|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: intercity

wtorek, 12 grudzień 2017 13:01

Rada Branżowa Intercity

W poniedziałek, 11 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Branżowej Intercity, które prowadziła Małgorzata Oszywa.

W spotkaniu udział wzięli udział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk oraz pełnoomcnik zarządu ds. pracowniczych, Ewa Boguszewska-Jaczewska.

Głównym tematem było podsumowanie bieżącego roku, udało się jednak usłyszeć bardzo pozytywne informacje - otóż będą przyjęcia w Intercity. 

Maja one mieć zakres systemowy, jeśli wszystko będzie dobrze, to latem przyszłego roku będziemy jeździć we wzmocnioinych drużynach konduktorskich.

Lepszego prezentu "pod choinkę" nie można było sobie wyobrazić.

Co jeszcze mówiono? O tym niebawem, rzecz jasna w "Naszych Sprawach".

12 11 IC2 12 11 IC3 12 11 IC4 12 11 IC5

Dział: Rady Branżowe
wtorek, 17 październik 2017 11:35

Rada Branżowa Intercity

W dniach 11-13 października odbywało się wyjazdowe posiedzenie Rady Branżowej Intercity. Spotkanie prowadziła przewodnicząca RB – Małgorzata Oszywa. W posiedzeniu w Krakowie, poza przedstawicielami strony społecznej, udział wziął Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity SA ds. handlowych. 

 DSC0058  DSC0060

Dział: Rady Branżowe
piątek, 11 sierpień 2017 08:04

Rada Branżowa IC

W czwartek, 10 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Intercity, które tradycyjnie prowadziła jej przewodnicząca, Małgorzata Oszywa.

Od kilku miesięcy trwają prace nad zmianami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w spółce PKP Intercity SA i to właśnie omówieniu uwag strony do protokołu dodatkowego nr 2 do tegoż ZUZPu, poświęcone było w dużej mierze posiedzenie Rady Branżowej IC.


Spotkanie rozpoczęto jednak od próby podsumowania wdrożonej w Spółce, z dniem 1 lipca podwyżkom. Głównym postulatem FZZK, towarzyszącym akcji awansowej, było wyrównywanie wynagrodzeń w ramach konkretnych grup zaszeregowania, aby likwidować tzw. Kominy. Przede wszystkim chodziło o tych pracowników, którzy w roku 2008 zostali przyjęci do PKP Intercity z innych Spółek kolejowych, a także o tych, których zaangażowanie i umiejętności są ponadprzeciętne. Systemowi wyrównań służyć miały mediany. Strona społeczna prowadziła długie i niejednokrotnie trudne rozmowy z pracownikami, które miały owocować obopólną zgodą na przyznanie niektórym z pracowników wyższych kwot w ramach akcji awansowych tak, by ich uposażenie zostało urealnione – naszą złość i frustrację budzi fakt że Spółka przez 8 lat nie znalazła środków na wyrównanie tym pracownikom wynagrodzenia.

Więcej infromacji w kolejnych "Naszych Sprawach".

08 10 ic1 08 10 ic2 08 10 ic3

Dział: Rady Branżowe
piątek, 09 czerwiec 2017 11:01

Rada Branżowa Intercity

8 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP Intercity, któremu przewodniczyła Małgorzata Oszywa.

W czasie roboczego posiedzenia, omawiano stan rozmów z Zarządem spółki dotyczący wzrostów wynagrodzeń, który ma nastąpić z dniem 1 lipca br.

Dużo uwagi poświęcono wyrównywaniem stawek wynagrodzeń w ramach danych "widełek", aby były one bardziej zrównoważone. Federacja ZZK stoi na stanowisku, iż nie może się to odbywać kosztem podwyżek dla wszystkich pracowników.

To znacz - wszyscy powinno otrzymać podwyżki, a najniżej wynagradzani w danych grupach, winni otrzymać "dodatek extra", który w sposób sprawiedliwy zrównywałby wynagrodzenia w ramach konkretnych grup zaszeregowania.

O efektach negocjacji, które niebawem powinny się zakończyć, będziemy informować na naszej stronie.

 DSC00640  DSC00650

Dział: Rady Branżowe
piątek, 07 kwiecień 2017 18:51

Rada Branżowa Intercity

W kwietniu odbyły się dwie Rady Branżowe Intercity. Pierwsze spotkanie, 3 kwietnia miało charakter wewnętrzny i roboczy. Na drugim zaś, trzy dni później pojawił się prezes spółki Marek Chraniuk.

Pierwsze posiedzenie w pełni poświęcone zostało przygotowaniu kryteriów wartościowania stanowisk w Intercity. Jest to konieczne w związku z przygotowywaniem roboczej wersji nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Kilka godzin w praktyce testowano wyszczególnionych 13 kryteriów, w których znajduje się pięć podpunktów, które mają jednakową wagę. Członkowie RB wspólnie analizowali sześć przypadków: kierownika pociągu; elektromontera;  rzemieślnika, kasjera, maszynisty i dyżurnego ruchu.

Przewodnicząca Rady Branżowej Małgorzata Oszywa zwracała uwagę w czasie spotkania z prezesem Chraniukiem oraz dyrektor Ewą Boguszewską-Jaczewską, że ogromną bolączką firmy jest brak wewnętrznej ścieżki kariery, który umożliwiłby podnoszenie kwalifikacji i awans w strukturze spółki w taki sposób, aby nie było konieczności zatrudniania z zewnątrz. - Jeżeli ktoś raz trafi do firmy to na tym samym stanowisku pracuje latami i nie może nic z tym zrobić. Jeśli powiązać to z niekonkurencyjnym na rynku wynagrodzeniem powoduje to, że Intercity nie jest atrakcyjnym pracodawcą.

O tym, o czym jeszcze rozmawiano, piszemy w kolejnych "Naszych Sprawach".

04 03 IC 04 06 IC3

Dział: Rady Branżowe
wtorek, 21 luty 2017 09:29

Rada Branżowa IC

21 lutego odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP Intercity. Obrady prowadziła przewodnicząca RB Małgorzata Oszywa.

Przedmiotem dyskusji były trwające robocze posiedzenia przygotowujące grunt pod negocjacje nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Obecnie obowiązująca jego wersja, podpisana zostła m.in. przez Federację ZZK przed pięciu laty, warto nadmienić, że negocjowany był przez kilka lat.

W aktualnych propozycjach, duże wątpliwości wzbudza sposób wartościowania pracowników. Federacja zrzesza wszystkie grupy zawodowe i nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której jedną miarą można mierzyć wszystkie stanowiska pracy na wszystkich szczeblach. Nie sposób stosować analogiczne kryteria wobec pracowników umysłowych i fizycznych oraz ważyć wagę pracę niezestawialnych stanowisk - np. menedżera produktu i manewrowego. Pracodawca zaproponował, by każda z organizacji związkowych przedstawiła po pięc kryteriów, podług których można oceniać pracowników. Jednak zdaniem Federacji ZZK przyjmowanie takiego systemu jest trudne do wdrożenia.

O przebiegu tych rozmów będziemy Was na bieżąco informować.

 02 21 IC3

Dział: Rady Branżowe
wtorek, 13 wrzesień 2016 08:33

Rada Branżowa IC

13 września odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Intercity. Prowadziła je Małgorzata OSZYWA, przewodnicząca RB. 

W spotkaniu brał udział prezes Jarosław ONISZCZUK z zarządu Intercity.

Przedmiotem posiedzenia były zmiany w regulaminach, które są obecnie procedowane w spółce. Prezes Oniszczuk przedstawił także wizję Zarządu na temat Spółki, jej wyglądu, struktury organizacyjnej, jak i polityki taborowej. 

Do najważniejszych punktów zaliczyć można:

• Zakładami mają rządzić Dyrektorzy, i w rozumieniu art.3 KP mają być pracodawcami;
• Modernizacja lokomotyw EP-07 do prędkości V-max 160 km/h;
• Zakup 10 lokomotyw wielosystemowych.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw". 

09 21 ic2 09 21 ic3

Dział: Rady Branżowe
poniedziałek, 23 maj 2016 12:58

Rada Branżowa Intercity - wybrano przewodniczących

Dzisiaj w Warszawie odbyła się Rada Branżowa Intercity Federacji ZZK. Zebrani spotkali się, aby wybrać władze Rady Branżowej na nową kadencję: 2016-2020. 

Przewodniczącą pozostała Małgorzata Oszywa, zaś wiceprzewodniczącym Tomasz Surówka. Członkowie RB udzielili kol. Oszywie i Surówce mandat zaufania do reprezentowania interesów pracowników na kolejną - trzecią już kadencję!

Owocnej pracy!

 

05 24 rb1 05 24 rb2

Dział: Rady Branżowe
wtorek, 10 maj 2016 11:59

Rada Branżowa Intercity

9 maja odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Intercity Federacji ZZK. którego gośćmi było dwóch przedstawicieli zarządu PKP Intercity SA: Jarosław Oniszczuk oraz Artur Resmer.

W trakcie spotkania omawiano najważniejsze wyzwania stojące przed Intercity, a także sytuację wokół WARSu.

Obszerniejsza realcja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

05 09 rbic1 05 09 rbic2 05 09 rbic3 05 09 rbic4

 05 09 rbic5

Dział: Rady Branżowe
środa, 02 marzec 2016 08:06

O sporze w Intercity na Radzie Branżowej

1 marca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Intercity, które prowadziła Małogrzata Oszywa, przewodnicząca Rady.

W czasie spotkania omówiono bieżącą sytuację w spółce, a przede wszystkim informację dotyczącą wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą.

Kością niezgody pozostają podwyżki. Już 22 grudnia 2014 roku zgodzono się na odłożenie tematu do lipca 2015 roku. W lipcu zaś uzgodniono jednorazową gratyfikację, natomiast rozmowy dotyczące stałych podwyżek przełożono do lutego.

Strona społeczna domaga się 200 złotych do uposażenia zasadniczego. Niestety spotkanie 29 lutego nie przyniosło rozstrzygnięcia. Zarząd okopał się na swojej pozycji, która znaczy ni więcej, ni mniej tyle, że podwyżek nie będzie. Liczymy jednak, że w toku prowadzonych rozmów zdanie zmieni.

O ustaleniach będziemy informowali na bieżąco. Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 03 01 IC2 03 01 IC3 03 01 IC4

 03 01 IC5

Dział: Rady Branżowe