|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
czwartek, 07 sierpień 2014 00:00

Posiedzenie Rady Branżowej IC

Napisane przez

08 08 RB IC-01Pomimo wakacyjnego czasu, w środę 6 sierpnia spotkali się przedstawiciele Rady Branżowej Intercity. Obrady tradycyjnie poprowadziła Małgorzata Oszywa, przewodnicząca Rady.

Stałym gościem rady jest pani Ewa Boguszewska-Jaczewska, dyrektor wykonawczy ds. pracowniczych PKP Intercity S.A. Przyznać w tym miejscu należy, że bez względu na stopień trudności tematów poruszanych w czasie posiedzeń RB, dyrektor nie wymiguje się od prowadzenia dialogu ze stroną społeczną, czego absolutnie nie można powiedzieć o prezesie Marcinie Celejewskim, który po raz kolejny nie odpowiedział na zaproszenie.

Głównym tematem poruszanym w czasie spotkania był oczywiście nowy regulamin organizacyjny, który wprowadzony został z dniem 1 lipca br. Dyrektor zwróciła uwagę, że głównym jego celem było sprawienie, aby "zarząd mógł zająć się rządzeniem i przygotowywaniem strategii", stąd powołanie dyrektorów wykonawczych, których zadaniem jest odciążenie rzeczonego zarządu.  Dyrektorzy wykonawczy pojawili się we wszystkich pionach, tj. ds. analiz i produktu, ds. sprzedaży i marketingu, ds. jakości i obsługi posprzedażowej. ds. finansowych i wsparcia oraz ds. operacyjnych i pracowniczych. Dyrektor dodała, że od 1 sierpnia pracuje także nowey członek IC ds. operacyjnych, Piotr Rybotycki, który dotychczas pracował w DB Schenker Rail Polska.

Dlaczego wprowadzono nowy regulamin? Ostatnimi czasy w wielu spółkach prowadzona jest pionizacja, argumentacja jest niezwykle podobna. Usprawnienie komunikacji, wykluczenie rozmywania odpowiedzialności za powierdzone zadania, itp, itd... Chciano także ustandaryzować procesy, dotychczas niejako każda sekcja funkcjonowała osobna firma. Ewa Boguszewska-Jaczewska odniosła się także do pogłosek dotyczących sprawienia, aby to nie Zadkłady były pracodawcami a Centrala. Powiedziała, że oficjalnie nie ma takich rozmów, jednak, jak dodała, ma to o tyle sens, że Zakłady nie są samodzielnymi jednostkami z własnymi budżetami i zapleczem, a zatem znów, usprawniłoby to zarządzanie. Przekazała, że jeżeli takie rozmowy zostaną podjęte, to z pewnością strona społeczna zostanie o tym fakcie poinformowana.

Stałym pytaniem, jakie pojawia się w czasie spotkań jest zapytanie o wzrost zatrudnienia w Centrali. Dyrektor wskazała, że rotacja pracowników jest tam ogromna, a wzrost zatrudnienia "żelaznym budynku" jest o tyle naturalny, że jest on następstwem przejmowania poszczególnych kompetencji, związanych z nowym regulaminem organizacyjnym.

Ewa Boguszewska-Jaczewska ustosunkowała się także do ewentualnych planów redukcji zatrudnienia, po raz kolejny powtórzyła, że plan ten nie został zaktualizowany i podana wcześniej liczba trzystu osób jest obowiązująca, jednak, jak zaznaczyła, na razie zwolnienia nie są planowane.

Jeżeli chodzi o rekrutację zewnętrzną do EIC Premium to plan przewidywał zatrudnienie 80. osób z zewnątrz, jak to na poprzednim posiedzeniu powiedziała Dyrektor -  świeżej krwi". Obecnie 38 osób przeszło już badania, kolejne 20 je przechodzi. Planu 80 osób zatem nie udało się zrealizować.

Dwa miesiące temu Dyrektor informowała także o planowanej diagnozie pracowników wysokiego szczebla - wszystkich dyrektorów, włączając w to pracowników Centrali. Zaznaczyła, że diagnoza taka planowana jest na jesień tego roku. Jeżeli zaś chodzi o ewidencjonowanie czasu pracy i wynikające z niego nieprawidłowości to w porzednim numerze "Naszych Spraw" pisaliśmy, że harmonogramy uzupełnia się niejednokrotnie pod koniec miesiąca. Dyrektor Boguszewska-Jaczewska będzie próbowała przekonać Zarząd PKP IC do wyrażenia zgody na przeprowadzenie audytów w zakładach z ewidencjonowania czasu pracy. Jednym z pomysłów jest sprawienie, aby w sytuacji, w której pracownik otrzymuje harmonogram pracy, nie można było go zmienić. Jest to o tyle skomplikowane, że nie ma jednego, globalnego systemu informatycznego. Po zablokowaniu możliwości edycji harmonogramu, dopuszcza się oczywiście możliwość zmiany jego wykonania, ale musi ona zostać odpowiednio odnotowana. Zapytałem o to czy udało się coś w tej meterii zrobić - Dyrektor przekazała, że negocjuje obecnie warunki przeprowadzenia audytu z zewnętrzną firmą, kiedy uda się osiągnąć porozumienie to wystąpi do Zarządu o zgodę na jego przeprowadzenie. Wskazała jednak, że i tutaj, tworzenie harmonogramu winno być zcentralizowane.

Więcej w kolejnym numerze "Naszych Spraw".