|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 65.
poniedziałek, 25 luty 2013 14:46

Przewozy Regionalne-ustalenia ulg biletowych na 2013

Napisane przez

W piątek 22 lutego 2013r. w wyniku mediacji pomiędzy Zarządem „Przewozy Regionalne" spółka z o.o , a Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP, Konfederacją Kolejowych Związków Zawodowych i Sekcją Krajową Kolejarzy NSZZ Solidarność ustalono zasady stosowania ulgowych świadczeń przejazdowych dla pracowników „Przewozy Regionalne" w 2013 roku.

Postanowienia te są zbliżone do ustaleń zawartych tego samego dnia przez stronę społeczną ze Związkiem Pracodawców Kolejowych.

Zgodnie z ustaleniami, porozumienie dotyczy przewozów w pociągach uruchamianych przez PKP Intercity, Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie – KM, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa , Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie i Koleje Dolnośląskie, gdzie pracodawca deklaruje kontynuowanie rozmów nt. porozumienia o ulgach.

Ustalenia dotyczą pracowników oraz członków ich rodzin, emerytów, rencistów i osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne. Emeryci i renciści kolejowi, czyli osoby które pracowały co najmniej 15 lat na kolei zachowały prawa do 99 proc. ulg przy zakupie biletów.

Ustalono m.in., że pracodawca, na wniosek pracownika, wykupuje dla niego usługi transportowe z ulgą 99% w klasie drugiej. Pracownik ma prawo do ulgowych usług transportowych pociągami uruchamianymi przez wymienionych wyżej Przewoźników z wyłączeniem Kolei Dolnośląskich , nie wcześniej niż po upływie okresu próbnego. Po pięciu latach pracy na kolei pracownik może na swój koszt wykupić dopłatę do ulgowych usług transportowych w klasie dowolnej .

Wykup ulgowych usług transportowych na 2013 rok może być dokonany nie później niż do końca pierwszego kwartału tego roku, z wyjątkiem wykupu tych usług dla pracowników, którzy nabywają do nich prawo po raz pierwszy, zmienili pracodawcę po 31 marca 2013r. lub z przyczyn od siebie niezależnych nie mogli złożyć wniosku w tym terminie.

W związku z ustaleniem zasad stosowania świadczeń przejazdowych na 2013 rok,strony będą kontynuowały mediacje sporu zbiorowego w celu wypracowania zasad stosowania świadczeń przejazdowych na lata następne. Strony ustalają, że zakończą mediacje sporu zbiorowego w terminie nie później, niż do 1.07.2013r. Termin może być wydłużony za zgodą stron sporu.

Zarząd Spółki wystąpi do pracodawców działających w „Przewozy Regionalne" z wnioskiem o rozważenie możliwości wprowadzenia do zakładowych regulaminów świadczeń socjalnych, postanowień umożliwiających udzielenie pomocy materialnej do wykupionej ulgowej usługi transportowej.

w załączniku treść ustaleń:  ProtokolzmediacjiPRaZZ_22.02.13.pdf