród pracowników przeprowadzano ankiety, których celem było zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych, a ich docelowe zadanie możemy właśnie obserwować w IC.

Składanie "propozycji nie do odrzucenia" jest przecież przejawem najwyższej troski o bezpieczeństwo pracowników i spokój społeczny. Zapraszanie na szkolenie dotyczące - jak pisze rzecznik - doskonalenia umiejętności managerskich, a następnie ich odwoływanie dla pewnej grupy osób i zamiast szkoleń, wręczanie wypowiedzeń jest przejawem wyjątkowej perfidii.

Na takie zachowanie Federacja ZZP PKP na pewno nie przystanie.